Sida 3 av 5

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: ons 06 maj 2015, 18:56
av Gert
En pessimistisk vinkel jag sett är att det tog två världskrig och en ekonomisk depression för att få industrialismen att fungera för breda grupper, och att det kan komma att krävas nått liknande för nästa omställning.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: ons 06 maj 2015, 20:10
av Pär C
Om man antar att historien är den bästa indikatorn på framtiden så kommer produktivitetsförbättringar (plog/maskin/robot/dator) att innebär att tid (resurser) frigörs för produktiva instatser för människor vilka tidigare inte ansett prioriterade.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: tor 07 maj 2015, 07:31
av ScepticalDad
Pär C skrev:Om man antar att historien är den bästa indikatorn på framtiden så kommer produktivitetsförbättringar (plog/maskin/robot/dator) att innebär att tid (resurser) frigörs för produktiva instatser för människor vilka tidigare inte ansett prioriterade.
Det har för övrigt redan hänt. Katt-memes någon? ;)

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: tor 07 maj 2015, 13:13
av Tony
Pär C skrev:Om man antar att historien är den bästa indikatorn på framtiden så kommer produktivitetsförbättringar (plog/maskin/robot/dator) att innebär att tid (resurser) frigörs för produktiva instatser för människor vilka tidigare inte ansett prioriterade.
Men om maskiner blir överlägsna människor på allt, blir ju människors arbete meningslöst.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 09:11
av Thomas P
Här en dagsbild från Kina:
"The 'zero-labor factory' does not mean we will not employ any humans, but what it means is that we will scale down the size of workers by up to 90 percent," said Chen Qixing, the company's board chairman."

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 09:20
av ScepticalDad
Tony skrev:
Pär C skrev:Om man antar att historien är den bästa indikatorn på framtiden så kommer produktivitetsförbättringar (plog/maskin/robot/dator) att innebär att tid (resurser) frigörs för produktiva instatser för människor vilka tidigare inte ansett prioriterade.
Men om maskiner blir överlägsna människor på allt, blir ju människors arbete meningslöst.
Är det egentligen ett problem?

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 10:32
av Johannes
ScepticalDad skrev: Är det egentligen ett problem?
Det finns ett potentiellt problem i att människor idag får pengar att leva för genom att arbeta. Om de flesta inte arbetar och får lön måste man få pengar på något annat sätt.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 11:08
av Spiring
Johannes skrev:Om de flesta inte arbetar och får lön måste man få pengar på något annat sätt.
Bild

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 11:14
av ScepticalDad
Johannes skrev:
ScepticalDad skrev: Är det egentligen ett problem?
Det finns ett potentiellt problem i att människor idag får pengar att leva för genom att arbeta. Om de flesta inte arbetar och får lön måste man få pengar på något annat sätt.
Jo, men om det inte finns arbeten för människor (vi pratar ju om allt arbete i detta typexempel), varför skulle då pengar vara knutna till arbete?

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 13:39
av Johannes
ScepticalDad skrev: Jo, men om det inte finns arbeten för människor (vi pratar ju om allt arbete i detta typexempel), varför skulle då pengar vara knutna till arbete?
Nej, så blir det ju. Problemet är hur det alternativa systemet ska se ut. En möjlig lösning är att beskatta de som har produktionsmedlen och dela ut pengar till folket i form av medborgarlöner. Det är en form av socialistisk lösning som förmodligen många är emot, åtminstone initialt. Frågan är hur systemet skulle utveckla sig om man inte gör den formen av statlig styrning. Det ligger ju i företagens intresse att folk konsumerar de produkter företagen producerar, så om de stora massorna inte har några pengar kommer inte heller företagen kunna sälja något och de tjänar inget. Därför ligger det i kapitalisternas intresse att folket har pengar.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 17:42
av Pär C
Pengar är ju inget i sig själv. Det bara ett hjälpmedel för att underlätta bytestransaktioner. Om folk generellt inte skulle arbeta vad skulle de byta med? Nog skulle det vara ett problem om vi gjorde oss själva onödiga. Praktiskt sett ter dock sig osannolikt att vi göra oss onödiga. Tvärtom tenderar vi att med näbbar och klor försvara att vi behövs, även när det inte är så.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 18:59
av Thomas P
Johannes skrev:En möjlig lösning är att beskatta de som har produktionsmedlen och dela ut pengar till folket i form av medborgarlöner. Det är en form av socialistisk lösning som förmodligen många är emot, åtminstone initialt. Frågan är hur systemet skulle utveckla sig om man inte gör den formen av statlig styrning.
Det kan också bli så att de som har pengarna, dvs äger de automatiska fabrikerna, tycker det är rätt trevligt att de har makten och kan skaffa billigt tjänstefolk och dela ut allmosor till klienter, lite som det gick till i gamla Rom. Ett närmast feodalt system där folk får sälja sin röst till en feodalherre mot att han får nödtorftig försörjning. Skillnaden är att då hade man slavar, imorgon robotar som sköter arbetet.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: fre 08 maj 2015, 22:39
av matsw
Men om ingen arbetar, och därmed inte får lön, finns heller ingen som kan köpa varorna.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: lör 09 maj 2015, 00:39
av Gert
matsw skrev:Men om ingen arbetar, och därmed inte får lön, finns heller ingen som kan köpa varorna.
Om de som äger produktionsmedlen kan tillverka vad de själva behöver för att tillfredsställa sina egna och sina likars behov av förnödenheter, lyx och beskydd så kvittar det till slut för dem om inga andra kan köpa något. Men förhoppningsvis så skulle resten av befolkningen reagera mot en sådan utveckling innan de helt förlorat all makt.

Re: Tekniken som tar över ditt arbete

Postat: lör 09 maj 2015, 16:05
av Thomas P
Gert skrev:
matsw skrev:Men om ingen arbetar, och därmed inte får lön, finns heller ingen som kan köpa varorna.
Om de som äger produktionsmedlen kan tillverka vad de själva behöver för att tillfredsställa sina egna och sina likars behov av förnödenheter, lyx och beskydd så kvittar det till slut för dem om inga andra kan köpa något. Men förhoppningsvis så skulle resten av befolkningen reagera mot en sådan utveckling innan de helt förlorat all makt.
Om tillverkningen är automatisk är det rentav bra för de rika ju färre som kan konsumera, det gör att det blir mindre konkurrens om råvaror, vilket blir det som då sätter gränsen. Den utveckling vi sett senaste decennierna där det är en liten grupp som blir allt rikare medan resten som bäst står och stampar är oroväckande om den får fortsätta ett tag till.