Sida 1 av 1

DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap

Postat: mån 11 jan 2016, 11:51
av jak
Lite osäker var detta ämne bäst hör hemma, men försöker här.

http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-j ... vetenskap/

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, preses för Kungl. Vetenskapsakademien Christer Sturmark, författare och förlagschef för vetenskapsförlaget Fri Tanke. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet:
Skolan har övergivit den vetenskapliga metoden, och jämställer pseudoteorier med etablerad vetenskap. Märkligt nog har detta olycksbådande vägval i stort sett fått ske utan uppmärksamhet. Nu är det angeläget att lagstiftare, skolledare och lärare engagerar sig i denna helt centrala framtidsfråga och gör begreppet kunskapsskola till mer än bara ett slagord.
Läroplanen, och framförallt ett dokument som kommenterar läroplanen tas upp:
(länken hittat genom sökning - vet ej om det finns på flera platser)
"Genom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen. Det handlar i stället om att belysa i vilka sammanhang och situationer naturvetenskapliga kunskaper är användbara."

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: mån 11 jan 2016, 11:55
av jak
Det här blogg-inlägget är väl relevant i sammanhanget: http://www.ateism.nu/lje_evolutionsteor ... kolan.html

DN Debatt: "Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap"

Postat: ons 13 jan 2016, 02:12
av tonyf
sammanfogad tråd /micke.d

Tips om viktig debattartikel i Dagens Nyheter: pseudoteorier jämstalls med etablerad vetenskap.

På förekommen anledning så kritiserar Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet; Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, preses för Kungl. Vetenskapsakademien; Christer Sturmark, författare och förlagschef för vetenskapsförlaget Fri Tanke; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet att skolan inte lär ut att vetenskaplig kunskap om världen är tillförlitlig kunskap, utan den verkar då och då glida mot att de skulle vara "som ideologier". Christer Sturmark är också förbundsorförande för Humanisterna men av någon anledning har han inte med det i undertecknandet (och Ulf Danielsson fick nyligen Humanisternas pris).

Min kommentar. Ja, s.k. skeptikerrörelsen måste bli mer aktiv! (Både i sådanhär utåtriktad verksamhet, men också i inåtriktad.) Vill uppmärksamma VoF-forum på dessa fyras förtjänstfulla aktivitet här.

Debattartikeln uppmärksannas också på Humanistbloggen.

Re: DN Debatt: "Pseudoteorier jämställs med etablerad vetens

Postat: ons 13 jan 2016, 12:52
av jak
Finns också en tråd här: http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=10&t=22558.

Moderatorerna kan kanske städa upp så vi har en tråd? Den här tråden är nog bättre placerad än den jag startade.

Sammanfogat! /micke.d

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: ons 13 jan 2016, 18:14
av jak
http://www.dn.se/debatt/repliker/skolve ... splanerna/
På DN debatt har det framförts kritik mot kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi (DN Debatt 11/1). Den kritik som framförs är att det inte tydligt framgår i kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap, skriver Ulrika Lundqvist och Olof Andersson från Skolverket.

Om man läser kursplanerna och kommentarmaterialen i sin helhet så framgår det dock tydligt att etablerad vetenskap är grunden för undervisningen. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför kommer Skolverket att justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen.
Positivt!

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: ons 13 jan 2016, 18:26
av tonyf
Ursäkta jag missade att detta redan var postat, tack jak för postning och micke.d för trådhopslagning.

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: ons 13 jan 2016, 20:26
av micke.d
Ja, mycket positivt. Det är bra att eventuella kryphål som inte är tänkta att finnas där, täpps igen.

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: tor 14 jan 2016, 19:48
av MBY
Ja, tummen upp! Såg artikeln för några dagar sedan, men hade tid att läsa den först nu!

Min spontana och självklara fråga: är det verkligen så här illa? För bilden som förmedlas är ju verkligen, verkligen mörk.

Re: DN Debatt: "Pseudoteorier jämställs med etablerad vetens

Postat: tor 14 jan 2016, 23:45
av Nemesis
tonyf skrev:Christer Sturmark är också förbundsorförande för Humanisterna men av någon anledning har han inte med det i undertecknandet (och Ulf Danielsson fick nyligen Humanisternas pris).
Jag la också märke till att Sturmark inte identifierades som ordförande i Humanisterna. Kan tänka mig två förklaringar:

1. Han anser inte att den associationen gynnar honom.

2. Han planerar att sluta som ordförande efter Humanisternas kongress som jag tror är i år (har för mig att de kör vartannat år, och vet att de hade en 2014).

(Sen så är en kombination av dessa två också möjlig.)

Att Ulf Danielsson inte har undertecknat med "Humanistpristagare" är knappast förvånande. Det är inte höjdpunkten eller ett definierande drag av hans karriär.

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: tis 19 jan 2016, 00:04
av micke.d
Debatten om skolans vetenskaplighet fortsätter:

DN Debatt 19/1: "Skolverket har djupa problem"
Om Skolverket vill skapa en skola som kan skilja på kunskap och villfarelser krävs det betydligt mer än kosmetiska justeringar av kommentarerna till läroplanen, skriver Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss.

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: tor 03 mar 2016, 23:50
av tonyf
ja debatten fortsätter, problemen verkar mycket stora allvarliga och djupgående, inte ett litet småfel i en skolverkskommentar som åtgärdas så lätt. (Och om jag tar mig friheten att spekulera litet fritt. Inte bara just specifikt skolverket, utan ett haveri av den svenska kultur som också skolverket är en del av.) Här är länk till Ulf Danielsson själv med ytterligare länkar där

http://ulfdanielsson.com/dn-debatt-skolverket/
Nej, Skolverkets svar på vår artikel på DN-debatt duger inte. De ändrar visserligen i kommentarerna till läroplanen men som visas i vår replik på dagens DN-debatt är skolverkets relativistiska kunskapssyn mer djupgående och omfattande än vad de vill tillstå.

Skolverket måste bestämma sig. Antingen argumenterar man mot vår ståndpunkt och talar om varför skolan skall genomsyras av en relativism som inte minst prisas av kreationister (se denna replik till försvar för Skolverket), eller så bestämmer man sig för att byta riktning och göra något åt det. En vägran att se motsättningen blir ironiskt nog kunskapsrelativismens yttersta signum.
http://ulfdanielsson.com/svd-brannpunkt ... ersiteten/
Har skrivit en artikel till stöd för Dick Harrison på Brännpunkt om hur kunskapsnivåerna faller på universiteten. Läsare av bloggen (se här och länkar vidare bakåt) vet att jag nyligen också debatterat skolan. Faktum är att det finns flera samband – mer lite längre ner.
...
Men som jag antydde finns det en koppling mellan haveriet på universiteten och kunskapsrelativismen i skolan. De är i grunden samma andas barn. Till en del handlar det om att förkunskapsnivåerna för högre studier sjunker som en följd av hur illa ställt det är i skolan och att så många fler förväntas läsa vidare. Men det handlar också om något än mer djupgående. I DN-kultur, som en intressant uppföljning på min, Christina Mobergs, Christer Sturmarks och Åsa Wikforss artikel på DN-debatt, beskriver Bengt Gustafsson om hur representanter från skolverket resonerar när man vill försvara sakernas tillstånd. De hävdar helt enkelt att ungdomar är helt främmande för naturvetenskap och att det inte går att väcka intresse om man inte kör just det kunskapsrelativistiska spåret. I själva verket slår detta resonemang tillbaka på de som har ansvaret för den svenska skolan. Det är de själva som saknar nyfikenheten och förståelsen och vill pådyvla de yngre samma trista och resignerade syn i tron att alla andra likt de själva i grunden delar den. Vägen framåt måste istället vara mindre av kunskapsrelativism där kreationism och vidskepelse jämställs med vetenskap, och istället fler lärare och skolpolitiker som också själva drivs av en genuin nyfikenhet och glädje över att få berätta om allt det man kan läsa ut ur naturen och universum omkring oss.

På universiteten har det lyckligtvis inte gått lika långt, men inom många utbildningar kan man se en liknande trend där kunskapen i praktiken nedvärderas. Nivåerna sjunker, kurser förenklas och förklaras onödiga och byts ut. Utåt håller man masken och många lyckas nog lura också sig själva att allt bara är till det bästa och att det nog inte är så farligt ändå. Och argumenten är i grunden de samma som hos författarna till skolverkets läroplaner: studenterna drivs inte av nyfikenhet. Kunskap i sig är inte intressant, det enda som räknas är det som leder till anställningsbarhet i det korta perspektivet.

Re: DN Debatt: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetensk

Postat: fre 04 mar 2016, 06:54
av kipphebel3
Tack för länkarna! Skall läsa!