Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » ons 09 jun 2021, 19:33

pwm skrev:
ons 09 jun 2021, 18:22
Frankrike är nu nere på ca 6000 nya fall/dag och och är nere på 2400 iva-patienter.. tycker det är läge att lätta på restriktionerna för restaurangbesök etc.Det verkar finnas lika många "strategier" som nationer.
France, population: 67,413,000
I haven't heard that hospital doctors in France refused to hospitalize old people or told nursing homes to not even think of sending them.

But yes, there are as many strategies as there are nations when you look at the details. Denmark, Finland and Norway differed. Finland, for instance, didn't test much. Denmark did. (I had my first PCR test today, so I am far behind the 10 per capita!) But I think Finland applied lockdowns sooner and stricter.
However, it makes sense to divide pandemic strategies according to basic principles:

Strategies for COVID-19 explained:
Eradication, Elimination, Suppression and Mitigation: what do they all mean? (ESR Science for Communities)

Countries That Aimed For COVID ‘Elimination’ Instead Of ‘Mitigation’ Fared Better In Pandemic (Health Policy Watch, April 24, 2021)
COVID elimination strategies saved economies as well as lives, say scientists (GlobalGovernmentForum, April 29, 2021)

And some countries went back and forth between strategies. BoJo, for instance, lyssnada väldigt mycket på Tegnell until he was forced by circumstances to change course from mitigation to suppression.

Användarvisningsbild
Matte
Inlägg: 6172
Blev medlem: tor 30 nov 2006, 13:58
Ort: Norrbotten

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Matte » ons 09 jun 2021, 19:36

Nemesis skrev:
mån 07 jun 2021, 19:26
Matte skrev:
mån 07 jun 2021, 18:30
Innebörden i bristande krisberedskap trodde jag var uppenbar för alla här.Testning och smittspårning kom sent igång, på grund av oklarheter om vem som hade ansvaret. Oklarheterna om ansvarsfördelningen visade sig också när det skulle köpas skyddsutrustning till kommuner, regioner och myndigheter. Regeringen väntade hela sommaren med att ta fram en ny pandemilag, istället för att sätta igång i början av sommaren. Det är blott några exempel. Vi kan också se till materiella resursbrister som snabbt blev uppenbara. Det stod t ex klart att nedrustningen av försvaret inneburit att fältsjukhus inte längre finns att tillgå i de fall det skulle gå riktigt illa.
De organisatoriska bristerna hör samman smed ansvars- och närhetsprincipen i när det gäller krishantering, d.v.s. att ansvaret ligger på den som hanterar problemområdet på daglig basis. En sådan princip har visat sig inte alls hålla vid större händelser. Varken vid de stora skogsbränderna eller som nu under pandemin.
Ok, där är vi överens. Det är tydligt att Sverige har haft usel krisberedskap i flera år. Men det finns ingen motsättning mellan att ha bra krisberedskap och att vidta enkla åtgärder som minskar smittspridningen. Dålig krisberedskap är ingen ursäkt för att inte vilja vidta åtgärder för minskad smittspridning.
Matte skrev:
mån 07 jun 2021, 18:30
Vad gäller de konkreta besluten så har vi som jag tidigare påpekat inget facit att tillgå, fast många verkar naivt övertygande om det.
"Inget facit" är inte samma sak som att vi inte vet någonting. Vi har, och har haft ett bra tag, kunskap om vilka åtgärder som bidrar till minskad smittspridning. Det är bara vetenskapsförnekelse att påstå något annat. Som Greta Thunberg säger, lyssna på forskarna.
Matte skrev:
mån 07 jun 2021, 18:30
Den här tråden började med en diskussion om hur omfattande åtgärder som är motiverade utifrån hotet. Det gäller att inse att restriktioner kommer med ett pris, inte bara ett ekonomiskt sådant utan också har åtgärderna hälsomässiga bieffekter. Vad betyder det för sårbara grupper som pensionärer eller individer som är isolerade att förlora det lilla de har av sociala kontakter?
Absolut, jag förnekar inte att nästan alla åtgärder har kostnader (även om jag har svårt att se vari kostnaden med munskydd i inomhusmiljöer består i). Då gäller det att ha så mycket fakta på bordet som möjligt för att fatta väl avvägda beslut. Jag tycker inte att förnekande av existensen av långtidscovid, förneka att barn kan bli sjuka och smitta andra, förneka att munskydd bidrar till minskad smittspridning, etc, bidrar till väl avvägda beslut. Vad tycker du?

Mitt bestående intryck är att flera som postar här har grundinställningen att om ett land vidtar åtgärder som inte Sverige gör då är denna åtgärd per definition inte evidensbaserad. Du kan motbevisa detta nu direkt genom att peka på en åtgärd som inte Sverige vidtagit, som något annat land vidtagit, som du tycker att Sverige borde vidtagit.
Matte skrev:
mån 07 jun 2021, 18:30
Hur ska vi kunna värdera hur Sverige och andra olika länder "lyckats" alternativt "klarat sig" under pandemin. Av det jag tagit del sav rörande andra pandemier som "Asiaten" och "Hongkong- influensan" så redovisar man totala antalet dödsfall i form av överdödlighet, "excess mortality rate". På så sätt löser man problemet med olikheter och osäkerheter i olika länders rapportering av dödsfall i den aktuella sjukdomen. Det fångar även in andra effekter på dödligheten som pandemin - och dess bekämpande, kan orsaka, till exempel att antalet döda i trafikolyckor kan minska. Pandemin kan även ha andra effekter: försvagat sjukvårdssystem, färre som söker vård för hälsoproblem, etc. Överdödlighet fångar alltså in nettoresultatet av alla dessa faktorer.

Dagens Nyheter publicerade statistik i maj som jämförde olika europeiska länders överdödlighet 2020. De länder som stack ut var våra nordiska grannar som hade en underdödlighet. Sverige hade en överdödlighet på drygt 6 procent och hamnade på den undre halvan bland europeiska länder. Länder som Spanien och Italien placerade sig inte oväntat högt på listan med mer än dubbelt så hög överdödlighet som Sverige.

Statistiken bör rimligen tolkas med viss försiktighet eftersom vi fortfarande lever med pandemin. Det är i efterhand som det blir verkligt meningsfullt att jämföra överdödligheten.

Beträffande anpassning av pandemibekämpningen till ett lands specifika förutsättningar, så är fienden, dvs viruset detsamma, men rekommendation x och förbud y får inte samma effekt på folks beteende i Brasilien eller i Singapore som i Sverige.
Varför vill du jämföra med Europa som helhet? Det är ju uppenbar cherry-picking att vilja jämföra med hela Europa med dess varierande länder, och samtidigt hävda att de länder som är mest lika oss och mest lika varandra, de andra nordiska länderna, inte går att jämföra med.

(Förutom Skåne och Köpenhamn. Att jämföra ett storstadsområde med en region med massa småstäder är tydligen en idealisk jämförelse. :XP: )

I länder som Spanien och Italien är det vanligt att man bor flera generationer i samma hushåll. I de nordiska länderna finns det många singelhushåll. Spanien och Italien har dessutom mycket mer turister än vad de nordiska länderna har. Du tror inte att detta kan ha inverkan på smittspridningen?

Att påstå att åtgärder inte påverkar smittspridningen, alternativt att vi inte vet någonting om vilka åtgärder som bidrar till minskad smittspridning, är ren vetenskapsförnekelse.

På en annan planet så publicerade New York Times tidigare Swiss cheese model för pandemiförsvar. På en helt annan nivå än desinformationen vi serveras av inrikes media.

Bild
Om du frågar mig om vilka åtgärder Sverige BORDE ha vidtagit så har jag en klar uppfattning. Vi borde har gjort som Finland och SNABBT vidtagit så HÅRDA åtgärder som möjligt. Spärrat av Stockholm och eventuellt andra storstadsområden och helst utegångsförbud de första veckorna. Det kunde ha gett andrum för att få fram utrustning för testning och smittspårning. Därefter kunde man ha lättat på restriktioner.
Som jag tidigare skrev så finns det ingen normativ modell för den här typen av beslutsuppgift, d.v.s. dynamiskt beslutsfattande. Däremot finns en grundläggande heuristik nämligen att ju snabbare insats desto bättre resultat.

Som pwm nyligen påpekade förefaller det finnas lika många strategier som nationer och vi bör därför inte förfalla till presentism och bli fixerade vid nuläget i värderingen av utfallet. Liksom vid tidigare pandemier i den moderna historien bör vi rimligen se till överdödligheten i olika länder och då först när pandemin är över.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » ons 09 jun 2021, 23:29

Nuläget is when you have to act to change things. It always is. Tegnell and Giesecke were the ones who came up with the idea that no conclusions of any kind could be until the pandemic was over, which also implied that there could be no reason to change strategies until the next pandemic. They were wrong then, and you are wrong now. They were still hoping that the death toll of the other Nordic countries would catch up with Sweden in the fall of 2020 when Sweden would reap the (imaginary) benefits of having sacrificed thousands of old people on the altar of herd immunity by infection.

But that was not what happened, was it?

And at this point, when the vaccines are saving the still uninfected risk groups from death and disease, it is clear to everybody that there won't be many more deaths in vaccinated countries from now on. The virus is still spreading in the unvaccinated age groups, but very few of those will die. It remains to be seen how many of them will get long covid and for how long.

Your final idea is just plain wrong:
Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Liksom vid tidigare pandemier i den moderna historien bör vi rimligen se till överdödligheten i olika länder och då först när pandemin är över.
1) Why do you think that people in earlier pandemics looked at excess mortality instead of at the number of people who were diagnosed as having died from the pandemic?
2) Why do you think that the pandemic has to be over before you can do so?
3) Why do you think that people can't learn during the pandemic and save health and lives with the new knowledge they obtain in this way? Do you think that people vid tidligere pandemier I den moderna historien didn't try to learn during the pandemics? Do you think that they put all studies and all analysis on hold until the pandemics were over?

Excess mortality is what you resort to in countries with deficient diagnoses and death certificates. In countries with a high degree of uncertainty about the cause of deaths, you can make a (fairly inaccurate) estimate of the number of people who died from a certain infectious disease because almost all countries are at least capable of counting the number of deaths.

But you get a much more precise number when everybody who falls ill is properly diagnosed.

And as you can see in the case of New Zealand and the Nordic countries with the exception of Sweden, lockdowns don't seem to kill a lot of people in spite of what lockdown opponents hoped for:
Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries (BMJ, May 19, 2021)

The SARS-CoV-2 pandemic killed. Lockdowns didn't. On the contrary, it seems, at least in the countries that Sweden is usually compared to.

dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » ons 09 jun 2021, 23:58

Tystnadskultur
Varför är det så sällsynt att höra sjukvårdschefer offentligt kritisera en svältbudget de fått i sitt knä? Varför vill chefläkare – som är ytterst ansvariga för patientsäkerheten – så sällan erkänna att patientsäkerheten brister, trots att vårdpersonalen på golvet förtvivlat skriker ut detta uppenbara faktum? Enligt oss finns ett huvudsakligt skäl: rädslan för repressalier.
Många av landets sjukhus styrs likt storföretag där ägarna, regionens styrande politiker, förväntar sig fullständig lojalitet från sjukhusets olika chefer. Detta är något de flesta inom vården känner till men få pratar öppet om. De flesta av dessa chefer är direkt eller indirekt i beroendeställning (1) till regionens politiker, vilket är högst allvarligt.
(...)
Men nuvarande situation, där chefer nästan uteslutande försvarar – eller åtminstone undviker att kritisera – politikers beslut är oacceptabel. När chefer systematiskt tonar ner problem och missförhållanden som deras anställda försöker framföra fungerar de i praktiken som ett censurfilter. Politikerna slipper höra den obekväma sanningen och befolkningen får en felaktig bild när medierna intervjuar våra chefer.
”Sjukvårdschefer som vågar protestera riskerar jobbet” (DagensMecicin, June 3, 2021)
Häromdagen läste jag ”Patientsäkerheten är inte hotad” från chefshåll i en tidningsartikel om sjukvården. Hur ofta läser vi inte det? En snabb googling senare satt jag med 40 flikar i webbläsaren. Artiklarna från lokaltidningar runt om i Sverige hade samma disposition: En representant från vårdgolvet larmar om att patientsäkerheten är hotad. Vårdarbetarna orkar inte mer, de hinner inte ge patienterna mediciner och patienterna vårdas i sköljrummet. Efter det följer ett stycke där den fackliga företrädaren uttalar sig. Och, avslutningsvis, uttalandet från en högt uppsatt chef, sjukvårdsdirektör eller politiker som inte håller med.
”Patientsäkerheten går att garantera”, ”Läget är ansträngt, men under kontroll”, ”Det är bekymmersamt, men patientsäkerheten är inte påverkad”, ”Patientsäkerheten upprätthålls”. Efter den tjugonde artikeln började jag fnissa lite för mig själv. Varför verkar det vara omöjligt att erkänna problem? I den näst sista texten innan jag stänger datorns lock hittar jag det äntligen. En förvaltningschef säger: ”Det var ett korkat beslut, det ser vi i efterhand.” Jag vet egentligen ingenting om denna förvaltningschefs förvaltningsförmåga, men direkt får han mitt förtroende. Att erkänna ett problem är väl första steget till att lösa det?
”Säg åtminstone att det var ett korkat beslut” (DagensMecicin, April 1, 2021)

Användarvisningsbild
Printzensköld
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 04 jun 2014, 20:11

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Printzensköld » tor 10 jun 2021, 06:17

Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Som pwm nyligen påpekade förefaller det finnas lika många strategier som nationer
Sverige stack ut med sin strategi. Det sa ju även dess skapare i början. Dessutom visar skärpningarna som gjordes den 18e december det. Andra jämförbara länder sparade inte på sina åtgärder, de införde det de kunde från start. Syftet var att få ner spridningen så mycket som möjligt. Det var inte syftet i Sverige utan bara att få ner den så mycket att vården klarade av situationen. Mer ville man inte stänga ner eftersom det ansågs vara mer hälsovådligt än smittan samt sakta ner immunitetsbyggandet. Allt detta syns tydligt i hur långsamt dödstalen avtog under sommaren jämfört med lockdown-länder.
Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Liksom vid tidigare pandemier i den moderna historien bör vi rimligen se till överdödligheten i olika länder och då först när pandemin är över.
Överdödligheten säger ingenting om hur många tusen som hade räddats om man hade handlat annorlunda. Inte i något land. För Sveriges del betyder "handlat annorlunda" främst att ha haft en annan strategi, att inte ha siktat på flockimmunitet och en blindflygande balansgång med "lagom" hög samhällsspridning. I de flesta andra länder som är lämpliga för oss att jämföra oss med betyder däremot "handlat annorlunda" att man bara gjort det man gjorde fast tidigare (speciellt för andra vågen).

Tokig tant
Inlägg: 136
Blev medlem: mån 06 sep 2010, 08:04

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Tokig tant » tor 10 jun 2021, 06:54

dann skrev:
ons 09 jun 2021, 23:29
Nuläget is when you have to act to change things. It always is. Tegnell and Giesecke were the ones who came up with the idea that no conclusions of any kind could be until the pandemic was over, which also implied that there could be no reason to change strategies until the next pandemic. They were wrong then, and you are wrong now. They were still hoping that the death toll of the other Nordic countries would catch up with Sweden in the fall of 2020 when Sweden would reap the (imaginary) benefits of having sacrificed thousands of old people on the altar of herd immunity by infection.

But that was not what happened, was it?

And at this point, when the vaccines are saving the still uninfected risk groups from death and disease, it is clear to everybody that there won't be many more deaths in vaccinated countries from now on. The virus is still spreading in the unvaccinated age groups, but very few of those will die. It remains to be seen how many of them will get long covid and for how long.

Your final idea is just plain wrong:
Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Liksom vid tidigare pandemier i den moderna historien bör vi rimligen se till överdödligheten i olika länder och då först när pandemin är över.
1) Why do you think that people in earlier pandemics looked at excess mortality instead of at the number of people who were diagnosed as having died from the pandemic?
2) Why do you think that the pandemic has to be over before you can do so?
3) Why do you think that people can't learn during the pandemic and save health and lives with the new knowledge they obtain in this way? Do you think that people vid tidligere pandemier I den moderna historien didn't try to learn during the pandemics? Do you think that they put all studies and all analysis on hold until the pandemics were over?

Excess mortality is what you resort to in countries with deficient diagnoses and death certificates. In countries with a high degree of uncertainty about the cause of deaths, you can make a (fairly inaccurate) estimate of the number of people who died from a certain infectious disease because almost all countries are at least capable of counting the number of deaths.

But you get a much more precise number when everybody who falls ill is properly diagnosed.

And as you can see in the case of New Zealand and the Nordic countries with the exception of Sweden, lockdowns don't seem to kill a lot of people in spite of what lockdown opponents hoped for:
Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries (BMJ, May 19, 2021)

The SARS-CoV-2 pandemic killed. Lockdowns didn't. On the contrary, it seems, at least in the countries that Sweden is usually compared to.
Man ska inte jämföra äpplen med päron.

Tokig tant
Inlägg: 136
Blev medlem: mån 06 sep 2010, 08:04

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Tokig tant » tor 10 jun 2021, 07:09

Tomten som svamlar om "elimination" resp. "eradication", behöver upplysas om att man kan bevisa att något finns, men man kan inte bevisa att något inte finns.

Det kan finnas fall av smittkoppor i Köpenhamn.

dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » tor 10 jun 2021, 07:19

The elimination strategy is obviously different from the herd-immunity-by-infection strategy, but they are both pandemic strategies.
That is why they should be and are compared. Tegnell and Giesecke were doing it all the time until the death toll of Sweden's second wave in the fall of 2020 showed the world how delusional the architects of the Swedish strategy were. That their folie à deux was shared by a whole nation (in many cases not voluntarily) doesn't make it the least bit more rational, but I can see why it appeals to a Tokig tant.

Tokig tant
Inlägg: 136
Blev medlem: mån 06 sep 2010, 08:04

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Tokig tant » tor 10 jun 2021, 07:32

Rekommenderas till danskar:

Bild

dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » tor 10 jun 2021, 07:43

Tokig tant skrev:
tor 10 jun 2021, 07:09
Det kan finnas fall av smittkoppor i Köpenhamn.
There aren't any cases of smallpox in Copenhagen because it has been eradicated. It doesn't surprise me that some Swedish skeptics still believe in Santa just because it hasn't been proved that he doesn't exist, but I assume it's only a very small minority of them.

'But we can never know for sure' is an argument I usually hear from covidiots and other woos when their delusions are questioned.
Outside of Sweden, there are only a few right-wing extremists and others from the lunatic fringe who still believe that we need to wait for the final score to find out which strategy worked and which one definitely didn't.

it remains to be seen how long the delusion of a successful Swedish strategy can be kept alive in Sweden itself. Outside of Sweden, it has already died. Sweden is surrounded by countries that proved Tegnell wrong. I'd love to see the next time he ventures outside of Sweden and tries to tell his lies to people who haven't been fed his alternative facts throughout the pandemic.

Nemesis
Inlägg: 2676
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Nemesis » tor 10 jun 2021, 14:51

pwm skrev:
ons 09 jun 2021, 11:32
Nemesis skrev:
ons 09 jun 2021, 11:15
pwm skrev:
ons 09 jun 2021, 11:08
Är det något du läst av godtyckligt utvald twittrare?
Nej. Jag antar att så är fallet baserat på dina skriverier.
Det var ett luddigt svar utan substans. Du har inte en susning om mina läsvanor och som (självutnämnt) Sveriges nästan enda "riktiga skeptiker" borde du kanske vara lite restriktiv med frivola slutsatser av detta slaget.
Ok. Hur ställer du dig till de vetenskapliga konsensus som gäller hur viruset sprids, asymtomatisk smittspridning, och huruvida munskydd bidrar till minskad smittspridning?
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

Nemesis
Inlägg: 2676
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Nemesis » tor 10 jun 2021, 15:07

pwm skrev:
ons 09 jun 2021, 13:01
Nedstängning kommer nog med ett pris, men det visste vi ju redan.
Satsa på långtidscovid istället. Om du nu inte förnekar existensen av det...
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

Nemesis
Inlägg: 2676
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av Nemesis » tor 10 jun 2021, 15:23

Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Om du frågar mig om vilka åtgärder Sverige BORDE ha vidtagit så har jag en klar uppfattning. Vi borde har gjort som Finland och SNABBT vidtagit så HÅRDA åtgärder som möjligt. Spärrat av Stockholm och eventuellt andra storstadsområden och helst utegångsförbud de första veckorna. Det kunde ha gett andrum för att få fram utrustning för testning och smittspårning. Därefter kunde man ha lättat på restriktioner.
Se där, det låter vettigt.
Matte skrev:
ons 09 jun 2021, 19:36
Som pwm nyligen påpekade förefaller det finnas lika många strategier som nationer och vi bör därför inte förfalla till presentism och bli fixerade vid nuläget i värderingen av utfallet. Liksom vid tidigare pandemier i den moderna historien bör vi rimligen se till överdödligheten i olika länder och då först när pandemin är över.
Då svenska myndigheter ägnar sig åt vetenskapsförnekelse och verkar fatta beslut baserat på detta så känns sannolikheten inte sådär jättestor att någon utanför Sverige som inte är vetenskapsförnekare, konspirationsteoretiker, eller libertarian kommer att landa i slutsatsen att FHM trots allt hade den bästa strategin.

Hur vet vi ens att pandemin kommer att vara över inom en nära förestående framtid? Vaccineringen är i full gång i västvärlden, och kanske några andra länder också. Men utanför är det sämre ställt med det, och pandemin har dragit fram och fortsätter att dra fram i t ex Latinamerika. Jag skulle inte alls se det som ett osannolikt scenario att viruset till förr eller senare muterar på ett sätt så att det gör nuvarande vacciner verkningslösa eller kraftigt reducerande i verkan. Då är vi tillbaka på ruta ett igen. Ska vi då återigen igen ledas av prestigestyrda Anders Tegnell?
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

dann
Inlägg: 1951
Blev medlem: sön 24 maj 2020, 17:18

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av dann » tor 10 jun 2021, 15:37

I admire the Swedish skeptics who oppose the Big Lie of Sweden's successful pandemic strategy. Most of Tegnell's fans have dropped out of the thread in the Swedish skeptics forum.

And some of those who make occasional appearances resort to the dumbest kind of nationalism imaginable. This one came today:
Tokig tant skrev:
tor 10 jun 2021, 07:32
Rekommenderas till danskar:
Translation: Recommended for Danes. (See photo in the post.)
Sweden's liberal pandemic strategy questioned as Stockholm death toll mounts (Part 2) (International Skeptics Forum, June 10, 2021)

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11530
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Vilka nationella eller regionala åtgärder mot coronavirus är evidensbaserade?

Inlägg av pwm » tor 10 jun 2021, 17:58

Nemesis skrev:
tor 10 jun 2021, 14:51
pwm skrev:
ons 09 jun 2021, 11:32
Nemesis skrev:
ons 09 jun 2021, 11:15


Nej. Jag antar att så är fallet baserat på dina skriverier.
Det var ett luddigt svar utan substans. Du har inte en susning om mina läsvanor och som (självutnämnt) Sveriges nästan enda "riktiga skeptiker" borde du kanske vara lite restriktiv med frivola slutsatser av detta slaget.
Ok. Hur ställer du dig till de vetenskapliga konsensus som gäller hur viruset sprids, asymtomatisk smittspridning, och huruvida munskydd bidrar till minskad smittspridning?
Jag vet väldigt lite om epidemiologi så du ska nog inte fråga mig om sådant. Det är du som gödslat tråden med länkar till Expressen, Aftonbladet och ett urval Twittrare (någon golfjournalist och den där kryptonazisten Katerina Janouch), så det är väl säkrast att lita på din expertis.

Skriv svar