Rilpedia

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Användarvisningsbild
Jack
Avstängd
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 14 dec 2005, 11:54
Ort: Väster om Eken

Re: "Det luddigt sagda är det luddigt tänkta"

Inlägg av Jack » mån 16 jul 2007, 07:31

RIL skrev:
Jack skrev:Ändå försöker du ge sken av att använda vetenskapens metod.
Vetenskap är inte en metod. Vetenskapen består av metoder. Plural. Någon skulle kunna tolka ditt felaktiga påstående som att du försöker ge sken av att känna mycket väl till vad vetenskap är.
Det var inget sken jag ville ge. Jag tänkte mer på det generella systemetiska tillvägagångssättet: idé, falsifierbar hypotes, expriment/observation, analys, utomstående granskning. Uppdelning av varje sånt steg sker så klar med metoder i plural.
RIL skrev:
Jack skrev:Varför det? De resultat du förkastar är åstadkomna med samma metod och har granskats av människor som haft utbildning inom respektive vetenskap.
Som sagt, metoder.

Vad gäller resultaten måste man skilja på observation och tolkning. Tolkningar är inte fakta. Och vidare, för att kunna tänka, analysera och tolka behöver man bara kunna tänka.

De som hela sitt liv inte får höra annat än VAD de skall tänka och inte HUR man tänker, får ofta problem med det analytiska tänkandet inom de områden där de likriktats.

Man behöver definitivt inte ha utbildning inom varje kunskapsområde för att kunna tänka logiskt och identifiera och analysera grundprinciper. Detta är en särskilt tydlig verklighet bland mjukvarukonstruktörer (software designers), som ofta får börja med att lära ämnesexperter (inom alla kunskapsområden) att tänka innan de överhuvudtaget kommer någonvart med designen av alla de fantastiska system som ämnesexperter önskedrömmer om. (Mjukvarudesigners behöver dock endast pengarna, så ibland håller de bara med och hinner bli rika innan projekten havererar och helt ”omdefinieras” för att dölja resultatet av luddiga funderingar).

Personligen lyssnar jag gärna till fackexperter då de lägger fram fakta och observationer. Men om de drar rövarhistorier kan det hända att jag protesterar genom att visa var man tänker fel. Ingen behöver acceptera att mindre skarpa analytiker kallar för "fakta" sådant som bygger på godtyckliga tolkningar baserade på materialistisk filosofi och undermåligt tänkande.

"[M]änniskor som haft utbildning inom respektive vetenskap" har naturligtvis inte tolkningsföreträde på verkligheten.
7.) Vad är materalistsk filosofi?
8.)Hur vet du att tolkningarna baseras på materalistsk filosofi?
9.) Har vi då alltså två generella tankefel inom evolutionsteorin (materalistisk filosofi/undermåligt tänkande och lögner/konspiration)?
10.) Jag förstod inte riktigt mjukvaruliknelsen. Hör det till diskussionen?

Användarvisningsbild
Jack
Avstängd
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 14 dec 2005, 11:54
Ort: Väster om Eken

Re: "Det luddigt sagda är det luddigt tänkta"

Inlägg av Jack » mån 16 jul 2007, 07:35

RIL skrev:
Jack skrev:För att komma närmare vad du anser kan du väl svara på följande:
1. Hur länge har människan funnits?
Med vetenskapliga metoder har uppmätts en mutationshastighet hos människor som indikerar att människan funnits i maximalt 10 000 år. Har du mer exakta tidsuppgifter?
Jag har självklart ingen exaktare uppgift på vad du anser.
RIL skrev:
Jack skrev:2. Hur länge har jorden och universum funnits?
Planet-tid eller atomtid?
11.) Vad är atomtid?
RIL skrev: Utgående från planet-tid, vilket alltså handlar om "vanlig" tid (nuvarande dagar och år) sett från jorden, tror jag att jorden och universum är väldigt ung, bara några tusen år gammal.

Atomtid däremot verkar inte ge särskilt tillförlitliga tidsangivelser eftersom atomtid måste ha genomgått relativt sett mycket stora förändringar under universums tillblivelseprocess (dvs. då materia och naturlagar blev till, vilket inkluderar både tid och de processer ur vilka atomtid härleds).

Jag tror alltså att universum har blivit till på ett övernaturligt sätt, tror inte också du det?
Om allt man inte begrep var övernaturligt, så skulle det mesta vara övernaturligt för oss skådespelare.
12.) Sätter du likhet mellan övernaturligt och oförklarligt?

Användarvisningsbild
Jack
Avstängd
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 14 dec 2005, 11:54
Ort: Väster om Eken

Mikroevolutionen

Inlägg av Jack » mån 16 jul 2007, 07:38

RIL skrev:
Jack skrev:3. Hur stora individskillnader kan, det du kallar, mikroevolution åstadkomma? Gärna ett exempel.
Definiera vad du menar med "stora skillnader". Menar du då kvalitativa eller kvantitativa skillnader?

Man kan konstruera ett paraply som, om alla egenskaper nyttjas som finns inbyggda i paraplyet från början, kan utöka sin utbredningsyta med flera hundra gånger, utan att något NYTT tillkommer i form av delar eller konstruktionskoncept! (man behöver bara ändra på läget på en spärrhake. Jämför denna liknelse med genetiska switchar.

Man behöver alltså identifiera vilket SLAG av förändringar som ger synliga skillnader. Man måste alltså identifiera vad skillnaden består av efter att en förändring skett.

I grund och botten handlar frågan om en urskillningsförmåga som möjliggör identifiering av vad som skapar skillnader, så att existensen av just denna specifika process kan påvisas, och att konkretisera så att vi skall kunna säga något meningsfullt om den.

Evolutionistroende verkar ha svårt att förstå att det finns olika slag av förändringar. T.ex. är det en sorts förändring att variera en maträtt med ingredienser som redan finns och en annan sorts förändring sker då ingredienserna själva blir till.

Jag har i denna tråd (tror jag) redan nämnt vilka SLAG av förändringar som finns inbyggda i en redan fungerande biologi. Det är dessa förändringsmekanismer som felaktigt tolkas om möjliga orsaker till att biologisk information (ingredienser) blir till. Dessa slag av förändringar handlar dock bara om variation av ”det som redan finns”. Det finns t.ex. genetiska "switchar" (avaktivera eller aktivera egenskaper, dvs. on/off), rekombination vid reproduktion och tillkommer även förändringar genom förstörande mutationer (="off", men blir inte "on" igen som switcharna, t.ex. när omgivande miljö återgår till tidigare miljö).

I form av för ögat mer "synlig" biologi kan man ge många exempel på vad inbyggda biologiska variationsmekanismer kan åstadkomma. Hårfärg kan variera eftersom möjligheten till olika färger redan föreligger som potential i det genetiska materialet i genpoolen, benlängd kan variera (men bara upp till en gräns där ökande kroppsvikt kräver en annan struktur på skelett och utformning av ben och vissa leder, etc.). Kort sagt, de designade förändringsmekanismerna i biologin (med tillägg för de destruktiva mutationerna) varierar på koncept som redan finns.

Naturliga variationsmekanismer kan variera genpoolen utan att reducera den genetiska informationen medan de "utifrån kommande" mutationerna reducerar densamma.

Vad jag försöker säga är att det slag av förändring som varierar på den genetiska information som redan finns handlar om en på förhand konstruerad variationsmekanism (+ mutationer). Detta slag av variation sker i naturen hela tiden, det sker ofta, och snabba förändringar sker även inom genpooler (särskilt de med snabba generationsväxlingar). Det förekommer helt klart artbildning på grund av dessa förändringar.

Dessutom, beroende på vilken biologisk "komponentnivå" som aktiverats eller avaktiverats (t.ex. via genetiska switchar) kan mycket stora genetiska förändringar ske på en enda generation (på en individ, det tar alltid längre tid att sprida en förändring över en hel population).

Men artbildning som beror endast av förändringar (variation, rekombination eller destruktion) av den genetiska information som redan existerar i genpoolen (längre/kortare ben, hårfärg, svans, och måttliga attribut- och dimensionsförändringar överhuvudtaget) beror även på var människan bestämmer sig för att dra artgränserna!

I motsats till de redan förutvarande variationsmekanismerna handlar det dock om ett helt annan slag av förändring då det skall byggas upp helt nya biologiska koncept, dvs. sådana fungerande lösningar och subsystem som INTE funnits tidigare i genpoolen! (då skall ju ingredienserna skapas, inte bara blandas på olika sätt).

Kvantitet eller kvalitet?

Småskalig förändring sker alltså. Det har helt klart påvisats i verkligheten. Det som påvisats handlar förändringar som faller under kategorin kvantitativ, i meningen mer eller mindre svans, benlängd, annan storlek etc. Kvalitativ, eller "storskalig" förändring däremot, dvs. den påstådda (makro)evolutionen, förekommer inte i naturen.
RIL skrev: Det existerar nämligen ingen specificerad fungerande evolutionsprincip som är kapabel att skapa ny genetisk information.
Och eftersom en entydig fungerande sådan evolutionsprincip inte existerar kan man inte heller jämföra observationer eller fenomen mot just denna, och därmed kan man inte heller "känna igen" en just denna princip i naturen.

Att framställa evolutionen som ett faktum är således både dålig vetenskap och dålig religion.
Jag måste ha uttryckt mig oklart i min fråga, så jag försöker igen.
13.) Är skillnaden mellan hundraser ett resultat av, det du kallar, mikroevolution? Mellan dalmasar och eskimåer? Mellan hundar och katter? Mellan hundar och sälar? Mellan hundar och hästar? Mellan hundar och delfiner? Mellan hundar och spindlar? Kom gärna med egna.
14.) du kallar evolutionen en dålig religion och därmed en religion. Vilka religioner är bra, förutom din egen kristna?

Användarvisningsbild
Jack
Avstängd
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 14 dec 2005, 11:54
Ort: Väster om Eken

Big bang

Inlägg av Jack » mån 16 jul 2007, 07:41

RIL skrev:
Jack skrev:4. Har "big bang" ägt rum?
Universum har inte alltid funnits. Det naturliga har inte alltid funnits (dvs. materia och naturlagar). Vetenskapen är på denna punkt överens med Bibelns Gud. Av detta följer även att vetenskapen är överens med Bibelns Gud om att universum och materien har blivit till innan några naturlagar fanns som kunde ha frambringat universum på ett "naturligt" sätt.

Universum har följaktligen tillkommit på ett onaturligt sätt, eller på ett övernaturligt sätt.

Eftersom universum finns tror jag att det har blivit till. Jag har däremot ingen anledning att tro att det blivit till på något naturalistiskt "naturligt" sätt. Big bang är därför ingen "naturlig" förklaringsmodell, och den är inte en logisk nödvändighet för någon. Big bang är inte resultatet av logisk deduktion vare sig för den som tror på gudomlig skapelse eller sekulär naturalism under namn av vetenskap. Big bang tenderar att skapa fler problem än den löser.

Däremot har jag inga större problem med tanken på att tid faktiskt förflutit under delar av den tillblivelseprocess då universum formades. Jag har heller inga problem med tanken att universum initialt måste ha utvidgats väldigt snabbt. Jag menar, på bara en dag eller så skall materia hinna bredas ut ända bort till universums ”yttersta gräns”. Och mycket riktigt, den enorma mängden materia allra "längst ut" (efter vad vi tror oss veta idag) bekräftar att tidigare förutsägelser var FEL! (att materia och galaxer skulle vara mer spridda och "tunnare" längre bort). Det är ingen ände på alla de vetenskapliga fakta som motsäger evolution och långa tidsrymder (evolution tror sig vara beroende av tid, men ”antal försök” det är inte problemet, problemet är istället kvalitativt).

Behöver jag tillägga att jag inte tror att materia och naturlagar kan bli till av sig själv? Så vidskeplig är jag inte.
15.) Återigen begrep jag inte: finns det ett samband mellan big bangteorin och evolutionsteorin?
16.) Vad är skillnaden mellan vidskepelse och tro? Jag trodde det var som skillnaden mellan barn och ungar.

Användarvisningsbild
Jack
Avstängd
Inlägg: 447
Blev medlem: ons 14 dec 2005, 11:54
Ort: Väster om Eken

Genesis

Inlägg av Jack » mån 16 jul 2007, 07:43

RIL skrev:
Jack skrev:5. Stämmer första moseboks första och andra kapitel? I varje detalj?
Varför inte? I vilken detalj har du hittat ett fel? På vilket sätt är det fel?
Jack skrev:Är någon del fel? När inträffade det?
Vilken detalj är fel, och på vilket sätt är det fel? Vad är din åsikt? Vad gäller tiden för skapelsen, se mitt tidigare svar ovan.
Du påstod att du genom ditt yrke hade en förmåga att ta fakta och göra en bättre analys än de som var skolade inom respektive fält.
17.) Är du inte själv fast i den fällan vad gäller första mosebok?
18.) Vilken är den rimliga förklaringen till att havet på jorden fanns före resten av skapelsen?
19.) Vilken är den rimliga förklaringen till att det fanns ljus och dagar innan solen och övriga stjärnor fanns?

Om du är intresserad av min åsikt så föredrar jag boken om det sjungande lejonet. Den stämmer inte heller med naturvetenskapen, men skaparen är gulligare.

20.) Anser du att intelligent design är förenligt med dina tankar? Intelligent design förespråkar, så vitt jag förstår, en betydligt äldre skapelse än de tio tusen år, som du ansåg var rimligt.

AndersTorstensson
Inlägg: 755
Blev medlem: tis 21 jun 2005, 06:40
Ort: Göteborg

Inlägg av AndersTorstensson » mån 16 jul 2007, 10:47

RIL kan ju få ett påstående att motbevisa, eftersom han i kör med samma mantra hela tiden. (Låter som någon östasiatisk religion för min del...):

Ingen har kunnat påvisa en existerande specificerad fungerande Gud kapabel att skapa ny genetisk information.

RIL
Inlägg: 681
Blev medlem: tor 21 jun 2007, 22:44

Re: Genesis

Inlägg av RIL » tis 17 jul 2007, 09:47

Jag behöver påtala ett missförstånd här:
Jack skrev:Du påstod att du genom ditt yrke hade en förmåga att ta fakta och göra en bättre analys än de som var skolade inom respektive fält.
Läs på en gång till. Jag påstod att professionella software designers ofta får lära ämnesexperter att tänka klart. Jag är inte professionell software designer.

Jag skall se om jag kan avdela tid för att svara på något av dina inlägg. Jag blev dock besviken då jag läste igenom dem, det var mest planlöst vimsande hit och dit, ofta helt utan koppling mellan frågor och svar. Du har uppenbart inte begärt seriösa svar av mig.

// Rolf Lampa

Användarvisningsbild
l_johan_k
Avstängd
Inlägg: 2917
Blev medlem: fre 14 jul 2006, 22:21
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Genesis

Inlägg av l_johan_k » tis 17 jul 2007, 09:49

RIL skrev:Jag blev dock besviken då jag läste igenom dem, det var mest planlöst vimsande hit och dit, ofta helt utan koppling mellan frågor och svar. Du har uppenbart inte begärt seriösa svar av mig.
:lol:

Användarvisningsbild
Andreas
Inlägg: 1405
Blev medlem: sön 12 jun 2005, 05:38

Re: Genesis

Inlägg av Andreas » tis 17 jul 2007, 10:07

l_johan_k skrev:
RIL skrev:Jag blev dock besviken då jag läste igenom dem, det var mest planlöst vimsande hit och dit, ofta helt utan koppling mellan frågor och svar. Du har uppenbart inte begärt seriösa svar av mig.
:lol:
Hade jag varit cyniskt lagd hade jag trott att den gode Lampa förbereder sig på att lämna forumet. Men så är det naturligtvis inte. Han kommer att stanna kvar och svara på frågan vad det finns för konkreta enskilda empiriska indikatorer på att jorden är "bara några tusen år gammal"? Eller hur Rolf?

Dessutom har Rolf ignorerat frågor jag ställt i en annan tråd. Men han kommer alldeles säkert få tid att svara på dem snart.

RIL
Inlägg: 681
Blev medlem: tor 21 jun 2007, 22:44

Re: Genesis

Inlägg av RIL » ons 18 jul 2007, 04:19

Andreas skrev:Hade jag varit cyniskt lagd hade jag trott att den gode Lampa förbereder sig på att lämna forumet.
Varför kallar du mig god? Bara Gud är god.
http://sv.rilpedia.org/wiki/Luk_18:19

Var inte cynisk.
Andreas skrev:Dessutom har Rolf ignorerat frågor jag ställt...
Jag har inte ignorerat. Jag har inte svarat. Det finns flera anledningar till detta; jag svarar på det jag hinner, jag prioriterar pågående "dialoger", Jack har ställt en mängd frågor, och en liknande fråga redan är ställd av annan användare. Det hjälper att vara orginell.

Men jag tackar för förtroendet att ha fått din fråga.

// Rolf Lampa

Användarvisningsbild
Andreas
Inlägg: 1405
Blev medlem: sön 12 jun 2005, 05:38

Re: Genesis

Inlägg av Andreas » ons 18 jul 2007, 08:36

RIL skrev:
Andreas skrev:Dessutom har Rolf ignorerat frågor jag ställt...
Jag har inte ignorerat. Jag har inte svarat. Det finns flera anledningar till detta; jag svarar på det jag hinner, jag prioriterar pågående "dialoger",
Vår dialog var pågående fram till dess att du valde att ignorera den. Men vi vet ju båda två varför du inte svarar på min eller spitos frågor. Du kan inte.

Användarvisningsbild
l_johan_k
Avstängd
Inlägg: 2917
Blev medlem: fre 14 jul 2006, 22:21
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Genesis

Inlägg av l_johan_k » ons 18 jul 2007, 08:54

RIL skrev:Varför kallar du mig god? Bara Gud är god.
Lugn. Ingen kallar dig god...

RIL
Inlägg: 681
Blev medlem: tor 21 jun 2007, 22:44

Re: Genesis

Inlägg av RIL » ons 18 jul 2007, 09:49

Jag ställde motfrågor för att få klart för mig vilket problem du ville veta mer om (fråga 5), men du svarade inte, och är nu uppe i fråga 17-20. Jag kan tyvärr inte svara på frågor som inte är allvarligt menade, även om jag har intresse att diskutera dem allihop. Jag får göra ett urval.

Fråga 17 är tidigare besvarad (missuppfattning).
Jack skrev:18.) Vilken är den rimliga förklaringen till att havet på jorden fanns före resten av skapelsen?
Om jorden och havet skapades före resten av skapelsen fanns havet före resten av skapelsen.

Ordet "rimlig" förutsätter dock ett mer detaljerat sammanhang, en kontext att sätta in något i. Vad är en "rimlig" förklaring (eller tillblivelseordning) enligt din mening? Vilken tankemodell tänker du på då? Utan en specifik tankemodell finns inget ”rimlig” eller ”orimlig”.
Jack skrev:19.) Vilken är den rimliga förklaringen till att det fanns ljus och dagar innan solen och övriga stjärnor fanns?
Vilken sorts ljus? Kanske vanligt ljus, kanske inte. Men helt uppenbart var ljuskällan inte solen eller stjärnorna eftersom de skapades senare:
http://sv.rilpedia.org/wiki/1_Mos_1

Jag skulle behöva veta exakt vilken sorts ljus det var fråga om samt vilken tolkningsram, eller "kosmologisk modell", du tänker på, något att sätta in ljuset i, så att ljuset får en möjlighet att te sig logiskt "rimligt". Vilken modell förslår du? Steady-state, Big bang eller något annat spännande? Big bang-modellen verkar också flöda av ljusfotoner i början (som dock anses förstöras i samma takt).

Helt klart är i alla fall att enligt Bibeln hör ljus till det allra första stadiet i Guds skapelse.

Adam tappar masken

Bibeltexten själv gör anspråk på att rätt uppochner återge vad som hände i begynnelsen. Den litterära stilen i skapelseberättelsen utgörs av torr berättande prosa. Enda undantaget från detta är när Adam för första gången får se sin Eva, då framgår det nämligen av texten att han alldeles kom av sig med det han höll på med! Lite kuriosa om det tillfälliga "stilbrottet" i skapelseberättelsen tar jag upp i följande artikel (under rubriken "Från analytiker till...").:
http://rilarchive.org/sv/node/40

Dag och natt

Beträffande dag och natt så bestäms sådant av jordens rotation mot en ljuskälla (som alltså fanns).

Boken om det sjungande lejonet känner jag inte till.
Jack skrev:20.) Anser du att intelligent design är förenligt med dina tankar?
Jag funderade först över om texten i ditt inlägg härstammade från slumpen, en robot eller någon icke medveten källa, men så kom jag fram till att ditt inlägg nog bar spår av en intelligent aktör trots allt.

Hur ser du förresten själv på den saken? Anser du att man kan urskilja spår av intelligent aktivitet? Kan spår av intelligent särskiljas från icke-intelligent aktivitet?

Om du undrar om jag tror att Gud är intelligent så är svaret ja. Och om du undrar om Satan är intelligent så är svaret ja. Bibeln varnar människan för Satans list, och menar att vi behöver Guds hjälp för att inte bli lurade. Satan framställs som mycket slipad och människan varnas för att underskatta honom, han har varit med ett tag och kan alla trick.

Behövs intelligens för att skapa intelligens? Jag tror det. Behövs en personlig intelligens för att skapa personligheter med intelligens? Jag tror det. Men som jag antyder ovan kanske inte enbart spåren av en intelligens ger svaret på exakt VEM denne personlige skapare är.

Svaret på din fråga är alltså: Ja, intelligens ÄR förenligt med mina tankar om orsaken till skapelsen (men definitivt inte det enda).

ID-rörelsen har så vitt jag kan bedöma giltiga argument för en intelligent skapare. Om din fråga även efterlyser vad jag anser om ID-rörelsen så är mitt svar att många kristna är med i ID-rörelsen, men även anhängare av ockulta religioner, som New Agare och Hinduister. ID-rörelsen utpekar inte VEM den intelligente designern är. Även om jag bedömer att de har giltiga argument för en skapare inom ID är det otänkbart för mig att propagera för själva rörelsen som sådan. Helt otänkbart. Mer om varför det följer.

Mer om VEM Skaparen-Försonaren är

ID utpekar alltså inte skaparen. Meningsmotståndare (vanligen evolutionister) hävdar dock att ID bara är ett sätt att dölja traditionell Bibeltrogen tro på skapelse. Jag vill medan försöka visa att det nog inte är på det sättet trots allt.

För en Bibeltrogen kristen är det en självklarhet att Jesus identifierar sig med sitt Ord (bl.a. Joh 1), och då inte enbart som "Logos" som grundtexten nämner i Joh 1, utan han står nog vid alla de ord han yttrat eller inspirerat, inklusive Skrifterna (dvs. lagen och profeterna, GT). Ordet/Kristus är omöjligt att skilja ifrån Skaparen.

Den kristne sätter tvärtom skapelsen och evangelium i centrum. Evangelium handlar om "det glada budskapet". Och att det är just Bibelns Gud som är den som skapat Dig är en del av det glada budskapet i evangelium:
Upp 14:6,7 skrev:"han [ängeln] hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för... alla folkslag och stammar och tungomål och folk ... med hög röst: "Frukten Gud och ge honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbe honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.
Kan inte misstolkas med avseende på skapelse i alla fall.

Jesus identifierar sig även med Sanningen, Vägen och Livet, osv. Som kristna är det en självklarhet att öppet erkänna VAD som är Sanning (=Kristus) och VAD som är (den enda) Vägen (=Kristus) och Livet (=Kristus). En sann Kristen fjärmar sig inte ifrån något av detta. Man blygs ju inte för det man har mest kärt, det som ger liv och mening - och frihet. Allt detta får vi genom Ordet/Kristus. Därför fjärmar sig inte en sann Jesu efterföljare från Ordet, inte i någon form. Ordet är nämligen också Skaparen.

Jag skäms alltså inte för det glada budskapet, och därmed inte heller för Ordet/ Kristus/ Skaparen, för hur skulle jag som kristen kunna ära Skaparen om jag skäms för honom? I bl.a. Uppenbarelseboken får den kristne veta varför Gud är värd all lov och pris:
Upp 4:11 skrev:"Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat."
Det är alltså därför en sann kristen prisar och ärar Gud Skaparen - för att han ville att vi skulle bli till!

Jag skäms alltså inte för att öppet söka förståelse för vad Ordet/ Skaparen/ Kristus vill säga mig och medmänniskorna genom sitt Ord. Även följande Bibeltexter relaterar till min syn på Skaparen:
Matt 10:31 skrev:31 Frukta alltså inte; Ni är mer värda än många sparvar.
Varför säger Livets Herre plöttsligt så? Jo, detta är en del av det Glada Budskapet, att vi är värda något, för att Gud ville oss. Evangelium är raka motsatsen till det Ångestfyllda Budskapet, nämligen den evolutionsläran som lärs ut åt skolelever i Svenska skolor, som gör att många ungdomar tappar livslusten. Kristna måste alltså bekänna Skaparen, Livets Herre:
Matt 10:32-33 skrev: Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. 33: Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen.
Ordet och Livets Herre skäms jag alltså inte för i en tid då unga människor förtvivlat söker mening med sina liv. Däremot känner jag ofta "djup blygsel" inför de totalt likgiltiga korrupta sekulärt religiösa delarna av Dödens Ord inom den moderna vetenskapen. Jag rodnar av skam när jag tänker på vissa av de människofientliga pinsamheter som många vuxna svenskar faktiskt tror på, den ultimata dödsreligionen - evolutionstanken - en grumlig idé som enbart existerar som en diffus dimma i det mänskliga förnuftet.
Jack skrev:Intelligent design förespråkar, så vitt jag förstår, en betydligt äldre skapelse än de tio tusen år, som du ansåg var rimligt.
Ja, och?

De ID-anhängare jag mött personligen verkar mycket hängivna i sin tro på Kristus. Många av dem är också djupt bekymrade över vart vetenskapen håller på att ta vägen nu när stora delar av den ”moderna” vetenskapen har så mycket gemensamt med New Age och hednisk religion.

Men eftersom tredjedelen av stjärnorna (föredömena) faller ifrån himmelen har unga kristna idag svårare att navigera, att hitta vägledning. De har helt enkelt allt färre lysande exempel, som i motsats till kometer håller fasta positioner, tillförlitliga föredömen att se upp till, dvs. föredömen att efterfölja. Ett stort antal av vår tids andliga ledare har prostituerat sig, och alla äcklas, kanske främst icke-troende, och stjärnfallet, det stora avfallat, är mycket stort.

Spito däremot har med viss skärpa noterat att man med vetenskapliga metoder inte kan med någon vidare säkerhet fastställa härledda åldrar på jorden eller universum. Och jag håller med. Men det finns hopp, t.ex. Josefus, den Judiske historieskrivaren i Romersk tjänst, med tillgång till Romarrikets historiska arkiv, ansåg på sin tid att jordens ålder var mindre än fem tusen år, baserat bl.a. på Bibelns släktregister (samt utombibliska källor, bl.a. Berosus, Hesiod mfl.). Han uppfattade alltså Bibeln som en tillförlitlig historisk källa. Det gör även jag.

ID argumenterar för en intelligent designer bakom skapelsen. Det tror även jag, men mer specifikt på den judisk-kristna Bibelns Gud, Skaparen av himmel och jord och människans Förlossare. Därtill tror ID si och jag tror så, men ID svarar nog bäst för sig själv.

// Rolf Lampa

RIL
Inlägg: 681
Blev medlem: tor 21 jun 2007, 22:44

Re: Genesis

Inlägg av RIL » ons 18 jul 2007, 09:53

Andreas skrev:
RIL skrev:
Andreas skrev:Dessutom har Rolf ignorerat frågor jag ställt...
Jag har inte ignorerat. Jag har inte svarat. Det finns flera anledningar till detta; jag svarar på det jag hinner, jag prioriterar pågående "dialoger",
Vår dialog var pågående fram till dess att du valde att ignorera den. Men vi vet ju båda två varför du inte svarar på min eller spitos frågor. Du kan inte.
Som sagt, i mån av tid. Och som jag sagt åt Spito, vi tar saker i tur och ordning.

// Rolf Lampa

Användarvisningsbild
Spito
Inlägg: 2682
Blev medlem: ons 25 okt 2006, 18:07
Ort: Göteborg

Re: Genesis

Inlägg av Spito » ons 18 jul 2007, 10:02

RIL skrev:Spito däremot har med viss skärpa noterat att man med vetenskapliga metoder inte kan med någon vidare säkerhet fastställa härledda åldrar på jorden eller universum. Och jag håller med.
Har jag inte sagt något om. Jag har däremot, rent hypotetiskt, konstaterat att OM mätmetoder är osäkra så kan vi bara säga att mätresultatet är osäkert inte om jorden är gammal eller ung. Jag har inte hävdat ATT de mätmetoder vi har ÄR osäkra, eller motsatsen heller för den delen.

Om skapelsen har gått till som i Första Mosebok så borde de ha lämnat naturvetenskapliga spår. Spår som borde vara möjliga att empiriskt konstatera och datera.

Jag vill veta vad det finns för konkreta enskilda empiriska indikatorer på att jorden är "bara några tusen år gammal"? Kan du eller kan du inte redogöra för några sådana?

Skriv svar