Vilka nätkurser i matematik har ni gått?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Post Reply
Boyce001
Posts:1
Joined:Wed 21 Jul 2021, 21:31
Vilka nätkurser i matematik har ni gått?

Post by Boyce001 » Wed 21 Jul 2021, 21:36

Jobb och vardag gör det svårt för många att gå en kurs "fysiskt" på ett universitet. Det är en av orsakerna till allt fler nätbaserade kurser de senaste 10 åren. Har ni forumdeltagare gått någon online matematikkurs? Vill ni rekommendera en kurs ni gått eller avråda från att gå en? Kan ni ge några studietips inom matematik?

Håll gärna tråden på en allmän nivå men det här är min personlig bakgrund till idén med denna tråd:
Det är ständigt återkommande för mig (och kanske även för andra) att matematikkunskaperna som man har inte känns tillräckliga. På denna brist har jag många gånger inlett matematikstudier på egen hand men ofta blir det ingen kontinuitet i dessa studieförsök då jobb och vardag kommer i vägen. Jag har läst på universitet matematiken som vanligen ges de 3 första terminerna för civilingenjörer + några stycken statistikkurser som ges för doktorander inom samhällsvetenskap. Det jag märkt är att jag lär mig bäst matematik när jag ska lösa ett konkret problem som kräver en matematisk modell. Men modellerna blir begränsade pga. bristande matematikkunskaper. Är självlärd inom datorprogrammering och matematikkunskaperna känns som en bromskloss att även komma vidare till nästa steg inom programmeringen. Att komma till "nästa nivå" skulle även underlätta att ta in informationen från otaliga vetenskapliga artiklar och underlätta att ta in informationen från olika vetenskapsområden. Hur ska man göra för att komma till nästa nivå?

Post Reply