Vad får oss att åldras på mobilnivå?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Post Reply
milowbrac
Posts:2
Joined:Mon 20 Sep 2021, 13:03
Vad får oss att åldras på mobilnivå?

Post by milowbrac » Mon 20 Sep 2021, 14:20

Såvitt jag förstår uppstår åldrande när celler replikerar men gör det ofullkomligt och med tiden ökar dessa brister. För mig måste det finnas mer än så, eftersom många gånger vi åldras på samma sätt som våra föräldrar, vilket inte förklaras av slumpmässiga brister i cellreplikation över tid. Som en sidofråga, hur vet en cell när den har nått en viss ålder för att utlösa en skillnad (till exempel hur vet de relevanta cellerna i vår kropp att vi når puberteten?)

Brenda
Posts:12
Joined:Thu 23 Sep 2021, 08:47

Re: Vad får oss att åldras på mobilnivå?

Post by Brenda » Thu 23 Sep 2021, 08:54

You must participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this site! บาคาร่าออนไลน์

Post Reply