Förenade Humanister grundat

Diskutera sådant som rör föreningen Vetenskap och Folkbildning eller den skeptiska rörelsen i allmänhet.
Användarvisningsbild
ttias
Inlägg: 1983
Blev medlem: ons 22 dec 2004, 21:13
Ort: Stockholms skägg

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av ttias » ons 15 okt 2014, 07:06

Nemesis skrev: Tycker dock att hans "rationalism" känns felplacerad. Mig veterligen finns det inga grupper som definierar sig som rationalister i den betydelse han ger det. Men uppdelningen mellan vetenskapliga skeptiker och ateister/humanister förefaller mig vara korrekt, inte bara i USA utan även globalt.
Håller med, med tanke på mångtydigheten i begrepp som humanist och skeptiker, så känns det ytterst dumt att dra in rationalism som har en väl förankrad historisk huvudbetydelse nämligen att kunskap nås genom logiska slutledningar och ej genom empiriska studier, och försöka få det till någon samlingsdefinition.

Hoppas att det är ett hemmasnickrat tankebygge som ej annamas av andra.
Med ett leende på läpparna och foliehatten på sned.

Användarvisningsbild
ttias
Inlägg: 1983
Blev medlem: ons 22 dec 2004, 21:13
Ort: Stockholms skägg

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av ttias » tor 16 okt 2014, 07:09

Jag skulle säga att kärnan i humanism är en utgångspunkt från människan, där i första hand existentiella och etiska frågor besvaras från den utgångspunkten. Detta i kontrast till att det ofta ansetts som tillhörande en religiös domän. Något som gjort att humansim ofta varit i konflikt med religiösa åskådningar. Det finns ofta en tilltro till vetenskap, men det är inte en lika central utgångspunkt.
Det innebär att humanism är förenlig med pseudovetenskap och filosofi där det ingår icke-naturliga egenskaper, samt även religiösa åskådningar som accepterar att existentiella och etiska frågor utgår från människan.

Det centrala i skepticism (vetenskaplig), är att frågor som kan avgöras vetenskapligt också ska göra det. Den är definitionsmässigt oförenlig med pseudovetenskap, men kan vara förenlig med allehanda religiösa och filosofiska uppfattningar som faller utanför vad som kan avgöras vetenskapligt. Ofta tillkommer dock uppfattningar om att dylika religiösa och filosofiska frågor i någon form är meningslösa, felaktiga, eller saknar vikt.

Rent praktiskt är det nog ett mycket större överlapp mellan anhängare.
Med ett leende på läpparna och foliehatten på sned.

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » tor 16 okt 2014, 18:13

Just humanism verkar vara ett mångtydigt begrepp. Sturmark beskriver humanismens relation till ateism som judendomens relation till att Jesus inte var Guds son. Han framhåller att humanismen är naturalistisk. Många (inte alla) amerikaner och britter verkar istället anse att humanism är kompatibelt med religion, och att det som det handlar om är icke-religiös moral. Mitt intryck från andra länder i Europa, som Norge, Belgien och Nederländerna (min kunskap om de två sistnämnda är mycket begränsad då jag inte förstår språken som talas där) är att humanistgruppernas främsta funktion där är att tillhandahålla icke-religiösa ceremonier.

Här beskriver en britt (tror jag) bosatt i USA hur det ser ut där. Vet inte riktigt hur likt eller olikt det är jämfört med situationen i Sverige, bortsett från att vi saknar en renodlad ateiströrelse: What’s Your Focus? – American Atheists Convene in Des Moines
It is one of the peculiarities of American non-religion, distinct from my experience in the UK, that the different blocs which make up our community are distinct in character and tone. The Humanists have slightly different interests and approaches to the Skeptics, who are different again to the Atheists. Attend a skeptics meeting and you are likely to enjoy pub food and discussion about homeopathy and faith healing, perhaps led by a stage magician. The crowd will be younger, well-educated, with a scientific bent. Go to your local Humanist or Ethical Society group and it the people will probably be older, and more philosophically-minded. They might have invited a local author or poet to provide a reading. And the Atheist meetups? Again, in my experience, this will be a younger group. But their focus will be on the evils of religion, the challenge of religious privilege, and ways to counter both.
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » tor 16 okt 2014, 18:23

tonyf skrev:
Nemesis skrev:Steven Novella
while remaining agnostic or neutral to non-empirical claims (except those that directly impact the practice of science)
Observera att Novellas "directly" här är en kontroversiell och mycket omdiskuterad fråga inom s.k. skeptikerrörelsen. Novella tillhör de s.k. ackomederationisterna, de som ser religiöst tänkande som konsistent med vetenskapligt tänkande. Hans 'directly' här skall ses som ett signalord som han skriver för att framhålla sin inställning i den debatten. Vi andra (som t.ex. jag) bedömer det som orimligt (s.k. ickeackodommedationisterna).

added: kommer inte ihåg korrekta svenska stavningen av 'ackodommedationisterna'
Jag är inte säker på att du korrekt beskriver hans ståndpunkt: Preaching Against Skepticism
Steven Novella skrev:It is clear that doubt is perceived as the enemy of faith. Doubt, however, is the beginning of true inquiry, of exploration, of objectivity. Doubt is essential to critical thinking and to intellectual progress.

There is an undeniable clash here of world views – faith vs critical thinking and intellectual openness and inquiry. Religious scholars often try to pretend that the two can be reconciled, but it is they who acknowledge the inherent irreconcilability. At best faith can be contained, walled off in a tiny corner (such as deism).

Its inherent incompatibility with critical thinking, however, seems unavoidable.
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

tonyf
Inlägg: 2440
Blev medlem: sön 05 nov 2006, 23:57

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av tonyf » fre 17 okt 2014, 04:15

Det senaste Novellacitatet är ju riktigt klokt och bra. Jag tog att han skulle vara ackomodationist direkt från minnet (riskabelt, men i praktiken ibland nödvändigt), triggat av det som kan tolkas som ackomodationistiskt i det förra citatet. Jag kan ha minnats fel, och om jag minnades rätt så är det ju inte säkert att han har kvar samma uppfattning nu som från när-det-skulle-kunna-ha-varit-ifrån som jag kom ihåg hans inställning. En av poängerna är att 'compartimentalisation' (kommer inte ihåg svenska ordet) är problematiskt, dels för att det ligger ett problem i att upprätthålla kritiskt tänkande om man börjar göra undantag för vissa områden, dels för att det inte existerar helt ren empiri för en viss fråga utan allting tolkas genom att jämföra med annat vi tror oss veta (och allt det där...).
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

tonyf
Inlägg: 2440
Blev medlem: sön 05 nov 2006, 23:57

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av tonyf » fre 17 okt 2014, 04:47

FHum verkar ju åtminstone i stort sett ha dött ut, så denna tråden i snäv mening verkar ju litet sakna aktualitet, utom möjligen för historienördar intresserade av svensk skeptikerrörelses nutidshistoria. Men mer allmänt så tror jag att en viss organisatorisk kontinuitet och stabilitet är bra. Vi bör nog i stor utsträckning satsa på och vårda de två stora skeptikerorganisationer som vi råkar ha i Sverige: Vetenskap och Folkbildning, och Humanisterna (och möjligen UngHum). Småklubbar och tillfälliga informella grupper och liknande kan vara bra som ett komplement i vissa fall. Men inte att bygga upp fler organisationer med ambitionen eller som utger sig för att ha ambitionen att bli nya stora eller 'mer permanenta' skeptikerorganisationer. Ty det sprider resurserna ineffektivt tror jag (åtminstone innan de organiserade skeptikerna i Sverige blivit storleksordningar fler än nu). Både informella nätverk och grupper och mer formella organisationer är viktiga. Men jag tror man skall vara försiktig och inte underskatta vikten av organisatorisk kontinuitet och stabilitet. Satsa på de två reellt existerande [någorlunda] stabila organisationerna, och satsa på att med dem som grund bygga en stor informell, samlad och divers, rörelse med god kommunikation och samarbeten där så är lämpligt men där både de två stora formella organisationerna och 'friskeptiker' behåller sin självständighet. Organisatorisk självständighet, men god kommunikation inom hela rörelsen. Vare sig federalism eller isolationism (för rörelsen som helhet).

FHum var väll inte något lyckat initiativ som jag ser det. Men i praktiken så existerar de inte längre (verkar det som för mig i alla fall), så i så måtto saknar frågan aktualitet. Nu (helt oberoende av att vi hade FHum-debacklet för snart två år sedan, det gör ingen riktig skillnad vara sig till eller från) så måste vi försöka att bygga en s.k. stark skeptisk¤ rörelse. Organisering. Utbildning. Kommunikation. Är som jag ser det de tre viktigaste nyckelfrågorna att ta tag i. Och här vi mycket och svårt och hårt arbete framför oss.


¤ Jag självidentifierar inte som "skeptiker", utan som humanistisk vetenskaplig folkbildare (eller 'wannabe sådan'). Men "skeptiker" verkar vara ett etablerat namn på rörelsen. Vad skall man säga?
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

Användarvisningsbild
devadatta
Forumadministratör
Inlägg: 8720
Blev medlem: tis 27 mar 2007, 21:35

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av devadatta » fre 17 okt 2014, 09:44

En fälla när man pratar om ackommodationism (som är uppfattningen att religiösa idéer och vetenskapligt skeptiska idéer i stort är kompatibla) är att man förväxlar det uppfattningen att man bör samarbeta med religiösa, eller att vissa typer av religion inte behöver prioriteras i den skeptiska kampen. De två senare följer naturligtvis inte av det första.
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » fre 17 okt 2014, 20:22

tonyf skrev:¤ Jag självidentifierar inte som "skeptiker", utan som humanistisk vetenskaplig folkbildare (eller 'wannabe sådan'). Men "skeptiker" verkar vara ett etablerat namn på rörelsen. Vad skall man säga?
Humanisterna och VoF tillhör två olika (men intellektuellt överlappande) rörelser, och därtill har olika internationella systerorganisationer. "Skeptiker" och "humanist" är inte synonymer. Se på hur de olika organisationerna kort beskriver sina syften på förstasidorna:
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.
Förenade Humanister ser jag mest som några som var arga på att Humanisterna var för hårda mot religion (tröskeln för det tycks vara väldigt låg), och ville bilda en annan organisation, oklart vad exakt man ville uppnå.

Unga Humanister är en organisation i allvarlig kris och jag skulle bli mycket förvånad om den inte upplöses inom något år.
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » fre 17 okt 2014, 20:33

tonyf skrev:Det senaste Novellacitatet är ju riktigt klokt och bra. Jag tog att han skulle vara ackomodationist direkt från minnet (riskabelt, men i praktiken ibland nödvändigt), triggat av det som kan tolkas som ackomodationistiskt i det förra citatet. Jag kan ha minnats fel, och om jag minnades rätt så är det ju inte säkert att han har kvar samma uppfattning nu som från när-det-skulle-kunna-ha-varit-ifrån som jag kom ihåg hans inställning. En av poängerna är att 'compartimentalisation' (kommer inte ihåg svenska ordet) är problematiskt, dels för att det ligger ett problem i att upprätthålla kritiskt tänkande om man börjar göra undantag för vissa områden, dels för att det inte existerar helt ren empiri för en viss fråga utan allting tolkas genom att jämföra med annat vi tror oss veta (och allt det där...).
Jag tror faktiskt att han blivit mer bekväm med att säga saker som kan reta religiösa. Förut betonade han väldigt noggrant att han var agnostiker, inte ateist. Nu tycks han vara bekväm med att säga att han är agnostisk ateist. Han tycks också anse att den enda gud kompatibel med vetenskap är en deistisk gud som aldrig ingriper i världen.
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11391
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av pwm » fre 17 okt 2014, 22:02

Nemesis skrev:Förenade Humanister ser jag mest som några som var arga på att Humanisterna var för hårda mot religion (tröskeln för det tycks vara väldigt låg), och ville bilda en annan organisation, oklart vad exakt man ville uppnå.
Vad har lett dig till den uppfattningen?

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » sön 19 okt 2014, 00:04

pwm skrev:
Nemesis skrev:Förenade Humanister ser jag mest som några som var arga på att Humanisterna var för hårda mot religion (tröskeln för det tycks vara väldigt låg), och ville bilda en annan organisation, oklart vad exakt man ville uppnå.
Vad har lett dig till den uppfattningen?
T ex detta, detta, och detta.
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11391
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av pwm » sön 19 okt 2014, 09:44

Nemesis skrev:
pwm skrev:
Nemesis skrev:Förenade Humanister ser jag mest som några som var arga på att Humanisterna var för hårda mot religion (tröskeln för det tycks vara väldigt låg), och ville bilda en annan organisation, oklart vad exakt man ville uppnå.
Vad har lett dig till den uppfattningen?
T ex detta, detta, och detta.
Enligt första länken handlar avhoppen inte om att vara för hård mot religion, utan att man anser att fokus på religion är fel inriktning.

Din andra länk argumenterar mot din inställning.

Vad Börje Peratt och Torbjörn Sassersson har att säga om saken, din tredje länk, är närmast ointressant. De har sedan länge gjort sitt bästa för att smutskasta Humanisterna och slå på trumman för sin egen Humanism&Kunskap.

Såvitt jag förstår ser sig Förenade Humanister som en paraplyorganisation för organisationer med humanistisk inriktning, snarare än en helt ny förening.

Nemesis
Inlägg: 1841
Blev medlem: tor 12 okt 2006, 22:04
Ort: Stockholm

Re: Förenade Humanister grundat

Inlägg av Nemesis » lör 07 mar 2015, 20:06

tonyf skrev:Men mer allmänt så tror jag att en viss organisatorisk kontinuitet och stabilitet är bra. Vi bör nog i stor utsträckning satsa på och vårda de två stora skeptikerorganisationer som vi råkar ha i Sverige: Vetenskap och Folkbildning, och Humanisterna (och möjligen UngHum).
Unga Humanister verkar ha beslutat om att lägga ner verksamheten. Givetvis uttrycker man det inte direkt så, men det är ju i praktiken vad det innebär.

Är det verkligen strikt korrekt att benämna Humanisterna som tillhörande skeptikerrörelsen? De tillhör väl snarare humaniströrelsen (som till skillnad från skeptikerna har en global paraplyorganisation)?
"… all the data shows that most people are not influenced by rational arguments. They're influenced by social pressure. … That's just the human condition, and we just have to acknowledge it and accept it." - Steven Novella

Skriv svar