Sida 2 av 3

Re: Motioner 2013

Postat: mån 28 jan 2013, 22:01
av JoNoM
amandaduregard skrev:De som vill skriva under denna motion kan PM:a mig eller skriva i tråden!
På!

Re: Motioner 2013

Postat: tis 29 jan 2013, 00:52
av tonyf
MichaelKarnerfors skrev:- VoF skall verka för en faktabaserad, vetenskapligt förankrad folkbildning inom kärnkraftsfrågan, utan att för den sakens skull ta ställning för eller emot kraftformen.
- VoF skall uppmuntra - och eventuellt arrangera - öppna debatter inom kärnkraftsrelaterade frågor, och där möjligt är göra sådana debatter tillgänliga för allmänheten.
Bra motion. Den s.k skeptikerrörelsen bör vara litet mer aktiv --också-- i litet mer "politiknära" frågor. Att rikta in sig så smalt som på just en viss kraftform tror jag dock är tveksamt som bäst. Men allmänt positiv till motionens anda. Att gå [ännu] mer i en riktning ungefär enligt MichaelKarnefors motion, om än ej kanske exakt så som motionen skriver, tror jag är en bra utveckling av VoF's verksamhet. Viktigt här: att var försiktig och att verkligen tänka efter före så att man håller armlängds avstånd (minst! med rejäl säkerhetsmarginal) till rent politiska ställningstaganden. VoF's enda åsikt är och bör fortsatt vara att det som kan avgöras vetenskapligt bör avgöras vetenskapligt (i bred mening, inkluderande t.ex. att det är bra om fler lär sig bättre om vetenskapens metod och resultat, om frågeställningen vad som kan och vad som inte kan avgöras vetenskapligt etc., och inte minst att även ganska många områden som inte är eller inte ännu är vetenskapliga så bör ändå så mycket som möjligt och lämpligt av "vetenskapligt typ av" tänkande göras (och det där med "som kan och inte kan" bör man hålla i minnet uppdelas i två frågor: vad som kan i princip och vad som redan nu kan göras vetenskapligt)). Det är så lätt att råka glida in på värdefrågor som inte är VoF's bord om man inte ordentligt och kritiskt här "tänker efter före" och är mycket försiktig.

Debatter. Tveksam lutande åt negativ. Debatt är inte sällan en dålig form för kritisk analys och saklig analys om vad vi har för bedömningar i faktuella frågor, hur säkra/osäkra är dessa etc, vad är våra olika värderingar som är relevanta för detta, hur kombineras sedan de olika bedömningarna av de faktuella frågorna med värderingarna för olika grupper ochhur skiljer vi bättre ut olika värderingar från olika bedömningar i faktuella frågor. Debatter verkar tyvärr ofta få formen av att man retoriskt försöker vinna debatten mer än att föra sakfrågan framåt i form av bättre förståelse. Jag förespåkar inget "idiotstopp" för debatter. Men viktigare än debatter tror jag är att uppmana (och kanske också att VoF är med och utvecklar och organiserar) bättre former för denna typ av dialoger.

Med denna post vill jag speciellt uppmana styrelsen att kritiskt tänka igenom dessa frågeställningar vid utformandet av sitt svar till MichaelKarnefors motion.

Re: Motioner 2013

Postat: tis 29 jan 2013, 01:37
av liberator
amandaduregard skrev:De som vill skriva under denna motion kan PM:a mig eller skriva i tråden!
Jag är också på.

Re: Motioner 2013

Postat: tis 29 jan 2013, 10:47
av Sigma
amandaduregard skrev:De som vill skriva under denna motion kan PM:a mig eller skriva i tråden!
Jag är med!

Re: Motioner 2013

Postat: tis 29 jan 2013, 18:56
av Jörgen Bengtsson
amandaduregard skrev:De som vill skriva under denna motion kan PM:a mig eller skriva i tråden!
Stöder motionen helhjärtat, naturligtvis! Men frågan är ju om riksstyrelsen har något egentligt intresse för uppbyggnad av fler lokalavdelningar? Detta har ju varit uppe till diskussion tidigare, dock utan att väcka någon större entusiasm. Sedan kan man ju också undra vad som hände med de skrivelser i lokalavdelningsfrågan som styrelsen efterlyste från de befintliga grupperna i höstas? Någon reaktion eller respons har åtminstone vi ännu inte sett till.

Re: Motioner 2013

Postat: tis 29 jan 2013, 21:53
av devadatta
Hur många skulle skriva på en motion om att ändra stadgarna till max nio personer i riksstyrelsen?

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 13:28
av liberator
Jörgen Bengtsson skrev:Stöder motionen helhjärtat, naturligtvis! Men frågan är ju om riksstyrelsen har något egentligt intresse för uppbyggnad av fler lokalavdelningar? Detta har ju varit uppe till diskussion tidigare, dock utan att väcka någon större entusiasm. Sedan kan man ju också undra vad som hände med de skrivelser i lokalavdelningsfrågan som styrelsen efterlyste från de befintliga grupperna i höstas? Någon reaktion eller respons har åtminstone vi ännu inte sett till.
Det arbetet pågår inom riksstyrelsen, ett arbete jag själv varit en stor del av. Vi har fått in skrivelser från alla lokalavdelningar och har utifrån det tagit fram riksstyrelsens syn. Resultatet av det arbetet kommer så vitt jag vet att presenteras i samband med årsmötet. Så det är inte på något vis glömt.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 17:15
av Jörgen Bengtsson
Vad bra, då vet vi vad som gäller och att ärendet inte runnit ut i sanden. Förutsätter att styrelsens åsikter i frågan kommer att kommuniceras ut även till de medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid själva årsmötet?

Re: Sv: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 17:27
av amandaduregard
devadatta skrev:Hur många skulle skriva på en motion om att ändra stadgarna till max nio personer i riksstyrelsen?
Jag. Större chans till ansvarskänsla hos varje ledamot. Underlättar visionen om en mer arbetande styrelse.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 17:53
av Jörgen Bengtsson
Håller med och stöder. Allt för många styrelseledamöter kan leda till urvattning av verksamheten.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 18:26
av Jonas Duregård
devadatta skrev:Hur många skulle skriva på en motion om att ändra stadgarna till max nio personer i riksstyrelsen?
Kanske om du föreslår en exakt lydelse. Jag antar att det inte skulle gälla tillträdande styrelse utan styrelsen som tillträder 2014 (allt annat blir mötestekniskt problematiskt).

Den enda reservationen jag kan tänka mig är om det är osäkert ifall det är en stadgefråga. Ett tänkbart alternativ är att lämna en motion om att årsmötet ska ge valberedningen i särkilt uppdrag att föreslå en mindre styrelse till nästa år. Kanske kan man göra båda delar och låta årsmötet ta ställning om vilket som är bäst.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 19:00
av Jonas Duregård
Någon som vill skriva på den här?
Vi känner en viss oro inför de ekonomiska kalkylerna i samband med den Europeiska skeptikerkongressen i Augusti 2013. Därför föreslår vi:
* Att årsmötet beslutar om ett tak för underskottet i samband med den Europeiska skeptikerkongressen.
* Att årsmötet ålägger styrelsen att under inga (förutsebara) omständigheter överskrida det taket. Specifikt innebär det att evenemanget måste ställas in eller bantas ner om det vid ett lämpligt datum är ett otillräckligt antal registrerade betalande för att täcka utgifter upp till taket.
Mycket tänkbart att jag ändrar eller drar tillbaks motionen om min oro visar sig överdriven när årsmötet närmar sig, men jag tänker skicka in den här imorgon i alla fall.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 19:12
av liberator
Jörgen Bengtsson skrev:Vad bra, då vet vi vad som gäller och att ärendet inte runnit ut i sanden. Förutsätter att styrelsens åsikter i frågan kommer att kommuniceras ut även till de medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid själva årsmötet?
Det kan jag se till att det görs.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 19:21
av Hexmaster
devadatta skrev:Hur många skulle skriva på en motion om att ändra stadgarna till max nio personer i riksstyrelsen?
Jag.

Re: Motioner 2013

Postat: ons 30 jan 2013, 19:55
av piotrr
Jörgen Bengtsson skrev:Stöder motionen helhjärtat, naturligtvis! Men frågan är ju om riksstyrelsen har något egentligt intresse för uppbyggnad av fler lokalavdelningar?
Styrelsen fick av årsmötet i uppgift att utreda frågan om förbundsstyrelse / lokalföreningars roll.
Jörgen Bengtsson skrev:Detta har ju varit uppe till diskussion tidigare, dock utan att väcka någon större entusiasm. Sedan kan man ju också undra vad som hände med de skrivelser i lokalavdelningsfrågan som styrelsen efterlyste från de befintliga grupperna i höstas? Någon reaktion eller respons har åtminstone vi ännu inte sett till.
Som jag tolkat det hela förväntas vårt svar till nästa årsmöte. Underlaget är färdigt, men eftersom Årsmötet ställde frågan så är det väl Årsmötet som skall ha svaret? Inte för att jag vet om det behöver vara någon hemlighet.

Jag och Fredrik har tagit emot skrivelser från lokalföreningarna på frågan "Lokalföreningarnas roll" Vi har sammanställt dessa och formulerat ett förslag till framtida föreningsstruktur som jag antar kommer att presenteras först på årsmötet / vårmötet. Vårt förslag innebär att alla Stockholmsfrågor överförs på en lokalförening i Stockholm och alla riksfrågor behålls i en riksstyrelse som förhoppningsvis får mycket mindre arbetsbelastning då. I skrivelsen går vi igenom vilka uppgifter vi tror hör hemma i riksstyrelsen och vilka som bäst utförs av lokalföreningar.