Sida 1 av 5

Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 12:33
av Xantippa
Det finns idag en del mediciner som avhjälper symptom vid depressioner, personlighetsstörningar osv. Men är det möjligt för en person som en gång är diagnosticerad att bli frisk, dvs klara sig utan medicin och terapi? Mao, kan personen med psykisk sjukdom bli botad?

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 13:14
av Moridin
"Psykiskt sjukdom" är ett oerhört brett begrepp och man måste analyser de olika varianterna (och olika behandlingsmetoder) individuellt. Övergripande finns det två sätt som en psykisk sjukdom kan försvinna: spontan remission eller genom behandling (t. ex. medicinering och/eller psykoterapi), men dessa kan givetvis interagera.

Behandlingsmetoder för t. ex. fobi för djur och sociala situationer har framgångsrikt behandlats med behavioristiska s.k. Exposure and response prevention (ERP)) där personen utsätts för det konditionerade stimuli utan det icke-konditionerade stimuli samtidigt som man förhindrar operant konditionering där en minskning av ångest på grund av att personen framgångsrikt undviker källan till ångesten (se t. ex. Spiegler & Guevremont, 2003).

Man kan även behandla alkoholister med s.k. aversionsterapi där de injiceras med ett ämne som producerar illamående samtidigt som de dricker alkohol eller pedofiler med elchocker. I en studie så var över 30% fortfarande nyktra (vilket är mycket större än inom traditionella behandlingsmetoder där det finns ett stort återfall (se t. ex. Weins & Menustik, 1983).

Schizofreni är en allvarlig psykisk störning och många av dessa, beroende på vilket typ, kan inte fungera ute i samhället alls. Därför spärrar man in dem på mentalsjukhus, ofta på obegränsad tid. Om man i stället tillämpar behandlingsmetoder från vetenskaplig forskning (Silverstein et. al, 2006; Shean, 2009; Dixon et. al. 2009), som operant konditionering med s.k. token economies (givetvis tillsammans med andra komplementenande metoder), kan man få approximativt 78% reintegration av dessa individer in i samhället inom i snitt 110 dagar. Dessa individer hade tidigare varit inspärrade i snitt 7 år utan förändring (Paul & Lentz, 1977).

Av de som lider av svår depression så brukar runt 40% aldrig återkomma efter återhämtning; 10% blir kroniskt deprimerade och 50% kommer ha återfall (Kessler et. al. 1994). Som ett absolut sista försök för t. ex. patienter med mycket svår depression som inte har svarat på andra behandlingsmetoder kan man använda sig av psykokirurgi (inte att förväxlas med psychic surgery) som t. ex. cingulotomi. Detta är förvisso ganska effektivt, men har en del biverkningar som anfall (Passer. et. al 1999).

Så kontentan är att det beror på vilken psykiskt sjukdom man pratar om, hur allvarlig den är, vilka behandlingsmetoder som används och hur personens genetiska arv, psykologi och miljö ser ut. I stora drag symptomfri kan säkert upplevas av patienten som mer eller mindre "botad" om man jämför med hur svår den psykiska störningen var tidigare. Om du sover arton timmar per dag, har enorma kroniska skuldkänslor, är självmordsbenägen etc. så är det nog som natt och dag om du klarar att fungera och bara har återkommande episoder någon gång per år under/efter behandling.

Referenser:

Paul, G. L., & Lentz, R. J. (1977). Psychosocial treatment of chronic mental patients: Milieu versus social learning programs. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, Wittchen HU, Kendler KS.. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1994 Jan;51(1):8-19.
Spiegler, M. D., & Guevremont, D. C. (2003). Contemporary behavior therapy (4th ed.). Pacific Grove, CA: Wadsworth.
Passer, M., Smith, R., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., & Vliek, M. (2009). Psychology: The Science of Mind and Behavior. New York: McGraw-Hill Education.
Silverstein, M., et. al. (2006). Behavioral rehabilitation of the "treatment-refractory" schizophrenia patient: conceptual foundations, interventions, and outcome data. Psychological Services, 3, 145-169.
Shean, G.D. (2009). Evidence-based psychosocial practices and recovery from schizophrenia. Psychiatry, 72, 307-320.
Dixon, L.B., et. al. (2010) The 2009 schizophrenia PORT psychosocial treatment recommendations and summary statements. Schizophrenia Bulletin, 36, 48-70.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 13:32
av Xantippa
Tack Moridin för ditt utförliga svar! Jag ska googla en del begrepp men annars var det en mycket lättbegriplig sammanställning.

När det kommer till personlighetsstörningar (som väl strikt talat inte räknas som psykisk sjukdom?) hur ser läget ut då? Liknande som för schizofreni?

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 13:40
av Moridin
Xantippa skrev:När det kommer till personlighetsstörningar (som väl strikt talat inte räknas som psykisk sjukdom?) hur ser läget ut då? Liknande som för schizofreni?
Personlighetsstörningar är störningar som t. ex. antisocial personlighetsstörning ("psykopati"), borderline personlighetsstörning, OCD och narcissistisk personlighetsstörning. Dessa räknas strikt talat som psykisk störning (axis II i DSM-IV-TR). Så det beror på vad vi pratar om. Vissa behandlingsmetoder, som t. ex. dialektisk beteendeterapi (DBT) är en eklektisk (informellt lite som att ta det som funkar från olika psykologiska perspektiv) terapi skapad av Marsha Linehan som har relativt stor framgång för patienter med mycket allvarliga fall borderline personlighetsstörning (BPD).

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 21:15
av L. Mäkinen
Sidospår:
För några år sen pratade jag med en psykläkare som menade att folk accepterar att äta hjärtmedicin "för resten av livet", men när det är en psykisk åkomma verkar patienter ha starkare vilja att sluta medicinera. Ingen vill ju vara "kroniskt sjuk i huvet"...

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 21:30
av Xantippa
L. Mäkinen skrev:Sidospår:
För några år sen pratade jag med en psykläkare som menade att folk accepterar att äta hjärtmedicin "för resten av livet", men när det är en psykisk åkomma verkar patienter ha starkare vilja att sluta medicinera. Ingen vill ju vara "kroniskt sjuk i huvet"...
Kan tänka mig det. Det känns nog allvarligare att ha en psykisk åkomma än en fysisk, medicinerbar sådan. Plus att omgivningen säkert har mer förståelse för fysisk sjukdom - eller en mer sund förståelse.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tis 30 aug 2011, 21:36
av Xantippa
Moridin skrev:
Xantippa skrev:När det kommer till personlighetsstörningar (som väl strikt talat inte räknas som psykisk sjukdom?) hur ser läget ut då? Liknande som för schizofreni?
Personlighetsstörningar är störningar som t. ex. antisocial personlighetsstörning ("psykopati"), borderline personlighetsstörning, OCD och narcissistisk personlighetsstörning. Dessa räknas strikt talat som psykisk störning (axis II i DSM-IV-TR). Så det beror på vad vi pratar om. Vissa behandlingsmetoder, som t. ex. dialektisk beteendeterapi (DBT) är en eklektisk (informellt lite som att ta det som funkar från olika psykologiska perspektiv) terapi skapad av Marsha Linehan som har relativt stor framgång för patienter med mycket allvarliga fall borderline personlighetsstörning (BPD).
Tack för svaret, igen!

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: ons 31 aug 2011, 21:43
av micke.d
L. Mäkinen skrev:Sidospår:
För några år sen pratade jag med en psykläkare som menade att folk accepterar att äta hjärtmedicin "för resten av livet", men när det är en psykisk åkomma verkar patienter ha starkare vilja att sluta medicinera. Ingen vill ju vara "kroniskt sjuk i huvet"...
En del av problemet är att om medicinen fungerar, så upplever patienten sig vara frisk, så då tycker den att det är poänglöst att fortsätta äta medicinen, och slutar. Varpå problemen återuppstår efter en tid.

En bekant har gått några varv i den cykeln.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: ons 31 aug 2011, 22:10
av L. Mäkinen
micke.d skrev:En del av problemet är att om medicinen fungerar, så upplever patienten sig vara frisk, så då tycker den att det är poänglöst att fortsätta äta medicinen, och slutar. Varpå problemen återuppstår efter en tid.
Gäller inte det även andra kroniska åkommor?

Om de psykiska problemen beror på serotoninobalans bör det väl räknas som en fysisk sjukdom?

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: ons 31 aug 2011, 22:18
av Moridin
L. Mäkinen skrev:Gäller inte det även andra kroniska åkommor?
Mer social stigma mot individer med psykiska sjukdomar än andra.
Om de psykiska problemen beror på serotoninobalans bör det väl räknas som en fysisk sjukdom?
Psykiska problem (jag antar att du syftar på t. ex. klinisk depression) beror inte på serotoninobalans. Det är en förenklad förklaringsmodell. Klinisk depression beror på en dålig emotionell reglering av olika områden i hjärnan och antidepressiva är ett trubbigt sätt att lätt knuffa till hjärnfunktion i en riktning som för vissa leder till att depressionen minskar. Det är inte så lätt som nivån för en specifik neurotransmittor. Detta betyder givetvis inte att antidepressive läkemedel inte fungerar; konfidensintervallet för alla effektstorlekar överlappar inte placebobaslinjen i både Turner och Kirsch studier.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: ons 31 aug 2011, 22:29
av Suresh
Ja.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tor 01 sep 2011, 06:59
av Anders G
Suresh... det är väl en definitionsfråga. Men tycker du det så... huvudsaken är att du är glad.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tor 01 sep 2011, 12:21
av Sensemaker
I boken Psykopatens värld skriver Robert Hare, som ofta ses som världens ledande auktoritet på psykopati, att behandling fungerar väldigt dåligt på psykopati men att de psykopatiska vanligtvis avtar med stigande ålder.

Sensemaker

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tor 01 sep 2011, 12:23
av Suresh
Anders G skrev:Suresh... det är väl en definitionsfråga. Men tycker du det så... huvudsaken är att du är glad.
Psykiska sjukdomar är mestadels bara trams. När man kommer på att de är trams försvinner de.
Anledningen att de uppkommer är att läkare inte kan dela ut sjukpenning (eller piller) utan att först skriva en diagnos.

Re: Kan en psykiskt sjuk människa bli frisk?

Postat: tor 01 sep 2011, 12:24
av Xantippa
Suresh skrev:
Anders G skrev:Suresh... det är väl en definitionsfråga. Men tycker du det så... huvudsaken är att du är glad.
Psykiska sjukdomar är mestadels bara trams. När man kommer på att de är trams försvinner de.
Å andra sidan lever massor av människor med psykiska sjukdomar utan att ha en aning om det - och mår inte bättre för det.