Sida 1 av 1

Varför överlevde kräldjuren

Postat: fre 07 sep 2007, 16:01
av garozzo
Den nuvarande teorin om dinosauriernas utdöende är väl att någon form av asteroid/meteornedslag slog ut dem.
Hur kunde då kräldjuren överleva?
Jag tycker att dessa djur har sämre förutsättningar att klara en sådan katastrof..

Postat: fre 07 sep 2007, 17:31
av Anders G
Utdöendet skedde inte tvärt, på onsdagen klockan 11.
Även andra djur- och växtgrupper överlevde, tex de däggdjur som senare blev som folk.
Dinosaurernas utvecklingslinje var inte tillräckligt flexibel för att klara nya förhållanden, många andra linjer var det.

Postat: fre 07 sep 2007, 18:08
av trilobite
Dinosauriernas ekosystem klarade inte klimatförändringarna som följde i kometens/meteoritens spår. Flera mycket betydande kräldjursgrupper dog också ut, liksom ammonitbläckfiskar etc.

De djurgrupper som överlevde lär ju initialt drabbats av utdöenden även de, men vissa arter och familjer klarade sig och utnyttjade de luckor som blivit i ekosystemen. Dessa blev förfäder till alla senare arter.

Kräldjur har låg ämnesomsättning vilket kan ha varit en fördel vid kallt klimat (då vissa kräldjur går i dvala) och även vid födobrist.

Postat: lör 08 sep 2007, 22:21
av Jack
Jag har fått för mig att det hade något med storleken att göra. Typ att de små djuren klarade sig i större utsträckning. Är det på något vis riktigt?

Postat: sön 09 sep 2007, 14:25
av trilobite
Djur som kan ta skydd, flytta sig, ligga i dvala samt vara ospecialicerade (= anpassningsbara) lär ha haft en betydande fördel hur som helst.

Dags att tänka nytt

Postat: sön 09 sep 2007, 20:49
av jonas
garozzo undrar ”Den nuvarande teorin om dinosauriernas utdöende är väl att någon form av asteroid/meteornedslag slog ut dem. Hur kunde då kräldjuren överleva?”

Din fråga är mycket relevant och enkelt kan man ju säga att miljön förändrades och att alla inte kunde anpassa sig fort nog. Men nyckeln till gåtan är orsaken till klimatförändringen och den har man ännu inte. Pusselbitar fattas men nya kommer in efterhand. Nedanstående tycks vara en sådan.

”Nyligen publicerad fakta indikerar starkt att chicxulubkratern är för gammal för att utgöra resterna av det meteoritnedslag i slutet av Kritperioden som anses ha slagit ut dinosaurierna och avsatt en iridiumrik horisont runt hela jorden.” skriver Dwain Eldred i senaste numret av Geoscientist, september 2007 (The Geological Society of London).

Man har gjort noggranna detaljstudier av stratigrafin, sedimentologin, mineralogin och geokemin av en sekvens från 66,4 miljoner år till 64,7 miljoner år gammal. Alla resultat pekar på att chicxulubträffen ligger ca. 300 000 år tidigare än slutet av Maastrich (som är sista epoken i Krita) och är därmed inte den som gjorde slut på dinosaurierna. Den hade, så vitt man kan se, ingen som helst världsvid effekt alls på levande organismer.

Trots att Chicxulubmeteoriten anses vara orsaken till utdöendet vid Krita/Tertiärgränsen, så dör inte en enda organism ut över nedslagslagersekvensen. Den som står som förste författare till de nya rönen, Gerta Keller, skriver: ”Vedertagen kunskap säger att varje så stort nedslag som lämnar en 175 km diameter krater skulle orsaka en stor massdöd. Men denna hypotes grundar sig endast på antagandet att chicxulubnedslaget var K/T-dödaren. Ingen av de andra stora utdöendena i jordens historia är förknippade med stora nedslag. Denna hypotes har inget empiriskt stöd och måste anses felaktig – åtminstone med hänsyn till chicxulubkratern.”

Åter till ritbordet således :)
Jonas

Referenser

Keller, G. et al., 2007a. Chicxulub impact predates K-T boundary: New evidence from Brazos, Texas. Earth and Planetary Science Letters 255, 339-356.
Keller, G. 2007b. The Chicxulub impact and K-T mass extinction in Texas. Bulletin of the South Texas Geological Society XLVII, no 9 pp 1-26.

Postat: fre 21 sep 2007, 22:09
av senapsanka
En anledning som jag hört som jag tycker låter rätt rimlig är lummerskogarnas försvinnande. När de stora lummerskogarna trängdes tillbaka av blomväxterna ersattes de stora smaskiga smörgåsborden av skogar som till största delenbestod av oätbar ved. Dåliga tider för de enorma växtätarna som krävde enorma mängder mat vilket innebar dåliga tider för de stora köttätarna som behövde enorma växtätarna för att överleva.

Men jag tror aldrig man kommer att hitta en anledning till att dinosaurierna dog ut, eftersom det inte finns en förklaring till varför de dog ut. Vissa dinosaurier levde miljontals år innan vissa sett dagens ljus för första gången. Hela grejen är lite som om vi skulle dö ut om 10 000 år och några alien-forskare om 100 miljoner år skulle försöka komma på en anledning till varför Homo sapiens, neanderthalare och dronten plötsligt dog ut i princip samtidigt.
Dessutom så har dinosaurierna inte dött ut. Rent systematiskt är fåglarna dinosaurier. Så dinosaurierna ser helt enkelt bara annorlunda ut idag än då (på samma sätt som däggdjuren, blomväxterna, lummerväxterna och mycket annat.....

En brontosaurus skulle inte kunna överleva på jorden så som jorden ser ut idag. Därför finns den inte längre. Jag tror inte det är svårare än så....

Postat: lör 22 sep 2007, 18:27
av trilobite
Jag skulle inte tro att blomväxternas genombrott skulle vara ett problem för dinosaurierna. Man har hittat spår av gräspollen, magnolieblommor och barrträd många många millioner år innan dinosaurierna dog ut.

Postat: lör 22 sep 2007, 20:00
av smiskos
De åt för mycket kolhydrater, helt enkelt.

Postat: lör 22 sep 2007, 22:17
av trilobite
Livsmedelsverket var tydligen aktivt redan för 65 millioner år sedan.