Sida 6 av 10

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 15:14
av Matte
Knurd skrev: Det som saknas i utbildningsdebatten, är ett trovärdigt alternativ till Jan Björklund. Den svenska vänstern är mer passiv än någonsin.
Där ger jag dig rätt! Oppositionen styrs av ideologiska amöbor som inte förmår driva någon eget radikalt alternativ bort från privatisering och kommersialisering. För övrigt gäller det inte enbart utbildningspolitiken. Allmänt undergräver bristen på alternativ förtroendet för det politiska systemet. Inte undra på att folk i ilskan då börjar backa upp SD.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 15:24
av Knurd
Frågan är vem som ska ta upp den kastade handsken, om inte V eller SAP gör det. Det kanske är Göran Greider, Daniel Suhonen och Åsa Linderborg som ska sammanställa ett förslag om hur arbetarklassens pojkar ska kunna lära sig mer i skolan? Eller LO? Eller ABF?

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 15:25
av Sensemaker
Gert skrev:
L. Mäkinen skrev:Jag tror man måste våga tänka att man kan ha mer samhälleligt att tjäna på att entusiasmera de som har förmågan att lära.
Men den här åtgärden minskar skattebasen samtidigt som den lämnar studiemotiverade barn i fattiga och likgiltiga hem efter sig. Vad är det för något bra med det.
De som förespråkar den menar väl:
1. Att den skapar jobb (och därmed sparar pengar indirekt).
2. Att den minskar den svarta läxhjälpen.
3. Att den förbättrar studieresultatet för några (vilket är bättre än att inte förbättra för någon).

Själv vet jag inte om detta är bästa sättet att stimulera fram fler jobb, men tycker att det kan vara värt ett försök.

Sensemaker

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 16:06
av Knurd
Ett annat exempel på att principen om likvärdig utbildning är poänglös, är högskolan.

Inte nog med att svenska statens högskolor bara har plats för en bråkdel av årskullarna; det råder också enorma skillnader i ekonomiska resurser per student. Ingen likvärdighet där, inte.

Ibland dyker idén om fri dimensionering upp i högskoledebatten, dvs att alla ska kunna få plats på en utbildning om de uppfyller grundläggande krav. Frågan är om någon är beredd att stödja den idén. Eller idén att alla studenter oavsett ämne borde tilldelas samma resurser.

Några principer som, till skillnad från principen om likvärdig utbildning, skulle kunna utgöra grund för en hållbar utbildningspolitik:
* Kvalitetsgaranti: Alla som studerar i det allmänna utbildningssystemet skall garanteras en viss kvalitetsnivå på undervisningen. Exakt vilken nivå som ska vara acceptabel, får avgöras politiskt.
* Skydd mot diskriminering: Ingen som studerar i det allmänna utbildningssystemet skall särbehandlas på grund av kön, sexuell läggning eller etnicitet.
* Särskilt stöd för utsatta barn: Omyndiga elever från resurssvaga hem bör få behovsanpassat stöd i undervisningen.
* Principen om avkastning för samhället: Förutsatt att ingen av ovanstående principer bryts, bör resurserna användas för största möjliga avkastning för samhället i stort. Det kan i vissa fall innebära att utbildningen likriktas av rationaliseringsskäl, och i andra fall att ett fåtal människor får en särskilt påkostad utbildning (läkare, operasångare etc) eftersom den efterfrågas av arbetsmarknaden.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 17:01
av Mrs Robinson
Sensemaker skrev:Det låter som en mycket hög skatt på relevant kompetens -att betala i arbete eller pengar (i form av högre skatt/lägre bidrag). Tror du inte att folk på gränsen till att uppnå "relevant kompetens" kommer att dra sig för att öka sin kompetens så de kommer över gränsen och plötsligt får en massa nya åtaganden?
De flesta har någon form av "relevanta" kunskaper Jag pratar inte om att man måste ha läst universitetskurser i ämnet! Har man läst gymnasiematte så ska man nog kunna hjälpa ett gäng femteklassare.
Sensemaker skrev:Sedan kan man tycka att den som gör sin 5 h/vecka tjänst inte kommer att ha något som helst incitament att göra ett bra jobb. Det här är bara tid han eller hon sitter av. Slutligen är det ineffektivt eftersom även den som minns sin egen utbildning mycket väl måste läsa in sig på just det eleverna läst denna vecka. Ifall detta tar två timmar för varje vecka av elevernas studier så är det 40% av arbetstiden.
Jag tror knappast föräldrar bara komma sitta av tiden. Man kommer hjälpa och sån hjälp är bättre än ingen hjälp.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 21:56
av Sensemaker
Mrs Robinson skrev:
Sensemaker skrev:Det låter som en mycket hög skatt på relevant kompetens -att betala i arbete eller pengar (i form av högre skatt/lägre bidrag). Tror du inte att folk på gränsen till att uppnå "relevant kompetens" kommer att dra sig för att öka sin kompetens så de kommer över gränsen och plötsligt får en massa nya åtaganden?
De flesta har någon form av "relevanta" kunskaper Jag pratar inte om att man måste ha läst universitetskurser i ämnet! Har man läst gymnasiematte så ska man nog kunna hjälpa ett gäng femteklassare.
Om gymnasiematte placerar mig över gränsen för en sådan beskattning har du skapat ett starkt incitament till att inte klara av gymnasiematten. Den som planerar ordentliga unversitetsstudier lär väl bita ihop och ta smällen, men den som inte har några sådana planer lär nog sky gymnasiematten.

Sensemaker

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 22:11
av Mrs Robinson
Sensemaker skrev:Om gymnasiematte placerar mig över gränsen för en sådan beskattning har du skapat ett starkt incitament till att inte klara av gymnasiematten. Den som planerar ordentliga unversitetsstudier lär väl bita ihop och ta smällen, men den som inte har några sådana planer lär nog sky gymnasiematten.

Sensemaker
A. Misslyckas med matte A, svenska A, engelska A, samhällskunskap A, ja rent av skita i gymnasiet för att slippa undervisa när man är 40+. Konsekvenserna är att man som bäst får jobb som kassabiträde på ICA och tjänar imponerande 16000 kr i månaden.
B. Klara sina kurser och lyckas få ett jobb med en ingångslön på 32000 kr i månaden, men behöva undervisa senare i livet.

Något säger mig att incitamentet för första vägen inte är värst starkt.

Sen så vet jag inte ens om vi ska ha diskussionen. Argumentet var menat till vänstermedlemmar som ansåg att staten äger din lön och tid. Om du inte är en sån så finns det egentligen ingen anledning att ha diskussionen eftersom jag inte ens stödjer det här förslaget. Jag ville bara se hur de tänkte kring detta förslag.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 22:19
av Matte
Knurd skrev: Ett annat exempel på att principen om likvärdig utbildning är poänglös, är högskolan.
Ja,den är poänglös för högskolans del. Det verkar som om du inte förstår vad principen handlar om. Frågor om högskolan, som rör vuxna människor med eget ansvar val där skolplikten inte längre gäller och där det handlar om koppling mellan forskning-undervisning, osv, osv. får du ta upp i någon annan tråd.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 22:23
av kaxiga Z
Knurd, kommentera gärna:
kaxiga Z skrev:Frågan som regeringen måste svara på är:

De barn som inte har föräldrar som kan eller vill hjälpa dem med läxorna,
har alla dessa barn i Sverige en garanti för att få gratis läxhjälp?

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 22:45
av Knurd
Matte skrev:Ja, den är poänglös för högskolans del. Det verkar som om du inte förstår vad principen handlar om. Frågor om högskolan, som rör vuxna människor med eget ansvar val där skolplikten inte längre gäller och där det handlar om koppling mellan forskning-undervisning, osv, osv. får du ta upp i någon annan tråd.
Exakt för vilka utbildningsnivåer bör principen om likvärdig utbildning gälla?

Hur kan principen om likvärdig utbildning tillämpas på särskola, specialskola eller annan pedagogik för elever med funktionsnedsättningar? Särbegåvade elever? Elever med dysfunktionella familjer? Individuella programmet? Elever med svenska som andraspråk? Alternativ pedagogik? Musikklasser? Utlandsskolor? Franska, tyska och engelska skolor? Idrottsgymnasier? Distansutbildning? Det finns så många undantag från "den vanliga skolan" att principen förefaller urvattnad.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 22:47
av Sensemaker
Mrs Robinson skrev:Om du inte är en sån så finns det egentligen ingen anledning att ha diskussionen
Du slipper.

Sensemaker

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 23:05
av Knurd
kaxiga Z skrev:Knurd, kommentera gärna:
Frågan som regeringen måste svara på är:
De barn som inte har föräldrar som kan eller vill hjälpa dem med läxorna,
har alla dessa barn i Sverige en garanti för att få gratis läxhjälp?
Nu företräder inte jag alliansen på något sätt. Och jag är ingen expert på läxors roll i undervisningen.

Fler grundskolor borde ha läxjour. Den kan hållas i skolans lokaler, med studenter, lärarpraktikanter och lärarassistenter, i stället för utbildade lärare.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: tor 06 dec 2012, 23:12
av Matte
Knurd skrev:[Exakt för vilka utbildningsnivåer bör principen om likvärdig utbildning gälla?
Grundskolan för funktionellt friska skolpliktiga elever.

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: fre 07 dec 2012, 01:02
av Knurd
Vilka möjligheter ska då finnas för att anpassa utbildningen för särbegåvade elever, elever med dysfunktionella familjer, elever som inte klarar kunskapsmålen, elever med svenska som andraspråk, elever som efterfrågar alternativ pedagogik, svenska elever i utlandet, elever som går i skolor med utländsk språkprofil, eller elever som av olika skäl behöver gå på internatskola?

Re: Avdragsgill komersialiserad läxhjälp.

Postat: fre 07 dec 2012, 09:08
av Anders G
Jag ryser. Barn är olika. Målet skall vara samma för alla, läroplanens kunskaps- och förståelsemål. Vägen dit skall vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Det betyder att vissa elever klarar av många lektioner i vanlig boskapsklass, medan andra elever kan behöva "tre vuxna per elev som sitter på dem rent fysiskt "och matar in kunskapen. Andra högpresterande elever kan behöva andra mer stimulerande arbetssätt. Att de överuppnår målen är inte ett problem, utan väsentligt för samhällets resurstillväxt.