Sida 3 av 3

Re: Befolkningsplanering, hur svårt kan det vara?

Postat: tis 11 jun 2013, 09:01
av micke.d
... och det samma kan nog sägas om flyttning inom landet.

Re: Befolkningsplanering, hur svårt kan det vara?

Postat: tis 11 jun 2013, 09:21
av SolitaryMan
Ja, för befolkningsprognoser på regional nivå måste man så klart ta hänsyn till både inrikes och utrikes flyttning. I viss mån är inrikes flytt trots allt lättare att prognostisera, eftersom du har kända stockar och flyttbenägenheter som är - i alla fall i någon mån - möjliga att göra stabila framskrivningar av. Migrationen kan däremot variera kraftigt av politiska och andra förändringar i omvärlden som är mer eller mindre omöjliga att förutse på lite längre sikt. För befolkningsprognoser för hela riket är det så klart inte intressant med inrikes flytt.

Re: Befolkningsplanering, hur svårt kan det vara?

Postat: tis 11 jun 2013, 09:35
av micke.d
Vård, skola och omsorg behöver förstås planeras på både nationell, regional och lokal nivå. De problem som berör de flesta verkar dock uppstå på lokal nivå med skolnedläggningar, för stora klasser, för få vårdplatser, etc.

Sen kan man fundera över om det är planeringsunderlaget som brister eller den politiska förmågan att agera utifrån det.

Re: Befolkningsplanering, hur svårt kan det vara?

Postat: tis 11 jun 2013, 11:26
av SolitaryMan
En kombination av båda, enligt min erfarenhet, men med en klar tyngdpunkt på den politiska förmågan (eller viljan) att agera utifrån underlaget.