Sida 1 av 2

IQ i olika länder

Postat: ons 04 sep 2013, 21:29
av Röda Nejlikan
Detta publicerades nyligen av Dispatch International, med Ingrid Carlqvist i spetsen http://unvis.it/www.d-intl.com/2013/09/ ... sen-av-iq/

Jag är ingen expert men av det jag läst om IQ och forskningen kring ras och IQ säger att dessa resultat är extremt tveksamma. Skribenten driver en tes och använder bara information som stödjer den tesen. Är det någon som är bättre insatt i detta område som kan ge en mer nyanserad bild?

Re: Ras och IQ

Postat: ons 04 sep 2013, 22:02
av Moridin
Konspirationsteorier, missförstånd av evolutionsbiologi, felaktigheter om mänsklig genetisk variation, förställningen att korrelation betyder kausalitet, okunskap om ny forskning om IQ gap och reaktionsnormen hos IQ, myten om att det finns evidens för en direkt kausalitet mellan högre testosteron och aggression, appeal to nature osv.

Artikeln är fullproppad med nonsens. Det kanske blir lättare om du nämner några resonemang du är mest intresserad av att få utrett?

Re: Ras och IQ

Postat: ons 04 sep 2013, 22:26
av Merko
Sådana här IQ-test påstås vara kulturellt oberoende. Detta menar jag är uppenbart osant. Exempelvis så är det ganska uppenbart att om man gör ett IQ-test, får reda på de rätta svaren, och sedan gör ett liknande IQ-test så kommer man att förbättra sina resultat. Detta då alla normalt använda IQ-test baserar sig på vissa typer av slutledningar, exempelvis att element kan förflyttas enligt ett visst begränsat antal mönster. Den som aldrig sett ett IQ-test innan kommer då att leta efter samband som inte ingår bland dessa mönster, inklusive samband av helt andra slag.

Människor som lever i länder med väldigt hög utbildningsnivå kommer nästan alltid i kontakt med tankegåtor som åtminstone i någon mån liknar de som används i IQ-tester. Därför menar jag att det är självklart att resultaten kommer att bli högre i sådana länder.

Om nu någon på fullt allvar trodde att vissa "raser" skulle ha lägre IQ, så vore det rimliga att studera adoptivbarn. Om de presterar mer i likhet med andra barn i sin adopterade miljö än barn i sin ursprungsmiljö så kan tesen förkastas. En viss skillnad skulle vi fortfarande kunna tänka oss då adoptivbarn fortfarande kan ha vissa kulturellt betingade nackdelar såsom sociala svårigheter bottnande i att känna sig "övergiven" av sina biologiska föräldrar, eller i vissa fall nedsatt mental förmåga på grund av undernäring under de första levnadsåren.

Re: Ras och IQ

Postat: ons 04 sep 2013, 23:30
av Englund
Merko skrev:Om nu någon på fullt allvar trodde att vissa "raser" skulle ha lägre IQ, så vore det rimliga att studera adoptivbarn.
Det finns flertalet sådana studier.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 05:45
av Röda Nejlikan
Englund skrev:
Merko skrev:Om nu någon på fullt allvar trodde att vissa "raser" skulle ha lägre IQ, så vore det rimliga att studera adoptivbarn.
Det finns flertalet sådana studier.
Kan du lämna referenser på dessa?
Dessutom är jag intresserad av att förstå hur man kan dra så pass långtgående slutsatser. Att man kan dra slutsatsen att en hel nation/kontinent/ras har en viss IQ baserat på ett antal tester på ett antal individer.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 05:49
av Röda Nejlikan
Moridin skrev:Konspirationsteorier, missförstånd av evolutionsbiologi, felaktigheter om mänsklig genetisk variation, förställningen att korrelation betyder kausalitet, okunskap om ny forskning om IQ gap och reaktionsnormen hos IQ, myten om att det finns evidens för en direkt kausalitet mellan högre testosteron och aggression, appeal to nature osv.

Artikeln är fullproppad med nonsens. Det kanske blir lättare om du nämner några resonemang du är mest intresserad av att få utrett?
Dels är jag intresserad av att förstå hur man kan komma fram till dessa slutsatser. Hur stort urval behövs för att dra slutsatser om en ras IQ? Hur definierar man ras? Som jag förstått det så är de genetiska skillnaderna större inom en grupp (ras) än mellan grupper.

Men kort sagt är jag intresserad av att förstå så många av resonemangen som möjligt.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 06:46
av kipphebel3
Börja med "ras". Vi är alla, svarta, vita, gula, röda, samma ras.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 07:20
av Urquhart
kipphebel3 skrev:Börja med "ras". Vi är alla, svarta, vita, gula, röda, samma ras.
Jag antar att du menar art?

F.ö. undrar jag varför man använder just ordet ras för indelning av människor? Är det så att rasbiologer (och deras efterfäljare) egentligen inte kan något alls om biologisk systematik? Eller är det så att de ursprungliga rasbiologerna faktiskt hade lite koll, men insåg att människan inte var indelbar i underarter och att man då drog till med det betydligt mer löst definierade ordet ras?

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 07:25
av kipphebel3
Mja, tänkte mera på:
Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.
från Wikipedia

Jag associerar ordet "ras" då det tillämpas på människor med bruna värderingar om "överlägsna raser", "rasbiologi" etc.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 07:43
av Urquhart
kipphebel3 skrev:Jag associerar ordet "ras" då det tillämpas på människor med bruna värderingar om "överlägsna raser", "rasbiologi" etc.
Jo, men varför använder man just ordet ras? Inom biologin så mär det underart som bör användas. Ras är för dåligt definierat och därmed rätt värdelöst. Biologer som studerar systematik verkar vara överens om att arten männisa inte är indelbar i åtskilda underarter.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 08:11
av Röda Nejlikan
Urquhart skrev:
kipphebel3 skrev:Jag associerar ordet "ras" då det tillämpas på människor med bruna värderingar om "överlägsna raser", "rasbiologi" etc.
Jo, men varför använder man just ordet ras? Inom biologin så mär det underart som bör användas. Ras är för dåligt definierat och därmed rätt värdelöst. Biologer som studerar systematik verkar vara överens om att arten männisa inte är indelbar i åtskilda underarter.
Detta är min uppfattning med. Människan har ju inte avlats inom slutna grupper som t.ex. hundar. Rent genetiskt borde det vara extremt små skillnader och då mest sådana som tar sig uttryck i fenotyp, typ hudfärg, ögonfärg osv

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 08:15
av Röda Nejlikan
Fast nu är jag intresserad av IQ forskning på populationer. Detta verkar vara den sista utposten för rasister pga att det finns studier som påstår att Afrika med omnejd har lägre IQ än väst och Asien. Jag vet att dessa studier är starkt ifrågasatta i forskarvärlden men detta viftas undan med att det är PK-etablissemanget som inte tål att höra obekväma sanningar.

Hur rimliga är dessa slutsatser? Hur meningsfulla är de påstådda skillnaderna?

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 08:38
av Englund
Röda Nejlikan skrev:
Englund skrev:
Merko skrev:Om nu någon på fullt allvar trodde att vissa "raser" skulle ha lägre IQ, så vore det rimliga att studera adoptivbarn.
Det finns flertalet sådana studier.
Kan du lämna referenser på dessa?
Det var säkert ett halvt decennium jag läste ett par sådana studier, så jag har inget lättillgängligt just nu. Jag har heller ingen lust med att sitta och ödsla tid på att leta efter data som skulle kunna ge rasister några droppar på kvarnen. För såvitt jag minns så visar några adoptionsstudier att andra "raser" än germaner presterar sämre trots liknande uppväxt, men att gapet blev betydligt mindre än gapet mellan icke adopterade icke-germaner och germaner.

Re: Ras och IQ

Postat: tor 05 sep 2013, 09:22
av Gambit
Togs inte det här upp i senaste Folkvett? Eller numret innan det?

Re: IQ i olika länder

Postat: tor 05 sep 2013, 09:32
av kaxiga Z
Ändrade rubriken till: "IQ i olika länder",

för att inte flamma hit fler rasister.