Sida 1 av 1

Enprocentsmålet det största systemfelet?

Postat: tis 10 dec 2013, 06:05
av Multipower
Det allra största systemfelet är det som benämns enprocentsmålet. Det vill säga beslutet att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst BNI varje år skall avsättas till bistånd. I år handlar det om 38 miljarder kronor. Det är drygt 100 miljoner kronor om dagen.

Det var folkpartiet under ledning av Ola Ullsten som drev igenom det en gång i tiden. Det är i varje fall vad Ullsten själv sa till mig i en intervju som jag återger i min bok Sveriges afrikanska krig.

Jag tror att de flesta ekonomer anser att det är helt uppåt väggarna att i förväg binda sig för hur mycket biståndet skall kosta varje år. Observera skall kosta. Inte får kosta.

Att biståndet skall kosta en procent av BNI har gett upphov till det som Sida kallar för ett utbetalningsmål. Det betyder att tjänstemän har i uppgift att se till att pengar betalas ut så att slutsumman blir just en procent av BNI.

Den kritiska rapporten om UD vittnar om att handläggare även där drivs av att nå ett utbetalningsmål. Enligt rapportförfattarna anstränger sig UD:s anställda att göra av med stora belopp: “I syfte att betala ut så mycket medel som möjligt av anslagsposten under innevarande år frågar handläggaren om sökanden har ytterligare insatser att föreslå”, står det om ett ärende.
http://www.ethnopress.se/?p=985

Det dubblades av fundamentala skäl som M kämpade emot och sedan blev satta att sköta. Sida hade problem att göra av med alla pengar så staten fick tillbaks. Bidrag kväver och länder utan bidrag har klarat sig bättre har jag lärt mig.
Nu har dom tagit en del till den helt öppna asylbudgeten och mött protester.

Re: Enprocentsmålet det största systemfelet?

Postat: tis 10 dec 2013, 15:16
av Vidugavia
Multipower skrev:Sida hade problem att göra av med alla pengar så staten fick tillbaks. Bidrag kväver och länder utan bidrag har klarat sig bättre har jag lärt mig.
Var? Lite källhänvisning och empiri skadar inte.

Re: Enprocentsmålet det största systemfelet?

Postat: tis 10 dec 2013, 15:52
av JackBlack
Problemet är inte summan, problemet är att man inte engagerar sig för att göra bra investeringar. Jag misstänker att Regeringen missköter sig för att sedan visa hur dåligt biståndet fungerar.

I övrigt har jag svårt att se hur detta eventuella "systemfel" skulle vara större än exempelvis att bankerna kan skapa billiga krediter, pensionssystemet eller vår tillväxtjagande ekonomi.