Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Locked
User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm
Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Dûrion Annûndil » Tue 02 Sep 2014, 09:34

Moridin wrote:Accepterar du nu att skev könsfördelning inte automatiskt innebär diskriminering?
Absolut. Accepterar du att skev könsfördelning kan innebära diskriminering?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Moridin
Avstängd
Posts:16253
Joined:Thu 10 Jan 2008, 11:32

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Moridin » Tue 02 Sep 2014, 15:23

Dûrion Annûndil wrote:
Moridin wrote:Accepterar du nu att skev könsfördelning inte automatiskt innebär diskriminering?
Absolut.
Har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Dûrion Annûndil » Tue 02 Sep 2014, 16:40

Moridin wrote:
Dûrion Annûndil wrote:Accepterar du att skev könsfördelning kan innebära diskriminering?
Har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Ska jag tolka det som "nej"?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Moridin
Avstängd
Posts:16253
Joined:Thu 10 Jan 2008, 11:32

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Moridin » Tue 02 Sep 2014, 18:24

Dûrion Annûndil wrote:Ska jag tolka det som "nej"?
Då tar vi det igen: har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Cytokrom C
Posts:409
Joined:Sun 18 Mar 2007, 17:00

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Cytokrom C » Wed 03 Sep 2014, 07:35

Varför handlar tråden om fördelningen av manliga/kvinnliga band på festivaler när frågeställningen är kollektiv skuldbeläggning av män? Kanske en avknoppning vore på sin plats?

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Spiring » Wed 03 Sep 2014, 08:11

Cytokrom C wrote:Varför handlar tråden om fördelningen av manliga/kvinnliga band på festivaler när frågeställningen är kollektiv skuldbeläggning av män?
Därför att fördelningen manliga/kvinnliga band på festivaler kom upp som ett exempel på vad kollektivet "vita män" ges skulden för. Det är inte två väsensskilda ämnen i detta fall.
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Dûrion Annûndil » Wed 03 Sep 2014, 08:45

Moridin wrote:
Dûrion Annûndil wrote:Ska jag tolka det som "nej"?
Då tar vi det igen: har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Nu är du bara oartig. Besvara min fråga.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Zartax
Posts:3406
Joined:Mon 05 Nov 2007, 19:07

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Zartax » Wed 03 Sep 2014, 08:52

Spiring wrote:Därför att fördelningen manliga/kvinnliga band på festivaler kom upp som ett exempel på vad kollektivet "vita män" ges skulden för. Det är inte två väsensskilda ämnen i detta fall.
Nja, det kom upp som exempel på när uttrycket "vit kränkt man" används korrekt, varpå jag invände. Hurvida det faktiskt finns en diskriminering av kvinnliga musiker är egentligen irrelevant, sålänge det inte är uppenbart. Eftersom debatten pågått i ett par sidor nu utan att någon visat någons som helst fördelning över könen bland musiker att relatera till så kan vi väl med säkerhet säga att det inte är uppenbart att festivaler ingår i "den vite mannens privilegium" och avfärda det exemplet som korrekt användning av "vit kränkt man". Right? Vi borde då också kunna enas om att "vit kränkt man" används lite väl frikostigt vilket var det jag och du argumenterade för från början.

Alla med? Någon mot?
"Jag är hälften grekisk gud, hälften sabeltandad tiger." - Thunder

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Dûrion Annûndil » Wed 03 Sep 2014, 09:35

Zartax wrote:Eftersom debatten pågått i ett par sidor nu utan att någon visat någons som helst fördelning över könen bland musiker att relatera till
Att könsfördelningen är på festivaler är överväldigande mansdominerad kan man väl i alla fall konstatera. Sen om orsaken är diskriminering är väl det som diskuteras. Exempel har givits.
Zartax wrote:Vi borde då också kunna enas om att "vit kränkt man" används lite väl frikostigt vilket var det jag och du argumenterade för från början.
Det beror väl lite på i vilken betydelse det används. Om det används för att driva med löjeväckande åsikter så passar det ju sig. Som anklagelse i den politiska debatten är det kanske lite "frikostigt" ibland.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
JemyM
Posts:4756
Joined:Fri 28 Sep 2007, 16:04
Location:Borås
Contact:

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by JemyM » Wed 03 Sep 2014, 10:46

Detta är patriarkatet, alltså i vilket pojkar fostras till att ha det bärande ansvaret och makten.

Det finns en rad sätt "man" kan stereotypifieras och därmed bli en social konstruktion. Stereotypen kan skapas med berättelser, i sportkulturen, mellan arbetare, på skolgården eller via statistiska beräkningar som använt "man" som kategori.

Sådana mansideal definierar hur män är eller skall vara genom att förmedla en stereotyp som egentligen inte så många kan leva upp till. Detta formar något som heter hegemonisk maskulinitet. Genom att beskriva "män" formas en hierarki mellan män kring hur väl de överensstämmer med idealet. Ofta finns också en association mellan "omanligt" och "kvinnligt", vilket orsakar det som Simone De Beauvoir kallade för "Det Andra Könet". Kvinnor räknas ofta inte som om de överensstämmer med stereotypen, därför exkluderas de då något kallas "man" eller "manligt". De kan även i tävlingsinriktade heterosexuella kulturer bli bedömda för hur väl deras respektive överensstämmer med ideal.

Den kollektiva skuldbeläggningen är alltså en del av ansvarsbetingandet i ett patriarkalt system, där enskilda pojkar och män förväntas att förhålla sig till stereotypen.

Intersektionalistiskt påverkar dessa konstruktioner enskilda män på olika sätt. De som är mest representativa för manskonstruktionen får i regel fördelar medan de som av ett eller annat skäl inte passar in osynliggörs och far ofta illa. Att inte passa in kan dels vara baserat på att de inte överensstämmer med det som tolkas som manligt eller att de lider av någon form av diskrimineringsaxel så som underklass, rasism, funkfobi med mera.

Det patriarkala systemet gynnar kvinnor och män som passar in i rollerna. De behöver aldrig ifrågasätta systemet. De kan påföra ansvar på pojkar och objektifiera flickor, vilket är bra för dominanta pojkar och undergivna flickor, och ruin för motsatsen.
"An account of behavior should not exaggerate the role of consciousness. Rather than actually guiding or controlling behavior, consciousness seems mainly to make sense of behavior after it is executed." (Loewenstein, 2001)

User avatar
Zartax
Posts:3406
Joined:Mon 05 Nov 2007, 19:07

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Zartax » Wed 03 Sep 2014, 11:17

Dûrion Annûndil wrote:Att könsfördelningen är på festivaler är överväldigande mansdominerad kan man väl i alla fall konstatera. Sen om orsaken är diskriminering är väl det som diskuteras. Exempel har givits.
Fast nu pratade jag om fördelningen generellt, vilket du nog visste.

Dûrion Annûndil wrote:Det beror väl lite på i vilken betydelse det används. Om det används för att driva med löjeväckande åsikter så passar det ju sig. Som anklagelse i den politiska debatten är det kanske lite "frikostigt" ibland.
Du menar alltså att det är passande att använda "vit kränkt man" om någon som inte direkt går med på att könsfördelningen på festivaler beror på diskriminering, för att den åsikten är löjeväckande?
"Jag är hälften grekisk gud, hälften sabeltandad tiger." - Thunder

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Spiring » Wed 03 Sep 2014, 11:38

JemyM wrote:Detta är patriarkatet, alltså i vilket pojkar fostras till att ha det bärande ansvaret och makten.

Det finns en rad sätt "man" kan stereotypifieras och därmed bli en social konstruktion. Stereotypen kan skapas med berättelser, i sportkulturen, mellan arbetare, på skolgården eller via statistiska beräkningar som använt "man" som kategori.

Sådana mansideal definierar hur män är eller skall vara genom att förmedla en stereotyp som egentligen inte så många kan leva upp till. Detta formar något som heter hegemonisk maskulinitet. Genom att beskriva "män" formas en hierarki mellan män kring hur väl de överensstämmer med idealet. Ofta finns också en association mellan "omanligt" och "kvinnligt", vilket orsakar det som Simone De Beauvoir kallade för "Det Andra Könet". Kvinnor räknas ofta inte som om de överensstämmer med stereotypen, därför exkluderas de då något kallas "man" eller "manligt". De kan även i tävlingsinriktade heterosexuella kulturer bli bedömda för hur väl deras respektive överensstämmer med ideal.

Den kollektiva skuldbeläggningen är alltså en del av ansvarsbetingandet i ett patriarkalt system, där enskilda pojkar och män förväntas att förhålla sig till stereotypen.

Intersektionalistiskt påverkar dessa konstruktioner enskilda män på olika sätt. De som är mest representativa för manskonstruktionen får i regel fördelar medan de som av ett eller annat skäl inte passar in osynliggörs och far ofta illa. Att inte passa in kan dels vara baserat på att de inte överensstämmer med det som tolkas som manligt eller att de lider av någon form av diskrimineringsaxel så som underklass, rasism, funkfobi med mera.

Det patriarkala systemet gynnar kvinnor och män som passar in i rollerna. De behöver aldrig ifrågasätta systemet. De kan påföra ansvar på pojkar och objektifiera flickor, vilket är bra för dominanta pojkar och undergivna flickor, och ruin för motsatsen.
Hm. Har du kommit fram till något av detta på empirisk väg? Låter som ett referat av slumpmässigt utvald teoretiserande lärobok. Eller var detta ett sorts svar på frågan "Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män"?

Jag led förresten av funkfobi i yngre år, men med åren har jag lärt mig att uppskatta både James Browns 70-talsskivor och Funkadelic/Parliament. Knepet är att lära sig lyssna med egna öron, och försöka att inte styras av skabbiga rockers som poserar som "musikexperter".
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

User avatar
Anders G
Posts:7043
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Anders G » Wed 03 Sep 2014, 11:43

Stoppa basismen!
https://www.facebook.com/intebasistmen?fref=ts
Inga basister på våra strator!
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Spiring » Wed 03 Sep 2014, 11:51

Anders G wrote:Stoppa basismen!
https://www.facebook.com/intebasistmen?fref=ts
Inga basister på våra strator!
“Alltså, jag är ju inte basist, men varför ska typ hälften av gaget gå till nya skinn på pukorna när vi skulle kunna köpa en grym fretless? Det känns fan inte rätt... men det får man väl inte säga i det här jävla bandet.” :P

(Citerat från den länkade sidan)
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Post by Spiring » Wed 03 Sep 2014, 11:53

...vänta lite här, jag är ju basist. :nervous:
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

Locked