Sida 21 av 23

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: tis 02 sep 2014, 09:34
av Dûrion Annûndil
Moridin skrev:Accepterar du nu att skev könsfördelning inte automatiskt innebär diskriminering?
Absolut. Accepterar du att skev könsfördelning kan innebära diskriminering?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: tis 02 sep 2014, 15:23
av Moridin
Dûrion Annûndil skrev:
Moridin skrev:Accepterar du nu att skev könsfördelning inte automatiskt innebär diskriminering?
Absolut.
Har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: tis 02 sep 2014, 16:40
av Dûrion Annûndil
Moridin skrev:
Dûrion Annûndil skrev:Accepterar du att skev könsfördelning kan innebära diskriminering?
Har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Ska jag tolka det som "nej"?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: tis 02 sep 2014, 18:24
av Moridin
Dûrion Annûndil skrev:Ska jag tolka det som "nej"?
Då tar vi det igen: har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 07:35
av Cytokrom C
Varför handlar tråden om fördelningen av manliga/kvinnliga band på festivaler när frågeställningen är kollektiv skuldbeläggning av män? Kanske en avknoppning vore på sin plats?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 08:11
av Spiring
Cytokrom C skrev:Varför handlar tråden om fördelningen av manliga/kvinnliga band på festivaler när frågeställningen är kollektiv skuldbeläggning av män?
Därför att fördelningen manliga/kvinnliga band på festivaler kom upp som ett exempel på vad kollektivet "vita män" ges skulden för. Det är inte två väsensskilda ämnen i detta fall.

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 08:45
av Dûrion Annûndil
Moridin skrev:
Dûrion Annûndil skrev:Ska jag tolka det som "nej"?
Då tar vi det igen: har du några evidens utöver skev könsfördelning att storskalig diskriminering av kvinnliga band förekommer?
Nu är du bara oartig. Besvara min fråga.

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 08:52
av Zartax
Spiring skrev:Därför att fördelningen manliga/kvinnliga band på festivaler kom upp som ett exempel på vad kollektivet "vita män" ges skulden för. Det är inte två väsensskilda ämnen i detta fall.
Nja, det kom upp som exempel på när uttrycket "vit kränkt man" används korrekt, varpå jag invände. Hurvida det faktiskt finns en diskriminering av kvinnliga musiker är egentligen irrelevant, sålänge det inte är uppenbart. Eftersom debatten pågått i ett par sidor nu utan att någon visat någons som helst fördelning över könen bland musiker att relatera till så kan vi väl med säkerhet säga att det inte är uppenbart att festivaler ingår i "den vite mannens privilegium" och avfärda det exemplet som korrekt användning av "vit kränkt man". Right? Vi borde då också kunna enas om att "vit kränkt man" används lite väl frikostigt vilket var det jag och du argumenterade för från början.

Alla med? Någon mot?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 09:35
av Dûrion Annûndil
Zartax skrev:Eftersom debatten pågått i ett par sidor nu utan att någon visat någons som helst fördelning över könen bland musiker att relatera till
Att könsfördelningen är på festivaler är överväldigande mansdominerad kan man väl i alla fall konstatera. Sen om orsaken är diskriminering är väl det som diskuteras. Exempel har givits.
Zartax skrev:Vi borde då också kunna enas om att "vit kränkt man" används lite väl frikostigt vilket var det jag och du argumenterade för från början.
Det beror väl lite på i vilken betydelse det används. Om det används för att driva med löjeväckande åsikter så passar det ju sig. Som anklagelse i den politiska debatten är det kanske lite "frikostigt" ibland.

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 10:46
av JemyM
Detta är patriarkatet, alltså i vilket pojkar fostras till att ha det bärande ansvaret och makten.

Det finns en rad sätt "man" kan stereotypifieras och därmed bli en social konstruktion. Stereotypen kan skapas med berättelser, i sportkulturen, mellan arbetare, på skolgården eller via statistiska beräkningar som använt "man" som kategori.

Sådana mansideal definierar hur män är eller skall vara genom att förmedla en stereotyp som egentligen inte så många kan leva upp till. Detta formar något som heter hegemonisk maskulinitet. Genom att beskriva "män" formas en hierarki mellan män kring hur väl de överensstämmer med idealet. Ofta finns också en association mellan "omanligt" och "kvinnligt", vilket orsakar det som Simone De Beauvoir kallade för "Det Andra Könet". Kvinnor räknas ofta inte som om de överensstämmer med stereotypen, därför exkluderas de då något kallas "man" eller "manligt". De kan även i tävlingsinriktade heterosexuella kulturer bli bedömda för hur väl deras respektive överensstämmer med ideal.

Den kollektiva skuldbeläggningen är alltså en del av ansvarsbetingandet i ett patriarkalt system, där enskilda pojkar och män förväntas att förhålla sig till stereotypen.

Intersektionalistiskt påverkar dessa konstruktioner enskilda män på olika sätt. De som är mest representativa för manskonstruktionen får i regel fördelar medan de som av ett eller annat skäl inte passar in osynliggörs och far ofta illa. Att inte passa in kan dels vara baserat på att de inte överensstämmer med det som tolkas som manligt eller att de lider av någon form av diskrimineringsaxel så som underklass, rasism, funkfobi med mera.

Det patriarkala systemet gynnar kvinnor och män som passar in i rollerna. De behöver aldrig ifrågasätta systemet. De kan påföra ansvar på pojkar och objektifiera flickor, vilket är bra för dominanta pojkar och undergivna flickor, och ruin för motsatsen.

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 11:17
av Zartax
Dûrion Annûndil skrev:Att könsfördelningen är på festivaler är överväldigande mansdominerad kan man väl i alla fall konstatera. Sen om orsaken är diskriminering är väl det som diskuteras. Exempel har givits.
Fast nu pratade jag om fördelningen generellt, vilket du nog visste.

Dûrion Annûndil skrev:Det beror väl lite på i vilken betydelse det används. Om det används för att driva med löjeväckande åsikter så passar det ju sig. Som anklagelse i den politiska debatten är det kanske lite "frikostigt" ibland.
Du menar alltså att det är passande att använda "vit kränkt man" om någon som inte direkt går med på att könsfördelningen på festivaler beror på diskriminering, för att den åsikten är löjeväckande?

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 11:38
av Spiring
JemyM skrev:Detta är patriarkatet, alltså i vilket pojkar fostras till att ha det bärande ansvaret och makten.

Det finns en rad sätt "man" kan stereotypifieras och därmed bli en social konstruktion. Stereotypen kan skapas med berättelser, i sportkulturen, mellan arbetare, på skolgården eller via statistiska beräkningar som använt "man" som kategori.

Sådana mansideal definierar hur män är eller skall vara genom att förmedla en stereotyp som egentligen inte så många kan leva upp till. Detta formar något som heter hegemonisk maskulinitet. Genom att beskriva "män" formas en hierarki mellan män kring hur väl de överensstämmer med idealet. Ofta finns också en association mellan "omanligt" och "kvinnligt", vilket orsakar det som Simone De Beauvoir kallade för "Det Andra Könet". Kvinnor räknas ofta inte som om de överensstämmer med stereotypen, därför exkluderas de då något kallas "man" eller "manligt". De kan även i tävlingsinriktade heterosexuella kulturer bli bedömda för hur väl deras respektive överensstämmer med ideal.

Den kollektiva skuldbeläggningen är alltså en del av ansvarsbetingandet i ett patriarkalt system, där enskilda pojkar och män förväntas att förhålla sig till stereotypen.

Intersektionalistiskt påverkar dessa konstruktioner enskilda män på olika sätt. De som är mest representativa för manskonstruktionen får i regel fördelar medan de som av ett eller annat skäl inte passar in osynliggörs och far ofta illa. Att inte passa in kan dels vara baserat på att de inte överensstämmer med det som tolkas som manligt eller att de lider av någon form av diskrimineringsaxel så som underklass, rasism, funkfobi med mera.

Det patriarkala systemet gynnar kvinnor och män som passar in i rollerna. De behöver aldrig ifrågasätta systemet. De kan påföra ansvar på pojkar och objektifiera flickor, vilket är bra för dominanta pojkar och undergivna flickor, och ruin för motsatsen.
Hm. Har du kommit fram till något av detta på empirisk väg? Låter som ett referat av slumpmässigt utvald teoretiserande lärobok. Eller var detta ett sorts svar på frågan "Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män"?

Jag led förresten av funkfobi i yngre år, men med åren har jag lärt mig att uppskatta både James Browns 70-talsskivor och Funkadelic/Parliament. Knepet är att lära sig lyssna med egna öron, och försöka att inte styras av skabbiga rockers som poserar som "musikexperter".

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 11:43
av Anders G
Stoppa basismen!
https://www.facebook.com/intebasistmen?fref=ts
Inga basister på våra strator!

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 11:51
av Spiring
Anders G skrev:Stoppa basismen!
https://www.facebook.com/intebasistmen?fref=ts
Inga basister på våra strator!
“Alltså, jag är ju inte basist, men varför ska typ hälften av gaget gå till nya skinn på pukorna när vi skulle kunna köpa en grym fretless? Det känns fan inte rätt... men det får man väl inte säga i det här jävla bandet.” :P

(Citerat från den länkade sidan)

Re: Varför accepteras kollektiv skuldbeläggning av män?

Postat: ons 03 sep 2014, 11:53
av Spiring
...vänta lite här, jag är ju basist. :nervous: