Sida 2 av 2

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 14:17
av devadatta
Vidugavia skrev:
Humanisterna har en vision om ett livsåskådningsneutralt samhälle. I ett sådant samhälle ska givetvis troende människor få utöva sin tro, såväl privat som i det offentliga rummet. I ett livsåskådningsneutralt samhälle finns kyrkor, moskéer, buddhist- och hindutempel. Ingen livsåskådning ges företräde framför en annan.
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013 ... terna.html
Humanisterna har en vision om ett livsåskådningsneutralt samhälle. I ett sådant samhälle kan alla människor, oavsett deras livsåskådning, ideologi eller kulturella bakgrund, möta på det öppna demokratiska torget. I ett sådant samhälle kan naturligtvis religiösa människor argumentera utifrån sin tro, men de politiska argumenten måste kunna formuleras i en sekulär kontext för att ha politisk bäring. Det sekulära språket är gemensamt för alla, det är däremot inte det religiösa språket.

I ett samhälle som är livsåskådningsneutralt kan givetvis troende människor utöva sin tro, så väl privat som i det offentliga rummet. I ett livsåskådningsneutralt samhälle finns kyrkor, moskéer, buddhist- och hindutempel. Men ingen livsåskådning ges företräde och livsåskådningar som sekulär humanism äger tillgång till samma plattformar som de övriga livsåskådningarna.
http://www.vk.se/704360/fakta-ar-tillra ... erna?mobil
Det där låter alldeles för vagt. Om de menar att de vill ha en sekulär stat, kommuner och landsting bör de skriva det (och inkludera kommuner och landsting i stat). "Samhälle" är ju extremt mycket bredare, tex är ju alla kyrkor en del av samhället och självklart ska Fiadelfiakyrkan få bestämma vilka som använder deras lokaler medan Globen som ägs av kommunen inte ska gynna någon på religiös grund.

Det är väl mer korrekt att använda "livsåskådningsneutral" än "sekulär". Man kan visserligen inkludera ickereligiösa livsåskådningar i "sekulär", men de vill kanske komma bort från antireligionsstämpeln som de (rättvist tycker jag) har fått.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 15:22
av Nemesis
Dûrion Annûndil skrev:"Livsåskådningsneutralitet" blir då att tillåta så många som möjligt att söka sin egen väg, vilket väl visst borde vara möjligt.
Görs detta då bäst i ett kommunistiskt samhälle eller i en nattväktarstat, för att spetsa till det?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 16:22
av m. a.
devadatta skrev:
Vidugavia skrev:
Humanisterna har en vision om ett livsåskådningsneutralt samhälle. I ett sådant samhälle ska givetvis troende människor få utöva sin tro, såväl privat som i det offentliga rummet. I ett livsåskådningsneutralt samhälle finns kyrkor, moskéer, buddhist- och hindutempel. Ingen livsåskådning ges företräde framför en annan.
.
Ett samhälle med kyrkan (moskén) mitt i byn, där människor delar samma syn i filosofiska frågor och vilka politiska och sociala implikationer denna har, följer samma riter och har gemensamma mötesplatser är ett annat samhälle och ger en annan livsupplevelse än ett där många religiösa och filosofiska förhållningssätt samexisterar. Val mellan olika samhällsformer tillhör politikens område och någon självklar grund för inställningen att man inte får sträva efter, och förverkliga, en livsform där gemensam tro utgör fundamentet kan jag inte se att det finns. Jag håller nog med trådskaparen.
Vidugavia skrev:Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma.
Det kanske inte rör sig om en analys från modernisternas sida. Det skulle kunna vara ett förslag till norm: religionen skall vara åtskild från andra företeelser!

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 19:36
av Dûrion Annûndil
Nemesis skrev:
Dûrion Annûndil skrev:"Livsåskådningsneutralitet" blir då att tillåta så många som möjligt att söka sin egen väg, vilket väl visst borde vara möjligt.
Görs detta då bäst i ett kommunistiskt samhälle eller i en nattväktarstat, för att spetsa till det?
Är det inte intressantare att här reda ut definitionen/möjligheten av livsåskådningsneutralitet? Eller höll du med mig?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 23:16
av Vidugavia
m. a. skrev:
Vidugavia skrev:Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma.
Det kanske inte rör sig om en analys från modernisternas sida. Det skulle kunna vara ett förslag till norm: religionen skall vara åtskild från andra företeelser!
Nja. Misstaget ligger som oftast i att man inte gör skillnad på sin analys om hur samhället fungerar och sin strävan efter hur det bör ordnas.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: mån 21 jul 2014, 07:27
av Pär C
Vidugavia skrev:
Dûrion Annûndil skrev:
Vidugavia skrev:Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma. Det finns väldigt många beröringspunkter mellan att vara pingstvän, aktiv i folkpartiet, engagerad i svenska numismatiska föreningen och i en lokal sångkör. Vi kan visserligen göra avgränsande distinktioner mellan de olika företeelserna men vi bör akta oss för att låta distinktionerna dölja beröringspunkterna.
I slutändan handlar det väl om att människan söker en mening med sin tillvaro, likt du skrev tidigare om "något att sträva efter i livet". Mening kan man då få av ganska varierande ting, likt att exempelvis säkerställa sina barns framtid, eller att söka personlig tillfredsställelse. Vissa söker den omedelbara lyckans, andra söker rädda världen, en tredje vill finna en lugn oas. Etc, etc...

"Livsåskådningsneutralitet" blir då att tillåta så många som möjligt att söka sin egen väg, vilket väl visst borde vara möjligt.
Precis. Ett problem med livsåskådningsneutraliteten är dock just frågan om vad gränsen för vad som är möjligt att acceptera i den beskrivna friheten.
Det här låter farligt nära en självklarhet. Även att skänka pengar till fattiga kan ju uppfattas som uttryck för att uppfylla en personlig strävan.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: mån 21 jul 2014, 08:08
av Vidugavia
Pär C skrev:Det här låter farligt nära en självklarhet. Även att skänka pengar till fattiga kan ju uppfattas som uttryck för att uppfylla en personlig strävan.
Vad är problemet?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: mån 21 jul 2014, 12:00
av Pär C
Vidugavia skrev:
Pär C skrev:Det här låter farligt nära en självklarhet. Även att skänka pengar till fattiga kan ju uppfattas som uttryck för att uppfylla en personlig strävan.
Vad är problemet?
Problemet är sådan självklarhet knappast är något argument för frågan vad som bör - det är ju en "bör" fråga - finnas och inte finnas på den politiska arenan. Även det finns beröringspunkter mellan politiska ideologier, religion och en massa annat så hindrar inte det en rågång mellan politik och religion.

Edit. Vid förnyad genomläsning så inser jag att nog missförstått dig, men jag förstår inte hur jag ska förstå dig.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: mån 21 jul 2014, 15:49
av Vidugavia
Pär C skrev:
Vidugavia skrev:
Pär C skrev:Det här låter farligt nära en självklarhet. Även att skänka pengar till fattiga kan ju uppfattas som uttryck för att uppfylla en personlig strävan.
Vad är problemet?
Problemet är sådan självklarhet knappast är något argument för frågan vad som bör - det är ju en "bör" fråga - finnas och inte finnas på den politiska arenan. Även det finns beröringspunkter mellan politiska ideologier, religion och en massa annat så hindrar inte det en rågång mellan politik och religion.

Edit. Vid förnyad genomläsning så inser jag att nog missförstått dig, men jag förstår inte hur jag ska förstå dig.
Gränsdragningen mellan politik och religion är inte så enkel som man ofta föreställer sig. I den svenska sekularistiska politiska traditionen har vi visserligen identifierat ett antal sorters argument som icke önskvärda i det offentliga samtalet, direkta hänvisningar till Gud till exempel. Att vi identifierat ett fåtal åtskiljande punkter döljer inte de stora överlappningarna gällande intresseområden och drivkrafter när det gäller politik och religion.

Tror att det blir lättare att förstå mig om du tittar på vad det är jag svarar på. Jag tycker det är viktigt att sträva efter ett sekulärt samhälle men jag tycker att Humanisterna och många andra gör det lite för lätt för sig.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: tis 22 jul 2014, 20:02
av Pär C
Vidugavia skrev:Gränsdragningen mellan politik och religion är inte så enkel som man ofta föreställer sig. I den svenska sekularistiska politiska traditionen har vi visserligen identifierat ett antal sorters argument som icke önskvärda i det offentliga samtalet, direkta hänvisningar till Gud till exempel. Att vi identifierat ett fåtal åtskiljande punkter döljer inte de stora överlappningarna gällande intresseområden och drivkrafter när det gäller politik och religion.

Tror att det blir lättare att förstå mig om du tittar på vad det är jag svarar på. Jag tycker det är viktigt att sträva efter ett sekulärt samhälle men jag tycker att Humanisterna och många andra gör det lite för lätt för sig.
Fast vad som menas med religion är trots allt rätt klart. På individnivå är det emellertid så att även om man är emot religioner överlag så är man också emot annat också, t ex andra politiska uppfattningar/ideologier än den egna. Det kan göra det svårt att sortera. För humanisterna - som ju är opolitiska - så är det en intellektuell och inte minst retorisk utmaning att, när väl de värsta religiösa dumheterna sorterats bort, positionera sig vettigt. Jag tror dock att det för fel att hävda att det är ett gränsdragningsproblem. Det är snarare så att bara för att man skulle nå visionen om ett sekulärt samhälle så är inte alla problem lösta.