Sida 1 av 2

Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighet

Postat: lör 19 jul 2014, 00:23
av Nemesis
T ex Humanisterna förespråkar ett "livsåskådningsneutralt samhälle" (deras uttryck), där religiösa föreställningar inte tillåts påverka politiken. Jag tror att ett sådant religiöst neutralt samhälle inte är möjligt, åtminstone inte om de flesta medborgare är religiösa.

Jag ser egentligen ingen klar och tydlig skillnad mellan politiska ideologier (t ex socialism, liberalism, konservatism) och religioner/livsåskådningar (t ex islam, kristendom, hinduism, sekulär humanism). Jag kallar dem för just denna post för läror. Samtliga dessa läror har idéer om hur samhället och människan fungerar, och om hur samhället bör organiseras. En människa som är politiskt aktiv kommer att försöka påverka samhället enligt sina ideal, även om dessa ideal har religiös utgångspunkt. Därför är idén om det neutrala samhället inte möjlig. Varje samhälle har någon form av överideologi. En sådan är per definition inte neutral.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 10:59
av kipphebel3
Jag håller med dig om att politik och religion ibland förefaller uppfylla samma behov hos människan. Antagligen genetisk.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 12:33
av Vidugavia
kipphebel3 skrev:Jag håller med dig om att politik och religion ibland förefaller uppfylla samma behov hos människan. Antagligen genetisk.
Behov av sociala sammanhang och något att sträva efter i livet?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 12:42
av Vidugavia
Nemesis skrev:T ex Humanisterna förespråkar ett "livsåskådningsneutralt samhälle" (deras uttryck), där religiösa föreställningar inte tillåts påverka politiken. Jag tror att ett sådant religiöst neutralt samhälle inte är möjligt, åtminstone inte om de flesta medborgare är religiösa.

Jag ser egentligen ingen klar och tydlig skillnad mellan politiska ideologier (t ex socialism, liberalism, konservatism) och religioner/livsåskådningar (t ex islam, kristendom, hinduism, sekulär humanism). Jag kallar dem för just denna post för läror. Samtliga dessa läror har idéer om hur samhället och människan fungerar, och om hur samhället bör organiseras. En människa som är politiskt aktiv kommer att försöka påverka samhället enligt sina ideal, även om dessa ideal har religiös utgångspunkt. Därför är idén om det neutrala samhället inte möjlig. Varje samhälle har någon form av överideologi. En sådan är per definition inte neutral.
Nu tror jag att du behöver läsa på lite mer gällande vad Humanisterna menar med ett "livsåskådningsneutralt samhälle":
Humanisterna har en vision om ett livsåskådningsneutralt samhälle. I ett sådant samhälle ska givetvis troende människor få utöva sin tro, såväl privat som i det offentliga rummet. I ett livsåskådningsneutralt samhälle finns kyrkor, moskéer, buddhist- och hindutempel. Ingen livsåskådning ges företräde framför en annan.
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013 ... terna.html
Humanisterna har en vision om ett livsåskådningsneutralt samhälle. I ett sådant samhälle kan alla människor, oavsett deras livsåskådning, ideologi eller kulturella bakgrund, möta på det öppna demokratiska torget. I ett sådant samhälle kan naturligtvis religiösa människor argumentera utifrån sin tro, men de politiska argumenten måste kunna formuleras i en sekulär kontext för att ha politisk bäring. Det sekulära språket är gemensamt för alla, det är däremot inte det religiösa språket.

I ett samhälle som är livsåskådningsneutralt kan givetvis troende människor utöva sin tro, så väl privat som i det offentliga rummet. I ett livsåskådningsneutralt samhälle finns kyrkor, moskéer, buddhist- och hindutempel. Men ingen livsåskådning ges företräde och livsåskådningar som sekulär humanism äger tillgång till samma plattformar som de övriga livsåskådningarna.
http://www.vk.se/704360/fakta-ar-tillra ... erna?mobil

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 13:02
av kipphebel3
Sociala sammanhang är naturligtvis viktiga, men jag tänkte närmast på ett behov av "tro".

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 16:48
av Vidugavia
kipphebel3 skrev:Sociala sammanhang är naturligtvis viktiga, men jag tänkte närmast på ett behov av "tro".
Varför det?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 17:02
av kipphebel3
Menar du således att det är samma drivkraft som gör att en person blir religiös eller politiskt aktiv som gör att man går med i en förening för numismatiker eller en sångkör?

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 17:59
av Nemesis
kipphebel3 skrev:Sociala sammanhang är naturligtvis viktiga, men jag tänkte närmast på ett behov av "tro".
Jag ser dem inte enbart som "tro" (och vissa trosuppfattningar kan vara mer välgrundade än andra) utan mer som en syn på människan och dennes plats i tillvaron.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 18:21
av kipphebel3
Men både religionen och politiken brukar ha synpunkter på detta.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 18:50
av Nemesis
kipphebel3 skrev:Men både religionen och politiken brukar ha synpunkter på detta.
Precis. Därför jag inte ser dem som väsensskilda.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 20:24
av kipphebel3
Inte jag heller. Både religion och politik gör annspråk på sanningar och har åsiktet om hur världen är och hur den borde vara. Låt vara att politiska lärors eviga sanningar brukar vara bättre underbyggda.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 22:20
av Vidugavia
kipphebel3 skrev:Menar du således att det är samma drivkraft som gör att en person blir religiös eller politiskt aktiv som gör att man går med i en förening för numismatiker eller en sångkör?
Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma. Det finns väldigt många beröringspunkter mellan att vara pingstvän, aktiv i folkpartiet, engagerad i svenska numismatiska föreningen och i en lokal sångkör. Vi kan visserligen göra avgränsande distinktioner mellan de olika företeelserna men vi bör akta oss för att låta distinktionerna dölja beröringspunkterna.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: lör 19 jul 2014, 23:58
av Dûrion Annûndil
Vidugavia skrev:
kipphebel3 skrev:Menar du således att det är samma drivkraft som gör att en person blir religiös eller politiskt aktiv som gör att man går med i en förening för numismatiker eller en sångkör?
Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma. Det finns väldigt många beröringspunkter mellan att vara pingstvän, aktiv i folkpartiet, engagerad i svenska numismatiska föreningen och i en lokal sångkör. Vi kan visserligen göra avgränsande distinktioner mellan de olika företeelserna men vi bör akta oss för att låta distinktionerna dölja beröringspunkterna.
I slutändan handlar det väl om att människan söker en mening med sin tillvaro, likt du skrev tidigare om "något att sträva efter i livet". Mening kan man då få av ganska varierande ting, likt att exempelvis säkerställa sina barns framtid, eller att söka personlig tillfredsställelse. Vissa söker den omedelbara lyckans, andra söker rädda världen, en tredje vill finna en lugn oas. Etc, etc...

"Livsåskådningsneutralitet" blir då att tillåta så många som möjligt att söka sin egen väg, vilket väl visst borde vara möjligt.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 00:26
av PikeWake
Jag är inte så förtjust i termen "livsåskådningsneutral" eftersom den är svårfångad på många sätt.
Kanske var humanisterna i det här fallet trötta på att använda ordet "sekulär" som är mycket mer väldefinierat och därmed lättare att diskutera.

Re: Det "(livsåskådnings)neutrala" samhället är en omöjlighe

Postat: sön 20 jul 2014, 09:45
av Vidugavia
Dûrion Annûndil skrev:
Vidugavia skrev:
kipphebel3 skrev:Menar du således att det är samma drivkraft som gör att en person blir religiös eller politiskt aktiv som gör att man går med i en förening för numismatiker eller en sångkör?
Ja, i stort sett. Jag menar att det är ett vanligt modernistiskt misstag att analytiskt avskilja politik, religion och allmän mänsklig verksamhet från varandra på ett sätt som stympar vår förståelse av desamma. Det finns väldigt många beröringspunkter mellan att vara pingstvän, aktiv i folkpartiet, engagerad i svenska numismatiska föreningen och i en lokal sångkör. Vi kan visserligen göra avgränsande distinktioner mellan de olika företeelserna men vi bör akta oss för att låta distinktionerna dölja beröringspunkterna.
I slutändan handlar det väl om att människan söker en mening med sin tillvaro, likt du skrev tidigare om "något att sträva efter i livet". Mening kan man då få av ganska varierande ting, likt att exempelvis säkerställa sina barns framtid, eller att söka personlig tillfredsställelse. Vissa söker den omedelbara lyckans, andra söker rädda världen, en tredje vill finna en lugn oas. Etc, etc...

"Livsåskådningsneutralitet" blir då att tillåta så många som möjligt att söka sin egen väg, vilket väl visst borde vara möjligt.
Precis. Ett problem med livsåskådningsneutraliteten är dock just frågan om vad gränsen för vad som är möjligt att acceptera i den beskrivna friheten.