Sida 1 av 1

Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 15:45
av Nemesis
Väldigt intressant artikel av Kenan Malik, som även beskriver hans politiska resa bort från vänstern. En väg inte helt olik den väg som Christopher Hitchens vandrade:
Kenan Malik skrev:For me personally, the Rushdie affair was a turning point in another way. It made me question my own relationship to the left and to the antiracist movement. The transformation of Hassan mirrored a wider transformation that was taking place on the left itself, a transformation from a belief in secular universalism to the defence of ethnic particularism and group rights. Once the left had been a champion of Enlightenment rationalism and humanism. It had believed in the ideas of a common humanity and universal rights, argued that everyone should be treated equally despite their racial, ethnic, religious or cultural differences and looked to social progress as a means of overcoming cultural differences. Today many on the left decry the Enlightenment as a Eurocentric project. They promote the idea of multiculturalism and of group rights, argue that different people should be treated differently because of their racial, ethnic, religious and cultural differences and worry that social progress is undermining cultural authenticity.

...

Both these themes - disenchantment with class politics and a hostility to Enlightenment rationalism - were at the heart of the New Left that emerged in the 1960s. The New Left was a loose association of groups and individuals that was self-consciously opposed to the 'old left' of the communist parties and trade unions. Where the old left looked to the working class as the agency of change, the New Left found new, surrogate proletariats in the so-called New Social Movements - third world liberation movements, civil rights organisations, feminist groups, campaigns for gay rights, and the peace movement. Where the old left talked of class and sought to raise class consciousness, the New Left talked of culture and sought to strengthen cultural identity. Culture was the defining feature of groups and the means by which one group differentiated itself from another. Every group, whether Cuban peasants, black Americans or women, had a specific culture, rooted in its particular history and experiences. That culture gave shape to an individual's identity. For an individual identity to be authentic, collective identity must be too. That required the group to be true to its own culture, to pursue faithfully the traditions that mark out that culture as unique and rebuff the advances of modernity and of other cultures.
En beklaglig utveckling. Personligen har jag mycket svårt att se hur tankarna hos den moderna vänstern skulle vara kompatibla med vetenskaplig skepticism eller sekulär humanism.

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 17:04
av Moridin
Nemesis skrev:Personligen har jag mycket svårt att se hur tankarna hos den moderna vänstern skulle vara kompatibla med vetenskaplig skepticism [...]
Vad får dig att tro att någon politisk ideologi är förenlig med vetenskaplig skepticism?

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 17:52
av kipphebel3
@Moridin
Vad får dig att tro att någon politisk ideologi är förenlig med vetenskaplig skepticism?
Bild

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 18:02
av garozzo
Ernst Wigforss hade väl en ansats i den riktningen.


http://www.wigforss.org/documents/Las%2 ... topier.pdf

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 19:32
av FudoMyoo
Följande kanske behöver knoppas av till en ny tråd (låter moderatorerna avgöra om frågan förtjänar en egen tråd).

Jag förstår inte varför vetenskaplig skepticism och politiska ideologier måste vara oförenliga. Man kan göra en analogi till Goulds NOMA-synsätt och hävda att vetenskapen inte kan avgöra ideologiska tvistefrågor (när sådana uppstår).

Man kan givetvis samtidigt inse att starka politiska och ideologiska övertygelser inverkar menligt på människors rationella förmågor och även anse att ideologiskt baserade svar inte ska ha "företräde" i alla lägen, men någon logiskt nödvändig motsättning ser jag inte så länge man erkänner att det handlar om olika typer av frågeställningar.

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 20:04
av Moridin
FudoMyoo skrev:Följande kanske behöver knoppas av till en ny tråd (låter moderatorerna avgöra om frågan förtjänar en egen tråd).

Jag förstår inte varför vetenskaplig skepticism och politiska ideologier måste vara oförenliga. Man kan göra en analogi till Goulds NOMA-synsätt och hävda att vetenskapen inte kan avgöra ideologiska tvistefrågor (när sådana uppstår).

Man kan givetvis samtidigt inse att starka politiska och ideologiska övertygelser inverkar menligt på människors rationella förmågor och även anse att ideologiskt baserade svar inte ska ha "företräde" i alla lägen, men någon logiskt nödvändig motsättning ser jag inte så länge man erkänner att det handlar om olika typer av frågeställningar.
1. NOMA försöker skydda religion från skeptisk / vetenskaplig granskning, men detta fungerar inte. Antingen så är en verkligheten där Jahve existerar annorlunda än en verkligheten där Jahve inte existerar (i vilket fall denna principiellt skulle kunna avgöras vetenskapligt) eller så finns det ingen skillnad (i vilket fall Jahves existens är betydelselös i alla avseenden). På motsvarande sätt så är en verkligheten där socialismen är korrekt annorlunda än en verkligheten där den inte är det (i vilket fall denna principiellt skulle kunna avgöras vetenskapligt) eller så finns det ingen skillnad (i vilket fall socialismens rimlighet är irrelevant).

2. Ideologiska övertygelser behöver inte vara starka för att få en negativ påverkan på människors rationella förmågor. Enligt realistisk konfliktteori så krävs det förvånansvärt svaga processer för att åstadkomma detta (t.ex. klassikerna Robbers Cave och The Third Wave). Det är denna insikt som ligger till grund för slutsatsen att vetenskaplig skepticism inte är förenlig med politisk ideologi. Tvärt emot din antydan så handlar det inte nödvändigtvis om en logisk motsägelse utan en empirisk: förespråkare av politisk ideologier är sällan skeptiska mot sina egna uppfattningar (se valfri politisk debatt) och det sker sällan förflyttningar över blockgränserna.

Re: Den moderna vänsterns avståndstagande från Upplysningen

Postat: sön 10 aug 2014, 21:19
av FudoMyoo
Moridin skrev: På motsvarande sätt så är en verkligheten där socialismen är korrekt annorlunda än en verkligheten där den inte är det
En person som anser att ideologiska frågor inte kan avgöras vetenskapligt skulle nog tycka det är väldigt konstigt att prata i termer av att "socialismen är korrekt", även om hen skulle vara socialist.
Moridin skrev:Ideologiska övertygelser behöver inte vara starka för att få en negativ påverkan på människors rationella förmågor.
Det ifrågasätter jag inte, men det påverkar inte mitt argument.
Moridin skrev:Det är denna insikt som ligger till grund för slutsatsen att vetenskaplig skepticism inte är förenlig med politisk ideologi.
Jag ser inte hur den slutsatsen följer. I synnerhet inte om vi är överens(?) om att det inte är någon logisk motsättning.
Moridin skrev:förespråkare av politisk ideologier är sällan skeptiska mot sina egna uppfattningar (se valfri politisk debatt) och det sker sällan förflyttningar över blockgränserna.
Återigen, det är inget jag ifrågasätter. Det är dock inte unikt för politiska debatter.

Dessutom har jag aldrig träffat en värderingsfri människa. Även de som inte explicit prenumererar på någon av de klassiska ideologierna (socialism, konservatism, liberalism, feminism etc) brukar (ibland dock omedvetet) resonera och fatta värderingsbaserade beslut som om de vore utilitarister. Även utilitarismen kan räknas som en politisk ideologi. Om det stämmer att ingen kan undgå att göra värderingar i politiska kontexter så blir det i praktiken meningslöst att insistera på att ideologi och vetenskaplig skepticism inte är förenligt. I praktiken fungerar det uppenbarligen tillräckligt väl att förena värderingar och vetenskaplig skepticism för väldigt många. Det utesluter givetvis inte heller att man bör försöka vara uppmärksam på sin egen bias och försöka ifrågasätta sina egna omhuldade uppfattningar (samt få dem ifrågasatta av andra, som på ett forum som detta exempelvis).