Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lund

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Användarvisningsbild
humanisten
Inlägg: 668
Blev medlem: tor 14 jul 2005, 10:22

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av humanisten » fre 07 sep 2012, 15:48

dogmatisk ikonoklast skrev:Ah, jag syftade på hans D-uppsats, som någon tidigare länkade till i den här tråden. Tror inte att hans avhandling kommer vara riktigt lika undermåligt utformad.
Varför?
Ingen har blivit fattig på att överskatta mänsklig dumhet!

dogmatisk ikonoklast
Inlägg: 1015
Blev medlem: ons 01 dec 2010, 17:02

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av dogmatisk ikonoklast » fre 07 sep 2012, 17:19

Hans D-uppsats verkar, primärt, handla om det kosmologiska gudsbeviset. Big bang förutsätter en skapare - det är hans argument. Det är mer av en populärvetenskaplig redogörelse, för universums beskaffenhet och utveckling (eller olika teorier därom), än någon egentlig filosofisk diskussion. Visst. Han rör sig även på det filosofiska området. Och det ontologiska gudsbeviset behandlas. Men inte särskilt genomgående.
Hans avhandling verkar, däremot, ge ett större utrymme åt det ontologiska gudsbeviset. Och själv anser jag, att det ontologiska gudsbeviset är betydligt mer intressant än det kosmologiska dito, ur ett filosofiskt perspektiv. Det ontologiska gudsbeviset - som, taget för sig självt, inte bär på någon rimlighet alls - tangerar nämligen en mängd olika diskussioner inom logik och semantik, och kunskapsteori, och ontologi, givetvis.

Men jag kanske hoppas för mycket.
Sen är väl också tanken att en avhandling faktiskt ska vara bättre utformad än en D-uppsats.
In the blood cult of the misled youth, I've got a bad case of the yellow flashlight blues.

Användarvisningsbild
Moridin
Avstängd
Inlägg: 16253
Blev medlem: tor 10 jan 2008, 11:32

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Moridin » fre 07 sep 2012, 19:04

Jag tog mig friheten att läsa Martin Lembkes D uppsats.

Det finns ett antal problematiska luckor i resonemangen som förs.

1. "Hej, mitt namn är Kent Hovind"

Så börjar ungjordskreationisten Kent Hovind sin doktorsavhandling. Riktigt så illa gick det inte för Lembke, men det första meningen i inledningen är "det är rimligt att tro att Gud existerar". Nu kan det villigt erkännas att jag inte har fullständig koll på hur strukturen ska vara på en masterarbete i praktisk filosofi, men generellt kan man nog rimligen säga att den borde börja med en introduktion och bakgrund till ämnet, inte ett kontextbefriat påstående (vad menas med Gud? Vad menas med rimligt? Vad menas med existerar? Vad menas med tro?) utan närmare motivering och särskilt inte en beskrivning av skribentens position. Man kan rimligen anta att ett arbete på denna nivå borde utröna huruvida det som beskrivs är rimligt, inte demonstrera att det är rimligt.

Vidare saknar masteruppsatsen både abstrakt och egentlig sammanfattning.

2. Den centrala tetrakotomin

Lembke ställer upp ett tetrakotomi mellan (1) universum saknar början och är oändligt gammalt. (2) universum saknar början och är inte oändligt gammalt. (3) universum har en början och är orsakat av något eller (4) universum har en början och är inte orsakat av något. Detta kanske verkar rimligt, men i spjutspetsforskning som t. ex. kosmologi bör man nog akta sig för sådana kategoriska uttalanden att ett och endast ett av dessa fyra alternativ är korrekta. Hur vet vi att det endast finns dessa fyra alternativ? Jag är ointresserad av en semantisk analys, utan begär empiriska belägg. Betrakta ett motsvarande resonemang som en motståndare till atomism skulle kunna koka ihop: guld är antingen kontinuerligt, eller så kan man dela upp guld oändligt längre i sina beståndsdelar. Det senare är absurt, så därför måste guld vara kontinuerligt, och atomteorin är falsk. Idag inser vi lätt hur dikotomin är falsk, men det var nog inte fallet för några hundra, eller tusen år. Deras okunskap kan dock inte räknas som ett argument för dikotomin.

3. A -> B?

Lembke menar att alternativ (3) implicerar att "universum skapades ur intet av en metafysisk, mäktig, kunnig och autonom agent". Detta följer dock inte ur (3). Vi kan lika gärna säga att det finns en framtida vetenskaplig förklaring vi just nu inte känner till, eller helt enkelt säga att vi inte vet. Avsaknad av vetenskaplig förklaring just nu betyder inte att en religiös 'förklaring' vinner per automatik. Tvärt om är till och med "jag vet inte" en mer trovärdig epistemisk position att hålla, dels för att föreställningen om en skapare kan verka enkelt, men är egentligen en ofantligt komplex förklaring (skaparen gjorde vad?) och dels för att den saknar den kritiska innehållet mekanism.

Lembke gör en likande miss i nästa del av meningen där han menar att (4) "implicerar att universum uppstod ur intet av en slump". Detta är dock ett aningen motsägelsefullt påstående, för det antyder att slump är en orsak (vilket förnekades i (4)).

I övrigt liknar detta den typiska kreationistiska dikotomin "skaparen eller slump" och har därför motsvarande trovärdighet.

4. Definitionen av ett gudsbevis

Lembke menar att definitionen av ett gudsbevis är att bevisa existensen av en skapare genom rena förnuftsskäl (och att Lembkes argument hör till denna kategori). Tvärt om menar jag att många s.k. gudsbevis hänvisar till naturlig teologi eller påstådda vetenskapliga evidens. Givetvis finns det s.k. gudsbevis som enbart försöker manipulera logiska symboler, men det utgör knappast en fullständig redogörelse för gruppen av resonemang.

5. Ett intressant erkännande

Lembke erkänner längre fram att alla alternativ av (1)-(4) är förenliga med tron på ett övernaturligt väsen. Detta är ett besynnerligt argument, för om vi kombinerar det med tidigare påståendet att ett och endast ett av (1)-(4) är sant når vi slutsatsen att Lembke indirekt erkänner att tron på övernaturliga väsen är principiellt icke-falsifierbart: ingen av de alternativ som i teorin finns skulle tala mot föreställningen om ett övernaturligt väsen. Denna föreställning kan då strykas från vetenskaplig beaktande.

6. Felaktig beskrivning av Big Bang

Lembke menar att Big Bang modellen menar att universum har ett ursprung. Detta är dock felaktigt; Big Bang modellen handlar om universums evolution och expansion, inte dess postulerade början. Föreställningen om en sådan början är baserad på Hawking och Penrose singularitetsteorem från 1970. Problemet är att detta teorem inte längre kan anses giltigt för att det är baserat på antaganden som inte tagit hänsyn till kvantmekanik. Allmänna relativitetsteorin är inte en kvantteori och kan därför inte appliceras framgångsrikt när avstånden blir extremt små.

Ironiskt nog gör Lembke exakt samma citering ur sitt sammanhang av Hawking som Craig och D'Souza. Här är citatet som nämns (p. 52 i upplagen från tioårsjubileum):
[...] nearly everyone assumes that the universe started with a big bang singularity.
Vad är kontexten? Citatet fortsätter:
It is perhaps ironic that, having changed my mind, I am now trying to convince other physicists that there was in fact no singularity at the beginning of the universe -- as we shall see later, it can disappear once quantum effects are taken into account
Lembke är dock bättre än den genomsnittliga personen som använder citatet ovan från Hawking; han påpekar att Hawking eventuellt inte tror på Hawking-Penrose teoremet. Lembke varken hänvisar till eller diskuterar vad Hawking skriver i nästa stycke:
The proof showed that general relativity is only an incomplete theory: it cannot tell us how the universe started off, because it predicts that all physical theories, including itself, break down at the beginning of the universe. However, general relativity claims to be only a partial theory, so what the singularity theorems really show is that there must have been a time in the very early universe when the universe was so small that one could no longer ignore the small-scale effects of the other great partial theory of the twentieth century, quantum mechanics.
...vilket är det viktigaste. Alltså, Penrose-Hawking teoremet är ofullständigt då det inte tar hänsyn till kvantmekanik. Därför kan man inte säga att det fanns en singularitet för 13.7 miljarder år sedan. Big Bang modellen handlar alltså om att universum var mycket mindre, tätare och varmare för 13.7 miljarder år sedan, inte att universum hade en början (eller mer precist inte att det fanns en tid då universum inte existerade).

Vad är Lembkes försvar? Han citerar en populärvetenskaplig bok som av misstag glider in i att betrakta Big Bang som en modell för universums ursprung. Inte särskilt imponerande. Det är alltså en brist i vårt språk som orsakar detta, inte nödvändigtvis en fundamental aspekt av verkligheten. En bättre förklaring är att vi behöver kvantmekanik för att tydliggöra vad som skedde innan denna mindre, tätare och varmare tillstånd för 13.7 miljoner år. Ett trovärdigt filosofiskt argument kan inte vara baserad på språkbruk i populärvetenskap.

7. Kvantkosmologi

Lembkes huvudsakliga motargument mot kvantkosmologi är att den antar ett redan tidigare existerande rumtid. Ingen referens och inget argument ges för denna tes.

Det är i övrigt kanske intressant att Lembke både försöker sig på Penrose och Hawking teoremet och BGV teoremet. Craig faller tillbaka på det senare när det påpekas att det första inte längre anses giltigt. Dock är även föreställningen att BGV implicerar en singularitet felaktig. På frågan om BGV teoremet bevisar att universum måste ha en början svarar Vilenkin (citerad i Stenger, 2011, ss. 128-129):
No. But it proves that the expansion of the universe must have had a beginning. You can evade the theorem by postulating that the universe was contracting prior to some time.
och fortsätter:
For example, Anthony in his work with Gratton, and Carroll and Chen, proposed that the universe could be contracting before it started expanding. The boundary then corresponds to the moment (that Anthony referred to as t=0) between the contraction and expansion phases, when the universe was momentarily static. They postulated in addition that the arrow of time in the contracting part of space-time runs in the opposite way, so that entropy grows in both time directions from t = 0.
Även Carroll (2010) har starkt kritiserat Craigs användning av BGV teoremet. Lembke ser ut att adressera en sådan modell, men följande kommentar:
Att blott hänvisa till kvantmekaniska företeelser hjälper inte, ty relativitetsteorin har tagit ställning: punkt, slut, singularitet!
...vilket som vi såg är helt irrelevant då relativitetsteorin inte anses gälla i sådana situation som när universum var extremt litet, varmt och tätt. Lembke vägrar ta till sig motargument, utan kräver ner sina hälar och spjärnar emot. Som vanligt hakar Lembke upp sig på en viss språklig formulering och försöker dra långtgående slutsatser mot Hawking/Hartle modellen, dock utan framgång. Han klagar på att svårigheter med fysikalisk tolkning betyder att modellen är en trossats. Ironiskt med tanke på att fysikaliska tolkningar ofta är extremt otydliga i t. ex. kvantmekanik, men Lembke verkar inte ha några problem med detta.

Det ironiska med hela diskussionen kring kvantgravitation är att Lembke hävdar att t. ex. strängteorin är "är principiellt oförmögen att förklara rumtidens uppkomst". Märkligt hur Lembke inte dragit samma slutsats om föreställningen av en skapare. Vilken mekanism använde en sådan?

Ytterligare en ironisk situation: Lembke menar att t. ex. (1) och (2) har en "naturvetenskaplig bevisbörda". Dock verkar Lembke inte anse att hans egna favoritmodell, nämligen (3) har någon sådan. Han resonerar alltså från ignorans: han förstår inte hur några andra modeller kan stämma, alltså kan han förklara vinst som default utan att lägga fram några evidens.

8. Termodynamikens andra huvudsats

Lembke menar att T2 betyder att universum har en början. Tvärt om demonstrerar den endast att vårt universum har en finit historia. Dessa två beskrivningar är inte ekvivalenta och trovärdiga evidens krävs för att dessa ska anses trovärdig.

9. "Semantiska manöver som blott kan leda till missförstånd"

Lembke hävdar att:
Notera att universum är allt som är av fysikalisk natur; dess begynnelse kan varken förutsätta rum, tid, tidsimaginära kvanttillstånd, vakuum, energi eller annat av samma slag. Om universum har en orsak, är denna orsak av metafysisk art, förutsatt att inget kan orsaka sig självt. Vetenskapliga försök att förklara universums uppkomst ur intet fordrar att ”intet” i själva verket förvandlas till ett fysikaliskt ”något” – en semantisk manöver som blott kan leda till missförstånd
Tvärt om är det Lembke som utför en semantisk manöver genom att definiera vårt observerbara universum som allt som har en fysikalisk existerar. Denna premiss underligger all vidare argumentation, tillsammans med dikotomin "universum orsakades av gud eller slump" och föreställning att slump är icke-fysikaliskt, som vi redan avhandlat tidigare.

10. Kausalitet

Lembke antar att en metafysisk, allnärvarande kausalitetsprincip existerar. Detta är dock inte alls givet. Även om vi kan säga att allt som finns i universum är bundet av kausalitet säger det inget om huruvida universum i sig är det. Att tro på denna implikationen är ett elementärt kompositionsfel.

Lembke postulerar "icke-fysikaliska krafter" och "metafysiskt medvetande", helt utan att inse motsägelserna intrinsikala i dessa begrepp. Kraft kräver massa, alltså fysikaliska entiteter och medvetande är en funktion av en materiell hjärna. Detta stöds av all vetenskaplig evidens i fysiken och neurologin. Motsatsen stöds endast av religiösa antaganden. Men det anbelangar nog inte Lembke, då han arbetar inom paradigmet: "kan jag så det minsta tvivel i de andra kända mothypoteserna, vinner jag by default".

Ironiskt nog använder Lembke ytterligare ett citat som Craig gör för att göra samma poäng.

11. Fler citat av Hawking ur sitt sammanhang

Lembke fortsätter att kanske uppenbart göra samma argument som Craig, vilket inkluderar samma citeringar ur sitt sammanhang. Citatet som Lembke lånar från är:
If the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, they universe would have recollapsed before it ever reached its present size
Sammanhanget anger att Hawking ställer ett antal retoriska frågor som han ämnar att besvara senare (p. 133):
Moreover, the rate of expansion of the universe would automatically become very close to the critical rate determined by the energy density of the universe. This could then explain why the rate of expansion is still so close to the critical rate, without having to assume that the initial rate of expansion of the universe was very carefully chosen.
12. Den oändliga regressen

Lembke försöker ta sig ur problemet med vem som skapade gud genom att säga att:
Den oändliga regressionen mullrar i bakgrunden, även om frågan inte förändrar våra fyra ursprungliga kosmologiska alternativ. Vad som riskerar förändras är skaparhypotesens förklaringsvärde. Om vår tilltänkte skapare blott är kontingent och alltså ej existerar med logisk nödvändighet, förefaller det onödigt att postulera hans existens (givet möjligheten att det kontingenta universum uppstod utan orsak), ty om det kontingenta inte har sin grund i något nödvändigt, blir det existentiella mysteriet inte mindre av att vi postulerar ytterligare kontingenta entiteter. Vad den tredje kosmologiska valmöjligheten därför bör antaga, för att ej förlora sitt förklaringsvärde, är att den postulerade skaparguden saknar början och att han följaktligen ej heller har en orsak.
Om gud har en orsak, så förklarar han sitt förklaringsvärde. Ja, det är så Lembke argumenterar. Dock har det faktiskt aldrig demonstrerats av Lembke att föreställningen om en skapare har någon slags förklaringsvärde alls. En förklaring som är mer komplex än det som föreslås och som dessutom inte kan ange mekanism, kan inte anses ha något särskilt betydande förklaringsvärde.

Till och med modellen "okänd naturalistisk förklaring" har mer förklaringsvärde än en skapargud, för vi känner till många sådana mekanismer, men ingen mekanism för skaparguden. Tvärt om har naturalistiska förklaringar vunnit varje gång mot supernaturalistiska förklaringar genom vetenskapshistorien. Detta bevisar inte att naturalistiska förklaringar kommer vinna här, men att satsa på en häst som aldrig vunnit ett lopp mot en häst som alltid vunnit är irrationellt.

Lembke påstår vidare att gud existerar med nödvändighet, men lyckas inte demonstrera detta. Allt han gör är att hänvisa till kristna auktoriteter som förespråkat det ontologiska gudsbeviset. Ja, det är precis det han hävdar: "Att det ontologiska gudsbeviset verkligen är så tamt förefaller svårt att tro, givet det filosofiska intresse det rönt under de senaste tusen åren." Det ontologiska gudsbeviset är populärt, alltså är det korrekt.

Minst sagt ett anti-klimax.

13. Kausalitet och tid

Hur finns det en tid innan tiden? En kausalitet innan kausalitet existerar? Lembke svarar med att gud nog skapade universumet i samma simultana ögonblick det uppstod. Detta antar dock fortfarande (då ordet "uppstod" används) att det fanns en tid då det inte fanns, och en tid då det övergår från att icke-existera till att existera. Absolut samtidighet stryker också med i relativitetsteorin, vilket skulle gälla då skaparen skapelseakt sker samtidigt som universums existens (vilket skulle betyda att även relativitetsteorin var tillämpbar då Lembke inte anser att den bryter ner vid det tillfället enligt tidigare diskussion om singularitetsteoremet).

14. Statistiska felslut och Pascals vad

Lembke går sedan från existensen av två val som inte är a priori omöjliga till att prior p för båda är 50%. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet. Vi känner till många naturalistiska förklaringar som demonstrerats mekanistiskt i detalj, men ingen supernaturalistisk förklaring som etablerats av vetenskapen. Alltså, enbart a priori, har vi mycket större skäl att föredra en (okänd) naturalistisk förklaring än en supernaturalistisk. Prior p är snarare 99.99999999999999% kontra 10-14 eller någon annan godtyckligt liten sannolikhet.

Så redan där är argumentet felaktigt. Vad gör Lembke härnäst? Han drar fram Pascals vad, som nog får anses vara det mest felaktiga teologiska argumentet som någonsin funnits. Jag behöver knappast gå igenom alla brister med detta "argument": det antyder att existensen av gud är skiljt från 0, någon som tror på en annan gud kan göra exakt samma resonemang, det förutsätter att gud belönar de som tror för egen vinning, att det inte finns kostnader för irrationell tro etc.

Vi kan lika gärna kontra med ateistens vad, som påstås ha föreslås av Marcus Aurelius
Live a good life. If there are gods and they are just, then they will not care how devout you have been, but will welcome you based on the virtues you have lived by. If there are gods, but unjust, then you should not want to worship them. If there are no gods, then you will be gone, but will have lived a noble life that will live on in the memories of your loved ones
15. Slutsatser

Lembke ställer upp en falsk tetrakotomi, lånar mycket argumentation från William Lane Craig, antar dikotomin gud eller slumpen, erkänner att hans föreställning om gud inte är falsifierbar ens i teorin, beskriver felaktigt Big Bang och citerar Hawking ur sitt sammanhang inte bara en, utan två gånger (samma citeringar ur sitt sammanhang som Craig gör), beskriver felaktigt BGV teoremet, feltolkar T2, gör omotiverade antaganden om kvantkosmologiska modeller baserat på populärvetenskaplig litteratur, kommer med uppenbara, absurda och desperata special pleadings, gör skamlösa ad populum argument, misslyckas med att demonstrera att gud ens kan utgöra en förklaring (vart är mekanismen), gör ett elementärt statistiskt felslut och drar Pascals vad, det sämsta argumentet för gud i världshistorien.

Det största problemet är dock att Lembke antar att våra vardagsbegrepp säger hela bilden i avancerad kvantkosmologi, och att kvantkosmologiska förklaringsmodeller ska bedömas på grundvalar av hur väl de stämmer överens med våra vardagsintuitioner.

I Lembkes försvar var detta en av de mer sammanhängande argumentationer jag läst på området, men många av de klassiska felsluten finns kvar.

Notera att jag inte har någon som helst erfarenhet i praktisk filosofi, men man kan anta att en kompetent bedömare borde sett några av de mest allvarliga problemen, som citeringar ur sitt sammanhang eller att argumentationen ligger väldigt nära Craig.
Senast redigerad av 1 Moridin, redigerad totalt 0 gånger.
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Användarvisningsbild
B Hellqvist
Inlägg: 1727
Blev medlem: fre 03 jul 2009, 00:13

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av B Hellqvist » fre 07 sep 2012, 19:11

Moridin, kan du inte se till att på något sätt bli den som opponerar när det är dags för Lembke att lägga fram sin avhandling?
Reason is always a kind of brute force; those who appeal to the head rather than the heart, however pallid and polite, are necessarily men of violence. We speak of touching a man's heart, but we can do nothing to his head but hit it. Chesterton

Användarvisningsbild
Moridin
Avstängd
Inlägg: 16253
Blev medlem: tor 10 jan 2008, 11:32

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Moridin » fre 07 sep 2012, 19:16

B Hellqvist skrev:Moridin, kan du inte se till att på något sätt bli den som opponerar när det är dags för Lembke att lägga fram sin avhandling?
Uteslutet.

Den som opponerar utses av fakulteten och är vanligtvis expert på området.

Sedan bör det påpekas att trots att jag gillar att ifrågasätta, kritisera, håna och allmänt köra över andra människors argument är jag nog inte riktigt så kallhjärtad att jag skulle gå in för att verkligen utplåna någons arbete och göra allt i min makt för att de inte ska bli godkända av betygsnämnden.
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Användarvisningsbild
Moridin
Avstängd
Inlägg: 16253
Blev medlem: tor 10 jan 2008, 11:32

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Moridin » fre 07 sep 2012, 19:26

I all hast vill jag tillägga att även fast jag tycker att D uppsatsen var ganska bristfällig kanske det här är normen för D uppsatser inom religiösa ämnen i praktisk filosofi, så det kanske är något man behöver ta hänsyn till.

Edit: det lät fel. Vad jag menar var att ribban antagligen inte är så hög som i peer-review litteraturen i ämnet, och där publiceras ju ibland en del strunt.
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Användarvisningsbild
micke.d
Forummoderator
Inlägg: 13377
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 19:02
Ort: Ultima Thule

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av micke.d » fre 07 sep 2012, 19:36

Är det ingen "audience participation" vid disputationer i Lund?
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Användarvisningsbild
Moridin
Avstängd
Inlägg: 16253
Blev medlem: tor 10 jan 2008, 11:32

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Moridin » fre 07 sep 2012, 19:38

micke.d skrev:Är det ingen "audience participation" vid disputationer i Lund?
Antagligen går det att komma som privatperson, men påverkan på processen är antagligen mycket begränsad (vilket lite underminerar B Hellqvists förhoppningar).
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Användarvisningsbild
Flabbergasted
Inlägg: 2003
Blev medlem: tis 21 okt 2008, 18:23

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Flabbergasted » fre 07 sep 2012, 19:39

Moridin skrev:... en grundlig och välgjord kritik mot D-uppsatsen...
Jag tycker du ska skicka denna kritik till Lembkes handledare (för D-uppsatsen alltså, det skulle vara intressant att få höra argumenten för varför uppsatsen ändå godkändes).
VETENSKAP: Ett sätt att komma underfund med saker och ting och sedan få dem att fungera. Vetenskapen förklarar det som händer runt omkring oss. Det gör även RELIGION, men vetenskapen är bättre eftersom den har begripligare ursäkter när den har fel. -Terry Pratchett, Vi flyger

Användarvisningsbild
Moridin
Avstängd
Inlägg: 16253
Blev medlem: tor 10 jan 2008, 11:32

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Moridin » fre 07 sep 2012, 19:44

Flabbergasted skrev:
Moridin skrev:... en grundlig och välgjord kritik mot D-uppsatsen...
Jag tycker du ska skicka denna kritik till Lembkes handledare (för D-uppsatsen alltså, det skulle vara intressant att få höra argumenten för varför uppsatsen ändå godkändes).
Det avstår jag från för jag tycker det verkar småsint och poänglöst. Jag tänker under inga omständigheter driva en personkampanj mot Lembke.

Krav för godkänt på D-uppsatser är inte heller nog inte felfrihet och med tanke på att uppsatsen är bättre än de flesta behandlingar av ämnet av troende så uppfyller den antagligen kraven. Sedan så är ju ämnet praktisk filosofi (påpekar jag i en subtilt fördomsfull ton) där man antagligen får vara lite svepande och mindre stringent än i andra ämnen (alltså lite mer utrymme för tyckande).
Either you believe evidence that can be tested, verified, and repeated will lead to a better understanding of reality, or you do not. - Michael Specter
|AIDSTruth | Evidens för makroevolution | Skeptical Science|

Användarvisningsbild
ani
Inlägg: 421
Blev medlem: mån 18 jan 2010, 14:09
Ort: Malmö/Lund

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av ani » fre 07 sep 2012, 21:31

Moridin skrev:
micke.d skrev:Är det ingen "audience participation" vid disputationer i Lund?
Antagligen går det att komma som privatperson, men påverkan på processen är antagligen mycket begränsad (vilket lite underminerar B Hellqvists förhoppningar).
Det går alltid att komma som privatperson, om jag förstått det rätt måste en disputation vara fritt tillgänglig för vem som helst som vill närvara. Om inte teol. fak. skiljer sig markant från tekn.fak. så är det fritt fram för publiken att ställa frågor efter att, i ordning, opponenten och ledamöterna i betygsnämnden ställt sina. Möjligheten att påverka processen är dock minimal, en respondent som släpps fram med godkännande av sin handledare godkänns i praktiken alltid vid disputation. Allt annat vore ju att underkänna handledarens kompetens som handledare!

Användarvisningsbild
piotrr
Inlägg: 19628
Blev medlem: mån 13 mar 2006, 14:47
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av piotrr » fre 07 sep 2012, 21:53

Jag blir mycket besviken om jag någonsin upptäcker att "komparativ teologi" inte innebär att man försökter ta reda på vilka gudar som skulle kunna spöa vilka andra gudar.
/ Per Edman
Kiri-kin-tha's first law of Metaphysics: Nothing unreal exists
Folkpartiet Norrmalm. Vetenskap och Folkbildning. Uppsalainitiativet. Inlägget innehåller mina åsikter.

Användarvisningsbild
Ho.Se.
Inlägg: 291
Blev medlem: sön 28 aug 2011, 00:31
Ort: Göteborg

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Ho.Se. » lör 08 sep 2012, 02:29

Moridin skrev:Jag tog mig friheten att läsa Martin Lembkes D uppsats

...

Lembke ställer upp en falsk tetrakotomi, lånar mycket argumentation från William Lane Craig, antar dikotomin gud eller slumpen, erkänner att hans föreställning om gud inte är falsifierbar ens i teorin, beskriver felaktigt Big Bang och citerar Hawking ur sitt sammanhang inte bara en, utan två gånger (samma citeringar ur sitt sammanhang som Craig gör), beskriver felaktigt BGV teoremet, feltolkar T2, gör omotiverade antaganden om kvantkosmologiska modeller baserat på populärvetenskaplig litteratur, kommer med uppenbara, absurda och desperata special pleadings, gör skamlösa ad populum argument, misslyckas med att demonstrera att gud ens kan utgöra en förklaring (vart är mekanismen), gör ett elementärt statistiskt felslut och drar Pascals vad, det sämsta argumentet för gud i världshistorien.
Strålande sammanfattat! Kudos!

Bara av ren nyfikenhet, du har en mycket omfattande produktion av text och besitter också ett stort kunnande, har du enorma mängder fritid eller har du en fantastisk, i brist på bättre ord, "arbetsmoral"?

Användarvisningsbild
B Hellqvist
Inlägg: 1727
Blev medlem: fre 03 jul 2009, 00:13

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av B Hellqvist » lör 08 sep 2012, 02:55

Moridin skrev:
B Hellqvist skrev:Moridin, kan du inte se till att på något sätt bli den som opponerar när det är dags för Lembke att lägga fram sin avhandling?
Uteslutet.

Den som opponerar utses av fakulteten och är vanligtvis expert på området.

Sedan bör det påpekas att trots att jag gillar att ifrågasätta, kritisera, håna och allmänt köra över andra människors argument är jag nog inte riktigt så kallhjärtad att jag skulle gå in för att verkligen utplåna någons arbete och göra allt i min makt för att de inte ska bli godkända av betygsnämnden.
Man kan ju alltid drömma...

Hårdhjärtad? Har man inte ett ansvar att hålla dåliga filosofer och religionsonanister borta från yrkeslivet? ;)
Reason is always a kind of brute force; those who appeal to the head rather than the heart, however pallid and polite, are necessarily men of violence. We speak of touching a man's heart, but we can do nothing to his head but hit it. Chesterton

Sensemaker
Inlägg: 2089
Blev medlem: fre 18 jun 2010, 08:55

Re: Nya "bevis" för guds existens i doktorsavhandling vid Lu

Inlägg av Sensemaker » tis 11 sep 2012, 08:41

Moridin skrev:
Flabbergasted skrev:
Moridin skrev:... en grundlig och välgjord kritik mot D-uppsatsen...
Jag tycker du ska skicka denna kritik till Lembkes handledare (för D-uppsatsen alltså, det skulle vara intressant att få höra argumenten för varför uppsatsen ändå godkändes).
Det avstår jag från för jag tycker det verkar småsint och poänglöst. Jag tänker under inga omständigheter driva en personkampanj mot Lembke.
Jag förmodar att detta innebär att du även motsätter dig att någon annan skickar din kritik till Lembkes handledare.

Sensemaker

Skriv svar