Norge dränker trossamfunden i pengar

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Post Reply
Nemesis
Posts:3006
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm
Norge dränker trossamfunden i pengar

Post by Nemesis » Sat 29 Apr 2017, 21:49

I norska Fritanke publicerades nyligen följande:
Minst 110 millioner mer til tro og livssyn utenfor Den norske kirke i 2017

Kraftig økning fra 2016 til 2017. I tillegg kommer minst fire milliarder til Den norske kirke.

Kulturdepartementet offentliggjorde den 20. april hvor mye penger tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får pr. medlem i år. Den statlige satsen øker med 66 kroner pr. medlem, fra 472 kroner pr. medlem i 2016 til 538 kroner pr. medlem i 2017.

Årsaken er at de statlige bevilgningene til Den norske kirke har økt, samtidig som kirken mister medlemmer (se faktaboks).

Selv etter at ekstra prestelønn, pensjonsutgifter og 100 millioner i egenkapital til kirken er trukket fra beregningsgrunnlaget (noe som har møtt kraftige protester), øker den statlige nettobevilgningen til kirken med drøyt 236 millioner kroner, fra 1,826 milliarder til 2,062 milliarder.
Finns det någon i Norge som ifrågasätter rimligheten och hållbarheten i detta upplägg? Politiker? Ledarsidor i tidningar? Om det finns, så verkar det inte ge något som helst utslag i den förda politiken, då det som framgår i artikeln är en kraftig ökning i subventionerna jämfört med förra året.

Human-Etisk Forbund (som publicerar Fritanke) verkar heller inte ha något problem med upplägget. Man biter kanske inte gärna den hand som föder en. Som det framgår i artikeln: "For Human-Etisk Forbunds del betyr dette over ti millioner i ekstra tilskudd."

Jag vet att även Sverige subventionerar trossamfund, men det är inte fullt lika mycket pengar det rör sig om. Dessutom verkar det glädjande nog finnas en stark opinion i landet för att avskaffa subventionerna till trossamfunden.
"If someone is able to show me that what I think or do is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed." - Marcus Aurelius

Post Reply