Page 1 of 1

Är "ateism" ett negativt laddat ord i Sverige?

Posted: Sun 03 Sep 2017, 11:31
by Nemesis
I USA är "ateism" ett negativt laddat ord, även om det kanske håller på att avta. I den muslimska världen är ordet ännu mer negativt laddat, i Saudiarabien är det jämställt med terrorism.

Hur skulle ni säga att det ser ut i nuvarande Sverige och övriga Norden? Är "ateism" (som inte är synonymt med icke-religiositet, även om det såklart finns en stark koppling) ett negativt laddat ord bland folkflertalet idag? Har det någonsin varit det? Om det har varit det, men inte är det längre, när skedde förändringen? Har folk reagerat negativt om ni sagt att ni är ateister?

Re: Är "ateism" ett negativt laddat ord i Sverige?

Posted: Sun 03 Sep 2017, 13:09
by micke.d