Page 1 of 1

Svenska kristna upplever det pinsamt att vara öppet kristna

Posted: Sun 31 Dec 2017, 13:30
by Nemesis
Hittade denna nyhet med medföljande video på SVT:s hemsida:
Stark pinsamhetsfaktor – därför döljer många sin kristna tro

Många svenskar som är troende kristna uppger att det kan kännas pinsamt att berätta om sin tro. Det berättar David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, som forskar på svenskars förhållande till kristendom.
Detta var ju intressant. Samtidigt som den före detta statskyrkan har diverse privilegier och riksdagen har en traditionell öppningsceremoni i just en kyrka, och staten subventionerar diverse religiösa samfund. Ett motsägelsefullt land vi bor i.