Page 2 of 2

Re: Finns det sanningar som bara en övermänsklig intelligens kan förstå?

Posted: Thu 27 Jun 2019, 22:01
by Pär C
Jag vill återkomma till min liknelse med barnet. Om man introducerar ett abstrakt begrepp som ’relativt fattigdom’ - nog så komplicerat, värdeladdat och problematiskt i sig - så kan man inte räkna med att barnet kan handskas med det autonomt. Barnet har helt enkelt de verktyg och referensramar som behövs för ge sig i kast med självständigt värdera ett påstående kring relativ fattigdom.

Jag tänker mig nog också att en kontakt med en superintelligens i första hand kommer att röra vem som är ond och god, vad som är bra eller dåligt - inte nakna naturvetskapliga insikter som denne har.