LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
User avatar
Johannes
Posts:4834
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31
Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by Johannes » Thu 16 Jun 2022, 10:33

Vad är det i citaten du vill att vi ska kommentera? Det förefaller väldigt enkelt att förstå. Det finns en likhet med klassiska kall-fusion-experiment i att man packar deuterium tätt i ett metallgitter. Där slutar likheten, eftersom man sedan tillför högenergistrålning som initierar fusionen. Syftet är att sannolikheten för fusion ökar genom att koncentrationen deuterium är högre än vad som annars går att åstadkomma.

Ett otvetydigt citat av Lawrence Forsley från din källa:
LCF isn’t cold fusion—it still requires energetic deuterons and can use neutrons to heat them.

User avatar
Johannes
Posts:4834
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by Johannes » Thu 16 Jun 2022, 10:39

manifesto wrote:
Wed 15 Jun 2022, 23:20
- "The work that we're looking at, for using this in cubesets in space which are very very tiny, you know they weigh a couple kilograms. We don't have much room in there and if you can power a cubset you can power a laptop and maybe even a cell phone." = om teknologin I förlängningen är avsedd att användas I en mobiltelefon så jo, då MÅSTE den I förlängningen syfta till någon form av LENR.
Nej, du har fortfarande inte förstått att det är skillnad mellan energin som krävs för reaktionen och den makroskopiska energin i ett system av partiklar. Återigen, att åstadkomma fusion med energin som finns i ett mobiltelefonbatteri är INTE svårt. Det har man kunnat göra sedan 1930-talet.

LENR innebär att reaktionen 1. inträffar vid en temperatur som är sub-plasmatemperatur, och 2. i avsaknad av högenergistrålning.

Ifall något av dessa kriterier inte är uppfyllt så är det definitionsmässigt inte LENR.

manifesto
Posts:11324
Joined:Wed 24 Dec 2008, 22:10
Location:Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by manifesto » Fri 17 Jun 2022, 18:20

manifesto wrote:
Wed 15 Jun 2022, 16:53
manifesto wrote:
Tue 14 Jun 2022, 13:22
Johannes wrote:
Tue 14 Jun 2022, 12:13

Och jag har svarat på det uttryckligt minst två gånger. Jag tror tyvärr inte jag kan göra mycket mer.
Har du? Länka till din bästa förklaring.
Väntar vi förgäves på din länk?
Väntar vi förgäves på din länk?
War is peace.

Cytokrom C
Posts:468
Joined:Sun 18 Mar 2007, 17:00

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by Cytokrom C » Sun 19 Jun 2022, 01:27

manifesto wrote:
Wed 15 Jun 2022, 23:20
Nu är det emellertid inte bevisläget för LENR som är föremål för diskussionen. Det som diskuteras är huruvida NASA's två studier liknar det upplägg som flertalet LENR-studier använder.
Jag vet inte riktigt vad det är vi diskuterar. Jag har ju inte förnekat att försöksuppläggen kan likna varandra. Det enda jag reagerade på var att kopplingen till LENR verkar lite meningslös, då det ju verkar som att det är just den delen man bytt ut i försöksuppställningarna.
Försök att istället bemöta det jag faktiskt skriver.

Igen. Är en av medförfattarna till NASA's två LCF-studier på fyllan när han i intervjun säger att:
 • - "[de två studierna] by the way are kind of middle of the road between the hot fusion community and if you will Low Energy Nuclear Reactions" - Ett mellanting mellan hot fusion-experiment och 'cold' fusion-experiment.

  - "[uppläggen i de två studierna] goes all the way back to what Pons and Fleischmann initially saw and what we've been doing both with the U.S Navy's SPAWAR in years past and with NASA over the last several years." - Dvs, de två LCF-studierna har sitt ursprung i P&F's LENR-upptäckter i slutet av 80-talet.

  - "The work that we're looking at, for using this in cubesets in space which are very very tiny, you know they weigh a couple kilograms. We don't have much room in there and if you can power a cubset you can power a laptop and maybe even a cell phone." = om teknologin I förlängningen är avsedd att användas I en mobiltelefon så jo, då MÅSTE den I förlängningen syfta till någon form av LENR.

  https://www.youtube.com/watch?v=e2pcrgFb7L4
LSD? Meskalin? Annat?
Jag har ingen speciell kunskap om vad författarna syftar på och menar. Jag gissar att de också syftar på att det finns likheter mellan försöksuppställningarna, vilket ingen heller har bestridit. De är i vilket fall själva tydliga med att det inte är LENR...

(Det är lätt att förstå en vilja från forskarna och NASA att koppla ihop resultaten med LENR-forskningen. De hoppade ju på LENR-tåget för 15 år sedan och har säkert lagt avsevärda resurser från allmänna medel på den. När det visade sig vara en återvändsgränd och man återgått till högenergikärnreaktioner är det såklart viktigt att betona att man iaf fått ut något ur satsningen... Sedan är väl även denna teknik iofs ganska långt ifrån energipositivitet och någon slags kommersiellt gångbar teknologi?)

manifesto
Posts:11324
Joined:Wed 24 Dec 2008, 22:10
Location:Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by manifesto » Tue 21 Jun 2022, 16:08

Cytokrom C wrote:
Sun 19 Jun 2022, 01:27
manifesto wrote:
Wed 15 Jun 2022, 23:20
Nu är det emellertid inte bevisläget för LENR som är föremål för diskussionen. Det som diskuteras är huruvida NASA's två studier liknar det upplägg som flertalet LENR-studier använder.
Jag vet inte riktigt vad det är vi diskuterar. Jag har ju inte förnekat att försöksuppläggen kan likna varandra. Det enda jag reagerade på var att kopplingen till LENR verkar lite meningslös, då det ju verkar som att det är just den delen man bytt ut i försöksuppställningarna.
"Kopplingen" till LENR är knappast "meningslös" om det är LENR-experiment i olika varianter som har inspirerat upplägget till att börja med. Fusion/kärnareaktioner i "Lattice Confinement" har tidigare endast rapporterats från just LENR-experiment. Samtlig övrig fusion/kärnreaktion-forskning har utgått ifrån helt andra medium än just metal lattices/metalgitter.

Ja, det som här skiljer de aktuella experimenten från samtlig övrig LENR-forskning är att man här VET vad som direkt initierar fusion/kärnreaktioner, gammastrålning.

I övrig LENR-forskning vet man bara att olika typer av katalytiska processer initierar fusion/kärnreaktioner.

Det intressanta med relevans för LENR som forskningsfält är att de här två experimenten är publicerade i världens ledande fysiktidskrift och i samarbete med världens ledande rymdfarts-organisation, NASA.

Varför är det intressant? Därför att LENR-forskning annars är bannlyst från publicering i ledande vetenskapliga tidskrifter, helt oavsett dess eventuella vetenskapliga värde, samt att den likaledes är bannlyst från den amerikanska patent-myndigheten, också det helt oavsett dess eventuella vetenskapliga värde.

Dvs, det är inte alls svårt att i förlängningen se hur initieringen av fusion/kärnreaktioner gradvis s.a.s modifieras till att inbegripa lägre och lägre energinivåer. Tex laser, maser, övertryck och slutligen, ve och fasa, elektrolys. Eller kombinationer.

Att man smyger in LENR-forskningen s.a.s bakvägen till mainstream fusionsforskning utan att vid namn nämna den.

Försök att istället bemöta det jag faktiskt skriver.

Igen. Är en av medförfattarna till NASA's två LCF-studier på fyllan när han i intervjun säger att:
 • - "[de två studierna] by the way are kind of middle of the road between the hot fusion community and if you will Low Energy Nuclear Reactions" - Ett mellanting mellan hot fusion-experiment och 'cold' fusion-experiment.

  - "[uppläggen i de två studierna] goes all the way back to what Pons and Fleischmann initially saw and what we've been doing both with the U.S Navy's SPAWAR in years past and with NASA over the last several years." - Dvs, de två LCF-studierna har sitt ursprung i P&F's LENR-upptäckter i slutet av 80-talet.

  - "The work that we're looking at, for using this in cubesets in space which are very very tiny, you know they weigh a couple kilograms. We don't have much room in there and if you can power a cubset you can power a laptop and maybe even a cell phone." = om teknologin I förlängningen är avsedd att användas I en mobiltelefon så jo, då MÅSTE den I förlängningen syfta till någon form av LENR.

  https://www.youtube.com/watch?v=e2pcrgFb7L4
LSD? Meskalin? Annat?
Jag har ingen speciell kunskap om vad författarna syftar på och menar. Jag gissar att de också syftar på att det finns likheter mellan försöksuppställningarna, vilket ingen heller har bestridit.
Ja, men då så? Det är ju precis det jag skriver? Att de två publicerade studierna utgör mellanformer av High Energy Nuclear Reactions och Low Energy Nuclear Reactions?

De är i vilket fall själva tydliga med att det inte är LENR...
Inte i respektive rapport, nej. Du syftar på artikeln i IEEE som jag länkade till och ja, där säger "man" att studierna inte är LENR och det är inget jag bestrider. Det jag däremot insisterar på är att studierna utgör mellanformer av LENR och 'HENR'. Något som jag ju dessutom fick bekräftat av en av studiernas medförfattare, Lawrence Forster.

Det här protesterar din idol Johannes mot.

(Det är lätt att förstå en vilja från forskarna och NASA att koppla ihop resultaten med LENR-forskningen.
Tror du att studierna hade accepterats för publicering i världens ledande fatagranskande fysiktidskrift om de i samma studier uttryckligen hade "koppla[t] ihop resultaten med LENR-forskningen"?

De hoppade ju på LENR-tåget för 15 år sedan och har säkert lagt avsevärda resurser från allmänna medel på den.
Vilka "de"?

När det visade sig vara en återvändsgränd
Gjorde det? Hur vet du det?

och man återgått till högenergikärnreaktioner
Nja, man har i så fall "återgått" till högenergetisk direkt initiering av fusion/kärnreaktioner.

är det såklart viktigt att betona att man iaf fått ut något ur satsningen...
Igen, vilka "man" och vilken "satsning"? Var specifik.

Sedan är väl även denna teknik iofs ganska långt ifrån energipositivitet och någon slags kommersiellt gångbar teknologi?)
Jag vet inte om experimenten i studierna genererade mer energi än vad som tillfördes. Men om det stämmer som du säger, så ja, då skiljer de sig även härvidlag från samtliga av de tusentals faktagranskade LENR-studier som har rapporterat storleksordningar mer energi ut än in.

Att det just är den stora skillnaden mellan energi in och energi ut som ger att det MÅSTE handla om kärnreaktioner = LENR.
War is peace.

manifesto
Posts:11324
Joined:Wed 24 Dec 2008, 22:10
Location:Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Post by manifesto » Wed 22 Jun 2022, 23:59

manifesto wrote:
Tue 21 Jun 2022, 16:08
Att det just är den stora skillnaden mellan energi in och energi ut som ger att det MÅSTE handla om kärnreaktioner = LENR.
... i de LENR-experiment där man inte påvisar direkta produkter i form av diverse strålning och transmutationer, vill säga.

Man har i hundratals faktagranskade LENR-studier rapporterat exempelvis:
 • - Gammastrålning

  - Tritium

  - Neutroner

  - Helium

  - Röntgenstrålning och diverse annan strålning

  - En mängd transmutationer av/till tyngre ämnen
Alltid direkt korrelerad med en energiutveckling vars relativa storlek endast kan förklaras med någon typ av kärnreaktioner.


Kuhn missade ett par kritiska komponenter när han redogjorde för förutsättningen för ett vetenskapligt paradigmskifte:
 • 1. Antalet anomalier blir så stort att det till slut når 'critical mass' (Kuhn).

  2. Tillräckligt många av de mer framstående medlemmarna av det rådande vetenskapliga paradigmet har avlidit (Planck).

  3. Den parallella parapolitiska 'nationella säkerhetsstaten' i berört land/berörd allians måste ge sitt ok (....et.al.).
Det finns en hel del intressant grävande journalistik som menar att just 'cold fusion' i olika former i hemlighet redan är implementerat i diverse västliga vapensystem, där föregivet "depleted uranium" som används i diverse projektiler, tillhör de mer sannolika exemplen.


När Martin Fleischmann kort efter tillkännagivandet av 'cold fusion' i Utah, 1989, skulle flyga hem till UK så missade han ett byte av plan och tvingades därför att helt oplanerat ta in på hotell i San Fransisco. Väl inne i receptionen så räcker receptionisten över en telefonlur till honom och säger att det är någon som vill tala med honom.

Fleischmann blir konfunderad eftersom att den enda som utöver honom själv känner till att han måste övernatta i San Fransisco och i just det hotellet är, taxiföraren.

I andra änden av linjen säger en röst: "Good evening Dr Fleischmann, this is Dr Edward Teller speaking and I want to congratulate you on your great discovery (i.e. cold fusion)".

Teller var som bekant den amerikanska vätebombens fader och medlem av den absoluta eliten inom US National Security State. Givet att endast Fleischmann själv visste att han där och då befann sig i sagda hotell i sagda stad och att Teller därmed måste ha fått informationen av någon som skuggade Fleischmann, och att Fleischmann givetvis skulle dra den slutsatsen, så går det inte tolka på annat sätt än att Teller med sitt telefonsamtal ville 'informera' Fleischmann om att han var övervakad av sagda Security State och att motivet måste ha varit att subtilt hota honom.

Varför annars använda upplägget?

(Maurizio Torrealta & Emilio Del Giudice, The Secret of the Three Bullets: How New Nuclear Weapons Are Back on the Battlefield, 2014)
War is peace.

Post Reply