"Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17
"Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Wed 30 Jan 2019, 11:14

Jag öppnar denna tråd för att uppmärksamma ett exempel där bristande kritiskt/analytiskt/skeptiskt tänkande, speciellt hos beslutsfattare och andra tongivande funktioner i vårt samhälle, kan få allvarliga långtgående negativa följder. Mitt hopp är att det tar lite fart hos er som medlemmar i VoF och att ni hjälper mig att aktivt motverka vad som just nu håller på att hända i detta fall specifikt (att förhoppningsvis länge fram kunna använda som varnande exempel på hur det kan gå om man "inte tänker efter före").

Den senaste tiden har användning av "ultrarent vatten", som ett miljövänligt alternativ till vanligt vatten+tvättmedel vid tvätt av kläder, lyfts fram av såväl media, miljöförespråkare, prisutdelare som sponsrande statliga myndigheter (Energimyndigheten). Det räcker att Googla "SWATAB" för att få ytterligare detaljer. I korthet erbjuds en avjoniseringsanläggning till försäljning. Denna anläggning genererar avjoniserat vatten, som ofta hänvisas till som "ultrarent vatten". Detta "ultrarena vatten" påstås ha egenskaper som är signifikant skilt från vanligt kranvatten. Det påstås t.ex. ha högre fettlösningsförmåga och beskrivs, på ett vetenskapligt märkligt sätt som "hungrigt". Dessa egenskaper påstås göra det möjligt att TVÄTTA KLÄDER I KALLT VATTEN OCH UTAN TVÄTTMEDEL. Allt man behöver göra är att köpa hem det på marknaden tillgängliga filtret och koppla in framför en vanlig tvättmaskin, varpå tvätten påstås bli lika ren som om man använt tvättmedel på traditionellt vis. Bevisen för "ultrarent vattens" påstådda funktion är mycket bristfälliga, trots att denna påstådda effekt bryter helt mot nuvarande vetenskapliga förklaringsmodeller kring vattnets kemi.

Med hänvisning till vunna miljöpriser och statlig sponsring (vilka kan uppfattas som en garant för det ultrarena vattnets påstådda funktion) samt den positiva miljöeffekten, har ett flertal kommunala bostadsbolag installerat filtret i sina tvättstugor och mer eller mindre tvingar därvid hyresgästerna att tvätta sin tvätt i kallt vatten utan tvättmedel. Nyligen har forskare höjt kritiska röster mot "ultrarent vattens" förmågor, men motargumenten hos myndigheter och hyresvärdar lyder ungefär "nya viktiga innovationer möter ofta motstånd, men det är värt att fortsätta med detta med tanke på den fantastiska möjlighet denna nya teknologi erbjuder". Det är dock glädjande att flera äldrehem i Kristianstadområdet valt att slopa denna teknologi efter utprovning då de inte upplevde att tvätten blev ren (de gamlas tvätt).

Jag har anmält SWATAB hos Konsumentverket, se denna anmälan i sin helhet i en annan publicering av mig på forumet, och bett dem pröva huruvida det kan röra sig om falsk marknadsföring alternativt allmänfarlig produkt (om kläderna inte blir rena kan detta medföra hälsofara). Jag har vidare tipsat Kemikalieispektionen om att "1000-tals personer blir varje dag exponerade för ultrarent vatten som har fettlösande förmåga, utan att någon toxikologisk studie av detta vatten genomförts och därvid har inte heller några säkerhetsföreskrifter" blivit framtagna". Tyvärr har ingen av dessa myndigheter, hittills, gått vidare med respektive anmälan/tips, i ena fallet för att det inte kommit in andra liknande anmälningar och i andra fallet för att det är oklart om leverantören av filtret är att betrakta som en leverantör av kemikalie (filtret producerar kemikalien och det är bara det förra som säljs).

Om någon håller med mig att ovanstående är värt att lägga ner tid på för att bringa till klarhet, ber jag er om stöd i form av konkreta tips på hur jag skulle kunna gå vidare för att bringa reda i detta fall. Ett annat konkret stöd vore att skicka in av mig oberoende anmälningar till konsumentverket (så att denna volym ökar så pass mycket att de börjar granska ärendet) och att lägga motsvarande tips till Kemikalieinspektionen (så att de också får lite press på sig). Se https://www.konsumentverket.se/aktuella ... entverket/ och https://www.kemi.se/tipsa-kemikalieinspektionen/ för var anmälningar hos dessa myndigheter kan göras.

Jag fortsätter mitt engagemang i detta ärende och lovar att rapportera vidare här då jag har tid och möjlighet. Beslutande och tongivande funktioner hos våra myndigheter, organisationer och medier måste börja applicera sund skepticism och sunt förnuft innan deras aktiva eller tysta medgivanden används som hävstång för ren dumhet!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Wed 30 Jan 2019, 13:41

Vill härmed göra ett ytterligare tillägg av ett ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN som komplement till mitt föregående inlägg. Detta nya inlägg är att se som allmänt tillgängligt då det publiceras i detta forum. Vill samtidigt uppmana alla VoF-medlemmar som läser detta att ANMÄLA WEPO AB FÖR FALSK MARKNADSFÖRING TILL KONSUMENTVERKET.

PS. Wepo AB är mitt eget lilla bolag som jag härmed väljer att utnyttja för att få Konsumentverket att göra slag i saken och komma till avgörande!

*****************************************************************
ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN

Det är med stort nöje som Wepo AB (organisationsnummer 556945-7277) härmed erbjuder allmänheten öppen försäljning av ultrarent vatten. Det ultrarena vatten som Wepo AB härmed erbjuder till försäljning innehåller signifikant lägre koncentration av joner som härstammar från lösta salter än vad t.ex. vanligt kranvatten gör. Wepo AB producerar detta ultrarena vatten från vanligt kranvatten i en flerstegsprocess som består av tre steg: 1) filtrering för avlägsnande av mikroskopiska fasta partiklar, 2) filtrering genom aktivt kol för avlägsnande av spårmängder av organiska föreningar och 3) omvänd osmos för avlägsnande av joner, både anjoner och katjoner.

Wepo AB framhåller att det ovan beskrivna ultrarena vattnet innehar egenskaper som skiljer sig väsentligt från kranvatten. Det har t.ex. en fettlösande alternativt fettdispergerande eller fettemulgerande förmåga som signifikant överstiger motsvarande förmåga hos kranvatten. Wepo AB framhåller vidare att denna exemplifierade förmåga, tillsammans med andra väsentliga förmågor som innehas av ultrarent vatten till skillnad från vanligt kranvatten, gör att detta ultrarena vatten kan användas i stället för den traditionella kombinationen av vanligt kranvatten och en detergent, t.ex. tvättmedel, vid tvätt av textilier i syfte att rengöra sådana, UTAN NÅGON PRAKTISK SKILLNAD I RENGÖRANDE EFFEKT.

Låt oss tillsammans hjälpas åt att göra skillnad för våra hav och den miljö kommande generationer skall leva i – ANVÄND ULTRARENT VATTEN NÄR DU TVÄTTAR DINA KLÄDER I STÄLLET FÖR MILJÖFARLIGT TVÄTTMEDEL.

Wepo AB levererar ultrarent vatten enligt överenskommelse och efter erlagd betalning till Bankgiro: 500-9543. Vid intresse, kontakta oss genom e-post till:

ultrarentvatten@wepo.se

Vi erbjuder just nu forskare GRATIS PROVER OM 5-20 LITER AV ULTRARENT VATTEN i de fall det kan göras troligt att avsikten är att vidare studera de egenskaper som skiljer ultrarent vatten från vad som kan säga vara vanligt vatten.

Med hopp om att just du gör det som är bäst för oss all!

VD för Wepo AB
***********************************************************************************

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by Anders G » Wed 30 Jan 2019, 13:44

Ett utmärkt initiativ.
They don't like it up'em, you know!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Wed 30 Jan 2019, 15:07

Anders G wrote:
Wed 30 Jan 2019, 13:44
Ett utmärkt initiativ.
Tack för de stärkande orden!

Tänker du anmäla Wepo AB till Konsumentverket (för felaktig marknadsföring) och till Kemikalieinspektionen (för allmän spridning av vad som kan klassas som kemikalie utan säkerhetsföreskrifter)?!

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by Anders G » Wed 30 Jan 2019, 15:23

Vi har sagt i branschorganisationen att ligga lågt, för att slippa diskussioner om att elaka konkurrenter bara smutskastar ny banbrytande teknik. Därför sitter jag lite fjättrad. Frustrerande.
They don't like it up'em, you know!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Wed 30 Jan 2019, 20:35

Anders G wrote:
Wed 30 Jan 2019, 15:23
Vi har sagt i branschorganisationen att ligga lågt, för att slippa diskussioner om att elaka konkurrenter bara smutskastar ny banbrytande teknik. Därför sitter jag lite fjättrad. Frustrerande.
Har full förståelse och respekt för detta. Öppnade en ny tråd (viewtopic.php?f=16&t=24418) då jag tycker detta väcker en intressant separat frågeställning.

User avatar
L. Mäkinen
Posts:1248
Joined:Thu 17 Mar 2011, 12:14

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by L. Mäkinen » Thu 31 Jan 2019, 11:30

Jag skickade in en anmälan. 190131-VEA-K-34343.
Alla ska dö, fast de flesta inte just idag!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Thu 31 Jan 2019, 12:33

L. Mäkinen wrote:
Thu 31 Jan 2019, 11:30
Jag skickade in en anmälan. 190131-VEA-K-34343.
Tack! Jag ser fram att, som representant för Wepo AB, få ett myndighetsutfärdat föreläggande så snart som möjligt. Hoppas fler hänger på med anmälningar till både Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Vill väldigt gärna att dessa myndigheter bekänner färg genom formella beslut. Först därefter blir det riktigt intressant!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Sat 02 Feb 2019, 18:20

Wepo AB går visst ut hårt med sitt ultrarena vatten!

https://www.wepo.se/

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Tue 05 Feb 2019, 22:13

Begärde ut, med hänvisning till offentlighetsprincipen, alla handlingar hos Energimyndigheten som berör företaget Swatab. Här kommer länkar till skannade versioner av de dokument (5) jag fick ut (har lite att gå igenom!). Tänkte bespara den ev. intresserade omaket att själv begära ut dem (och också att behöva betala ev. kopieringsavgift). Bara att ladda hem. Jag låter dom ligga uppe ett tag...

https://wepo.se:5431/sharing/tfXOOy8HI
https://wepo.se:5431/sharing/fXV9JhoFq
https://wepo.se:5431/sharing/FXzbnKbS1
https://wepo.se:5431/sharing/gk5V14wJq
https://wepo.se:5431/sharing/wQTDoxYe6

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Thu 07 Feb 2019, 12:09

Senaste nytt i ärendet: Kemikalieinspektionen har nu börjat undersöka frågan "Är ultrarent vatten, med de påstådda egenskaperna, att betrakta som en slags kemikalie som bara kan spridas allmänt om säkerhetsföreskrifter medföljer?!"

Ärendet (ett tips) har fått Diarienr: H19-03138.

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by Anders G » Thu 07 Feb 2019, 13:19

Om KemI kräver SDS ligger du nog sämre till än Swatab som kör i ett slutet system. Du säljer ev en kemisk produkt som folk kan komma i kontakt med.
They don't like it up'em, you know!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Thu 07 Feb 2019, 14:49

Anders G wrote:
Thu 07 Feb 2019, 13:19
Om KemI kräver SDS ligger du nog sämre till än Swatab som kör i ett slutet system. Du säljer ev en kemisk produkt som folk kan komma i kontakt med.
Så sant, så sant - jag (https://www.wepo.se/) ligger då jäkligt risigt till. För det första måste jag genomföra en massa toxikologiska studier och rapportera till REACH. Antagligen blir jag tvungen att stänga ner verksamheten då detta skulle kosta en massa. En intressant fråga är om en specifik hyresvärd som tillhandahåller en produktionsanläggning som utnyttjas av allmänheten för produktion av denna typ av ultrarent vatten är att betrakta som producent därav? Måhända skulle den icke ont anande hyresgästen också kunna klassificeras som producent?

Systemet är inte slutet i det ögonblick man plockar ut den våta tvätten med sina oskyddade händer!

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by Anders G » Thu 07 Feb 2019, 15:05

Det torde räcka att skölja händer och hud noga med vatten efter exponering.


Du kan nog använda detta SDS från Kemetyl som underlag för din egen utgåva. Jag är dock tveksam till Log Kow-värdet under avsnitt 9 (fördelningen oktanol/vatten)

https://www.lundqvist.se/Doc/1001/01/10010182.PDF
They don't like it up'em, you know!

DWP
Posts:45
Joined:Sat 26 Jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Post by DWP » Thu 07 Feb 2019, 15:29

Anders G wrote:
Thu 07 Feb 2019, 15:05
Det torde räcka att skölja händer och hud noga med vatten efter exponering.


Du kan nog använda detta SDS från Kemetyl som underlag för din egen utgåva. Jag är dock tveksam till Log Kow-värdet under avsnitt 9 (fördelningen oktanol/vatten)

https://www.lundqvist.se/Doc/1001/01/10010182.PDF
Tack för tipset! Här kommer ett första utkast - ganska bra början, eller hur...?!

https://wepo.se:5431/sharing/VeEon7Rys

Post Reply