Page 1 of 1

Hur många C varmare är det rimligt att tro att medeltemperaturen är år 2100??

Posted: Fri 16 Jul 2021, 09:29
by DavidMalan
Politiker och andra käbblar om hur vi ska stoppa de av människan orsakade klimatförändringarna, hur vi ska se till att inte överskrida 1,5 C eller 2 C (nu ligger vi på cirka 1 C) år 2100. Fortsätter det som nu, utan åtgärder för att minska utsläppen, beräknas medeltemperaturen vara cirka 4 C varmare år 2100.

Vilket skulle ni bedöma är det mest realistiska faktiska utfallet? Hur många C varmare är det rimligt att anta att jordens medeltemperatur är år 2100 jämfört med förindustriell tid? Att några former av åtgärder tas är sannolikt, mer oklart hur stora och när.

Re: Hur många C varmare är det rimligt att tro att medeltemperaturen är år 2100??

Posted: Mon 19 Jul 2021, 14:02
by DavidMalan
DavidMalan wrote:
Fri 16 Jul 2021, 09:29
Politiker och andra käbblar om hur vi ska stoppa de av människan orsakade klimatförändringarna, hur vi ska se till att inte överskrida 1,5 C eller 2 C (nu ligger vi på cirka 1 C) år 2100. Fortsätter det som nu, utan åtgärder för att minska utsläppomegle xender
en, beräknas medeltemperaturen vara cirka 4 C varmare år 2100.

Vilket skulle ni bedöma är det mest realistiska faktiska utfallet? Hur många C varmare är det rimligt att anta att jordens medeltemperatur är år 2100 jämfört med förindustriell tid? Att några former av åtgärder tas är sannolikt, mer oklart hur stora och när.
issue got solvedd