Page 1 of 1

Programvara tror att ethernetkablar finns i olika nätverk?

Posted: Sat 25 Sep 2021, 16:53
by WojinRina
Hej internet hivemind - Jag har två datorer i min serietidning som är anslutna med separata ethernetkablar till samma router. namnen på nätverken på var och en är BlachB-2.4 2 och BlachB-2.4 3. En mjukvara som jag MÅSTE öppna (och tidigare fungerat bra), öppnar inte eftersom den tror att de är på olika nätverk. Är de? Jag behöver någon som är tekniskt begåvad för att hjälpa mig. Tydligen fungerar programvaran inte förrän de är "på samma nätverk". Jag är absolut tekniskt obegåvad så förklara gärna som du skulle för ett litet barn. Snälla och tack.