Nyreligiositet

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
MonkheyBoy
Posts:3
Joined:Mon 19 Sep 2016, 16:29
Nyreligiositet

Post by MonkheyBoy » Mon 19 Sep 2016, 16:33

Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.

​1) Föl­jer ni nå­gon ny­re­li­gi­o­si­tet el­ler “pri­vat­re­li­gi­o­si­tet”?
2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
4) Hur är er till­va­ro nu? Eko­no­miskt, själs­ligt, jobb osv.

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Nyreligiositet

Post by Anders G » Mon 19 Sep 2016, 17:36

Nej, inget sånt.
Har du sett några tecken på att gudar finns?
They don't like it up'em, you know!

BUffe
Posts:63
Joined:Wed 02 Sep 2015, 12:02

Re: Nyreligiositet

Post by BUffe » Mon 19 Sep 2016, 19:11

MonkheyBoy wrote:Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.
En fråga tillbaka: om du som lärare skulle sätta ihop en hemuppgift för dina elever, skulle du då inte vilja att de lade ner lite mer jobb på den än vad som krävs för att slänga upp en fråga på ett internetforum och hoppas på några bra svar? Eller tänker du dig mer bli den sortens lärare som är totalt ointresserad av både sitt ämne och elevernas engagemang?

MonkheyBoy
Posts:3
Joined:Mon 19 Sep 2016, 16:29

Re: Nyreligiositet

Post by MonkheyBoy » Mon 19 Sep 2016, 20:30

Anders G wrote:Nej, inget sånt.
Har du sett några tecken på att gudar finns?
Nope, det har jag inte, men det finns andra religioner som inte nödvändigtvis kräver att gudar är involverade. Speciellt inom nyreligioner, eller new age religioner som de också kallas, så brukar det handla om mer än gudar. Ett levnadssätt exempelvis. Ta Terasem rörelsen, de jobbar med transhumanism och vill förbättra människans liv genom att förbättra dem fysiskt, inte själsligt.

MonkheyBoy
Posts:3
Joined:Mon 19 Sep 2016, 16:29

Re: Nyreligiositet

Post by MonkheyBoy » Mon 19 Sep 2016, 20:54

BUffe wrote:
MonkheyBoy wrote:Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.
En fråga tillbaka: om du som lärare skulle sätta ihop en hemuppgift för dina elever, skulle du då inte vilja att de lade ner lite mer jobb på den än vad som krävs för att slänga upp en fråga på ett internetforum och hoppas på några bra svar? Eller tänker du dig mer bli den sortens lärare som är totalt ointresserad av både sitt ämne och elevernas engagemang?
Tack för din reflektion, jag ska svara så gott jag kan.
Vår uppgift består av att samla svar på dessa frågor via Internet, att ställa frågorna på det här viset är alltså en del i uppgiften. Vi lever ju trots allt i en värld där Internet är en stor del av många aspekter i våra liv, även våra studier. Att samla data genom att skicka ut frågor till slumpvalda människor via Internet när man utför undersökningar är mycket vanligt, även vid större uppsatser. Då detta inte är en uppsats på något vis, utan mer ett sätt för oss att få andra och nya perspektiv, så ansågs det av läraren vara tillräckligt att enbart fråga via forum på nätet samt via Facebook och dylikt.
Sedan är det, som student, ens uppgift att sålla bland de svar man får och välja ut de som är användbara. Detsamma gäller ju naturligtvis om man skulle intervjua en person i verkliga livet, all data är inte av värde och det är snarare regel än undantag att det blir så när man ställer frågor till stora grupper människor.
Och jag har en fråga tillbaka till dig; om du reagerar på det här viset när jag lägger upp den här frågan på detta forum, menar du då att det är svårt att få intelligenta svar här?

User avatar
harald
Posts:794
Joined:Tue 24 Jul 2007, 19:57

Re: Nyreligiositet

Post by harald » Mon 19 Sep 2016, 21:14

1) Nej, inget sådant.
2) -
3) -
4) Jo tack. Mestadels bra.
Sommartidsomställningen är nog inte vårt största samhällsproblem, men troligtvis vårt onödigaste.

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Nyreligiositet

Post by Jonas_R » Mon 19 Sep 2016, 22:38

1. Nej, inte alls.
2. Har ingen, men jag ser nyreligion och new age som i bästa fall en mild villfarelse och i värsta fall som livsfarligt.
3. Den tycker jag står att finna hela tiden i allt från religiösa dagstidningar till tokiga sajter på nätet. Den vanligast sammankomsten för new age är nog facebook.
4. Kunde vara bättre, men man ska nog inte klaga om ens nöd inte är värre än min.
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

BUffe
Posts:63
Joined:Wed 02 Sep 2015, 12:02

Re: Nyreligiositet

Post by BUffe » Tue 20 Sep 2016, 05:54

MonkheyBoy wrote:
BUffe wrote:
MonkheyBoy wrote:Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.
En fråga tillbaka: om du som lärare skulle sätta ihop en hemuppgift för dina elever, skulle du då inte vilja att de lade ner lite mer jobb på den än vad som krävs för att slänga upp en fråga på ett internetforum och hoppas på några bra svar? Eller tänker du dig mer bli den sortens lärare som är totalt ointresserad av både sitt ämne och elevernas engagemang?
Tack för din reflektion, jag ska svara så gott jag kan.
Vår uppgift består av att samla svar på dessa frågor via Internet, att ställa frågorna på det här viset är alltså en del i uppgiften. Vi lever ju trots allt i en värld där Internet är en stor del av många aspekter i våra liv, även våra studier. Att samla data genom att skicka ut frågor till slumpvalda människor via Internet när man utför undersökningar är mycket vanligt, även vid större uppsatser. Då detta inte är en uppsats på något vis, utan mer ett sätt för oss att få andra och nya perspektiv, så ansågs det av läraren vara tillräckligt att enbart fråga via forum på nätet samt via Facebook och dylikt.
Sedan är det, som student, ens uppgift att sålla bland de svar man får och välja ut de som är användbara. Detsamma gäller ju naturligtvis om man skulle intervjua en person i verkliga livet, all data är inte av värde och det är snarare regel än undantag att det blir så när man ställer frågor till stora grupper människor.
Och jag har en fråga tillbaka till dig; om du reagerar på det här viset när jag lägger upp den här frågan på detta forum, menar du då att det är svårt att få intelligenta svar här?
Nej, intelligenta svar kan man absolut få. Men man ska förstås vara medveten om att de som besöker detta forum inte utgör något representativt tvärsnitt av befolkningen ur religionsperspektiv, utan att man kan förvänta sig en kraftig övervikt av icke- och även anti-religiösa svar. Om man bara kommer hit med sina frågor har man alltså inte gjort något slumpmässigt urval.

Sedan är det tyvärr rätt vanligt att lata studenter försöker få andra att göra deras jobb åt dem genom att gå in på ett forum, skapa ett konto och slänga upp en fråga (vi hade en sån lirare inne här häromdagen), vilket kan upplevas som rätt störande för dem som använder forumet för dess uttalade syfte.

Så om du tagit med en ordentlig beskrivning av uppgiften där det framgick att den gick ut på att samla information från olika nätforum, ungefär som om du tänker dig att du ringt hem till någon du inte kände, så hade du fått ett bättre bemötande från mig.

Nemesis
Posts:2819
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Nyreligiositet

Post by Nemesis » Tue 20 Sep 2016, 18:54

MonkheyBoy wrote:​1) Föl­jer ni nå­gon ny­re­li­gi­o­si­tet el­ler “pri­vat­re­li­gi­o­si­tet”?
Nej.
MonkheyBoy wrote:​2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
Primitiv vidskepelse som är potentiellt farlig.
MonkheyBoy wrote:​​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
Har inte funnit religionen, och deltar därför inte i religiösa sammankomster.
MonkheyBoy wrote:​4) Hur är er till­va­ro nu? Eko­no­miskt, själs­ligt, jobb osv.
Kunde vara bättre, men kunde absolut vara värre. Man ska väl inte klaga.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

Thermal
Posts:506
Joined:Thu 17 May 2007, 10:43
Location:Marseille France
Contact:

Re: Nyreligiositet

Post by Thermal » Tue 20 Sep 2016, 19:51

MonkheyBoy wrote:Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.

​1) Föl­jer ni nå­gon ny­re­li­gi­o­si­tet el­ler “pri­vat­re­li­gi­o­si­tet”?
2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
4) Hur är er till­va­ro nu? Eko­no­miskt, själs­ligt, jobb osv.
Som blivande lärare borde du veta att man inte kan ställa en fråga till en grupp eftersom ingen kan svara för alla. Händer upp för ja/nej till en konkret fråga är väl det bästa man som lärare kan åstadkomma.

Så här tycker jag du borde ha formulerat frågan:
Vad jag förstår så tror majoriteten av deltagarna på detta forum inte på övernaturliga fenomen. Inom den livsåskådningen så finns det emellertid en hel del olika varianter. Det vore intressant att få veta hur deltagarna individuellt ställer sig till olika former av icke-tro till exempel: Deism, agnosticism, humanism, ateism eller kanske något annat.

För att göra det hela lite mindre abstrakt för mina framtida elever är personliga erfarenheter av vägen mot icke-tro, om den nu finns, ur ett rent mänskligt perspektiv mycket intressanta.
En definition är per definition alltid korrekt. Frågan är om den är ändamålsenlig

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Nyreligiositet

Post by micke.d » Tue 20 Sep 2016, 21:38

MonkheyBoy wrote:​1) Föl­jer ni nå­gon ny­re­li­gi­o­si­tet el­ler “pri­vat­re­li­gi­o­si­tet”?
Jag har tittat lite närmare på några av dessa rörelser, men inte mer än så.
MonkheyBoy wrote:
2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
Har ingen.
MonkheyBoy wrote:
​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
Går inte att svara på, se 2)
MonkheyBoy wrote:​4) Hur är er till­va­ro nu? Eko­no­miskt, själs­ligt, jobb osv.
Ok.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
harald
Posts:794
Joined:Tue 24 Jul 2007, 19:57

Re: Nyreligiositet

Post by harald » Tue 20 Sep 2016, 21:41

Nemesis wrote:
MonkheyBoy wrote:​2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
Primitiv vidskepelse som är potentiellt farlig.
Är det du eller jag som läser konstigt? (min fetning)
Sommartidsomställningen är nog inte vårt största samhällsproblem, men troligtvis vårt onödigaste.

Nemesis
Posts:2819
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Nyreligiositet

Post by Nemesis » Tue 20 Sep 2016, 21:42

harald wrote:
Nemesis wrote:
MonkheyBoy wrote:​2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
Primitiv vidskepelse som är potentiellt farlig.
Är det du eller jag som läser konstigt? (min fetning)
Det var jag som läste fel... :oops:
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

User avatar
Migi
Posts:374
Joined:Wed 15 Apr 2015, 13:02
Location:Mälarens lås

Re: Nyreligiositet

Post by Migi » Wed 21 Sep 2016, 19:03

MonkheyBoy wrote:Jag stu­de­rar för att bli en re­li­gi­ons­lä­ra­re på gym­na­si­e­ni­vå, jag har någ­ra frå­gor som jag hop­pas att någ­ra av er kan sva­ra på.

​1) Föl­jer ni nå­gon ny­re­li­gi­o­si­tet el­ler “pri­vat­re­li­gi­o­si­tet”?
2) Hur ser ni på er re­li­gi­on?
​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
4) Hur är er till­va­ro nu? Eko­no­miskt, själs­ligt, jobb osv.
1) Daoism, typ.
2) Mer som en attityd, va.
3) Konceptet wu wei stämmer bra in på hur marknader fungerar. Lockades av filosofin handling genom ickehandling.
4) Något coolare, nu när jag typ avlastat egot till lite viktigare saker.

Thermal
Posts:506
Joined:Thu 17 May 2007, 10:43
Location:Marseille France
Contact:

Re: Nyreligiositet

Post by Thermal » Wed 21 Sep 2016, 19:39

MonkheyBoy wrote: ​3) Hur fann ni re­li­gi­o­nen och vad har ni för sam­man­koms­ter?
Som liten blev jag skickad till söndagsskolan. Där visade de tecknade bilder på Josef och Maria. Jag blandade ihop dem med seriefigurerna Kronblom och Malin, blev föga populär och måste sluta. Om än i något sofistikerad form så har jag inte övergivit själva idén.

Sammankomster kan jag gå på av sociala eller kulturella skäl.
En definition är per definition alltid korrekt. Frågan är om den är ändamålsenlig

Post Reply