Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska dominans?

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Post Reply
Nemesis
Posts:2814
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm
Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska dominans?

Post by Nemesis » Mon 01 May 2017, 20:24

En gång i tiden var de svenska socialdemokraterna ett av den fria världens mest framgångsrika politiska partier som ofta fick cirka 45% av rösterna i riksdagsvalen. Denna guldålder verkar nu tillhöra en svunnen tid. Då partiet fick 35% av rösterna i valet 2006 ansågs det som ett katastrofresultat. Får partiet detta resultat i valet nästa år kommer det anses vara ett kanonresultat.

Vad är det som har gjort att socialdemokraterna har tappat sin dominerande ställning i svensk politik? Beror det på dåligt arbete av partiet och dess företrädare? Eller beror det på samhällsfaktorer? Eller på något helt annat?

(Jag anser inte att denna tråd bryter mot reglerna då den handlar om de rent empiriska faktorerna bakom socialdemokraternas förlorade ställning, och inte om huruvida socialdemokrati är bra eller dåligt.)
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska domin

Post by Anders G » Mon 01 May 2017, 20:57

Under S uppbyggnadsskede krävde man rättigheter för den arbetande arbetarklassen. Det lyckades så bra att dessa blev en snabbt växande medelklass. Nu har man övergått till att kräva rättigheter för den icke arbetande underklassen, på medelklassens bekostnad. Då vill den nya medelklassen inte vara med längre. Väljarbasen har helt enkelt krympt.
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska domin

Post by Jonas_R » Tue 02 May 2017, 08:56

Politiken har även förskjutits från en traditionell höger-vänster skala till identitetspolitik och till det man börjat kalla GAL-TAN. "Globalist, Alternative, Liberal" och "Traditionalism, Auktoritet, Nationalism" där vissa av de gamla partierna har haft svårt att orientera sig. SD har tagit stora politiska framgångar genom att vara det svenska TAN alternativet och ett konkurrerande GAL-alternativ är fortfarande inte utkristalliserat. Jag tror Centern ligger närmast av de som försökt då MP fallerat spektakulärt med alla de politiska skandalerna förra året samt bakslaget med kolkraft och migration. Samtidigt har de stora traditionella alternativen helt enkelt inte hunnit ställa om, eller är ovilliga att göra det på ett omfattande sätt.

Anledningen till förskjutningen är många, men jag tror bland annat att centraliseringen av ekonomisk politik till en global arena där flera viktiga ekonomiska beslut helt enkelt fråntas de enskilda staterna och fattas i instanser i t.ex. Bryssel. Detta har i sin tur gjort att någon särskilt skillnad är svår att se mellan den ekonomiska politiken som förts på senare decennier av höger och vänster blocken eftersom de i stort bara har att rätta sig efter EUs finanspolitik som Sverige är så integrerat i. När så det inte går att se avgörande skillnader mellan blockens ekonomiska politik blir dels väljare som inte uppskattar EUs ekonomiska politik något frustrerade eftersom inget alternativ finns och dels flyttar fokus till frågor som kan skilja sig mellan partierna, vilket har blivit frågor om identitetspolitiska åsikter.
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska domin

Post by Jonas_R » Fri 05 May 2017, 08:50

En annan analys jag kom att tänka på utifrån frågan var Åsa Linderborgs följande alster. Kanske kan den ge viss behållning: http://www.aftonbladet.se/kultur/article22159143.ab
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

User avatar
Migi
Posts:374
Joined:Wed 15 Apr 2015, 13:02
Location:Mälarens lås

Re: Varför har socialdemokraterna tappat sin politiska domin

Post by Migi » Fri 05 May 2017, 18:15

Frågan är större än så. En släkting som föddes 1939 menar att socialdemokraterna och deras vänner har sedan 1968 tappat all förmåga att tänka nytt. Eller de kanske tappade den tidigare. Sedan 1968 är det iaf tydligt. Att socialister av olika kulörer har förlorat kampen om ekonomin är uppenbart. Sedan så finns alltid arbetarrörelsens inneboende konflikt mellan arbetare som vill ha det bättre materiellt ställt och de som vill omstöpa hela ekonomin. Det påpekar bl.a. Thaddeus Russell i sin A Renegade History of the United States. 1919 drabbades USA av stora strejker. Visserligen var ledarna ofta för en omstöpning. Men de flesta arbetarna ville bara ha mer pengar, kortare arbetstid och rätten att organisera sig fackligt. Punkt.

Jag ser det även som att arbetarrörelsen till viss del har shanghajats av de som spelar den gamla överhetens roll. Jag tänker på personer som Nina Björk med sin antimaterialism som hon kan kosta på sig, då hon är den hon är.

Men de mer specifikt socialdemokratiska patologierna är enligt mig dessa:
  1. Dubbelheten: Dels kan de gå i opposition mot sig själva. Å ena sidan så kan de sparka ut flyktingar och å andra sidan vara världsmästare i antirasism.
  2. Apopulism: Det är inte så att de är mot populism och kan kontra den. De förstår sig inte på den som koncept. Efter murens fall fanns det ett folkligt intresse för Europa. "Får vi inte EG-priser på krogen snart?" Det brydde sig de inte om. I stället kommer argumentet för EU-medlemskap i en bisats i en skrift som handlar om att förbättra Sveriges ekonomi. Det fanns även 2015 ett folkligt intresse för att ta mot flyktingar. Men man kan inte formalisera ett samarbete mellan stat och civilsamhälle, utan låter det rinna ut i sanden. Sedan dyker Johansson och Ygeman upp som slemmiga sjukligt gulbleka svampar efter ett regn...
  3. Det stora tältet: Detta delar de visserligen med Moderaterna. Men socialdemokraterna har varit mästare på kanske inte söndra och härska, utan snarare låt det vara atomiserat och härska. Under en tid så hade man inte mindre än två feministiska nätverk. Rebella och Feministas. Om båda finns nu & deras aktivitet vet jag inget om. Det stora tältet gör att kontaktytorna mellan olika falanger inte behöver vara så intensiva, vilket gör att inneboende motsättningar kan växa sig starka, med lamslagning som resultat när det blir skarpt läge.
  4. Medlemstapp i SSU: På 80-talet var de hur stora som helst. Nu får man anstränga sig för att hitta en liten lokalförening som har haft kontinuerlig aktivitet sedan 30-talet. Vilket för oss till:
  5. Dualiteten är över: Förr i tiden var det bara S&M som gällde. (Aj!) De gynnade varandra. Nu är det inte så längre, även om våran kära statstelevision vill få oss att tro att det är ett presidentval enligt amerikansk eller fransk modell.
  6. Internationalismens nedgång: Till så sent som 60-talet så tog man internationalismen på allvar. Sedan fick vi Maj Britt Theorin som ville förbjuda parabolantenner och som bölade käken ur led av lycka under EMU-valvakan. Vi fick även Sten Andersson som nekade de israeliska socialdemokraterna att gå i 1:a Majtåget i Sverige - trots att de var i opposition.
Ingen fullständig lista, jag får nog anledning att bättra på den. Tills dess vår vi väl vänta på våran butler i tunnelbanan.

Post Reply