Sida 1 av 4

Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tis 22 aug 2017, 22:07
av Nemesis
Ofta sägs det att Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren. Men är det verkligen korrekt eller rimligt att säga så?

Om vi kollar på ett färskt exempel, det libyska inbördeskriget under 2011, så listas Sverige som en deltagande fraktion. Då kanske någon invänder att syftet med det svenska deltagandet var att upprätthålla ett FN-beslut.

Då kan man jämföra med Koreakriget. Detta krig brukar anses som ett krig USA har utkämpat. Men notera då att samtliga utländska stater som backade upp Sydkorea gjorde så under FN-flagga, dvs liksom Sverige bidrog till att upprätthålla FN-resolutionen in Libyen 2011. Intressant nog är Sverige även listat som deltagande i Koreakriget som givande av medicinskt stöd till sydsidan.

Koreakriget är även intressant på så sätt att man ser ett flertal länder som deltagande som iaf jag spontant inte hade förväntat mig skulle delta, t ex Colombia, Turkiet, Thailand, och Etiopien.

Sverige är även listat som deltagande i Vietnamkriget. Inte som stridande, men som stödjande av den nordvietnamesiska sidan. Att Sverige med Olof Palme i spetsen var kritisk till USA:s deltagande i Vietnamkriget är ingen hemlighet, men det känns ändå märkligt att Sverige skulle ha bidragit med aktivt stöd till Nordvietnam och Viet Cong, i direkt konflikt med västmakterna som (ännu mer) aktivt stödde Sydvietnam.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: ons 23 aug 2017, 07:20
av Johannes
Det finns nog bättre exempel än Libyen. Sverige medverkade inte med någon vapeninsats i Libyen, bara spaning och övervakning. Det finns flera andra FN-insatser där Sverige medverkat med rena vapeninsatser i faktiska strider.

Det korrekta är väl att säga att Sverige inte har varit i krig under 200 år bortsett från medverkan i diverse FN-insatser.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: ons 23 aug 2017, 07:51
av L. Mäkinen
Jag lever i tron att FN-insatsen i Kongo var den där flest svenskar varit i strid i modern tid. Under FN-flagg, men ändå.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: ons 23 aug 2017, 09:01
av PikeWake
Är det inte så enkelt som att svenskar definitivt har deltagit i krig under det senaste 200 åren, men nationen Sverige inte har det?

Att delta i en FN-operation är inte detsamma som att nationen befinner sig i krig.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: ons 23 aug 2017, 19:26
av Anders G
Nemesis Jasså, det står på Wikipedia att Sverige är listat som deltagare i Vietnamkriget? Varför har ingen hört talas om det förut? Varför hörde vi inget om det medan kriget pågick? Kan det vara frågan om rent trams av den typ som skall rensas från wiki istället för att "diskuteras"?

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 07:56
av Johannes
PikeWake skrev:Är det inte så enkelt som att svenskar definitivt har deltagit i krig under det senaste 200 åren, men nationen Sverige inte har det?

Att delta i en FN-operation är inte detsamma som att nationen befinner sig i krig.
Beror ju bara på hur man definierar "deltaga i krig". Det är fullt rimligt att säga att nationen deltar i krig om man deltar i en FN-insats. I en FN-insats är det staten som skickar ut de militära styrkorna, de är inte de enskilda individernas val att delta.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 08:42
av BUffe
Nemesis skrev:[Koreakriget] brukar anses som ett krig USA har utkämpat.
Bokstavligen, ja: USA deltog i det kriget. Men i betydelsen "ett krig mellan USA och Nordkorea", nej.

Koreakriget är känt som det första tillfället då FN sanktionerat medlemsstaterna att föra krig (till skillnad från fredsbevarande). USA bidrog med majoriteten av styrkorna, och i amerikanska kulturverk framställs det i princip alltid som ett krig mellan USA och Nordkorea, alternativt kommunismen, men kriget fördes under FN-flagg.

Enligt svensk lagstiftning befinner sig staten Sverige i krig om den förklarar krig mot en annan stat, eller om den blir anfallen. Det har, såvitt jag känner till, inte skett sedan 1814. Under andra världskriget företog visserligen båda sidor diverse krigshandlingar mot Sverige, men det brukar inte anses att Sverige därmed gick in i något krigstillstånd.
Ofta sägs det att Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren. Men är det verkligen korrekt eller rimligt att säga så?
Ja.

Slutligen: läs aldrig en Wikipedia-artikel, särskilt inte på den svenska Wikipedian, som en faktakälla. Läs artikelns källor eller, om den saknar sådana, som en anonym bloggpost.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 11:07
av PikeWake
Johannes skrev:
PikeWake skrev:Är det inte så enkelt som att svenskar definitivt har deltagit i krig under det senaste 200 åren, men nationen Sverige inte har det?

Att delta i en FN-operation är inte detsamma som att nationen befinner sig i krig.
Beror ju bara på hur man definierar "deltaga i krig". Det är fullt rimligt att säga att nationen deltar i krig om man deltar i en FN-insats. I en FN-insats är det staten som skickar ut de militära styrkorna, de är inte de enskilda individernas val att delta.
Man kan absolut välja andra sätt att definiera vad som menas med att en nation är i krig. Jag har utgått från den folkrättsliga definitionen.

I Sverige har deltagande i FN-insats också alltid varit frivilligt, såvitt jag vet. Om Sverige, som nation, hade hamnat i ett krigsläge när vi fortfarande hade en värnpliktsarmé hade det däremot inte varit valfritt att delta.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 18:16
av Pär C
Att vara i krig innebär i grunden att vara delaktig i en väpnad konflikt där landet självt är föremål för eller har territoriella anspråk. Man kan delta i FN-ledd väpnad insats utan att vara i krig.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 20:21
av tonyf
vara i krig och deltaga i krig skulle man ju i och för sig kunna se som olika saker

Dessutom så får man nog acceptera att det inte finns en enda klar definition. Det finns olika tekniska folkrättsliga och olika informella folkdefinitioner. Som så ofta är det viktigt att säga vad man menar med begreppen (och orden som anger dem). Det kan ibland göras genom att man säger dem i ett visst sammanhang och betydelsen är klar genom sammanhanget, i andra fall bör det göras explicit.

Att Sverige inte varit i krig "på riktigt" sedan 1815 är ju klart. (Inte i strid på riktigt sedan 1814. Men Sverige var med i koalitionen även under "de 100 dagarna", även om svensk trupp endast stod i reserv. Man diskutera för och emot, men trots allt tror jag man bör säga 1815 snarare än 1814.) Sedan kan man ju kalla olika avvikelser såsom, t.ex., Krimkriget [1], Finska inbördeskriget [2], Vinterkriget [3], Katangakriget [4] (fyra sinsemellan mycket olika exempel på strikt "krigsavstående"), litet olika saker beroende på tycke och smak. Men inte [på något rimligt sätt] att "Sverige var i krig". I Vinterkriget var ju t.o.m. Sveriges officiellt deklarerade status "icke krigförande"!

[1] Lät britterna hålla Gotska sandön som flottbas. Deltog i fredskonferensen nästan som om vi varit med i kriget (trots att vi inte varit det utan avslagit britternas förslag att Sverige skulle gå med) och var med om att få Åland demilitariserat.
[2] Sände en kanonbåt till Mariehamn för att skapa ordning i staden (och (spekulativt) kanske för att ha större chans att tillskansa oss Åland), men drog oss tillbaka omedelbart då vi hörde att tyskarna var på väg.
[3] Sände [sett till Sveriges dåvarande förmåga] enorma mängder krigsmateriell till Finland. Samt tillät svenska frivilliga åka dit organiserat (skulle annars varit olaga värvning), och ta med sig svensk krigsmateriell som resgods. Men de stred i finska försvaret under finsk flagg. Speciellt hjälpen med (bl.a.) krigsmateriell var viktig för kriget. Men gjorde knappast Sverige till krigsdeltagande [i någon rimlig mening?] utan endast till "ickeneutral" (som sagt, Sverige använde officiellt den i folkrätten intill dess ännu icke använda termen "icke krigförande").
[4] Svenska förband genomförde en del mindre riktiga offensiva krigsoperationer mot Katanga. Men inte under svensk flagg utan under FN-flagg. Så återigen, kan knappas [rimligen] sägas att Sverige var i krig (eller (knappast ens?) deltog i krig).
källor: mitt dåliga minne

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: tor 24 aug 2017, 21:05
av Erland
PikeWake skrev:I Sverige har deltagande i FN-insats också alltid varit frivilligt, såvitt jag vet. Om Sverige, som nation, hade hamnat i ett krigsläge när vi fortfarande hade en värnpliktsarmé hade det däremot inte varit valfritt att delta.
Hur blir det då om ett land har en yrkesarmé? Vad krävs då för att krigstillstånd skall råda?

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: fre 25 aug 2017, 19:34
av micke.d
Erland skrev:Vad krävs då för att krigstillstånd skall råda?
Att Sverige förklarar krig mot XXX.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: fre 25 aug 2017, 21:48
av Erland
micke.d skrev:
Erland skrev:Vad krävs då för att krigstillstånd skall råda?
Att Sverige förklarar krig mot XXX.
Har det överhuvudtaget förekommit några krigsförklaringar sedan Andra Världskriget?

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: fre 25 aug 2017, 22:25
av Anders G
Inte från svensk sida.

Re: Sverige inte varit i krig under de senaste 200 åren?

Postat: fre 25 aug 2017, 22:48
av Johannes
Svenska Afganistaninsatsen är i så fall mer problematisk. Det var inte en fredsbevarande insats under FN-flagg, utan en operation under befäl av USA. Svenska soldater var vid flera tillfällen inblandade i rena strider, och dödades och dödade själva fiender.