Sida 1 av 2

Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonder?

Postat: lör 27 jan 2018, 16:41
av Nemesis
På senare år har investering i indexfonder blivit alltmer populärt, till stor del pga att dessa är mycket billigare än aktivt förvaltade fonder, och pga väldigt få aktivt förvaltade fonder presterar bättre än index över tid.

Vad skulle hända om folk slutade helt att investera i aktivt förvaltade fonder eller med att köpa enskilda aktier? Skulle priserna på alla aktier bli noll och indexfondera därmed bli värdelösa, eller vad skulle hänfa?

Nu tror jag inte att detta kommer att inträffa, utan det är mer ett hypotetiskt scenario.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: sön 28 jan 2018, 12:27
av Johannes
Jag tror du tänker fel någonstans. Värdet på aktier har inget (eller i alla fall mycket lite) att göra med vilka fondformer som finns.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: sön 28 jan 2018, 13:54
av Procentaren
Jag tror att det var för två sedan, som en Nobelpristagare i ekonomi sa något i stil med att det finns ingen aktiv förvaltning som fungerar.
De som lyckats har egentligen bara haft tur.

Jag påtalade det här för min fondrådgivare, och han hade givetvis ett svar förberett. Han sa att de som fokuserar på låga avgifter tar större risker.
Han nämnde en av sina kunder, en kär... dam som absolut ville ha fonder med låg avgift. Och då fick hon det.
Men de här fonderna bedömdes ha större risk.

Så svaret på din fråga skulle alltså bli ökade risker om man inte använder aktiv förvaltning.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: sön 28 jan 2018, 16:06
av Johannes
Det är nog få som skulle hålla med om att indexfonder håller högre risk än andra typer av aktiefonder. Normalt brukar man säga tvärtom. Indexfonder sprider ju risken på många stora aktier.

Risken i fondsparande brukar definieras utifrån hur stor andel av sparandet som ligger i aktier respektive räntepapper. Det är vanligt med blandfonder med en viss procent aktier resp. räntepapper. Då räknas rena aktiefonder som högre risk, men i den kategorin är indexfonder bland de med lägst risk. Högst risk är aktiefonder som är inriktade på smala industrinischer (t ex IT-aktier) eller sk tillväxtmarknader, t ex bara kina-aktier.

I både kategorin indexfonder och blandfonder finns fonder med noll eller låg avgift, så ska man säga något generellt är det nog att fonder med låg avgift ofta har låg risk.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 09:16
av Thomas P
Jag kan tänka mig två scenarier om alla övergick till indexfonder, dvs ingen som helst hänsyn togs till företagens värde.
1. Man får en random walk där aktiernas värde fluktuerar fritt i slumpvisa mönster
2. Man får en skenande process där en aktie råkar stiga i pris, den får då större andel av börsens värde och indexfonderna får en signal att köpa mer av den så priset fortsätter stiga.

På kort sikt kan detta dessutom fungera. Alla fonder äger fortfarande en blandning av aktier i alla företag och får del av deras utdelning. Att utdelningen kan råka bli 200% på en aktie och 0,01% på en annan spelar ingen roll, totalsumman är densamma som idag så alla fonder skulle ge lika mycket avkastning som nu. Frestelsen att övergå till att spara i enskilda aktier skulle däremot naturligtvis bli extremt stor. Nyemissioner kunde också bli lite konstiga.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 09:31
av Pär C
Johannes skrev:Jag tror du tänker fel någonstans. Värdet på aktier har inget (eller i alla fall mycket lite) att göra med vilka fondformer som finns.
Fast indexfonder tar rygg på de mekanismer som sätter värdet vid var tid. Den grundmekanism som långsiktigt avgör aktievärdet är att aktier i företag som går bra ökar i värdet och tvärtom. Om man (hypotetiskt) tänker sig att indexfonder plötsligt är de enda som köper och säljer så kommer de bibehålla den fördelning som var när frikopplingen skedde. Indexfonder kommer inte själva t.ex. att komma fram till att man kanske borde minska innehavet i vissa aktier därför att företaget börjar gå dåligt eller i övrigt reagera på nya händelser.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 15:45
av Johannes
Pär C skrev: Om man (hypotetiskt) tänker sig att indexfonder plötsligt är de enda som köper och säljer så kommer de bibehålla den fördelning som var när frikopplingen skedde.
Ja, om indexfonder var ensamma att köpa och sälja. Jag utgick från tanken att indexfonder vara den enda typen av fonder, men att det fortfarande finns folk som handlar aktierna direkt.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 15:48
av Johannes
Thomas P skrev:Jag kan tänka mig två scenarier om alla övergick till indexfonder, dvs ingen som helst hänsyn togs till företagens värde.
Så länge det finns aktörer som handlar aktierna utanför fonder så kommer de sätta värdet på aktierna. Det bör inte bli någon dramatisk effekt.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 17:41
av Thomas P
Johannes skrev:Så länge det finns aktörer som handlar aktierna utanför fonder så kommer de sätta värdet på aktierna. Det bör inte bli någon dramatisk effekt.
Naturligtvis, men jag tolkade frågan som vad som skulle hända om precis alla övergick till indexfonder.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 19:25
av Nemesis
Thomas P skrev:
Johannes skrev:Så länge det finns aktörer som handlar aktierna utanför fonder så kommer de sätta värdet på aktierna. Det bör inte bli någon dramatisk effekt.
Naturligtvis, men jag tolkade frågan som vad som skulle hända om precis alla övergick till indexfonder.
Din tolkning är korrekt.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: mån 29 jan 2018, 22:26
av Anders G
Det korrekta svaret är då naturligtvis att någon (riskkapitalist!) skulle köpa annat urval aktier på något annat sätt, på något klurigt sätt som ingen kan tänka sig. Och Jonas Sjöstedt skulle skrika "Förbjud"....

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: tis 30 jan 2018, 04:11
av Johannes
Thomas P skrev: Naturligtvis, men jag tolkade frågan som vad som skulle hända om precis alla övergick till indexfonder.
I det läget bör Pär Cs svar vara det korrekta, i det ideala fallet, dvs att alla indexfonder följer varandra exakt. I praktiken fungerar inte indexfonder så, de kan tillåta en viss liten variation från index. Därmed kan det förmodligen uppstå effekter som de du föreslår. Det borde fungera analogt med ett komplext system som på lång sikt påverkas av små avrundningsfel och till slut avviker totalt från ursprungsläget.

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: tis 30 jan 2018, 22:58
av Erland
Procentaren skrev:Jag tror att det var för två sedan, som en Nobelpristagare i ekonomi sa något i stil med att det finns ingen aktiv förvaltning som fungerar.
De som lyckats har egentligen bara haft tur.
Jag har också sett den uppgiften, men å andra sidan tycks det också vara så att ju större kapital man har, desta större blir avkastningsgraden på kapitalet.
Detta framgår i boken Kapitalet i tjugoförsta århundradet av Thomas Piketty, som jag just nu läser.

Ett tydligt exempel på ovanstående ser Piketty i avkastningen på amerikanska universitets kapitalfonder. De amerikanska universiteten har mycket stora belopp i sådana fonder. Det allra rikaste universitetet, Harvard, hade 30 miljarder dollar placerade i sådana fonder 2012, därefter kommer Yale och Princeton med 20 resp. 15 miljarder dollar. Den genomsnittliga avkastningsgraden för dessa tre universitets fonder 1980-2010 var 10,2 %. För mindre universitet som hade mindre än 100 miljoner dollar placerade i sådana fonder var den genomsittliga avkastningsgraden på deras fonder 1980-2010 bara 6,2 %.
Piketty förklarar denna skillnad i avkastningsgrad med att ju större kapital man har, desto fler och skickligare fondförvaltare kan man anställa, som kan hitta lönsamma investeringar i hedgefonder, riskkapitalbolag m.fl. vilket fonderna vid fattigare universitet med få fondförvaltare mera sällan ger sig in på.

Om Piketty har rätt motsäger det alltså det den där nobelpristagaren sade: aktiv förvaltning med många skickliga förvaltare ger betydligt högre avkasning än passiv förvaltning med få och mindre skickliga förvaltare. Och såvitt jag förstår har Piketty rätt: hur ska man annars förklara denna skillnad i avkastningsgrad för de amerikanska universitetsfonderna?

Källa: Thomas Piketty, Kapitalet i tjugoförsta århundradet, Karneval förlag, 2015, s. 475 ff. (Svensk översättning. Originalet är på franska)

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: sön 11 feb 2018, 21:52
av Nemesis
Fast använder inte universiteten i detta fall aktiv förvaltning snarare än indexfonder? Skulle deras avkastning ha varit ännu högre ifall de investerat enligt index? Iaf om man även räknar med att lönekostnaderna för förvaltarna under samma period isf hade varit betydligt mindre?

Re: Vad skulle hända om alla endast investerade i indexfonde

Postat: fre 23 feb 2018, 10:42
av Erland
Nemesis skrev:Fast använder inte universiteten i detta fall aktiv förvaltning snarare än indexfonder? Skulle deras avkastning ha varit ännu högre ifall de investerat enligt index? Iaf om man även räknar med att lönekostnaderna för förvaltarna under samma period isf hade varit betydligt mindre?
Så stor tror jag inte avkastningen skulle varit om den bara följt index. Och skulle inte de duktiga förvaltarna ha upptäckt att indexfonder ger bäst avkastning?