Sida 1 av 1

Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: tor 19 apr 2018, 21:06
av AndreasN
Hej!

Jag tycker att denna forskning har konfirmeringsbias. Har jag rätt?
https://www.uvic.ca/research/centres/ci ... l_2017.pdf

Systembolaget vill inte veta av någon kritik från vanliga människor och hänvisar bara till att ingen forskare har kritiserat den.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 05:55
av kipphebel3
Hej Andreas. Kan du konkretisera litet. Vad i det material du länkar till anser du att tyder på bias?

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 07:13
av AndreasN
Tack för svar!

Jag tänker främst på detta:
Aims
This report provides updated estimates of the public health and safety benefits to Sweden of retaining
the government alcohol monopoly, Systembolaget. An international team of scientists estimated impacts on alcohol policy, consumption and related harms if the monopoly was privatised.
Jag tycker det antyder att de bara letar efter fördelar med att behålla monopolet och nackdelar av att avskaffa monopolet.

Om det har någon betydelse så är jag personligen inte för eller emot vare sig behållande eller avskaffande av monopolet, jag tycker det finns för och nackdelar med båda. Jag är inte heller med i någon politisk organisation eller parti. Men jag är emot att använda skattemedel eller i det här fallet minska på vinsten som delas ut till staten för att genomföra bristfällig forskning.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 11:50
av Dûrion Annûndil
Det beror väl på... Syftet med studien var att visa hälsofördelarna med att begränsa tillgången på alkohol (dvs genom Systembolaget) i befolkningen, vilket väl inte går att säga emot. Så å ena sidan utreds inte eventuella nackdelar på andra sätt med systembolaget, men det är å andra sidan inte heller studiens syfte - vilket väl tydliggörs?

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 15:39
av AndreasN
Är det inte konfirmeringsbias då om studiens uttalade syfte är att vara vinklad? Det gör den helt oanvändbar utan en annan studie som undersöker motsatsen.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 18:20
av kipphebel3
Det skulle jag inte säga. De har ju avgränsat sig till en viss sak och utrett det.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: fre 20 apr 2018, 20:23
av AndreasN
Om det är ett helt normalt förfarande så är det väl OK.

Bara jag som personligen skulle vilja ha en studie som undersöker andra aspekter, oavsett vilken politisk inriktning som får mest rätt av resultatet.

Tack så jättemycket för klargörandet.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: lör 21 apr 2018, 06:56
av kipphebel3
Naturligtvis kan man tänka sig andra studier, bara man kan hitta konkreta frågeställningar. Ett exempel:

Alternativ till alkoholmonopolet.

Då skulle man kunna skissa på ett antal möjliga alternativ och försöka skatta deras effekter. Ingen helt enkel fråga dock.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: sön 22 apr 2018, 08:59
av Tryggve
Det torde väl i alla fall vara svårt att se några hälsofördelar med att avskaffa monopolet.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: sön 22 apr 2018, 13:39
av Pär C
Jag tycker inte det är svårt att vara kritisk till rapporten utifrån den avgränsning den har. Den centrala punkten i undersöknimgen är hur mycket konsumtionen skulle förändras på grund av ökad tillgänglighet utifrån två olika scenarior. Med tanke på detta kan förvänta sig att hitta experter på konsumtionsmönster, på effekter av monopol och dyl. Det saknas dock helt bland författarna utan de är alla i vård- eller drogsvängen, vad de verkar.

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: mån 23 apr 2018, 09:22
av Hans S
I sammanfattningen nämner de att 20% av kosumerad alkohol inte sålts via systemet. Någon som vet hur de kom fram till den siffran?

MVH

Hans

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: mån 23 apr 2018, 10:14
av swooch
@"Hans S", möjligen från CAN (som systembolaget själva hänvisar till för siffror).

https://www.can.se/contentassets/3ecc5b ... e-2016.pdf

Re: Konfirmeringsbias i Systembolagets forskning

Postat: mån 23 apr 2018, 11:38
av Jonas Duregård
Man kan ju ha en hypotes (till exempel att alkoholmonopol gynnar folkhälsan) och testa den hypotesen utan att man för den sakens skull automatiskt drabbas av konfirmeringsbias.