utanförskap - innanförskap - är det skillnader?

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Linn
Inlägg: 2
Blev medlem: mån 15 jul 2019, 16:14

utanförskap - innanförskap - är det skillnader?

Inlägg av Linn » mån 15 jul 2019, 16:42

Innanförskap och utanförskap - är det verkligen så stora skillnader egentligen om man ser till fakta och statistik?

Totala populationen

I Sverige bor idag 10 230 185 personer. 556 076 av dem bor i något av de 61 utsatta områdena, och tillsammans utgör de 5,4 procent av befolkningen. I riket finns det drygt 4,6 miljoner hushåll. Om man bara fokuserar på de 61 utsatta områdena i landet så rör det sig om ca 220 000 hushåll.
Det finns 2 543 420 personer i Sverige med utländsk bakgrund. 411 741 av dem – eller 16,2 procent – bor i utsatta områden.
50% av dessa 16.2% i utsatta områden bor endast kvar en kort tid och hälften bor kvar. (finns även hus, bostadsrätter i utsatta områden folk vill bo i) De som bor i utsatta områden har betydligt lägre vistelsetid i landet än i övriga områden. Svenskar är en bland den största etniska ”grupperna” som bor i utsatta områden.

Är det mer trångbott i utsatta områden då?

I de utsatta områdena går det 2,53 personer på varje hushåll medan det går 2,19 personer på varje hushåll i övriga, icke utsatta delar av Sverige. Den genomsnittliga bostadsstorleken i de 61 utsatta områdena är drygt 72 kvadratmeter medan en genomsnittlig bostad i övriga landet är drygt 87 kvadratmeter då utsatta områden har betydligt fler lägenhet än övriga hushåll i Sverige som är mer hus.

Sämre utbildning eller geografiska skillnader?

Genomsnittlig andel som kan söka till gymnasiet i de utsatta områdena 70.2 och i icke utsatta områden 80.6. Men det finns utsatta områden där genomsnittet ligget över 90% och det finns icke utsatta områden som ligger mycket lågt. Det finns också tydliga geografiska mönster i landet vad gäller utbildningsnivå bland vuxna och som kopplar mer till stad–land-aspekten än till områdets grad av utsatthet. Den högsta utbildningsnivån i Sverige finns i Stockholm–Uppsala-regionen, där ungefär hälften av den vuxna befolkningen har någon form av eftergymnasial utbildning. I Dalarnas och Gävleborgs län hittar vi den lägsta utbildningsnivån i landet.

Lika lön för lika utbildning oavsett etnicitet

De vuxna i åldern 25–64 år med utländsk bakgrund som bor i icke utsatta delar av landet har nästan lika hög utbildningsnivå som sina grannar med svensk bakgrund – i alla fall om man mäter utbildningsnivån med hjälp av andelen som har någon form av eftergymnasial utbildning. 42,4 procent av dem med utländsk bakgrund och 43,6 procent av dem med svensk bakgrund har studerat vidare efter gymnasiet. Lönenivå följer utbildningsgrad och inte etnicitet. Undersökningar visar att ca 80 % av vuxna utlandsfödda män har arbetat i sitt hemland och ca 40% av utlandsfödda kvinnor har arbetat i sitt hemland vilket kan bero på status och olika kulturer. I vissa kulturer är det låg status om ens fru måste jobba i andra kulturer har kvinnan inte ”fått” jobba pga landets förutsättningar i andra länder har både mannen och kvinnan jobbat.


Att bara säga att alla problem/situationer i Sverige idag beror på rasism tycker jag är mer ett ideologiskt ställningstagande än ett vetenskapligt ställningstagande.


Efter ha läst scb:s rapport om skillnader mellan icke utsatta områden vs utsatta områden och utlandsfödda vs svenskfödda så tycker jag inte "media bilden" stämmer överrens med statistik och fakta alls.

https://jarvaveckan.se/wp-content/uploa ... ersion.pdf