Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
Post Reply
User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20
Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by kipphebel3 » Fri 11 Jan 2013, 19:17

Eller: En svensk Homeopat berättar om sin utbildning

Jag misstänker att det vid det här laget finns ett ganska stort intresse för att se vad man lär sig på en utbildning i homeopati, vilka förkunskaper som behövs och vad man måste kunna för att klara sluttentamen.

Någon exakt statistik finns inte, men jag skulle inte bli förvånad om merparten av de som kallar sig homeopater gått denna treåriga utbildning. De är även stor skillnad mot exempelvis tyskland, där utbildningen sker som en specialisering vid en klassisk läkarutbildning. I Sverige kan man utbilda sig till homeopat utan att ha några medicinska kunskaper och utan att egentligen inhämta några medicinska kunskaper under utbildningen.

Den obligatoriska litteraturen lämnar mig en aning undrande. Av alla böcker är blott två böcker i medicin, men då rena uppslagsverk. Uppenbarligen lär man inte ut anatomi, fysiologi etc. Jag har inga svårigheter att föreställa mig att den sålunda utbildad homeopat inte vet var kroppens organ sitter, eller vad de har för funktion. Däremot kan han eller hon säkert breda ut sig "in extensio" om olika Misamer eller Psora, för att inte tala om de fyra kroppsvätskorna.

Jag är medveten om att denna information är ofullständig så jag skulle uppskatta om ni andra fyller på med information. Speciellt om Marina Szöges eller någon annan från Dagens Homeopati kunde bidra med information.

Litteraturförteckning för treårig kurs i homeopati.

Förkunskaper: Gymnasieutbildning, underkända vitsord i NO-ämnen är inget hinder. Verkar litet märkligt med tanke på att flera av böckerna har sätt komplicerade texter på Tyska och Engelska.

År1
Schroyens F, Essential Synthesis

Eller som någon sade "Synthesis represents the fusion of the past with the present. It combines the tried and true historical findings of homeopathy with today's influx of new findings by the Homeopaths of today (and tomorrow). Synthesis is unique in that a key fundamental philosophy is to never sacrifice quality for quantity.". Notera att förordet till version 9.1 är skrivet av allas vår Jeremy Sherr, mannen som sysslar med synnerligen oetisk AIDS-behandling i Afrika.

Owen D, Principles and Practice of Homeopathy
Även läsbar vis Scribd: http://www.scribd.com/doc/49830839/Homeopathy

Kunde kanske motsvaras as FASS? Finns en massa funderingar om "den vitala livskraften" och även riktlinjer för prövningar, där Owen avfärdar behovet av blindning och placebokontroll.

Morrison R, Desktop guide
(Finns även via Scribd: http://www.scribd.com/doc/66554100/Desk ... e-Morrison)

"Seven years in the writing, this work covers 290 remedies. It is based on classical sources and the author's own experience, but especially on his studies with George Vithoulkas. Remedy descriptions are organized as follows: Where appropriate, each remedy has a general description, mental symptoms, general symptoms and symptoms of various parts of the body. A "Clinical" section lists diseases which the remedy is commonly used for. A "Combined Symptoms" section indicates groups of 2 or 3 symptoms that, when found together, are a strong indication for the remedy. Other remedies important for particular symptoms are in italics. True keynotes are in bold type and symptoms for which the remedy is the most important remedy are indicated by a diamond. "This book should be a mandatory addition to the library of every homeopath, occupying a place on the desk next to the repertory." -Jonathan Shore, MD, and Bill Gray, MD."

Som vanligt saknas källor, men beskrivningarna är ganska roande.

Hahnemann S, Organon
(Kan laddas ned som PDF)

Vithoulkas G, Homeopati en vetenskap?

Förmodligen samma bok som den med likalydande engelsk titel. Den avfärdades som "ansvarslös" av det Brittiska Homeopatisamfundet. En del av skriftväxlingen finns här http://www.minimum.com/reviews/reply-penicillin.htm
Det intressanta med Vithoulkas är att han uppenbarligen helt saknar medicinsk skolning, ändå kommer han med de mest häpnadsväckande påståenden som att hösnuva, astma, cancer och AIDS orsakas av sjukvården. Han hävdar vidare att han redan 1970 förutsade AIDS.

Hans filosofi kan sammanfattas av:
The human body is an energy complex that generates all forms of known energies but beyond that is sustained by subtle formulative energies that tend to bring about optimum coherence and maintain equilibrium, harmony, and homeostasis.

These subtle energies are animating the spiritual-mental, the psychic-emotional, and the physical planes. Each plane has its own vibrational frequency and is constituted of multiple complex fields structured in a hierarchical way.
Yasgur J, Homeopathic dictionary
(Kan laddas ned som PDF)

Ett försök av Jay Yasgur (Har han en farm?) att översätta Hahnemanns och Kents arkaiska engelska till modernt språk.

Bailey P, Homeopathic Psychology
(Kan läsas på Scribd)

Vithoulkas G, The Essence of Materia Medica
(Kan laddas ned som PDF)

En kondenserad Materia Medica på 132 sidor

Lindskog B, Medicinsk terminologi

Collin P, Medicine ordbok

Blackie, Patienten i centrum

En bok om homeopati av Drottning Elizabeths livläkare. Är detta Svensk Damtidning?

Boericke, Materia Medica
(Kan laddas ned som PDF)
Ur den kan inhämtas många godsaker, exempelvis hur Kvicksilver eller kvicksilvercyanid botar ärftlig syfilis. Används som refensverk av många homeopater, trots att den i sin helhet är hörsägen.


Barthel, Das kleine Buch der Arzneimittel-Beziehungen

År 2

Kaplan, The homeopathic conversation
Herscu, The homeopathic Treatment of Children
Vithoulkas, Levels of health
Kent, Lectures on homeopathic philosophy
(Kan laddas ned som PDF)

Filosofin bakom homopati av James Tyler Kent (1849 - 1916) även kallad "Den moderna homeopatins fader". Han är kanske mest känd för att helt ha avfärdat mikrobers roll och ansåg i stället att alla sjukdomar hade en andlig orsak. Han dog av njursvikt vid 67 års ålder.
I ljuset av vad vi vet i dag så ter sig många av Kents utsagor som ganska bisarra. Tar man exemplet Borrelia så beror sjukdomen inte på att man smittats av en fästing. Utan man har blivit smittad pga att man haft en störning i "livskraften". Man skall såleds inte behandla bakterieninfektionen utan i stället försöka återställa den vitala livskraften.
Det som slår mig då jag läser denna bok är annars hur mycket den påminner om Luthers Katekes. Vi kämpade med denna i folkskolan och i de flesta fall var de tio budorden enkla att förstå, medan Luthers förklaringar var abstrusa.

År 3

Hahnemann, Chronic Diseases
Vithoulkas, A new model for health and disease

Var vi får lära oss att vi måste fokusera på "energimedicin" i stället för vår "kemiska medicin"......

Patel,Forskningsmetodikens grunder
Det är uppenbart varför denna bok läggs sist, för här lär man ju sig har allt homeopater tror på är trams.

Det sista året görs även ett projekarbete. Skulle vara intressant att se några exempel på sådana!

Examen
Jag har försökt få fram exempel på svenska examensfrågor, men misslyckats. Frågan är hur sluttentamen ser ut och ifall de någonsin underkänner någon. Jag misstänker att så inte är fallet och att dessa platser närmast är att likna vid de "Diploma Mills" som finns i bland annat USA och Indien. Det är i varje fall vad jag antar tills motsatsen är bevisad. Det är ju inte helt gratis att gå denna utbildning så det vore intressant att se vilka kvalitetskrav man har?

Hittade annars ett engelskspråkigt prov här (http://www.homeorizon.com/homeopathic-a ... -mcqs-2009) och kan konstatera att en svenskutbildad homeopat knappast skulle klarat anatomifrågorna. Däremot är jag litet förundrad över de andra frågorna? Vad har det för betydelse hur många aforismer det finns i den femte upplagan av Organon, eller vilket år den gavs ut?

En annan länk gav följande exempel:
According to homeopathic principles, disease originates from
A. the basic fluids of blood and bile which are the primary emanations of the psoric miasm
B. the pernicious weakness caused by unhealthy and immoderate lifestyle
C. specific inherited weaknesses exacerbated by the shocks and stresses of life
D. the derangement of the spirit-like power that animates the organism

According to Vithoulkas, in The Science of Homeopathy, predisposing weakness of the defense mechanism is affected fundamentally by:
A. the individual’s freedom on the mental, emotional, and physical levels
B. venereal diseases contracted by one or both of an individual’s parents
C. hereditary influences, strong infectious diseases, and previous treatments and vaccinations
D. lifestyle factors whose cumulative stresses break down the ability of the immune system

Gissa de rätta svaren!

Kostnad
Anmälningsavgift: 2.000,-
Kursavgift: 36 * 2500 = 90.000,-
Litteratur: 6.060,-
Slutexamen 2.900,-

Övrigt:
En bra (mycket bättre än böckerna ovan) sammanfattning av homeopati är Crews INTRODUCTORY WORKBOOK IN HOMEOPATHY
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Catweazle
Posts:873
Joined:Wed 07 Nov 2012, 22:57

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Catweazle » Fri 11 Jan 2013, 21:16

De är även stor skillnad mot exempelvis tyskland, där utbildningen sker som en specialisering vid en klassisk läkarutbildning.
Det där blir jag extra intresserad av. Kan du utveckla lite mer om det?
Några anspråkslösa ord från en konsensuscomalobotomerad stackare.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by kipphebel3 » Fri 11 Jan 2013, 21:51

Det där blir jag extra intresserad av. Kan du utveckla lite mer om det?
Jag har fått uppfattningen att titeln är skyddad i Tyskland och att du inte får kalla dig Homeopat, utan att ha avlagt examen. Merparten av praktiserande läkare har även en konventionell medicinsk utbildning, men rätta mig gärna om jag har fel.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Catweazle
Posts:873
Joined:Wed 07 Nov 2012, 22:57

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Catweazle » Fri 11 Jan 2013, 23:41

kipphebel3 wrote: Merparten av praktiserande läkare har även en konventionell medicinsk utbildning, men rätta mig gärna om jag har fel.
Låter skrämmande om inte ALLA läkare har en konventionell medicinsk utbildning, men du menade kanske homeopater? :wink:

BTW, det kan ju vara som du säger. Många homeopatiförespråkare hävdar ju att homeopati ingår i den tyska läkarutbildningen, men såvitt jag har förstått så handlar det inte om att man utgår från att det funkar, utan att man läser om homeopaternas lära och praxis i syfte att kunna bemöta patienter som även söker till homeopater. Det och ditt exempel kan ju vara roten till myten om homeopati i tysk läkarutbildning?

Jag hoppas att nån som har mer kläm på detta kommer in och rätar ut frågetecknen.
Några anspråkslösa ord från en konsensuscomalobotomerad stackare.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by kipphebel3 » Sat 12 Jan 2013, 09:53

Låter skrämmande om inte ALLA läkare har en konventionell medicinsk utbildning, men du menade kanske homeopater?
Givetvis, jag har fått den uppfattningen att homeopati i Tyskland och även Frankrike praktiseras mest av utbildade läkare och att de gör det för att det finns en efterfrågan. Jag antar att dessa läkare då blundar för läkaretiken och håller god min efersom de anser att det är "ofarligt" och en "vit lögn"

Hittade litet mera info här:
Scope of Homeopathy in European Countries
In most Member States of the European Union the practice of homeopathy is exclusively restricted to medical doctors -doctors with a conventional medical degree like MBBS,MD. In some other Member States, however, also non-medically qualified practitioners can practise homeopathy.
A rather tolerant system can be seen in Denmark, Estonia, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom. These countries stipulate that only specific medical acts (e.g. treating people for infectious diseases, performing surgery, administering anaesthetics, prescribing drugs that require a prescription, giving injections, using X-ray) are restricted to medical practitioners with a university degree, although the range of these medical acts may differ from country to country. This implies that the practice of homeopathy by non-medically qualified practitioners is tolerated.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

Jörgen Bengtsson
Posts:115
Joined:Mon 03 Oct 2005, 10:14
Location:Vänersborg
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Jörgen Bengtsson » Sat 12 Jan 2013, 20:42

Men hur i h-e kan utbildade läkare ägna sig åt homeopati då? Finns det ingen intellektuell ärlighet kvar någonstans? Det är ju som om en astronom skulle extraknäcka med att ställa horoskop! Money makes the world go around för all del, men det finns ju även något som kallas för mentalhygien! Usch!
Medlem i lokalavdelningen VoF-Trestad
(Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla)

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by kipphebel3 » Sat 12 Jan 2013, 21:39

Men hur i h-e kan utbildade läkare ägna sig åt homeopati då? Finns det ingen intellektuell ärlighet kvar någonstans? Det är ju som om en astronom skulle extraknäcka med att ställa horoskop! Money makes the world go around för all del, men det finns ju även något som kallas för mentalhygien! Usch!
I sverige är det enkelt... De får inte, men i mellaneruropa är många läkare egna företag och kundens ord är lag. Det finns en efterfrågan och då blundar man för den delen av läkaretiken som säger att man inte skall luras...
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

Jörgen Bengtsson
Posts:115
Joined:Mon 03 Oct 2005, 10:14
Location:Vänersborg
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Jörgen Bengtsson » Sat 12 Jan 2013, 22:40

OK, så är det förstås.... Mot dårskap kämpar även gudarna förgäves.. Men nu ska jag börja ta betalt för kiromanti och stjärnläggning... :)
Medlem i lokalavdelningen VoF-Trestad
(Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla)

Blenda
Avstängd
Posts:5157
Joined:Fri 06 Jun 2008, 16:10
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Blenda » Sat 12 Jan 2013, 22:52

Jörgen Bengtsson wrote:OK, så är det förstås.... Mot dårskap kämpar även gudarna förgäves.. Men nu ska jag börja ta betalt för kiromanti och stjärnläggning... :)
Ska vi starta en alternativgrupp i trestad? Jag är ganska bra på att klämma fötter;)

User avatar
B Hellqvist
Posts:1727
Joined:Fri 03 Jul 2009, 00:13

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by B Hellqvist » Sat 12 Jan 2013, 23:03

Blenda wrote:
Jörgen Bengtsson wrote:OK, så är det förstås.... Mot dårskap kämpar även gudarna förgäves.. Men nu ska jag börja ta betalt för kiromanti och stjärnläggning... :)
Ska vi starta en alternativgrupp i trestad? Jag är ganska bra på att klämma fötter;)
Se upp med det, för alternativarna har ju visat sig ha ganska ömma tår!
Reason is always a kind of brute force; those who appeal to the head rather than the heart, however pallid and polite, are necessarily men of violence. We speak of touching a man's heart, but we can do nothing to his head but hit it. Chesterton

Jörgen Bengtsson
Posts:115
Joined:Mon 03 Oct 2005, 10:14
Location:Vänersborg
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Jörgen Bengtsson » Sat 12 Jan 2013, 23:46

Äsch, nu handlar ju kiromanti om att spå i händerna och inte i fötterna! Men iofs är det lika illa var och hur man än spår. Vidskepelse och trams förblir det, precis som homeopati!
Medlem i lokalavdelningen VoF-Trestad
(Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla)

Blenda
Avstängd
Posts:5157
Joined:Fri 06 Jun 2008, 16:10
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Blenda » Sun 13 Jan 2013, 00:02

Jörgen Bengtsson wrote:Äsch, nu handlar ju kiromanti om att spå i händerna och inte i fötterna! Men iofs är det lika illa var och hur man än spår. Vidskepelse och trams förblir det, precis som homeopati!
Du är ju inte allsidig ett dugg!!!

User avatar
Suresh
Avstängd
Posts:10143
Joined:Sat 06 Sep 2008, 09:24
Location:Ljung
Contact:

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by Suresh » Sun 13 Jan 2013, 01:25

Blackie, Patienten i centrum
Se där, detta är kanske nyckeln till homeopatins framgångar.
Jag älskar den här frågeställningen (helt oironiskt). Intressant!

User avatar
B Hellqvist
Posts:1727
Joined:Fri 03 Jul 2009, 00:13

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by B Hellqvist » Sun 13 Jan 2013, 08:31

Suresh wrote:
Blackie, Patienten i centrum
Se där, detta är kanske nyckeln till homeopatins framgångar.
Nu är min erfarenhet av sjukvården tämligen positiv, men ett vanligt klagomål är väl annars att inom landstinget hamnar patienten oftare i väntrum än centrum.
Reason is always a kind of brute force; those who appeal to the head rather than the heart, however pallid and polite, are necessarily men of violence. We speak of touching a man's heart, but we can do nothing to his head but hit it. Chesterton

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Vad lär man sig på en Homeopatiutbildning?

Post by kipphebel3 » Sun 13 Jan 2013, 10:06

Det är nog så att många som går till homeopater får ett väldigt positivt intryck. Konsultationen tar länge, kanske 1..1,5h och homeopaten går igenom en massa (ovidkommande) saker: Sover du på rygg eller på sida? Tyckte din faster om glass?

Det är på den punkten den evidensbaserade vården måste bli bättre, i pateientbemötandet.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

Post Reply