Sida 1 av 1

Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: lör 20 jul 2013, 21:08
av micke.d
[b]DN: [url=http://www.dn.se/nyheter/sverige/akupunktur-ska-tysta-spadbarn-med-kolik/]Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik[/url][/b] skrev:Nu prövas akupunktur för att bota kolik hos spädbarn i ett nytt forskningsprojekt. Syftet är att införa metoden på bred front i vården och göra tillvaron lättare för småbarnsföräldrar. Men Mats Reimer, barnläkare, är kritisk.
[...]
– Om metoden accepteras i vården kan vi få bort det hysteriska kolikskriket hos barnet och på så sätt hjälpa många föräldrar, säger Kajsa Landgren, sjuksköterska och forskare i akupunktur.
[...]
Men Mats Reimer, barnläkare, tviv­lar på metoden. Trots att föräldrarna inte får reda på om barnet behandlas eller ej, är risken för placeboeffekt stor, menar han. Mats Reimer ifrågasätter också akupunktur över huvud taget, och kallar det ”hokus pokus”.

– Akupunktur har slunkit in i skolmedicinen alltför lättvindigt. I  de bästa studierna som gjorts i ämnet ser man ingen skillnad i place­boeffekt och riktiga nålar, säger han.
Väl rutet.

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: sön 21 jul 2013, 17:02
av Vitnir
Ännu en studie, undrar vad det var för fel på de tidigare, undermåliga protokoll och slutsatser präglade av önsketänkande antagligen.

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: sön 21 jul 2013, 17:35
av katten
Min spontana tanke är väl att barnen kommer att skrika ännu mer om dom får nålar i sig! Inte kan man heller förklara för dom vad syftet är. I värsta fall blir barnen traumatiserade och har kolik ändå....

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: sön 21 jul 2013, 21:08
av aruru08
Undrar vad som hänt med en anmälan till Socialstyrelsen angående Marianne Reinthals akupunkturbehandling, http://www.aqpunktur.se/, av spädbarn med kolik. Visserligen skriver hon att hon har tillstånd från Socialstyrelsens tillståndsavdelning för sin verksamhet men otydligt vad hon har tillstånd för. Socialstyrelsen har dock så vitt jag vet ännu inte handlagt denna anmälan som kom in för fyra, fem år sedan.

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: sön 21 jul 2013, 22:12
av kipphebel3
Socialstyrelsen har dock så vitt jag vet ännu inte handlagt denna anmälan som kom in för fyra, fem år sedan.
Skrämmande...

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: sön 21 jul 2013, 22:26
av take
Läge för en ny. Kanske även en polisanmälan för brott mot kvacksalverilagen?

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: tis 23 jul 2013, 17:28
av aruru08
Jag har begärt ut handlingar från Inspektionen för Vård och Omsorg, dvs det som var Socialstyrelsens tillsynsenheter t o m 2013-06-30. En anmälan kom in till Socialstyrelsen 2008-01-24 och sedan får ni läsa själva för jag kopierar in hur man handlagt ärendet på Socialstyrelsen. Första handlingen är daterad 2011-12-16, dvs nära fyra år efter att anmälan kommit in:
Beslut
Ärendet
Klagomål angående akupunktur vid spädbamskolik. Tillsyn enligt pati-
entsäkerhetslagen (2010:659)
Socialstyrelsens beslut
Ärendet är överflyttat till ärende med dnr. 9.1-42543/201

Handläggare i detta ärende är A-BT.

Ärendet avslutas.


Bakgrund
Socialstyrelsen mottog ett klagomål angående akupunkturbehandling
vid spädbamskolik från enskild person den 24 januari 2008. Ärendet
har därefter handlagts under perioden 2008-01 -24 - 2011 -12-16. Ärendet
är nu överflyttat till ärende med dnr 9.1-42543/2011, där beslut
kommer att fattas.
Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen RP. AS
har varit föredragande.
För Socialstyrelsen
RP
AS


Nedan följer avslutningen av det ärende som flyttat ovanstående till. Ärendet låg till sig ytterligare 1 år 3 månader:
Tjänsteanteckning
Socialstyrelsen mottog ett klagomal från enskild person avseende aku-
punkturbehandling vid spädbamskolik den 24 januari 2008. Utredning
av ärendet pågick under perioden 2008-01 -24 - 2011 -12-16.
Spädbamskolik är vanligt bland de små barnen. Diagnoskriterier är mer
än tre timmars skrikande av ett bam som är i övrigt är friskt. Många
olika behandlingsmetoder har provats men få har utvarderats i randomi-
serade studier. De studier som gjorts har innefattat ett mindre antal
bam. Placeboeffekten av en insatt behandling bedöms av barnläkare
vara stor, och omhändertagandet av familjen har stor betydelse. Oavsett
behandling brukar spädbamskolik klinga av vid cirka 3 månaders ålder.
Akupunktur mot spädbamskolik har studerats i två svenska studier.
Den ena, av Marianne Reinthal, var inte en blind-studie och visade effekt
av akupunktur, medan den andra studien av Kajsa Landgren, som
var dubbel-blind visade betydligt mindre effekt. Studierna är små
Behandlingsförsök har också gjorts med probiotika, Sempers magdrop-
par med lactobaciller. Effekt har kunnat visas i tva dubbelblinda, place-
bokontrollerade studier som omfattar ca 120 patienter.
Socialstyrelsen kan konstatera att det finns flera behandlingsmetoder av
spädbamskolik, som inte längre används, då effekt inte har kunnat visas
och där metoden i vissa fall medfört risk för biverkningar för bamet.
Det finns behandlingsmetoder där effekten ännu är osäker och där man
inte kunnat påvisa någon skada för bamet. Till den senare gruppen
akupunktur räknas.
Socialstyrelsen finner därför i nuläget ingen grund för ytterligare
granskning av verksamhet.
I samråd med inspektören Helen von Sydow avslutas ärendet.
RP
AT


Jag är inte säker på att jag förstår vad Socialstyrelsen menar trots att de hållit på att granska i fem år.

Re: Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik

Postat: ons 18 jan 2017, 09:03
av Johannes
Ny studie:

http://www.sydsvenskan.se/2017-01-18/sv ... ard-kritik
Akupunktur kan hjälpa bebisar med kolik, enligt ett forskarteam på Lunds universitet. Men studien kritiseras av en brittisk kollega som "skrämmande".
Mer information om kritiken t ex här:

http://wnep.com/2017/01/17/cure-colic-w ... ly-debate/

En springande punkt verkar vara att många av föräldrarna i akupunkturgrupperna kunde märka att deras barn fått nålar och därmed inte var med i kontrollgruppen. Därmed var blindningen komprometterad.