Konspirationsteorier om 11 september 2001

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
Locked
User avatar
piotrr
Posts:19628
Joined:Mon 13 Mar 2006, 14:47
Location:Stockholm
Contact:
Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by piotrr » Mon 01 Aug 2011, 09:11

limparn wrote:Än en gång, din ”kaksmet” producerar sfärer när det brinner, det är termitiskt.
Vad tror du att det betyder?

Som redan påpekats finns det många reaktioner som kan leda till mikroskopiska sfärer av smält metall. Att termit kan göra det innebär inte att man varje gång man hittat sådana sfärer, har hittat termit.
/ Per Edman
Kiri-kin-tha's first law of Metaphysics: Nothing unreal exists
Folkpartiet Norrmalm. Vetenskap och Folkbildning. Uppsalainitiativet. Inlägget innehåller mina åsikter.

User avatar
vils
Posts:5181
Joined:Sun 31 Aug 2008, 23:27

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by vils » Mon 01 Aug 2011, 09:17

piotrr wrote:
limparn wrote:Än en gång, din ”kaksmet” producerar sfärer när det brinner, det är termitiskt.
Vad tror du att det betyder?
Tomteblossiga?
"...eller galen entusiast, som Vils" KaxigaZ
I´ll use Arial when Helvetica freezes over.
Facit på Sweclockers I Facit på Bit-Tech

User avatar
trilobite
Posts:8949
Joined:Thu 07 Apr 2005, 13:59
Location:Uppsala

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by trilobite » Mon 01 Aug 2011, 11:01

Repeat: Limparn: Jag tycker du borde vara mycket tacksam över DrSakados inlägg och kunskaper. Du borde också inse att han har en viktig poäng - nämligen att analysen är för dålig för att komma med någon information.

Då borde du också sluta bry dig om analysen, men jag antar att du kommer att fortsätta tro att analysen visar på termit, eftersom du VILL att det skall vara så.

Är det så illa att det inte spelar någon roll? Du vill tro och inget kan få dig att ändra uppfattning om vissa saker?

Att du är 911-religiös?
"So Great is his certainity that mere facts cannot shake it"
Magic: The Gathering; True Believer

User avatar
djembelelle
Posts:4423
Joined:Thu 06 Oct 2005, 19:30
Location:Örebro

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by djembelelle » Mon 01 Aug 2011, 12:14

limparn wrote: -------
:O=

User avatar
DrSadako
Posts:358
Joined:Sun 26 Apr 2009, 21:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by DrSadako » Mon 01 Aug 2011, 21:22

limparn wrote: Bla bla bal ...

Och när man hittat spån som har samma grundämnen som termit OCH har termitiska egenskaper så är det bara ignorant att bete sig som ni gör.

Bla bla bla
Ok vi diskuterar bara den här delen som är din stora övertygelse. Visst har de hittat samma grundämnen som i termit, järn, syre och alumiunium. Vore det inte väldigt underligt om vi inte hittade detta i damm från en konstruktion på 400+ meter gjort av stål och alumiunium ... omgiven av luft? Vill du ha ytterligare lite stål och aluminium kan du lägga till flygplanet och t.ex. bilar som också kan räknas in i dammet. Som sagt, det är inget bevis för att det är termit bara med avseende på vilka grundämnen som EDS visar. Vi lägger elektronmikroskopin och EDS-resultaten vid sidan och fokuserar bara på DSC och de "termitiska egenskaperna" som du så gärna åberopar.

I ”artikeln” undersöks endast röd/grå flagor dvs utvalda partiklar från ett dammprov. Vi kan bara spekulera i hur mycket blandat material där kan finnas. Alltså en rejält begränsad provmängd studeras och presenteras. Inte ens ett prov av färg eller något annat visas som referens för att kunna exkludera detta. Eller varför inte DSC kurva på ett oseparerat prov?

Det vi också vet är att partiklarna som stoppas in i DSC innehåller en liten del kolförening enligt egen utsago i texten.

Flagorna har en laminär struktur enlig bilderna och kan tolkas som en beläggning. Texten utesluter att det är färg genom att jämföra effekten av MEK med en okänd färg och effekten av röda grå flagor med antänding med en flamma (okänd typ). Tja, inte så vetenskapligt, men visst vill man tro på det så får man göra det.

Harrit et al. säger själv i texten att det är en del av provet är av organisk natur men låter bli att analysera vad det är. De använder DSC i luft för att mäta exotermer men eftersom det är i luft kan de inte se skillnad på en reaktion och förbränning av andra komponenter men påstår likväl att det är en ”thermitic reaction”.

Alltså vi vet att vi har en organisk förening (mängd okänd, men liten relativt om vi utgår från deras text) och att alla organiska föreningar kommer att förbrännas till CO2 + H20 givet att vi har tillräcklig temperatur <500 grader C. Det kommer garanterat bli en topp någonstans i DSC-spektrat när den organiska föreningen förbränns i samtliga prov oberoende om det är något mer i provet eller ej. Det säger författarna till och med själva i slutsatsen:

“As this test was done in air it is possible that some of the enhancement of energy output may have come from air oxidation of the organic component.”

Titta på figur 19 på sidan 14 i “artikeln” och DSC-kurvorna. Grön, svart och blå kurvor har endast en distinkt topp och dessutom ingen märkbar breddning av kurvan. Endast den röda har en knyck efter den distinkta toppen. Kurvorna ser olika ut och de har olika y- samt x-värden på huvudtoppen. En rätt stor spridning med andra ord. Enligt “artikeln” har de 1.5, 3, 6 och 7.5 kJ/g för de fyra olika proverna. Enligt texten är det maximala för termite 3.9 kJ/g. Harrit et al. kommenterar skillnaden med:

“Variations in peak height as well as yield estimates are not surprising, since the mass used to determine the scale of the signal, shown in the DSC traces, included the mass of the gray layer. The gray layer was found to consist mostly of iron oxide so that it probably does not contribute to the exotherm, and yet this layer varies greatly in mass from chip to chip.”


Alltså det fanns grå lager i samtliga prov men de bidrar förmodligen inte till kurvan. Det som mer påstas är att den grå delen varierar rejält från flaga till flaga. Hur mycket massan är och hur de vet att den grå delen bidrar rejält lämnas oförklarat eller ens hur de mätt detta.

Ok, vad betyder då detta med avseende på de resultat de visar? Om vi hade haft en perfekt reaktion av rent (100%) termite skulle vi få ett värde på 3.9 kJ/mol. Vi fokuserar på värdet 7.5 kJ/g som har nästan det dubbla av ren termit. Det grå i provet bidrar inte till resultatet men då återstår frågan vad är det som genererar 7.5-3.9= 3.6 kJ när det grå knappt bidrar? Rent logiskt borde det renaste provet ge det högsta värdet. Att påstå att det är super-termit och hänvisa till det är nano förklarar inte det höga värdet på 7.5 kJ/g.

Det är fysikaliskt omöjligt att generera mer energi än 3.9 kJ/g för termit eftersom det finns inte mer energi tillgängligt. Termodynamik är bra på det viset om man nu inte har för avsikt att bryta huvudsatser. Hur mycket energi som frigörs har inte med partikelstorleken att göra utan hur mycket energi som finns i den kemiska bindningen till att börja med. Att ha ett värde större än 3.9 kJ/g så vet vi att det inte är järnoxid/aluminium-redoxreaktionen vi tittar på.

Kanske är självklart för den som kan sin gymnasiekemi, men det är viktigt att poängtera.

Men vän av ordning kan kommentera. Skulle inte den extra energi kunna komma från förbränningen av kolföreningen? Visst skulle det kunna vara så. Det bör dock poängteras fyra problem med den ursäkten:
1. Harrit et al poängterar att det är just supertermiten som är förklaringen till den högre energin. Alltså inte huvudsakligen från förbränning av kolväten ergo motsägelse av vad hela artikeln summerar som slutsats. Är det så måste vi dessutom bryta fysikaliska lagar för att lyckas sy ihop resonemanget.

2. Kolföreningen måste ligga på exakt samma förbränningstemperatur som toppen för supertermit (som dessutom har en spridning enligt deras egen data) och dessutom osynligt addera på toppen (vilket är klurigt om toppen flyttar på sig i sidled, då måste kolföreningens topp och flytta sig exakt lika i sidled). Samtidigt ser vi inte detta för de med låga värden (1.5 och 3.0).

3. Om nu 2. är sann hur kan vi veta hur stort bidraget från kolföreningsförbränningen är om vi inte kan skilja det från supertermiten? Hur kan vi veta att inte hela toppen är av kolföreningsförbränningen?

4. Om nu förbränningen av kolföreningen har så fantastiskt högt energibidrag, varför används inte det istället för supertermit?


Låt säga att det skulle kunna vara Termite och vi ville analysera med DSC. Hur skulle vi göra? Det uppenbara skulle vara att utföra testen i avsaknad av luft (eller syre mer specifikt) eftersom då skulle reaktionen ske i alla fall men kolföreningen skulle inte förbrännas alls eller i möjligen mkt begränsad utsträckning. Termite fungerar utmärkt i vakuum så det finns inga hinder att uföra denna analys.

Då måste man ställa sig följande fråga. Varför utfördes inte DSC-mätningen i inertgas eller i vakuum istället för luft?
1. De tänkte inte på att det kunde vara ett problem. Fine, de är alltså inkompetenta och så även reviewern som inte ser problemen i att göra analysen i luft.
2. De hade inte en DSC som kunde köras med inertgas eller vakuum. Rimligt, men då följer att författarna var medvetna om problemet som förklaras i punkt 3 ovan men medvetet undanhåller detta i artikeln och i så fall varför? Det förklarar dock inte reviewerns inkompetens.
3. De gjorde analysen men resultatet visade inte vad de ville att de skulle visa och undanhöll resultatet. Än en gång, varför i så fall?

Slutligen kan det vara av intresse att jämföra lite entalpier (http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density):
Termite 3.9 kJ/g
Nitroglycerin 6.38 kJ/g
Trä 18 kJ/g
Polyester 26 kJ/g
Flygbränsle 42.8 kJ/g

Det summerar DSC-delen tror jag.
Dr Sadako
"There is no charge for awesomeness ... or attractiveness."

User avatar
djembelelle
Posts:4423
Joined:Thu 06 Oct 2005, 19:30
Location:Örebro

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by djembelelle » Mon 01 Aug 2011, 21:39

Herregud, DrSadako...hur länge ska du orka? Själv vill jag bara :O=

User avatar
limparn
Avstängd
Posts:256
Joined:Thu 07 Jul 2011, 23:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by limparn » Tue 02 Aug 2011, 00:29

DrSadako wrote:Ok vi diskuterar bara den här delen som är din stora övertygelse.
Som jag skrev tidigare, låt folk själva säga vad dom tror och inte tror på. All 9/11 bevis som finns är så mycket mer än bara dessa 25 sidor från rapporten.
DrSadako wrote:Visst har de hittat samma grundämnen som i termit, järn, syre och alumiunium.
Nano.
DrSadako wrote:Vore det inte väldigt underligt om vi inte hittade detta i damm från en konstruktion på 400+ meter gjort av stål och alumiunium ... omgiven av luft?

Nano?
Aluminiumet (40nm tjocka plattor) och järnoxiden (100nm mångfacetterade korn) som är inbäddat i en kisel och kolrik matris, jämnt och symmetriskt.

På vilken planet kan man förvänta sig detta av kollapsande byggnader?

DrSadako wrote:Vill du ha ytterligare lite stål och aluminium kan du lägga till flygplanet och t.ex. bilar som också kan räknas in i dammet. Som sagt, det är inget bevis för att det är termit bara med avseende på vilka grundämnen som EDS visar.
OK då är vi överens: Vi har något som har samma grundämnen som nanotermit och som producerar sfärer när det brinner.

DrSadako wrote:Eller varför inte DSC kurva på ett oseparerat prov?
Vad menar du nu?
DrSadako wrote:Det vi också vet är att partiklarna som stoppas in i DSC innehåller en liten del kolförening enligt egen utsago i texten.
Det är den kolrika matrisen.
DrSadako wrote:Flagorna har en laminär struktur enlig bilderna och kan tolkas som en beläggning. Texten utesluter att det är färg genom att jämföra effekten av MEK med en okänd färg.
Dom har gjort tester med färg från WTC.

Dom skrapade av färg från stålpelare som hade sparats till ett konstnärsprojekt eller nåt, kommer inte ihåg exakt. Men som du nu har erkänt så tittar du på 9/11 händelsen genom ett (25 sidor stort) nålsöga och kommer troligen inte vilja veta mer.

DrSadako wrote:Harrit et al. säger själv i texten att det är en del av provet är av organisk natur men låter bli att analysera vad det är.
Mixed Metal Oxide Nanocomposite

DrSadako wrote:De använder DSC i luft för att mäta exotermer men eftersom det är i luft kan de inte se skillnad på en reaktion och förbränning av andra komponenter men påstår likväl att det är en ”thermitic reaction”.
Så vart kommer dom magiska sfärerna ifrån?

DrSadako wrote:Att påstå att det är super-termit och hänvisa till det är nano förklarar inte det höga värdet på 7.5 kJ/g.

Det är fysikaliskt omöjligt att generera mer energi än 3.9 kJ/g för termit eftersom det finns inte mer energi tillgängligt. Termodynamik är bra på det viset om man nu inte har för avsikt att bryta huvudsatser. Hur mycket energi som frigörs har inte med partikelstorleken att göra utan hur mycket energi som finns i den kemiska bindningen till att börja med.
Samma sak här, om du nu skulle ta till dig mer än dom 25 sidorna så skulle du veta detta:

Very simply, nanoenergetics can store higher amounts of energy than conventional energetic materials.

One important characteristic of MICs is the fact that the rate of energy release can be tailored by varying the size of the components.


Image

DrSadako wrote:Att ha ett värde större än 3.9 kJ/g så vet vi att det inte är järnoxid/aluminium-redoxreaktionen vi tittar på.
Så vad är det vi tittar på?
NIST:
Pure liquid aluminum would be expected to appear silvery. Melts at 660ºC.
Only three columns had evidence that the steel reached temperatures above 250ºC.
There was no evidence that any of the samples had reached temperatures above 600ºC.

User avatar
walla
Posts:105
Joined:Thu 06 Jan 2011, 21:28
Location:Helsingfors
Contact:

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by walla » Tue 02 Aug 2011, 06:21

limparn wrote:Och att Basile fick ett av sina prover från ett museum…
Ursäkta min dumma fråga, men exakt vad bevisar detta? Fick han den från souvenirshoppen? Norpade han en bit från exhibitionen? Om jag skulle hämta ett dinosaurieben från säg den stora T-Rexen som står i foajén av American Museum of Natural History i New York, skulle det då vara ett absolut säkert prov, som "beyond reasonable doubt" kunde användas för att bevisa att dinosaurien levde samtidigt som människan, eftersom den har fingeravtryck på sig?

Christer Romson Lande
Posts:1597
Joined:Mon 28 Jan 2008, 18:41
Location:Stockholm

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by Christer Romson Lande » Tue 02 Aug 2011, 07:33

limparn wrote:All 9/11 bevis som finns är så mycket mer än bara dessa 25 sidor från rapporten.
Det här och liknande saker har du sagt flera gånger, limparn, men jag förstår inte riktigt vad du menar med det. Självklart så är det fler saker än Harrits rapport som du och andra truthers stöder er på. Ingen påstår nåt annat från nåndera sidan.

Låt mig ställa upp ett hypotetiskt scenario. Låt oss som säga att wtc faktiskt sprängdes med nanotermit. Och låt oss i det här hypotetiska scenariot säga att du har 50 olika saker som du tycker tillsammans bevisar att det var så. Och låt oss säga att den stora massan har lurats att det var ett terrorbrott. Även om det är på det här sättet, så kan ju Harrits analyser vara dåligt gjorda. Nån kan ha lurat på museet material som inte alls kom från wtc. Det jag menar är att när DrSadako skriver om brister i Harrits rapport och du säger saker som "det finns så mycket andra bevis" så låter det som att du menar att de andra bevisen på nåt sätt skulle vara skäl att tro att rapporten är välgjord. Men rapporten måste ju stå på egna ben. Det som t.ex. sägs om fejkade mobilsamtal från planen kan ju aldrig göra Harrits rapport mer eller mindre välgjord. Precis här som i andra sammanhang så kan man råka åberopa osakliga/felaktiga argument även för en helt korrekt uppfattning.

Bevis/argument måste först värderas för sig för att hitta felaktigheter och svagheter. Sen kan man sammanställa slutsatser av det som finns kvar.

DrSadako, har (väl?) skrivit i tråden att han inte är speciellt intresserad av wtc-frågan. Han blev ombedd att kommentera just Harrits rapport eftersom den ligger inom hans specialområde. Det finns helt enkelt ingen anledning för honom att granska de andra bevisen.

User avatar
limparn
Avstängd
Posts:256
Joined:Thu 07 Jul 2011, 23:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by limparn » Tue 02 Aug 2011, 08:20

Christer Romson Lande wrote:...
Mark Basile som har varit kemiingenjör i 25 år och hållit på med materialvetenskap (= ta reda på vad material består av, vad det är och varför det beter sig som det gör) och ignorera hans arbete är idiotiskt. Vill man endast hålla sig till termiten när man diskuterar 9/11 för det ligger i ens område eller nåt, så visst. Men som DrSadako själv har sagt så bryr han sig bara om dessa 25 sidor. Andras arbete är inte intressant för han.
Han har ju inte heller kommit med något bra svar hur sfärer poppar upp när spånen brinner men är ändå helt övertygad om att det inte är termit, det har bara samma egenskaper och grundämnen mm.
NIST:
Pure liquid aluminum would be expected to appear silvery. Melts at 660ºC.
Only three columns had evidence that the steel reached temperatures above 250ºC.
There was no evidence that any of the samples had reached temperatures above 600ºC.

User avatar
DrSadako
Posts:358
Joined:Sun 26 Apr 2009, 21:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by DrSadako » Tue 02 Aug 2011, 08:46

limparn wrote:
DrSadako wrote:Ok vi diskuterar bara den här delen som är din stora övertygelse.
Som jag skrev tidigare, låt folk själva säga vad dom tror och inte tror på. All 9/11 bevis som finns är så mycket mer än bara dessa 25 sidor från rapporten.
Så om jag förstår dig rätt så är inte rapporten tillräckligt bra för att kunna stå på egna ben. För supertermit-teorin i rapporten skall fungera måste vi måste läsa annat också.

limparn wrote:
DrSadako wrote:Visst har de hittat samma grundämnen som i termit, järn, syre och alumiunium.
Nano.
10^-9. Check.
limparn wrote:
DrSadako wrote:Vore det inte väldigt underligt om vi inte hittade detta i damm från en konstruktion på 400+ meter gjort av stål och alumiunium ... omgiven av luft?

Nano?
Se ovan.
limparn wrote: Aluminiumet (40nm tjocka plattor) och järnoxiden (100nm mångfacetterade korn) som är inbäddat i en kisel och kolrik matris, jämnt och symmetriskt.
Ok, nu återkommer du till din okunskap i SEM och EDS. Vi repeterar, du kan inte avgöra vilka ämnen/föreningar som finns i provet med hjälp av EDS. Du kan bara bestämma vilka grundämnen som finns närvarande (givet att mängden är över detektionsgränsen). Ergo, du kan inte säga att det är rent aluminium, aluminiumoxid eller aluminiumsilikater utifrån ett EDSspektra med Al, Fe, O, Si, C etc närvarande.

Nästa fel är att det går inte att göra EDS på "40 nm tjocka plattor" eller "100nm mångfacetterade korn" vid 15-20 kV utan att få omfattande fel i datan. Excitationsvolymen vid analys av rent järn är 1 um vid 15 kV. Skulle du placera strålen på "järnoxiden (100nm mångfacetterade korn)" så skulle du skjuta igenom provet med strålen och 95% av det uppsamlade spektrat skulle komma från omgivningen och inte partikeln. Samma gäller såklart för Al-plattorna som är ännu tunnare. Du skriver dessutom att Al+järnoxid "är inbäddat i en kisel och kolrik matris, jämnt och symmetriskt". Hur i hela världen kan du påstå att Al är rent (utan oxider) och INTE är bundet till O, Si, C, Fe eller diverse kombinationer av dessa.

Det här är grundläggande elektronmikroskopi.

limparn wrote: På vilken planet kan man förvänta sig detta av kollapsande byggnader?
Jorden.

limparn wrote:
DrSadako wrote:Eller varför inte DSC kurva på ett oseparerat prov?
Vad menar du nu?
Det är bra forskningsmetodik att utesluta andra möjligheter och visa resultaten av dessa analyser. Inte bara att på förhand sikta in sig på en sak och sedan säga att det är den enda möjligheten, trots att de egna resultaten inte ens stödjer det.

limparn wrote:
DrSadako wrote:Harrit et al. säger själv i texten att det är en del av provet är av organisk natur men låter bli att analysera vad det är.
Mixed Metal Oxide Nanocomposite
Inget i den artikeln stödjer Harrit et als brytande av termodynamiska lagar.

limparn wrote:
DrSadako wrote:De använder DSC i luft för att mäta exotermer men eftersom det är i luft kan de inte se skillnad på en reaktion och förbränning av andra komponenter men påstår likväl att det är en ”thermitic reaction”.
Så vart kommer dom magiska sfärerna ifrån?
Ah! Du åberopar magi. Ja eftersom magi är, om jag uttrycker mig försiktigt, rätt ovanligt så tolkar jag att det är minst sagt ovanligt att hitta runda nanometerstora metallsfärer i naturen eller i städer? Har jag förstått dig rätt då?

limparn wrote:
DrSadako wrote:Att påstå att det är super-termit och hänvisa till det är nano förklarar inte det höga värdet på 7.5 kJ/g.

Det är fysikaliskt omöjligt att generera mer energi än 3.9 kJ/g för termit eftersom det finns inte mer energi tillgängligt. Termodynamik är bra på det viset om man nu inte har för avsikt att bryta huvudsatser. Hur mycket energi som frigörs har inte med partikelstorleken att göra utan hur mycket energi som finns i den kemiska bindningen till att börja med.
Samma sak här, om du nu skulle ta till dig mer än dom 25 sidorna så skulle du veta detta:

Very simply, nanoenergetics can store higher amounts of energy than conventional energetic materials.


Nej, det går aldrig att skapa mer energi än 100% dvs en fullständing reaktion.


limparn wrote: One important characteristic of MICs is the fact that the rate of energy release can be tailored by varying the size of the components.
Nu växlas fokus från mikroanalys och termodynamik till reaktionskinetik. Ja meningen i sig är inte felaktig. Genom att blanda komponenter mer homogent i en reaktion är sannolikheten större att få mer av materialet att reagera. Inte svårt att varken förstå eller tillämpa. Den viktigaste delen i den meningen är dock "rate of energy release" alltså tiden det tar för att avge energin (som aldrig kan vara mer än 100% maximalt). Alltså det är en fråga om att reaktionshastigheten kan bli snabbare om materialet är mer finfördelat. Det handlar INTE om att det finns mer energi tillgängligt. En väsentlig skillnad.

limparn wrote: Image
Till och med i bilden säger det att reaktionen i det översta fallet inte är fullständig. I det nedre fallet har helt enkelt mer material reagerat och därav får vi en större explosion. Energin är dock konstant.
limparn wrote:
DrSadako wrote:Att ha ett värde större än 3.9 kJ/g så vet vi att det inte är järnoxid/aluminium-redoxreaktionen vi tittar på.
Så vad är det vi tittar på?
Vi kan sluta oss till att, om vi använder oss av Harrit et als resultat, det inte är supertermit/termit/nanotermit i alla fall.
Dr Sadako
"There is no charge for awesomeness ... or attractiveness."

Christer Romson Lande
Posts:1597
Joined:Mon 28 Jan 2008, 18:41
Location:Stockholm

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by Christer Romson Lande » Tue 02 Aug 2011, 09:59

DrSadako wrote:
limparn wrote:
DrSadako wrote:Att ha ett värde större än 3.9 kJ/g så vet vi att det inte är järnoxid/aluminium-redoxreaktionen vi tittar på.
Så vad är det vi tittar på?
Vi kan sluta oss till att, om vi använder oss av Harrit et als resultat, det inte är supertermit/termit/nanotermit i alla fall.
Jag börjar få svårt att hänga med här. Man har alltså brännt upp fyra av proven som ska ha kommit från wtc och i ett av fallen så avgavs det för mycket energi för att kunna vara en järnoxid/aluminium-reaktion, har jag förstått rätt så långt? Men har de använt rätt teknik här, så att den siffran är trovärdig? Och det utesluter inte att det kan ha varit en järnoxid/aluminium-reaktion i de andra tre proven?

User avatar
DrSadako
Posts:358
Joined:Sun 26 Apr 2009, 21:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by DrSadako » Tue 02 Aug 2011, 10:25

Christer Romson Lande wrote:Jag börjar få svårt att hänga med här. Man har alltså brännt upp fyra av proven som ska ha kommit från wtc och i ett av fallen så avgavs det för mycket energi för att kunna vara en järnoxid/aluminium-reaktion, har jag förstått rätt så långt? Men har de använt rätt teknik här, så att den siffran är trovärdig? Och det utesluter inte att det kan ha varit en järnoxid/aluminium-reaktion i de andra tre proven?
I två av proven (7.5 och 6.0 kJ/g). Dessutom säger DSC bara vid vilken temperatur energin avgivits. Eftersom vi vet att organiska material normalt förbränns vid dessa temperaturer och dessutom att provet innehåller en organisk del så skall vi få en topp om vi endast skulle köra DSC på den delen. För att göra det tydligt:

1. Energin är fel om det är termit. Maximalt är 3.9 kJ/g oberoende hur bra blandat det är eller om partiklarna är nano eller ej.

2. Topparna varierar i temperatur (x-axeln) mellan de olika proven.

3. Förbränner vi t.ex. skrivbordsstolar, mattor, ankor så kommer det ge utslag på DSCn. Eftersom det bara finns en topp i Harrit et als diagram måste toppen bestå av
a) ren termit
b) termit blandat med en organisk substans som har exakt samma förbränningstemperatur
eller c) en organisk substans.

Själv säger de att det är b) som är svaret. Problemet med detta är dock att det går inte att utläsa blandningsförhållandet mellan termit och organisk del ur en superpositionerad topp. Ergo, det går inte att utesluta att det är 1% termit och 99% organisk substans. Det går inte ens att utesluta att det endast är organisk substans. Använder vi oss av deras fyra kurvor är det troligare att är just enbart en organisk förbränning som registreras.
Dr Sadako
"There is no charge for awesomeness ... or attractiveness."

User avatar
limparn
Avstängd
Posts:256
Joined:Thu 07 Jul 2011, 23:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by limparn » Tue 02 Aug 2011, 10:32

DrSadako wrote:Så om jag förstår dig rätt så är inte rapporten tillräckligt bra för att kunna stå på egna ben. För supertermit-teorin i rapporten skall fungera måste vi måste läsa annat också.
Nej då, jag tycker det är en riktigt bra rapport. Men eftersom den inte verkar va tillräckligt bra för dig så rekommenderade jag dig att titta på andras arbete med dammet.


DrSadako wrote:Hur i hela världen kan du påstå att Al är rent (utan oxider) och INTE är bundet till O, Si, C, Fe eller diverse kombinationer av dessa.
Jag har väl inte skrivit något om det, du kanske läste detta i rapporten:
Thus, while some of the aluminum may be oxidized, there is insufficient oxygen present to account for all of the aluminum; some of the aluminum must therefore exist in elemental form in the red material.

DrSadako wrote:Inget i den artikeln stödjer Harrit et als brytande av termodynamiska lagar.
Och hur bryter han dom?

Och det va om dom organiska delarna och vilka egenskaper dom tillför mixen.

DrSadako wrote:Ah! Du åberopar magi. Ja eftersom magi är, om jag uttrycker mig försiktigt, rätt ovanligt så tolkar jag att det är minst sagt ovanligt att hitta runda nanometerstora metallsfärer i naturen eller i städer? Har jag förstått dig rätt då?
Vad man kan hitta och inte hitta i städer är inte så intressant på denna punkt.
Det intressanta är att man antänt spånen och observerat/iakttagit/noterat/upptäckt/sett att det producerar sfärer när det brinner. Något du missat både i rapporten och alla inlägg jag postat.

Skulle va väldigt intressant att höra vad du säger om dessa observationer.
DrSadako wrote:Nej, det går aldrig att skapa mer energi än 100% dvs en fullständing reaktion.

Nu växlas fokus från mikroanalys och termodynamik till reaktionskinetik. Ja meningen i sig är inte felaktig. Genom att blanda komponenter mer homogent i en reaktion är sannolikheten större att få mer av materialet att reagera. Inte svårt att varken förstå eller tillämpa. Den viktigaste delen i den meningen är dock "rate of energy release" alltså tiden det tar för att avge energin (som aldrig kan vara mer än 100% maximalt). Alltså det är en fråga om att reaktionshastigheten kan bli snabbare om materialet är mer finfördelat. Det handlar INTE om att det finns mer energi tillgängligt. En väsentlig skillnad.
Fel igen, explosionen blir mycket kraftigare när det är nano.
Och i vissa ”mixar” så blir det inte ens en explosion ifall det inte är nano.

DrSadako wrote:Till och med i bilden säger det att reaktionen i det översta fallet inte är fullständig. I det nedre fallet har helt enkelt mer material reagerat och därav får vi en större explosion. Energin är dock konstant.
Tänk lite här.

Sen förstår jag inte hur du kan missuppfatta ”higher total energy”?
NIST:
Pure liquid aluminum would be expected to appear silvery. Melts at 660ºC.
Only three columns had evidence that the steel reached temperatures above 250ºC.
There was no evidence that any of the samples had reached temperatures above 600ºC.

User avatar
DrSadako
Posts:358
Joined:Sun 26 Apr 2009, 21:18

Re: Konspirationsteorier om 11 september 2001

Post by DrSadako » Tue 02 Aug 2011, 11:54

limparn wrote: Vad man kan hitta och inte hitta i städer är inte så intressant på denna punkt.
Det intressanta är att man antänt spånen och observerat/iakttagit/noterat/upptäckt/sett att det producerar sfärer när det brinner. Något du missat både i rapporten och alla inlägg jag postat.

Skulle va väldigt intressant att höra vad du säger om dessa observationer.
De antänder ett spån i luft som innehåller en organisk del och nanopartiklar av någon form av Fe-förening och Al-förening med hjälp av en gasbrännare. Vi vet att kolföreningen kommer förbrännas och dessutom tillförs värme från brännaren. Det är helt rimligt att det kommer finnas små metallpartiklar efter en sådan förbränning. Oberoende om man gör det med gasbrännaren eller DSC i luft. Det betyder INTE att det är supertermit eller nanotermit för det. Bränn ett tomtebloss eller lite stålull så kommer du också få runda nanopartiklar av järn. Det är väldigt vanligt och det kräver ingen magi.
Dr Sadako
"There is no charge for awesomeness ... or attractiveness."

Locked