Sida 7 av 7

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 08:22
av kipphebel3
I mina ögon så krävs det ny oupptäckt fysik för att förklara att fotoner med så lågt energiinnehåll skulle kunna bryta en kemisk bindning.
Som Vitnir påpekar så baserar sig Hardells forskning på självrapportering så den är behäftad med en ganska hög grad av osäkerhet. Gällande verkansmodellen finns det (liksom vid homeopati) ett antal fantasifulla modeller. Exempelvis att DNA skulle agera som en dipol (antenn) vi de frekvenserna och därigenom förstärka verkan.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 09:40
av Crepitus
Vitnir skrev:Så vitt jag vet är forskningen kring länken mellan exponering och effekt när det gäller mobiltelefoner och cancer begränsad till att fråga cancerpatienter hur de har använt mobiltelefoner. Det kommer att generera signifikanta resultat hur verkligheten än ser ut om man gräver tillräckligt i datan.
Det har kommit resultat från ett par stora prospektiva studier, som den här på 790 000 brittiska kvinnor (uppföljningstid 7 år) och den här på 360 000 danskar (3,8 miljoner uppföljningsår) som ger betydligt säkrare slutsatser än case-control-studier.
I den brittiska studien frågades deltagarna om mobiltelefonanvändning när studien startade och i den danska studien avvände man exponeringsdata från mobiltelefonoperatörer.
De två nämnda studierna fann inte något samband mellan mobiltelefonanvändning och cancerrisk i hjärna/nervsystem, vilket får läggas på högen av evidens som talar emot att ett sådant samband finns.

Det pågår en stor Europeisk studie också, COSMOS med cirka 300 000 deltagarna. Jag tror denna grupp kommer att följas i upp till 25 år.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 10:57
av kaxiga Z
Det är också svårt att föreställa sig någon mekanism bakom farligheten. Strålning med den lilla frekvensen (hertz) och den lilla intensiteten (i watt räknad) kan inte ens rubba någon elektronbana.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 11:32
av blixtochdunder
kaxiga Z skrev:Det är också svårt att föreställa sig någon mekanism bakom farligheten. Strålning med den lilla frekvensen (hertz) och den lilla intensiteten (i watt räknad) kan inte ens rubba någon elektronbana.
Precis, nu har jag inte min miniräknare framför mig men först när fotonerna når ljusfrekvensen börjar man kunna åstadkomma bindningar eller bryta bindningar. Skulle gissa att det är typ 10000 ggr högre energiinnehåll. På något mystiskt sätt måste 10000 radio-fotoner samverka för att knuffa undan en elektron.

Kallfusionisterna har ju liknande problem. Frånvaron av gammastrålning i en kärnreaktion. Högenegiska fotoner trollas bort på ett mystiskt sätt.

Alla som forskar inom detta område tycker jag borde åtminstone borde känna sig besvärad av orimligheterna, fast kanske inte är så många i Sverige förutom Hardell och några glada amatörer.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 12:28
av kipphebel3
Alla som forskar inom detta område tycker jag borde åtminstone borde känna sig besvärad av orimligheterna, fast kanske inte är så många i Sverige förutom Hardell och några glada amatörer.
Som jag påpekat förut så illustreras detta ganska bra i Vetenskap ur funktion : Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni
Fokuseringen vid hälsorisker har en negativ effekt på den vetenskapliga processen. Många grundläggande frågor ställs över huvud taget inte, vilket innebär att man inte ens vet om det är rätt risker som undersöks.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: lör 28 jun 2014, 14:19
av blixtochdunder
kipphebel3 skrev:
Alla som forskar inom detta område tycker jag borde åtminstone borde känna sig besvärad av orimligheterna, fast kanske inte är så många i Sverige förutom Hardell och några glada amatörer.
Som jag påpekat förut så illustreras detta ganska bra i Vetenskap ur funktion : Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni
Fokuseringen vid hälsorisker har en negativ effekt på den vetenskapliga processen. Många grundläggande frågor ställs över huvud taget inte, vilket innebär att man inte ens vet om det är rätt risker som undersöks.
Samma Ulrika som stämde i bäcken på SR där Kallfusionisterna sågades?

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: sön 31 aug 2014, 09:46
av kipphebel3
Det som ända är förvånande är att Hardells namn återfinns under insändare skrivna av en pensionerad pedagog, Rainer Nyberg, som hävdar att det är "bevisat" att strålning orsakar cancer. Använder verkligen Hardell själv så starka ord? Hans egna rapporter är mycket mera försiktiga?

Re: Sv: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: sön 31 aug 2014, 14:30
av Vitnir
Det är inte ovanligt för oseriösa forskare att uttrycka sig på ett sätt när det finns reviewers att ta hänsyn till som kan stoppa ens publikation. Och ett helt annat i massmedia där man främst får uppmärksamhet efter hur hysterisk man är.

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: ons 27 nov 2019, 11:42
av kipphebel3
Hardell arbetar oförtrutet vidare:
Increasing Rates of Brain Tumours in the Swedish National
Inpatient Register and the Causes of Death Register

We postulate that a large part of brain tumours of unknown type are never reported to the Cancer Register. Furthermore, the frequency of diagnosis based on autopsy has declined substantially due to a general decline of autopsies in Sweden adding further to missing cases.
Att "postulera" är ju en eufemism för "gissa". När jag kollar enligt dödsorsaksregistret får jag helt andra siffror? Det får även de som skrivit denna rapport:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30711958

Re: Lennart Hardells "oroande rapporter"

Postat: ons 27 nov 2019, 15:08
av kipphebel3
Se där: http://europepmc.org/abstract/MED/26393624
Although the figures that are presented in the article may well be correct, their interpretation is grossly misleading. Already the title is misleading because the rates of brain tumor are not increasing in the Cause of Death Register. The reason for the rise of the subtype of brain and CNS tumor rates of unknown type is known and documented in the open literature. The authors actually mention themselves the close correlation between the trends of the unspecified and the malignant tumors in the Cause of Death Register, but choose to disregard it in their interpretation of data.