Sida 3 av 13

Re: En hyllning till David Icke

Postat: mån 02 jan 2006, 22:42
av Camilla Persson
SuperDupe skrev:Är ödlorna på något sätt värre eller märkligare än ovanstående? Jag tycker precis tvärtom - ödlorna är det som motiverar att ta del av hans helt osannolika produktion! Till skillnad från ovanstående är det kanske till och med, åtminstone i princip, ett testbart påstående.
Du kanske är en reptil? Det är iaf. inte jag, för jag har undersökt mig själv, lite djupare än vad som anses normalt. Säger som Indiana Jones "I hate snakes"

Re: En hyllning till David Icke

Postat: mån 02 jan 2006, 23:02
av Tryggve
SuperDupe skrev:Är ödlorna på något sätt värre eller märkligare än ovanstående? Jag tycker precis tvärtom - ödlorna är det som motiverar att ta del av hans helt osannolika produktion! Till skillnad från ovanstående är det kanske till och med, åtminstone i princip, ett testbart påstående.
Ödlorna är i alla fall det enda roliga i hans påståenden.... Undrar månne om producenterna av serien "V" snodde idén från honom... :-)

Postat: tis 03 jan 2006, 14:27
av pwm
Camilla Persson skrev:Att skriva som Martin, sur kommunist från Karlstad, citat” …i tokiga kretsar, mest hos newAge/Nazistiska”, är ett exempel på ett trist psykiskt övergrepp då Martin självfallet känner till att new age är ett slitet samlingsnamn för en otroligt stor grupp människor som tänker nyandligt, dvs. i total motsats till nazism.
Ett av de mer framträdande dragen hos dagens nynazister är förkärlek till historierevisionism och "rasbiologi" - båda företelserna kan tas som exempel på pseudovetenskap "at work". Denna ignorans mot vad vi de facto har för kunskap idag, delar man med (t ex) New agerörelsen.

Jag sätter givetetvis inte likhetstecken mellan New age och nazism eller ens påstår att det ena skulle vara en delmängd av den andra, men jag vill påstå att man (utan att förta sig) kan hitta många gemensamma beröringspunkter.
  • Eller vill du inte kalla Icke för antisemit?
    Eller kan du inte se gemensamma drag mellan rassynen hos nazister och en esoterisk rörelse som t ex Antroposofin?
    Känner du inget obehag inför astrologens påstående att han kan karakterisera en människa utfrån vetskap om när och var hon är född?
    mm mm mm
Du får ursäkta, men ditt påstående att New age på något sätt skulle stå i motsats till nazism ter sig mer än lovligt naivt i mina öron. Men du får gärna presentera exempel på hur motsatsförhållandet yttrar sig./Sur utan att vara kommunist

Postat: tis 03 jan 2006, 15:47
av Camilla Persson
pwm skrev:Ett av de mer framträdande dragen hos dagens nynazister är förkärlek till historierevisionism och "rasbiologi" - båda företelserna kan tas som exempel på pseudovetenskap "at work". Denna ignorans mot vad vi de facto har för kunskap idag, delar man med (t ex) New agerörelsen.
Jag har gjort mig uppmärksam på dessa likheter, "alternativ historia" och "människoideal" är ganska centrala men breda teman inom esoterisk filosofi. Att i dag, dra likhetstecken mellan new age och nazism, tycker jag bara är tafflig strategi, den bilden överensstämmer iaf. inte med min och det är ju ändå jag som går på new age mässor, kurser och läser den nyandliga litteraturen aiight? Men visst finns det rötägg, jag ser dem också. Och jag agerar. Enligt min moralfilosofi och intelligens. I Sverige har vi haft två offentliga tidningar som publicerat känsliga artiklar; Nexus som publicerade artiklar inom "rasbiologi" och Pentragram som publicerade artiklar om La Vey/Church of Satan m.m. När detta sker skvätter det på alla andra. Så funkar det, och det vet ju du.
Att den nyandliga rörelsen i Sverige, som enl. mätningar till största del består av kvinnor, skulle ha nazistiska värderingar finner jag föga troligt. Men att människoarten bör göra mentala förflyttningar och att många aktivt arbetar med detta, ja. Det är viktigt att se en skillnad här och min övertygelse är att de flesta gör det.
pwm skrev:Jag sätter givetetvis inte likhetstecken mellan New age och nazism eller ens påstår att det ena skulle vara en delmängd av den andra, men jag vill påstå att man (utan att förta sig) kan hitta många gemensamma beröringspunkter.
Ja man kan hitta det. Menbruka ordet nazism med större försiktighet tycker jag, jag vill t.ex. inte bli kallad nazist eftersom det inte stämmer in på mig. Jag vill bli kallad kärlek. Det får du gärna kalla mig.
pwm skrev:Eller vill du inte kalla Icke för antisemit?
Jag är tyvärr för dåligt inkörd på Icke för att kunna svara men det är möjligt att han är helstollig, har ruttna värderingar och galna uppslag. Att en sådan människa bara bli farlig bland en grupp människor med svag identitet/självkänsla/karaktär etc. håller jag med om. Och jag ser att lösningen också sitter i deras psykiska status, inte hos Ickes.
pwm skrev:Eller kan du inte se gemensamma drag mellan rassynen hos nazister och en esoterisk rörelse som t ex Antroposofin?
Så länge sedan jag läste steiner/antroposofi, sorry kan inte uttala mig men generellt ser jag svagheter/brister inom nästan alla new age-läror. Men jag ser värden också. Stora värden.
pwm skrev:Känner du inget obehag inför astrologens påstående att han kan karakterisera en människa utfrån vetskap om när och var hon är född?
mm mm mm
Nej. Men om jag undersökt astrologens påstående och funnit att han/hon är en skojare, ja. Och om jag fann astrologens påstående, sant/givande, nej. Det är med new age som med plastikkirurgi, beyond our control och dessutom, growing market. Kanske bör man hitta ett hållbart förhållningssätt. Så man får inre ro, till att börja med. Glad Camilla.

Postat: ons 04 jan 2006, 22:28
av ayia napa
pwm skrev:Ett av de mer framträdande dragen hos dagens nynazister är förkärlek till historierevisionism och "rasbiologi" - båda företelserna kan tas som exempel på pseudovetenskap "at work". Denna ignorans mot vad vi de facto har för kunskap idag, delar man med (t ex) New agerörelsen.
Att nynazister har en förkärlek för David Irvings teorier om Holocaust, och new age-människan gärna tror på en undersökning som säger att kristallhealing funkar hellre än att tro på hundratals undersökningar som motsäger detta, på något sätt skulle vara samma sak är naivt om något.

New Age rörelsen (om man kan kalla den för rörelse) är ett samlingsbegrepp på så många inriktningar. En del (Steiner och möjligen flera) använder ordet raser mycket godtyckligt, kanske t o m berör de gamla skrotade rasbiologiska tankarna, medan andra (enligt egen uppfattning de stora flertalet) uppfattar människan som i första hand en andlig varelse där ras och kön är sekundärt.

Nynazismen däremot har en (1!) sak på hjärnan: ZOG (zionistic occupation government), som är att likna vid att alla som inte är vita patrioter och rasrena tillhör en "judisk" opposition, den s k världssionismen. I denna grupp ingår allt ifrån Bonniers till Bilderberger-gruppen. I kampen mot ZOG är alla medel tillåtna; åberopandet av Seagrams-miljonerna som självklar orsak till att Irving förlorade fallet mot Lippstadt, Sion Vises Protokoll och en så främmande fågel som Ahmed Rami är självskrivna som "sanningar".

Det som skiljer New Age-människan från Nynazisten är ganska uppenbar egentligen: Nynazisten tar vad som finns i "bevisväg" i kampen mot en enhetlig fiende till den vita rasen (som man förhoppningsvis tillhör, om man inte heter Jackie Arklöv förstås) nämligen ZOG.

New Age-människan däremot lever i en tro att det finns alternativ som är bättre än de vanliga naturvetenskapliga metoderna när det gäller helandet av kropp och själ. Man talar inte om sig själv som en grupp, utan som själsliga individer som kan skapa kontakt med andra individer. Om dem som inte förstår det New Age koncept individen står för eller motarbetar det, kan New Age människan säga att den medför "dåliga energier" eller att den "inte är upplyst".

Nynazismen som helhet vill ha herravälde och total dominans över det stora flertalet. Helst efter ett raskrig som gör slut på så många som möjligt av motståndarna.
New Age rörelsen vill som helhet att människosläktet skall leva i harmoni med varandra, enskilda grupper inom paraplybegreppet vill frälsa med just sin metod.

Jag tror du skulle tycka att jag var ute och cyklade och sa att det faktiskt inte är någon större skillnad på Skepticism och Nynazism, eftersom båda bara har En enda gemensam fiende: Nynazisten har ZOG, Skeptikern har Pseudovetenskapen. Båda vill ha dominans över den andra gruppen, kan man inte vinna över dem vill man besegra dem. Tycker du jag är långsökt? Då är jag ju i gott sällskap ;)
Eller kan du inte se gemensamma drag mellan rassynen hos nazister och en esoterisk rörelse som t ex Antroposofin?
Som sagt, nazister är en grupp med en enhetlig politisk och raslig agenda, få människor inom new age rörelsen är antroposofer...
Känner du inget obehag inför astrologens påstående att han kan karakterisera en människa utfrån vetskap om när och var hon är född?
Den här frågan tycker jag är mycket intressant, just för att en skeptiker ställer den. Varför tycker du att det är obehagligt? Om någon påstår att jag är Våg och jag säger "Ja" och den börjar rapa upp en massa fakta om hur en Våg är, så kommer
1. hälften av allt säkert stämma,
2. astrologen bli mycket förvånad när jag berättar att jag egentligen är Jungfru
3. jag kommer bli mindre förvånad om astrologen då säger: jag ser här att du har jungfrun i din assident ;)

Tycker du själv det är otäckt att bli spådd av tarotkort? Vad är det som är otäckt om någon kan säga träffande saker om dig? Allra helst när du inte ens tror på dem?
Du får ursäkta, men ditt påstående att New age på något sätt skulle stå i motsats till nazism ter sig mer än lovligt naivt i mina öron. Men du får gärna presentera exempel på hur motsatsförhållandet yttrar sig
nynazism är uppdelning och klassificering efter raslig tillhörighet. New Age är enhetlighet på ett andligt plan. Hitler var visserligen ockult, men nynazismen bär inga ockulta drag (delar av rasismen i USA gör det).

Alltså Nynazism - raslig särart - materiell verklighet, New Age - andlig enhet - immateriell verklighet.

Postat: ons 04 jan 2006, 22:32
av ayia napa
Camilla Persson skrev:Jag har gjort mig uppmärksam på dessa likheter, "alternativ historia" och "människoideal" är ganska centrala men breda teman inom esoterisk filosofi. I Sverige har vi haft två offentliga tidningar som publicerat känsliga artiklar; Nexus som publicerade artiklar inom "rasbiologi" och Pentragram som publicerade artiklar om La Vey/Church of Satan m.m. När detta sker skvätter det på alla andra. Så funkar det, och det vet ju du
Och bara en sån sak, att LaVey anses "new age" precis som TM, Scientologi, kristallterapi, drömfångare och deeksha... Konstigt nog så räknas sekteriska kristna grupper aldrig varken till new age-begreppet eller det begrepp som kallas för "nyandlighet". Kan det ha med kyrkans dominans i användandet av sektbegreppet 8)
Att den nyandliga rörelsen i Sverige, som enl. mätningar till största del består av kvinnor, skulle ha nazistiska värderingar finner jag föga troligt. Men att människoarten bör göra mentala förflyttningar och att många aktivt arbetar med detta, ja. Det är viktigt att se en skillnad här och min övertygelse är att de flesta gör det.
Bara att nyandliga rörelser har 80% kvinnor och nynazismen har 95% män, varav 100% i ledande ställning är en direkt motsats ;)

Postat: ons 04 jan 2006, 22:36
av AndersTorstensson
För min del ser jag det som likna problematiskt om man förbjuder två människor att älska varandra för att de har olika hudfärger eller eller för att de hör till olika socialgrupper eller för att de är födda i olika stjärntecken (eller vad det nu är astologer tycker inte passar ihop; jag har inte exakt koll på sådan verksamhet.) Och jag tycker det är obehagligt att förbjuda kärlek oavsett argumenten.

Postat: ons 04 jan 2006, 22:44
av ayia napa
AndersTorstensson skrev:För min del ser jag det som likna problematiskt om man förbjuder två människor att älska varandra för att de har olika hudfärger eller eller för att de hör till olika socialgrupper eller för att de är födda i olika stjärntecken (eller vad det nu är astologer tycker inte passar ihop; jag har inte exakt koll på sådan verksamhet.) Och jag tycker det är obehagligt att förbjuda kärlek oavsett argumenten.
Vem förbjuder kärlek?

Det låter som du befinner dig i musikalernas värld :lol:

Postat: ons 04 jan 2006, 23:32
av AndersTorstensson
Tja, alla idioter som säger att henne får du inte gifta dig med för hon är svart/arbetarklass/vädur... De finns. Tyvärr.

Postat: tor 05 jan 2006, 00:51
av ayia napa
AndersTorstensson skrev:Tja, alla idioter som säger att henne får du inte gifta dig med för hon är svart/arbetarklass/vädur... De finns. Tyvärr.
Ja, de finns säkert. Menar du att de existerar inom new age-sfären i större utsträckning än någon annanstans?

Att jämföra socialt apartheidförespråkande med andligt nonsens om stjärnors konstellationer är väl närmast löjligt? Är det inte för att du vill göra kopplingen som du gör den?

Postat: tor 05 jan 2006, 08:00
av AndersTorstensson
Jag menar inget annat än det jag skriver, nämligen att idioter av detta slag finns. Och, ja, jag har svårt att se skillnaden mellan att förbjuda människors kärlek av ett nonsensskäl och av ett annat nonsensskäl. Jag tycker det är lika illa i vilket fall. För du menar väl inte att det är bättre att förbjuda ett äktenskap pga fel kombination av stjärntecken än pga fel kombination av hudfärger?

Postat: tor 05 jan 2006, 09:05
av husmus
Jag har då aldrig sett att "stjärnorna" förbjuder någon att gifta sig med någon annan. Jag har bara läst att det ena eller andra stjärntecknet kan passa bättre ihop med det ena eller andra, men det är väl knappast samma sak som att förbjuda något.
Menar du att det finns en bok som folk följer som slavar, som har regler liknande:

Du skall icke dräpa. ?

(alltså en bibel för de som följer horoskop)

/Husmus

Postat: tor 05 jan 2006, 10:24
av pwm
Anledning av Camilla Perssons och ayia napas svar på mitt förra inlägg (ovan på denna sida), vill jag göra klart att jag inte satt likhetstecken mellan nazism och New age.
pwm skrev:Jag sätter givetetvis inte likhetstecken mellan New age och nazism eller ens påstår att det ena skulle vara en delmängd av den andra,
Jag har däremot argumenterat för att man kan hitta gemensamma nämnare.
pwm skrev:men jag vill påstå att man (utan att förta sig) kan hitta många gemensamma beröringspunkter.
Inte med bästa vilja i världen kan jag hitta något bemötande i era inlägg.

Postat: tor 05 jan 2006, 10:52
av Camilla Persson
pwm skrev: Inte med bästa vilja i världen kan jag hitta något bemötande i era inlägg.
Pwm, du skrev "men jag vill påstå att man (utan att förta sig) kan hitta många gemensamma beröringspunkter." Jag svarade "Ja man kan hitta det. (Menbruka ordet nazism med större försiktighet tycker jag, jag vill t.ex. inte bli kallad nazist eftersom det inte stämmer in på mig...)

Är man ute och letar efter att finna begrepp som mental hygien, övermänniskoideal, elitism etc. så kan man finna sådant inom new age kulturen p.g.a att det sannolikt är som ayia napa är inne på, att själva begreppet new age-rörelsen bygger på en slarvig jargong. Det är en stor, heterogen grupp, man ser inte var den börjar eller var den slutar = den existerar inte, på det sättet.

Förtydligat, lägger man nynazism, till new age begreppet, då blir det gemensamt/synonymt. Men tack och lov har jag aldrig sett det så, även om jag också bidrar till att använda mig av den korkade gruppifieringen.

Re: En hyllning till David Icke

Postat: tor 05 jan 2006, 14:31
av djembelelle
Tryggve skrev:Ödlorna är i alla fall det enda roliga i hans påståenden.... Undrar månne om producenterna av serien "V" snodde idén från honom... :-)
Nästa fråga är vem ödlorna snodde idén från.