2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Ge förslag till redaktionen eller diskutera artiklar i tidskriften Folkvett. Ange författare, nummer och årgång i rubriken.
Användarvisningsbild
jam007
Inlägg: 3639
Blev medlem: lör 14 okt 2006, 17:13
Ort: Uppsala

Re: 2008:4 Häggström Klimatforskning

Inlägg av jam007 » fre 19 dec 2008, 19:48

Minalill skrev: att hennes [Oreskes] bedrägeri är av vital betydelse! För Häggström, inte för klimatfrågan som sådan. Det är intressant att du menar att det är oredligt att påpeka ohederlig forskning eftersom man då förstör förtroendet för denna forskning. Menar du att man ska ha förtroende för forskningsfusk? Mycket uppsiktsväckande i så fall.
Minalill skrev:Faktum kvarstår; hon har skrivit och skickat in en artikel som inte håller måttet. Det betyder inte att hon är en skurk eller att hon är en oduglig forskare.
Hur ska du ha det? Håller hon på med bedrägeri och forskningsfusk eller inte?
Anders M
Medlem av Uppsalainitiativet
"{The} existence of an unsolved problem in physics is not evidence for a supernatural explanation any more than the existence of an unsolved crime is evidence that a ghost committed it." / David Deutsch

tonyf
Inlägg: 2440
Blev medlem: sön 05 nov 2006, 23:57

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av tonyf » mån 22 dec 2008, 01:25

Minalill skrev:Här har Häggström slarvat ordentligt! I artikeln lägger han stor vikt vid vad som kan sägas vara etablerad vetenskap, och i vilken grad det är konsensus i klimatfrågan. Häggström menar att hypoteserna om att människors utsläpp ökar CO2-halten i atmosfären och att ökad CO2-halt i atmosfären bidrar till global uppvärmning är så väletablerade att "det skulle krävas en vetenskaplig revolution av sensationella proportioner för att kullkasta någon av dem".
Nej, det är tvärtom en mycket ordentlig, tydlig och klar artikel.
http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stoc ... ativet.pdf
(Detta är Häggströms web-publicerade manus, det är åtminstone mycket likt det slutligen i Folkvett publicerade, men jag har inte jämfört versionerna så i detalj att jag kan garantera att de är helt identiska.)

Observera att Häggström först delar upp grundproblemet "a" i två delproblem, a1: Att koldioxidutsläpp tenderar att öka koldioxidmängden i atmosfären. och a2: Att ökad mängd koldioxid i atmosfären tenderar att öka den globala medeltemperaturen.

a2 är en mycket enkel följd av koldioxidmolekylens egenskaper och hur elektromagnetisk strålning fungerar. Skulle förmodligen innebära att vi missförstått väldigt grundläggande fysik som vi länge varit/(trott oss vara!) mycket säkra på om detta visade sig trots allt fel.

a1 är naturligtvis betydligt mer osäker. Kanske finns det någon mekanism som "äter upp" koldioxidutskäppen? Men både teoretiska studier (Häggström nämner uttryckligen det man trott vara den mest sannolika potentiella mekanismen, absorption i haven), och direkta mätningar av koldioxid i atmosfären, tyder på att utsläppen ökar koldioxidmängden i atmosfären. Teorier för havsabsorption och andra potentiella sänkmekanismer för koldioxid är väl litet längre från den allra mest grundläggande fysiken. Men om de direkta mätningarna visar sig vara helt fel gissar jag att mycket helt grundläggande fysik skulle behöva omprövas. (Jag vet inte vilken mätmetod som används. Men de flesta mätmetoder baserar sig på grundläggande fysik.)

Att vi antingen har en antropogen växthuseffekt/ global uppvärmning, eller en vetenskaplig revolution inom fysiken p.g.a. extremt slarv under hela nittonhundratalet (eller, möjligen, extremt slarv och fusk vid alla direkta mätningar av koldioxidhalt i atmosfären plus mycket stora oväntade effekter i teoretiska modeller av koldioxidfällor), står därför klart.

Frågan som återstår är dock hur stor den är. Här kommer den svåra frågan om positiva och negativa återkopplingar in. Men att de negativa återkopplingarna skulle vara så stora (och dominerande) att effekten blir försumbar är naturligtvis ingen rimlig nollhypotes. En som skulle hävda det måste ha mycket goda argument för sitt påstående. Och här, och först här, kommer försök till mer detaljerade "klimatmodellering" in. Och de bästa modellerna som finns visar inte att den negativa återkopplingen skulle vara så stor och dominerande att globala uppvärmningen skulle bli försumbar...Minalill skrev:Vidare är det enligt Häggström hög grad av konsensus i den klimatvetenskapliga miljön.

Problemet är att Häggström bara tycks se på en del av klimatvetenskapen, och i denna del råder konsensus. Det finns många andra vetenskaper vars fynd inte alltid tas imot speciellt vetenskapligt redligt (av de klimattroende), även om dessa är mycket relevanta. Det gäller till exempel inom paleontologi, solforskning, statistik m.m. Science och Nature är vidare tidsskrifter som har blivit kritiserade för att inte ta in klimatskeptiska artiklar, även om dessa håller en hög vetenskaplig kvalitet.
Nej, de är inte direkt relevanta för frågan om "AGW". Häggström diskuterar kortfattat detta uttryckligen i sin artikel (se sid. 8 i web-länken ovan). Att det kan finnas (finns, faktiskt, men det räcker för diskusionen här med "kan finnas") också andra mekanismer för global klimatförändring än "a1 plus a2 plus med dem verkande positiva och negativa återkopplingar" ändrar ju inte på att "a1 plus a2 plus..." faktiskt finns. Däremot kan de ju vara relevanta indirekt, genom den kunskap man får där kan vara användbar också för det nuvarande problemet. Och som Häggström påpekar i sin artikel så stärker sådan kunskap i viktiga fall trovärdigheten för "AGW" (se diskusionen om "a2" och "a2*" i artikeln). Och i exakt samma fall hävdar klimatskeptikerna felaktigt att det skulle minska trovärdigheten för "AGW". Om det däremot skulle finnas kända fall där sådana fynd från andra vetenskaper indirekt talar emot "AGW", och Häggström förtiger dem i sin artikel, så skulle din anklagelse om Häggströms slarv kunna vara befogad. Men i så fall måste du argumentera specifikt för att det finns ett sådant.

Minalill skrev:Häggström refererar till en undersökelse av Oreskes. Hennes artikel stod i Science men visade sig vara ett falsarium (http://www.climateaudit.org/?p=195). Oreskes erkände till och med detta.
Hur går detta ihop med ditt "och i denna del råder konsensus" ovan? Förmodligen är du litet osäker på själv om det råder konsensus eller inte?
Förrästen
Minalill skrev:I artikeln lägger han stor vikt vid vad som kan sägas vara etablerad vetenskap, och i vilken grad det är konsensus i klimatfrågan.
Ja och nej. Visst lägger han ganska stor vikt vid frågan om vetenskaplig konsensus. Men (som jag hoppades skulle framgått av Häggströms artikel, och som jag hoppas framgår av de första delarna av min postning här) hans argumentation 'för AGW' är ju absolut inte enbart "de flesta 'klimatforskare' anser att det finns 'AGW', så därför bör vi andra tro att det finns 'AGW'", och sedan blir diskusionen om det faktiskt är så att de flesta 'klimatorskare' faktiskt dragit den slutsatsen eller inte. Tvärtom så gör han ju väldigt klart den grundläggande logiken bakom varför man "tror på AGW" (se diskusionerna om "a1", "a2", "a2*", "b"). Han för ju dessutom en ganska komplex diskusion om hur vi bör använda oss av "vetenskaplig konsensus". Å ena sidan så är ju verkligheten som den är, oavsett vad vare sig vetenskapliga forskare eller andra anser om den saken. I slutändan måste vi göra bedömningar av vad som faktiskt är, och dessa bedömningar måste (för att maximera chansen att de skall ge korrekta resultat) baseras på emperi och logik. Å andra sidan har lekmannen betydligt mindre möjligheter än den vetenskaplige forskaren att korrekt göra sådana bedömningar.
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

tonyf
Inlägg: 2440
Blev medlem: sön 05 nov 2006, 23:57

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av tonyf » mån 22 dec 2008, 02:04

Förrästen2,
Jag noterar nu att både jag och Minalill och andra här inte diskuterar det som är huvudpoängen i Häggströms artikel. Vi diskuterar huvudsakligen dels om "AGW-teorin är (väsentligen) korrekt", dels om det finns vetenskaplig konsensus om det eller inte. Men artikelns huvudbudskap är ju ett annat: många klimatskeptiker, och som speciellt exempel Stockholmsinitiativet, agerar pseudovetenskapligt. Observera att det skulle de naturligtvis kunna göra även om de skulle _råka_ ha rätt i "AGW"-sakfrågan. Så det är ju delvis en annan frågeställning (om än kopplat naturligtvis). (Jag tycker Häggströms argumentering för att Stockholmsinitiativet agerar pseudovetenskapligt är klockrent. Och eftersom jag uppfattar det som att ingen här ifrågasatt det (?), så finns det ju inget (än så länge!) att argumentera emot här för mig. Men ville bara påminna om att vår diskusion här än så länge är, visserligen inte off-topic, så åtminstone inte on-main-topic, vad gäller Häggströms artikel.)
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

tonyf
Inlägg: 2440
Blev medlem: sön 05 nov 2006, 23:57

Re: 2008:4 Häggström Klimatforskning

Inlägg av tonyf » mån 22 dec 2008, 02:30

Minalill skrev:Det sista först: vad ÄR sakfrågan? Jo, att Häggström använder huvudsakligen två argument för att diskreditera såkallade klimaskeptikere. 1. facktidskrifter publicerar inte klimatskeptiska artiklar. Belägg för detta är Orestes undersökning. 2. det råder i stort sett konsensus om att människoskapade utsläpp bidrar till global uppvärmning. Belägg för detta baserar sig i stort sett på punkt 1. Eftersom Orestes undersökning således utgör en stor del av Häggströms argumentation vill jag bestämt påstå att hennes bedrägeri är av vital betydelse! För Häggström, inte för klimatfrågan som sådan.
Som jag hoppas tydligt nog framgick av min postning 22 dec 2008 1:25 (varför är inte posterna numrerade?) så är detta ju inte huvudpoängen i Häggströms argumentation. Dock har du naturligtvis rätt i att om Oreskes undersökning inte är trovärdig (i allra värsta fall forskningsfusk, men till viss del även vid lägre grad av problem), och detta är någerlunda allmänt känt (t.ex.publicerat på något inte alltför obskyrt ställe) (eller artikeln ser direkt skum ut vid genomläsning), så skadar det allvarligt Häggströms trovärdighet. Alldeles speciellt som hans huvudpoäng i artikeln faktiskt är att man inte får använda ett vederlagt argument utan att försöka vederlägga vederläggningen. Men det återstår för dig Minalill att ge trovärdigt argument för att så faktiskt skulle vara fallet.
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

AndersY
Inlägg: 3915
Blev medlem: sön 19 okt 2008, 02:42
Ort: Täby
Kontakt:

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av AndersY » sön 08 mar 2009, 21:19

Minalill skrev:Science och Nature är vidare tidsskrifter som har blivit kritiserade för att inte ta in klimatskeptiska artiklar, även om dessa håller en hög vetenskaplig kvalitet.
Hög vetenskaplig kvalite enligt vem? Det kan ju ID-förespråkare och andra säga också om sina refuserade artiklar. Science och Nature är dessutom populära tidsskrifter där många vill publicera sig, så att många blir nekade är ju inte speciellt konstigt.
Minalill skrev:Häggström refererar till en undersökelse av Oreskes. Hennes artikel stod i Science men visade sig vara ett falsarium (http://www.climateaudit.org/?p=195). Oreskes erkände till och med detta. En forskare som påpekade Oreskes fel fick inte sitt brev publicerat eftersom hans fynd redan var allmänt kända på internet(!). Inte speciellt respektabelt beteende av en vetenskaplig tidskrift, kan man tycka.
Falsarium var väl ändå att ta i.
Hon gjorde en sökning på "Global climate change", men råkade i första versionen av sin artikel tappa bort "Global" i texten, vilket senare rättades. Kan någon verkligen tycka att det är ett betydelsefullt problem, annat än om man är på någon typ av patetisk jakt på felaktigheter och omöjligen kan se objektivt på resultaten? Det är ju ett tämligen neutralt sökbegrepp oavsett om det gäller att söka efter en artikel som försöker påvisa AGW eller motbevisa.

Nu var det ett tag sedan jag läste hennes artikel, men jag har för mig att hon mycket riktigt påpekar att hon inte alls får med alla artiklar som möjligen handlar om AGW, men att det är ett relevant sökbegrepp vars resultat hyfsat väl avspeglar forskningsläget.

Det relevanta tycker jag inte är att 0 artiklar av de 928 hittade, stödjer AGW-förnekarna, utan 0 av de ca 700 artiklar som verkligen handlade om AGW. De drygt 200 artiklarna som handlade om helt andra saker är ju inte relevanta alls om man vill få ett uppfattning mellan AGW:s vara eller icke vara ur forskningssynpunkt. Annars kan man ju alltid vidga sökbegreppet och till slut få enbart 5% av artiklarna som stödjer AGW-teorin, eftersom man får med alla möjliga artiklar. Det relevanta är ju hur stor del av de artiklar som handlar om existensen av AGW som visar att det inte existerar. I det här fallet var den andelen noll, trots en stor mängd artiklar i den aktuella sakfrågan.


Det var intressant att, i senaste Folkvett, läsa Stilbs och Nordins svar på Häggströms, i mitt tycke, klockrena artikel. Det gav visserligen ingenting nytt, men ändå lite intressant läsning. Stilbs var lite väl oprecis och svävande i sina svar, lite oklart om han t.ex. ville förneka sig ha påstått att allt är Thatchers fel, men jag tror inte det. Det var dock tydligen tagit ur sitt sammanhang på nåt sätt och man behövde läsa hela artikeln.

Jag har så himla svårt att förstå hur de tänker och hur man kan tolka resultaten så väldans ensidigt att man i stort sett enbart bryr sig om det minsta lilla tecken på att något är fel, samt närmast totalt okritisiskt hyllar någon som kommer med påståenden om AGW-teorins falskhet, vara vem det vara månde, bara han påstår att AGW inte existerar.

Att man kan vara mer eller mindre tvivlande till uppskattningarna och att det just är över 90% säkerhet att uppvärmningen sker inom ett visst intervall kan man ju vara lite ödmjukt kritisk till, men denna totala blindhet för alla andra bevis än de som stödjer den egna hypotesen om att en ev. förändring enbart är naturlig och dessutom ingenting om att det lika gärna kan vara fel åt andra hållet i så fall.

Dessutom förstod jag inte riktigt varför default-hypotesen skulle vara att en ev. uppvärmning skulle vara naturlig. Om vi bestämmer oss för att på kort tid elda upp nästan all tillgänglig olja och kol, vilket följdaktligen tillför atmosfären enorma mängder fossil CO2 varje år, till den ändå begränsade CO2 som redan finns där. Borde inte default-hypotesen då vara att den tillförseln kan ge en uppvärmning och speciellt när man konstaterar en god korrelation mellan CO2-haltens ökning och temperaturstegringen? Inget hållbart bevis, men om man nu nödvändligtvis skall ha en default-hypotes, så känns den i mina ögon som betydligt troligare.

Vad har förresten en default-hypotes för betydelse? Får man inte undersöka andra hypoteser då, eller behöver inte en default-hypotes bevisas?
Gäller en default-hypotes tills den har överbevisats, alltså lite omvänd bevisföring?
Nordin är ju professor i vetenskapsteori, så jag antar att han har lite mer koll på det här än mig, men jag tycker det låter klart konstigt med denna frisedel för default-hypoteser.
/Anders Ytterström

"Nothing is so firmly believed as that which we least know." - Michel de Montaigne

Användarvisningsbild
botmund
Avstängd
Inlägg: 750
Blev medlem: sön 13 nov 2005, 10:34
Ort: In a Steel Town East of Eden

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av botmund » mån 09 mar 2009, 16:34

AndersY skrev:Stilbs var lite väl oprecis och svävande i sina svar, lite oklart om han t.ex. ville förneka sig ha påstått att allt är Thatchers fel, men jag tror inte det. Det var dock tydligen tagit ur sitt sammanhang på nåt sätt och man behövde läsa hela artikeln.
Har han också varit inne på den linjen!? Du blandar inte med mitt tidigare inlägg?

AndersY
Inlägg: 3915
Blev medlem: sön 19 okt 2008, 02:42
Ort: Täby
Kontakt:

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av AndersY » mån 09 mar 2009, 17:17

botmund skrev:
AndersY skrev:Stilbs var lite väl oprecis och svävande i sina svar, lite oklart om han t.ex. ville förneka sig ha påstått att allt är Thatchers fel, men jag tror inte det. Det var dock tydligen tagit ur sitt sammanhang på nåt sätt och man behövde läsa hela artikeln.
Har han också varit inne på den linjen!? Du blandar inte med mitt tidigare inlägg?
Nej, en av artiklarna han skrivit i sourze.se: Klimatfrågan – en gudagåva till politikerna

För att inte bli anklagad att "klippcitera" så tar jag med hela stycket:
Hur har allt detta uppstått? Som många vet så var det en gång Margret Thatcher som ville ha någon trovärdig motivering för åtgärder avsedda att politiskt kväsa Storbritanniens kolgruvarbetare och att satsa på mer kärnkraft. Den eventuella påverkan koldioxid från stenkol kunde ha på "global uppvärmning" fann hon som f.d. kemist vara ett lämpligt politiskt argument. Men det saknades några vetenskapliga belägg för så verkligen var fallet. Hon skapade då ett stort forskningscentrum med uppdrag att utreda frågan (Hadley Centre), och gav därmed ett stort antal forskare en försörjning. Givetvis blev detta självgenererande - kom bara med stöd för hypotesen, så får ni ytterligare medel för att gå vidare. Resultatet är nog i dag uppenbart för alla med rimlig tankeförmåga - snöbollen har växt till en lavin - troligen 100 000-tals forskare, byråkrater, mediefolk och journalister är nu beroende av klimatalarmism för sin personliga försörjning.
Så, har ni rimlig tankeförmåga?
/Anders Ytterström

"Nothing is so firmly believed as that which we least know." - Michel de Montaigne

Användarvisningsbild
piotrr
Inlägg: 19628
Blev medlem: mån 13 mar 2006, 14:47
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av piotrr » mån 09 mar 2009, 23:34

Jag är glad att Peter Stilbs i senaste Folkvett äntligen erkände var han står, nämligen på den sida som "vill exponera det närmast obefintliga vetenskapliga underlaget för den s.k. koldioxidhypotesen".

Koldioxidhypotesen. Varför inte. Om man nu skall säga emot, varför inte säga emot alltihopa.
/ Per Edman
Kiri-kin-tha's first law of Metaphysics: Nothing unreal exists
Folkpartiet Norrmalm. Vetenskap och Folkbildning. Uppsalainitiativet. Inlägget innehåller mina åsikter.

ingno63
Inlägg: 10
Blev medlem: mån 16 mar 2009, 14:33

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av ingno63 » fre 20 mar 2009, 16:24

Enligt min mening begick tidskriften Folkvett ett misstag när man publicerade Häggströms första artikel. Redaktionen borde ha dragit öronen åt sig redan när de såg att han baserade sin anklagelse om pseudovetenskap mot Stockhomsinitiativet på artiklar i Expressen och Source.se istället för på den litteratur (böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter) som skeptiska klimatforskare publicerat. Det är ju självklart att populär- och debattartiklar inte gör anspråk på att vara vetenskap. Deras syfte är ju att informera och att debattera. Därmed faller ju hela argumentationen om pseudovetenskap.

Grunddefinitionen på att x är pseudovetenskap = x gör ANSPRÅK på att vara vetenskaplig forskning, men är i själva verket inte det.

Hade jag ingått i Folkvetts redaktion så hade jag formulerat ett refuseringsbrev ungefär så här: "Bäste Olle Häggström. Vi kan tyvärr inte publicera din artikel eftersom du inte diskuterar den orginallitteratur som finns på området utan istället bygger hela din argumentation på debattartiklar. Du får alltså som hemläxa att sätta dig in i IPCC-kritikernas forskning på området och eventuellt återkomma med en ny artikel om du fortfarande anser att det finns skäl för att döma ut detta som pseudovetenskap. Med vänlig hälsning ..."

Ingemar Nordin
Ingemar Nordin

Användarvisningsbild
ErikS
Inlägg: 1752
Blev medlem: tis 16 okt 2007, 19:46
Ort: Hisingen

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av ErikS » fre 20 mar 2009, 16:43

Så man får inte kritisera Stockholmsinitiativet?

Användarvisningsbild
ErikS
Inlägg: 1752
Blev medlem: tis 16 okt 2007, 19:46
Ort: Hisingen

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av ErikS » fre 20 mar 2009, 17:09

För att förtydliga mitt förra inlägg så undrar jag varför Häggström skulle gå igenom den vetenskapliga litteraturen när SI:s aktivitet är insändare och debattartiklar, men inte klimatforskning. För övrigt definierar Häggström i inledningen av sin artikel:
Här kommer jag att använda mig av ordet pseudovetenskap i betydelsen argumentation som utger sig för att vara vetenskaplig men som inte är det.

jjerkert
Inlägg: 424
Blev medlem: sön 28 nov 2004, 19:46
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av jjerkert » fre 20 mar 2009, 17:43

Jag undrar precis samma sak som ErikS.

Användarvisningsbild
piotrr
Inlägg: 19628
Blev medlem: mån 13 mar 2006, 14:47
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av piotrr » fre 20 mar 2009, 17:56

ingno63 skrev:Enligt min mening begick tidskriften Folkvett ett misstag när man publicerade Häggströms första artikel.
Vad skönt det är att det inte är Stockholmsinitiativet som bestämmer vad som publiceras.
ingno63 skrev:han baserade sin anklagelse om pseudovetenskap mot Stockhomsinitiativet på artiklar i Expressen och Source.se istället för på den litteratur (böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter) som skeptiska klimatforskare publicerat.
Lustigt ordval. Vore det alltså rätt av Häggström att basera sina argument på publikationer som gjorts av enbart "skeptiska" klimatforskare? Det, om något, vore väl ett medvetet åsiktsbias?
/ Per Edman
Kiri-kin-tha's first law of Metaphysics: Nothing unreal exists
Folkpartiet Norrmalm. Vetenskap och Folkbildning. Uppsalainitiativet. Inlägget innehåller mina åsikter.

ingno63
Inlägg: 10
Blev medlem: mån 16 mar 2009, 14:33

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av ingno63 » fre 20 mar 2009, 19:52

Försök och skärp er nu! :smile2: Tror ni på allvar att en debattartikel i Expressen gör anspråk på att vara en vetenskaplig artikel? Nej, självklart inte. En sådan kan omöjligt ta upp hela den vetenskapliga diskussionen inom området. Istället gör man medvetna förenklingar och klargöranden som ändå skall vara informativa för läsaren. Att sedan komma och anklaga Stockholmsinitiativet (som alltså inte sysslar med vetenskaplig forskning, utan med informationsspridning och debatt enligt stadgarna) för att inte ha tagit upp än det ena eller andra i ett högst komplext forskningsområde, är ju bara löjligt.

Återigen: för att något skall kunna vara pseudovetenskap så måste det finnas ett anspråk på att det är vetenskap. Jämför ni exempelvis med kreationism eller von Däniken så görs just sådana anspråk i böckerna. Skulle jag anklaga denna "forskning" för pseudovetenskap (vilket jag faktiskt gjort i andra sammanhang) så skulle jag gå direkt på käll-llitteraturen (publicerade böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter), inte på eventuella tidningsartiklar som recenserar eller refererar till dem.

Samma sak med skeptikerna till IPCC. Gå direkt på den skeptiska forskning som finns och visa i så fall att denna är pseudovetenskap.

Nej, Folkvett har helt enkelt begått en generande blunder, och vi som följt föreningen och tidskriften sedan starten får bara hoppas på att detta var ett enstaka missöde.

Ingemar
Ingemar Nordin

ingno63
Inlägg: 10
Blev medlem: mån 16 mar 2009, 14:33

Re: 2008:4; [...] exemplet Stockholmsinitiativet, Olle Häggström

Inlägg av ingno63 » fre 20 mar 2009, 19:58

ErikS skrev:Så man får inte kritisera Stockholmsinitiativet?
Jovisst. Men inte för pseudovetenskap eftersom de inte gör anspråk på att bedriva vetenskap. Däremot kan man eventuellt kritisera den för ovederhäftig rapportering, eller liknande. ungefär som Stockholmsinitiativet kritiserar SvD och DN för ovederhäftig rapportering om forskningsläget inom klimatforskningen.
Ingemar
Ingemar Nordin

Skriv svar