SAC Syndikalisterna

Diskutera ämnen som inte hör hemma i något annat forum.
AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » lör 08 apr 2006, 12:16

Personer som torgför fascismliknande åsikter skulle inte varit långlivade i ett "liberalt" parti heller och i en socialistisk organisation är det en fördel om man delar den socialistiska grundsynen.(ex. jämlikhetsidealet)
Det finns inga "sektledare" som bestämmer ideologin inom SAC och såvitt jag vet (det kan finnas exempel som jag inte känner till) är Torbjörn den enda person som uteslutits ur Göteborgs LS de senaste 20 åren, så det är inte vanligt att personer utesluts.

Användarvisningsbild
torbjorn
Avstängd
Inlägg: 1126
Blev medlem: mån 14 feb 2005, 14:43
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av torbjorn » lör 08 apr 2006, 12:25

AndreasK skrev:Nej! Georges Sorel är inte "den största tänkaren" inom syndikalismen.
Du kanske skulle leta upp något i stil med Bra böckers världshistoria?
AndreasK skrev:han läser källor som "fan läser bibeln" och att han medvetet väljer och vrakar bland sitt källmaterial för att "bevisa sin tes". Detta är inte en demonstration i "vetenskaplig metodik".
Det var något nytt. Du är välkommen att föra saken i bevis.
AndreasK skrev:Om jag inte kommer ihåg helt fel så underkändes också den "historiska uppsats" han säger sig basera boken på vid historiska institutionen vid Göteborgs Universitet.
Här kommer ett förslag: istället för att upprepa vad andra sagt till dig: kontrollera själv! Gå upp till GBG universitet och kontrollera att uppsatsen finns där.
(Hur svårt kan det vara?)
AndreasK skrev:orsaken till den stora bitterhet han känner inför SAC.
Du får gärna kommentera mina uppgifter ovan istället för att konstruera din egen sanning.

Hur var det nu med trettonåringarna jag skrev om...?
(Och alla de andra)

En sak frapperar mig: du återkommer till två av tre om mina verk. Varför kommenterar du inte Det styckade stjärnans union? Faktum är att ingen, absolut ingen, bland syndikalister kommenterat en enda uppgift ur den någonsin.
(Blir du den förste?)

Användarvisningsbild
Billy Kropotkin
Inlägg: 4643
Blev medlem: mån 26 dec 2005, 23:32

Inlägg av Billy Kropotkin » lör 08 apr 2006, 12:51

Anders skrev:Med andra ord är SAC en förening som sparkar ut människor för att de tycker saker som sekt-ledarna anser vara fel. Tja, vad ska man säga...
Man skall väl säga att Göteborgs LS (inte SAC!) är en förening som sparkar ut människor för att de driver en linje som är oförenlig med föreningens stadgar. Det gäller väl praktiskt taget alla föreningar? Våra riksdagspartier sparkar då och då ut människor av samma skäl.
I contradict myself? So I contradict myself. I am vast. I contain multitudes.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » lör 08 apr 2006, 14:02

Till frågan om "Den styckade stjärnans union". Orsaken till att jag inte kommenterar den är jag inte läst den.

Vad gäller uppatsen, ska jag kolla upp det.

Vad gäller "Det rödsvarta spöknippet" så är det för länge sedan jag läste den för att jag ska vilja, eller orka gå igenom alla medvetna feltolkningar och selektiva källciteringar som boken är prov på. Jag uppmanar folk att läsa den själva om de är intresserade. Desutom ifrågasätter jag om man kan dra slutsatsen om att syndikalism och fascism är "syskonideologier" utifrån de "fakta" som presenteras i boken.

Några huvudteman,

Korporativismen.
Du definierar korporativism som en samhällorganisering som utgår från arbetslivets branschindelning. Om jag nu skulle köpa den begränsade definitionen så kan jag gå med på att den "ortodoxa" syndikalismens organisationsform är korporativ. MEN om vi studerar den korporativa organiseringens uppbyggnad inom fascismen och syndikalismen kan vi istället se en mycket avgörande skillnad.

Fascismens korporativa organisering är centralistisk, och styrd ovanifrån av en auktoritär och diktatorisk stat. Vidare bygger den på ett institutionaliserat klass-samarbete (dvs relationen mellan arbetsköpare och arbetare från det kapitalistiska samhället bibehålls) för "nationens" och statens bästa. Klasskampen är förbjuden eftersom den "söndrar" nationen.
Den syndikalistiska organisationsformen bygger på en basdemokratisk/direktdemokratisk och decentralistisk organisering där beslut fattas demokratiskt på arbetsplatserna. Eventuell centralmakt delegeras nedifrån genom representation med företrädesvis bundna mandat. Dessutom åtnjuter de enskilda enheterna ett stort mått av lokalt självstyre. Relationen arbetsköpare/arbetare är avskaffad eftersom de som arbetar har tagit över produktionsmedlen och förvaltar dem själva.(dvs socialisering och självförvaltning). Klasskampen är syndikalismens kärna.

Parlamentarismen.
Du säger att en likhet mellan fascism och syndikalism är viljan att avskaffa parlamentarismen. Om vi istället tittar närmare på varför fascismen vill avskaffa paralamentarismen ser vi att de tycker att den är "för demokratisk". Fascismen vill avskaffa demokartin överhuvudtaget och därför är det inte konstigt att de motsätter sig parlamentarismen.
Om vi nu går till syndikalismens kritik av parlamentarismen går den ut på att den är för "centralistisk" och inte "tillräckligt demokratisk" utifrån ett direkt-demokratiskt/basdemokratiskt perspektiv. Från anarkismen har syndikalismen ärvt en motvilja för centralisering av makt och parlamentarismens "öppna mandat" för centralmakten ses som en inskränkning av det direkt-demokartiska lokala självstyret.
Återigen en likhet som vi närmare granskning visar sig vara en skillnad.

"Den direkta aktionen".
Både fascism och syndikalism använder sig av "direkt aktion", dvs handling utan ombud, där de som direkt berörs av ett problem tar saken i egna händer och åtgärdar det. Detta gäller för alla utomparlamentariska revolutionära rörelser. Därigenom är inte syndikalismen mer lik fascsimen än övriga socialistiska rörelser, eller för den delen "borgerligt demokratiska" rörelser likt de som låg till grund för franska eller amerikanska revolutionen.
Möjligtvis ligger syndikalismens användning av begreppet närmare den anarkistiska synen, men att säga att anarkister är fascister är en ganska skev slutsats.

Elitism
Alla politiska rörelser vill att deras idéer ska få genomslag och kan ses som "en medveten minoritet". I detta perspektiv blir all organisering inom exempelvis politiska partier ett uttryck för "elitism". I "Det rödsvarta spöknippet" raljerar Torbjörn över uttrycket att syndikalismen(och för den delen anarkismen) vill "vägleda massorna" på vägen mot revolutionen. Med detta avses naturligtvis uppvigling (även genom inspiration genom eget motstånd, sk. handlingens propaganda) och agitation eftersom man som politisk rörelse gärna ser att samhällsutvecklingen tar den inriktning man önskar. De revolutionära processer som vi sett genom historien har varit mer eller mindre "spontanistiska" och till skillnad från mer auktoritära revolutionära strömningar bejakar syndikalismen och anarkismen de basdemokratiska organiseringsformer som ofta spontant uppstår vid folkliga resningar(ex. Ungern 1958) Detta till skillnad från till exempel den leninistiska varianten av marxismen som uttryckligen talar om att kommunistpartiet ska "leda" massorna och att "proletariatets diktatur" innebär partiets diktatur. Eller för den delen fascismen som anser att "de starkaste" ska leda samhället utan demokratiska begränsningar. Talet om att "vägleda massorna" hos syndikalismen och anarkismen (kommer från Bakunin) kommer just ur en polemik mot de "auktoritära" socialistiska strömningar som menar att "partiet" ska leda arbetarklassen eftersom partiet vet "arbetarklassens bästa". Inom syndilkaismen är det "arbetarklassen själva" som ska styra utvecklingen. Där av följer pratet om att vägleda (återigen är det misstänksamheten mot centralmakten som skiner igenom)
Detta faktum att syndikalismen i likhet med andra politiska rörelser tycker att deras sätt att se på samhället är korrekt gör inte syndikalismen mer lik fascismen än någon annan politisk rörelse.


Till ditt påstående om 13-åringar som drivs framför polisens kulor av ledarna i SAC. Detta är absurt och mer en produkt av din förvridna syn på SAC än av verkligheten Jag antar att du syfter på EU-toppmöteskravallerna och då kan jag passa på att komma med en sakupplysning. SAC-Syndiklaisterna ingick i Göteborgsaktionen tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet; Miljöförbundet Jordens Vänner, Centernej till EU, Fältbiologerna och många fler organisationer. Alla av Göteborgsaktionen anordnade demonstrationer genonmfördes utan våldsamheter och demonstrationsvägen för den stora demonstrationen lades till och med om för att undvika kravaller och provocerande lägen. Är också Vänsterpartiet och Miljöpartiet manipulativa organisationer där ledarna driver 13-åringar att riskera livet framför polisens kulor.

Om det nu är så att du inte syftar på EU-toppmötet kan vidare upplysa dig om att det finns väldigt få 13-åringar som är medlemmar i SAC. De allra flesta medlemmar går med när de kommer ut på arbetsmarknanden precis somi andra fackföreningar.

Om du syftar på SUF (Syndikalistiska ungdomsförbundet) så vill jag upplysa dig om att det är en organisatoriskt självständig ungdomsorganisation (även om de naturligtvis får bidrag från SAC, precis som Naturskyddsföreningen ger bidrag till Fältbiologerna) som inte är styrd av några "ledare" från SAC. Varken SUF eller SACs centralt förtroendevalda har något intresse av att SAC blandar sig i SUFs verksamhet. Dessutom är det fullständigt oförenligt med den direktdemokratiska och "anticentralistiska" organisationsstrukturen inom SUF. Inte ens om de ville det skulle några "ledare" inom SAC kunna styra SUFs självstyrande lokalavdelningar.

Dessutom faller argumentet om att "ledare" inom SAC skickar ut SUF för att kravalla ganska platt genom det faktum att i den begränsade mån det förekommer kritik mot SUF från medlemmar i LS av SAC handlar den oftast om att SUF borde vara mindre "kravallromantiska".
Senast redigerad av 1 AndreasK, redigerad totalt 0 gånger.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » lör 08 apr 2006, 14:24

Så till Sorel som den viktigaste tänkaren inom syndikalismen. Jag kan erkänna att Sorel finns med i den syndikalsistiska idehistorien och, men att lyfta fram honom som viktigare än exempelvis Marx, Bakunin, Kropotkin, Proudhon och Rocker är bara trams. Och att göra så är ungefär lika hederligt som när journalister klipper bort de delar av intervjuer som inte styrker deras tes.
Enda anledningen till att betona Sorel som den "viktigaste tänkaren" är att det passar bra med tesen om att syndikalism och fascism är syskonideologier.

Användarvisningsbild
torbjorn
Avstängd
Inlägg: 1126
Blev medlem: mån 14 feb 2005, 14:43
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av torbjorn » sön 09 apr 2006, 00:20

AndreasK:
Du slösar bara min tid.
Jag har varit med om dessa diskussioner hundra gånger förr. Allt har jag svarat på gång på gång. Mina teser är inte "feltolkade" eller selektiva. De är korrekta- om inte annat bevisas det av bristen av försvar från sådana som dig. För hundrade gången kommer anklagelsen "TH säger att syndikalism=fasicm", "TH säger att Sorel är syndikalismens störste". Inget av dessa påståenden är sanna. Detta är vad syndikaliströrelsen skapat som varande budskapet i min bok. Och så blir jag anklagad! Det är DU som gör en feltolkning, sedan bekämpar du din egen travesti. Försök läsa och förstå det jag säger istället för att bara upprepa vad SAC har sagt genom sina kanaler sedan 1995. Läs Den styckade stjärnans union istället så får du ju svar på alla de saker du tar upp. Jag tänker inte ta upp dem här igen.
Resten av ditt inlägg var bara de vanliga flosklerna. Standardundanflykter och bortförklaringar.

En sak du inte svarar på är mina anklagelser om förföljelser, både mot mig och flera andra jag namnger. Varför tar du inte upp dem?

Slutligen: detta är inte en politiskt forum. En av orsakerna till att jag gillar detta forum är att man debatterar med argument. Inte genom att tillskriva avsikter (förtydligande: om jag säger att det är på ett visst sätt så blir det inte mindre sant för att du pekar på mig och skriker "Det där säger du bara för att...." och sedan hittar du på din egen föklaring till mitt handlande.
Så gör man i syndikalistkretsar, men så gör man inte här.
En annan sak är att man inte anklagar falskt och skriver om ordens betydelse på detta forum. Det gör man i vänsterkretsar men inte här.
Du har hittat på att jag känner "bitterhet" och du kallar mina idéer "fascismliknande" vid två tillfällen.
Gör inte om detta. Du är härmed varnad.

Notera att varningen ovan är en privat varning från torbjorn, ej från moderatorerna. /SuperDupe

Användarvisningsbild
Billy Kropotkin
Inlägg: 4643
Blev medlem: mån 26 dec 2005, 23:32

Inlägg av Billy Kropotkin » sön 09 apr 2006, 07:32

torbjorn skrev:Du slösar bara min tid.
Om du verkligen tycker att din tid slösas så skall du väl inte ägna dig åt diskussionen?
Du är härmed varnad.
Och exakt vad betyder det?
I contradict myself? So I contradict myself. I am vast. I contain multitudes.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » sön 09 apr 2006, 14:46

Jag drar mig ur diskussionen eftersom jag endast verkar reta upp Torbjörn och trigga hans SAC-hat ytterligare. Helt uppenbart kommer vi ingenstans och det skulle även vara slöseri med min tid att fortsätta.

Dessutom hänvisar Torbjörn hela tiden till "Den styckade stjärnans union" och eftersom jag inte har läst denna, så har jag ingen möjlighet att bemöta de argument han säger är samlade i den.

Användarvisningsbild
torbjorn
Avstängd
Inlägg: 1126
Blev medlem: mån 14 feb 2005, 14:43
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av torbjorn » sön 09 apr 2006, 18:53

Du kunde börja med, din fege sk*t, att be om ursäkt för att du har ljugit om mig. Jag har förklarat att du har sagt osanningar om mig, tillskrivit mig avsikter samt påstått att jag sagt två saker som jag inte sagt.
Jag är medveten om att du också är ett offer för dem som styr sekten SAC. Du rapar bara upp vad du har fått lära dig.
Men det ändrar inte att du också har ett ansvar. Ta tillbaka vad du falskligen har påstått innan du drar dig tillbaka. Är du tillräckligt modig och vuxen för det? -att du inte är tillräckligt dristig för att läsa min bok och ta det av innehållet har du gjort fullständigt klart. Tänk vilka sanningar du skulle kunna upptäcka.....
Håll dig borta från mig i fortsättningen - Och det gäller även mina inlägg på VoFs forum.

Blickfånget
Inlägg: 149
Blev medlem: mån 15 aug 2005, 11:12

Inlägg av Blickfånget » sön 09 apr 2006, 19:10

torbjorn skrev:Håll dig borta från mig i fortsättningen - Och det gäller även mina inlägg på VoFs forum. [plus mycket mer i samma stil, med hot, aggressioner och annat som inte hör hemma på ett diskussionsforum]
Det här var snudd på det ömkligaste jag sett. Skriver man på ett öppet forum får man acceptera att vem som helst av forumets medlemmar som följer forumets regler kan svara. Vill man ha det på något annat sätt får man skapa en sluten klubb för inbördes ryggdunk och beundran.

Användarvisningsbild
torbjorn
Avstängd
Inlägg: 1126
Blev medlem: mån 14 feb 2005, 14:43
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av torbjorn » mån 10 apr 2006, 08:19

Blickfånget skrev:Det här var snudd på det ömkligaste jag sett. Skriver man på ett öppet forum får man acceptera att vem som helst av forumets medlemmar som följer forumets regler kan svara.
Inte smart attt förolämpa mig, Blickfånget. För övrigt: tycker du det är trevligt att förolämpa folk och sedan smita undan när man blir överbevisad? Skulle allt varit OK om tex Nazityskland 1943 sagt "Oj, vi kommer nog inte vinna. Nu åker vi hem och slutar kriget. Allt glömt och inget gammalt groll!". Tycker du att jag har fog för att bli förbannad eller inte? Forumets regler är en sak, en annan är personliga angrepp. Varför skulle jag stå ut med det? Det är inte ömkligt att kräva att påståenden (eller i detta fall anklagelser) förs i bevis. Och det är inte ömkligt utan rakryggat att ställa sig upp och erkänna att man har gjort fel. Om du inte kan fatta det så är det kanske du som inte hör hemma på detta forum.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » mån 10 apr 2006, 12:46

torbjorn skrev:alla tiders största syndikalistklassiker "Tankar om våldet" av Georges Sorel


Förlåt om jag missförstod detta uttalande som att du menar att Georges Sorel är syndikalismens största. Faktum kvarstår dock att ett av "de viktigare argumenten" i "Det rödsvarta spöknippet" bygger just på Sorel som en av de största tänkarna inom syndikalismen och ett mycket starkt betonande av hans betydelse. Detta kan du inte förneka.

Vad gäller "feltolkningar" kommer här ett exempel på vad jag anser vara en sådan "glidning"

I "Det rödsvarta spöknipet" skriver Torbjörn:
I Lennart K Perssons bok "Syndikalismen i Sverige" är Sorels roll så självklar att han bara nämns helt kort på en sida. Sorels betydelse behöver enligt denna bok tydligen inte redovisas ytterligare. I Syndikalismen i Sverige slås endast den reservationen fast att Sorel inte bör betraktas som skaparen av syndikalismen...
Kan det inte vara så att orsaken till att Sorel inte nämns på mer än en sida och i de termer som används, är att Sorels betydelse för syndikalismen är betydligt mindre än du vill påstå Torbjörn.

Vad gäller "att läsa källor som fan läser Bibeln" kan jag exemplifiera med ett citat ur din bok:
Hur syndikalisterna definierar fascism kan man läsa i det alster syndikalisterna tryckt upp. Bland annat kunde man i nummer 2/1992 av göteborgssyndikalisternas medlemsblad läsa en insändare.......
Att på detta sätt plocka ut enskilda insändare ur ett medlemsblad och sedan generalisera detta till att gälla "ideologin" eller organisationen i sin helhet, och inte bara uttryck för enskilda medlemmars mer eller mindre välformulerade åsikter, är ett exempel på vad jag anser vara ohederligt användande av källmaterial och bidrar inte till din trovärdighet.


Vad gäller uppsatsen skall jag kolla upp det och ber om ursäkt om jag påstått något felaktigt.

Har jag påstått att du säger att "syndikalism=fascism"? Jag kan bara minnas att jag sade att du driver tesen om att "fascism och syndikalism är syskonideologier" vilket jag anser vara en rimlig tolkning av de uppunktade slutsatserna i "Det rödsvarta spöknippet" Jag citerar:
Slutsatsen av detta verk skulle kunna uttryckas i följande korta satser:

att syndikalism och fascism är skapde av samma ideologer
att de härstammar ur likadana teorier
att de har samma uppfattning om parlamentarisk demokrati och vill avskaffa den
att de har exakt likadana metoder för sitt gemensamma mål
att de har korporativism som sitt gemensamma mål
att de har likartade anspråk på att vara en elit
att de hämtar medlemmar ur varndras rörelser
Är jag den enda som tolkar detta som jag gjort ovan?

Jag tänkte kortfattat bemöta dessa påståenden i den mån jag inte gjort det redan.
De första två punkterna bygger till stor del på "Sorels betydelse"

Den tredje, femte och sjätte punkten har jag redogjort för i ett tidigare inlägg.

Den fjärde punkten stämmer inte, då den viktigaste metoden för syndikalismen är den fackliga organiseringen och den ekonomiska kampen på arbetsplatserna. Fascismen ser så vitt jag kommer ihåg inte med särskilt blida ögon på klasskampen och fackföreningar. Vad gäller utomparlamentarisk politik och "revolutionär" politik så är syndikalismen inte mer lik fascsimen än vad den är andra revolutionära rörelser vilket jag påpekat tidigare.

Den sjunde punkten är i mitt ögon den intressantaste då jag tycker att den "tredje positionen" inom fascismen är är ganska intressant som studieobjekt (jag håller definitivt inte med dem). Denna "vänsterfalang" inom fascismen har i stora delar av sitt program likheter med socialistiska rörelser, men kopplat till en aggressiv nationalism (och ofta rasism) och strävan efter att avskaffa demokratin (någon mer än jag som ser likheter med maoister och Stalins idéer och praktiska politik). Jag är för dåligt påläst om "Falangen" i Spanien under 30-talet, men av vad du skriver i "Det rödsvarta spöknippet" får intrycket av att de verkar vara "tredjepositionistiska" i sin fascism, i likhet med den "strasseristiska nazismen". Att det förekommer sidbyten mellan vänstern och fascistiska rörelser är ju inget nytt (många känner nog till Nils Flyg här i Sverige) och dessa sidbyten kan kanske till viss del förklaras utifrån "tredje positionen", men kan inte förklaras helt utan att vi känner till de "personliga bevekelsegrunder" dessa personer hade.
En till intressant aspekt rörande Spanien kan nämnas. Jag såg en dokumentär som hette "Den svarta hunden"på SVT för några månader sedan. Denna dokumnetär skildrade utifrån några familjers fotoalbum och dagböcker den växande konflikten och det senare inbördeskriget. I denna film näms det intressanta faktum att vissa av de som togs som krigsfångar av Falangen och regeringen gavs valet mellan att gå med i Falangen eller bli arkebuserade. En av personerna som skildras i filmen gjorde ett sådant sidbyte.

Vad gäller mitt påstående om din "bitterhet" inför SAC så anser jag att det är en rimlig tolkning av ditt uttalande tidigare här i diskussionen. Jag citerar:
Aversion....önskar det var sant. Veritabelt hat är tyvärr närmare sanningen.
Jag anser att "bitterhet" är att beskriva detta synsätt på ett ganska milt sätt och det är ett faktum att du blev utesluten ur Göteborgs LS av SAC 1992. Uteslutningar av medlemmar är aldrig en "trevlig" process i en organisation, men jag undrar vad du såg hos SAC från första början då din syn på människor och politik verkar vara allt annat än socialistisk. För att komma med tydliga exempel behöver jag gräva i arkiv och det har jag inte tid med även om de åsikter du gav uttryck för, före uteslutningen finns väl dokumenterade i form av arkiverade exemplar av SAC-kontakt (SACs dåvarande medlemstidning).


Ditt påstående om att jag skulle vara ett "offer för ledarna i SAC" är enbart ett sorgligt utslag av just "konspirationstänkande" och ett bekvämt sätt att skjuta undan kritik av din tes i "Det rödsvarta spöknippet".
Det är också bekvämt för dig att avfärda de argument jag kommer med som "floskler och undanflykter".

Återigen måste jag påminna dig om att jag inte kan bemöta argumenten i "Den styckade stjärnans union" eftersom jag inte läst boken. Möligtvis kan jag återkomma då jag läst den, men för att ta ställning till innehållet krävs en hel del "arkivgrävande" för att kunna bilda sig en helhetsbild av händelseförlopp och olika personliga motsättningar som legat till grund för personers agerande. Jag litar inte på dina tolkningar Torbjörn, då du inte kan förväntas vara särskilt objektiv i din syn på SAC givet ditt citerade uttalande ovan.

Slutligen vill jag påpeka att jag inte uppskattar förtäckta hot i denna debatt.
Senast redigerad av 1 AndreasK, redigerad totalt 0 gånger.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » tis 11 apr 2006, 00:37

Torbjörn.
Jag är nu informerad om sakförhållandet kring din uppsats. Den underkändes i sitt originalutförande, men godkändes vid ett senare tillfälle efter att den skrivits om. Rätt ska vara rätt.

AndreasK
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 06 apr 2006, 19:51
Ort: Göteborg

Inlägg av AndreasK » tis 11 apr 2006, 12:13

Det är Sorels människosyn jag menar är fascsismliknande, vilket du uppenbarligen instämmer i eftersom du själv argumenterar enligt den linjen i "Det rödsvarta spöknippet. En av orsakerna till att du uteslöts ur Göteborgs LS av SAC var just din beundran för Sorel.

Jag citerar ur ett diskussionsprotokoll från mötet (25/8 1992) då du uteslöts:
....Hon hade då frågat TH om hans åsikter om exempelvis Sorel, en man som TH då liksom under LS-mötet, sade vara "den största syndikalisten någonsin". TH hade till synes mycket svårt att förstå invändningar mot detta att socialism utan respekt för människors värde inte är så lyckat.
För att illustrera den människosyn du gav uttryck för citerar jag ett inlägg du vid den tiden gjorde i Högskolevänsterns tidning HV-nytt. Kursiveringar och "fetningar" är mina. Med dina egna ord:
Vänstern måste bli mer populistisk

Det är med bestörtning jag åser Högskolevänsterns urartning. Partiet har knapppt hunnit bildas förrän de klassiska orimligheterna gör sig gällande, de vilka är ansvariga för den likgiltighet som präglat arbetarklassens inställning till vänstern under ett hundra år. Någonting måste vara fruktansvärt fel med en rörelse som inte lyckats attrahera mer än ynkliga fyra-fem procent av väljarkåren och jag hoppas att mitt inlägg i debatten leder till ändring beträfffande detta.
Orsaken till vänsterns dilemma är naturligtvis en mängd samverkande faktorer, men idag skall jag koncentrera mig på de fundamentala. Vänstern påstår sig representera - eller i varje fall vilja representera - arbetare och låginkomsttagare.
Frågan som dyker upp då är alltså: Varför envisar vänstern med att kategoriskt avvisa självklara och allmänt spridda åsikter som förekommer inom denna grupp? Varför vägra vänstern att bli "populistisk"? Gå ut och fråga vanliga anständiga arbetare om de vill att deras barn går arbetslösa och bostadslösa på grund av missriktad solidaritet med invandrare. Gå ut och fråga dem hur många som vill ha högre skatter för att försörja knarkare och missanpassade, samtidigt som deras föräldrar på sjukhemmen inte får den vård de behöver.

Nej det får vara nog med denna attityd inom socialismen. Vänd blicken mot öster och se den asiatiska traditionen, Mao Zedong och andra teoretiker i denna världsdel har verkligen visat ett alternativ. (Observera att jag inte är maoist utan enbart uppskattar hans expedita förfarande med odugliga element i samhället.)

Det enda sättet för vänstern att ha en framtid är att tillgodose folket. Dätför säger jag : Tag upp paroller som alla vill höra. Lag och ordning! Tvångsomhänderta alla missanpassade! Stoppa invandringen! Sänk skatten, samt se till att de där förbannade tågen går i tid....

Kamratliga hälsningar

Torbjörn XXXXXXXX
rel. vetenskapliga institutionen

Är det fler än jag som hör de högerextrema partiernas argument eka i inlägget?(observera att jag inte säger att all främlingsfientlighet är fascism, även om jag naturligtvis anser det vara en styggelse ) Denna inställning till invandring, "avvikare" och "oduglingar" gick i alla fall inte hem hos Göteborgs LS som med rätta uteslöt dig. Det förakt för svaghet du ger uttryck för i artikeln ovan är helt enkelt mer besläktat med fascismens än med socialismens människosyn.

Därmed anser jag att jag har exemplifierat de åsikter du säger att jag "falskeligen" tillskrivit dig och tänker inte be om ursäkt för att jag ogillar det förakt för svaghet du ger uttryck för. Om du sedan blir förolämpad av detta så är det ditt problem.
Härmed drar jag mig tillbaka från diskussionen med dig då den politiska diskussionen om syndikalismen egentligen hör hemma i andra fora.
Senast redigerad av 1 AndreasK, redigerad totalt 0 gånger.

Användarvisningsbild
Urquhart
Inlägg: 11906
Blev medlem: tis 30 aug 2005, 09:50
Ort: Uppsala

Inlägg av Urquhart » tis 11 apr 2006, 12:26

AndreasK skrev:Är det fler än jag som hör de högerextrema partiernas argument eka i inlägget?(påpeka att jag inte säger att all främlingsfientlighet är fascism, även om jag naturligtvis anser det var en styggelse ) Denna inställning till invandring, "avvikare" och "oduglingar" gick i alla fall inte hem hos Göteborgs LS som med rätta uteslöt dig. Det förakt för svaghet du ger uttryck för i artikeln ovan är helt enkelt mer besläktat med fascismens än med socialismens människosyn.
Är främlingsfientlighet och fientlig inställning till "avvikare" och "oduglingar" något som är unikt för högerextremism? Väldigt många slags diktaturer, från vänster till höger och norr till söder, har väl haft dessa inslag, eller?

F.ö. så betonar väl inte fascism rasismen på samma sätt som nazismen, så jag förstår inte vad du menar med detta: "påpeka att jag inte säger att all främlingsfientlighet är fascism". Mussolinis fascism byggde mer på att polismakt och kooperativ politik.
"I hate everybody irrelevant of other issues" John F. Hickory

Skriv svar