Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
Användarvisningsbild
Hedvig
Inlägg: 46
Blev medlem: ons 16 feb 2011, 21:16
Ort: Stockholm

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Hedvig » mån 28 feb 2011, 19:09

pwm:

Nej, jag skulle inte kalla antroposofin för en vetenskap.
Jag skulle (som jag redan skrivit) kalla antroposofin för ett filosofiskt tankekomplex som inspirerat till waldorfpedagogiken.
Waldorfpedagogiken skulle jag i sin tur kalla för en synnerligen väl genomtänkt pedagogik som ständigt söker utvecklas för att anpassa sig efter den tid och miljö den verkar i.

trilobite:

Angående dina funderingar kring waldorfföräldrar som mindre intresserade av NO-ämnen kan jag förstås bara tala för mig själv:
den inställning jag mött är att föräldrar upplever att waldorfpedagogiken befrämjar större valfrihet. Eftersom man förväntas utveckla alla sina sidor (tanke-känsla-vilja), innebär det att man får tillgång till "hela verktygslådan". Detta innebär alltså inte en omvänd uppvärdering av vissa ämnen (i ditt exempel de estetiska), utan en "jämlik" syn på såväl intellektuella ämnen, estetiska ämnen och fysiska/hantverksämnen (viljestyrda ämnen).
Personligen har jag inga preferenser vad gäller barnens kommande yrkesval (herregud, nej). Tror du det generellt är så att föräldrar vill att ens barn väljer samma intresseområde som man själv (dvs om man är estetiskt intresserad vill man att ens barn hellre blir keramiker än partikelfysiker?), eller menar du att det kan vara specifikt för just waldorfföräldrar?
Jag hoppas att de flesta föräldrar (liksom jag själv) endast önskar att ens unge känner att han/hon kan bli precis det han/hon vill. Jag anser att med en god självkänsla kan man komma långt, vilken väg man än väljer.
Det är såklart viktigt med goda matte/fysik/kemi-kunskaper, och det kan säkerligen vara så att det finns fog för kvalitetsförbättringar i undervisningen. Vad gäller antalet lektionstimmar så är det helt enligt kursplanen. Jag vet inte vad som får dig att misstäka att just NO-ämnena i waldorfskolan skulle vara särskilt exponerade för obehöriga lärare med bristande kompetens (som jag skrev tidigare var min mattelärare under högstadiet/gymnasiet ett under av begåvning och pedagogiska kompetens).
Om det skulle finnas brister i kvaliteten vad gäller waldorfskolans NO-undervisning, så kan jag garantera att det är lika oavsiktligt som för vilken skola som helst som släpper ifrån sig elever med för dåliga kunskaper. Det är självklart att man inom waldorf inte avfärdar dessa ämnen som "mindre viktiga", såklart inte!
Gymnasieutbildningen har (som jag också skrivit), delat upp sig i flera olika linjer, vilket innebär att man numera kan välja naturinriktning.

Användarvisningsbild
yennork
Inlägg: 235
Blev medlem: mån 14 maj 2007, 01:55
Ort: Skåne

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av yennork » mån 28 feb 2011, 20:21

Jag skulle (som jag redan skrivit) kalla antroposofin för ett filosofiskt tankekomplex som inspirerat till waldorfpedagogiken.
.
"Inspirerat till"? Antroposofin och waldorfpedagogoiken är skapade av samma person.
"Never mind what should be or what might be or what ought to be, It's what things are that's important."
Granny Weatherwax

Användarvisningsbild
Hedvig
Inlägg: 46
Blev medlem: ons 16 feb 2011, 21:16
Ort: Stockholm

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Hedvig » mån 28 feb 2011, 21:00

Sant, men det är ingen statisk, stagnerad skolform.
Waldorfpedagogiken, såsom den praktiseras idag, skiljer sig naturligtvis från den skola Steiner startade i Stuttgart för snart 100 år sedan.
Waldorfpedagogiken är sprungen ur den antroposofiska människosynen o.s.v., men man glömmer att den också bearbetas genom en massa andra filter: den tid man lever i, den kursplan som finns i det land man verkar i, samhällsförändringar överlag (t. ex. hur man idag talar alltmer om genus i skolorna), den enskilde pedagogen o.s.v.
Det har funnits en tendens på detta forum att försöka förstå waldorfpedagogisk praxis utifrån olika Steinercitat. Då får man förstås inte hela bilden.

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11374
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av pwm » mån 28 feb 2011, 22:24

Eftersom du ovan tillkännagivit att antroposofi inte är en vetenskap (inom parentes kan påpekas att antroposoferna själva med emfas hävdar att det är en vetenskap) känns det följande som lite onödigt, men eftersom jag lovat....

Först vill jag påpeka att jag är amatör på området kunskapsbildning och definitivt inte har en "egen" kunskapssyn, utan stöder mig på texter och funderingar jag råkat på genom åren. Låt oss också konstatera att "kunskap" kan vara av olika slag och det är brukligt att skilja mellan "handlingskunskap" å ena sidan och "vetande" å den andra (redan Aristoteles lär ha gjort distinktionen). Gränserna mellan de två är i högsta grad flytande, och även om viktiga delar av det vi kallar vetenskap är inriktad på handlingskunskap (det gäller t.ex samhällsvetenskap och teknik) så är denna i hög grad beroende på "vetande" för att kunna fungera och utvecklas och jag koncentrerar mig därför till detta: hur kan vi samla kunskap om oss själva och vår omvärld, hur fungerar vi och omvärlden?

För att kunskapsbygget ska vara meningsfullt för människor som grupp, måste de "sanningar" som uppdagats vara gemensamma för oss alla; (här finns en anledning till att ordet sanningar är omgärdat av citationstecken). Det duger inte med kunskaper som bara är "sanna" för en del människor, medan något annat skulle vara "sant" för några andra. Detta är bara möjligt om det existerar en verklighet oberoende av om vi är där och studerar den eller inte, samt att denna verklighet är gemensam för dig och mig. För att samla kunskap måste vi studera denna verklighet med hjälp av våra sinnen (direkt eller indirekt) och det ska därvidlag inte spela någon roll om det är du eller jag som gör observationerna -- utfallet ska bli detsamma. Eftersom vår tillgång till verkligheten är indirekt, via våra sinnen, blir i praktiken är sådana observationer behäftade med fel och det kan dessutom vara svårt (eller omöjligt) att genomföra dem utan att påverka resultatet, så utfallen blir i realiteten inte identiska annat än inom någon felmarginal. Vår kunskapsmassa och de slutsatser (teorier) vi bildat från den är därför bara i någon mening provisoriska sanningar och när nya observationer kommer till kan gamla idéer få kastas ut ur biblioteket. Det är då centralt att det vi tror oss veta håller för en kritisk granskning och det är lika ledes viktigt att observationerna/experimenten kan återupprepas med samma resultat.

Denna syn på kunskapsbildning är inte förenlig med föreställningen att de finns vissa människor förmåga nå kunskap på ett sätt som inte är andra förunnat, men det är just sådana aktiviteter Steiner ägnade sig åt. Snarare än att studera en yttre gemensam verklighet vände ha sig innåt och ansåg sig hitta sanningar genom kontakt med andevärlden. På detta vis lyckades han revidera historieskrivningen, hitta fel i atomfysik och relativitetsteorin, och medicinska behandlingar. Konfronterad med att hans fysik inte stämde med vad fysikerna kommit fram till, menade Rudolf att fysiken ännu inte nått tillräckligt långt och att tids nog skulle de komma med insikt om att hans andebaserade beskrivning var korrekt. Vi väntar än.

Steiner, och antroposofer än idag (Hedvig undantagen), hävdade bestämt att antroposofin är en vetenskap (eller andevetenskap). Han menade att andra kunde komma fram till samma resultat genom att lära sig "klärvoajans" och sätta sig i kontakt med andevärlden. Han var också medveten om den stora mängd människor vid denna tid som sade sig stå i kontakt med andar och som kom med andra budskap: vem ska man då tro på? Denna diskrepans, menade Steiner, berodde på att de andra klärvojanterna hade lärt sig på fel sätt. Av detta förstår vi att antroposofins kunskapsmassa är statisk och aldrig kan ändras, vilket tillsammans med sättet på vilket kunskapen (en gång i tiden) hämtades in, gör att antroposofi inte kan kallas vetenskap. När den därtill presenteras som vetenskap, blir det pseudovetenskap.

Den kunskap Rudolf samlade in från andevärden gestaltar sig i dag i form av biodynamisk odling, antroposofisk medicin och waldorff-pedagogik (först beskriven 1907). Som vi sett ser dessa med nödvändighet ut som de alltid gjort, eftersom Rudolf nedkom med sanningar som inte kan ifrågasättas. Varje form av förändring kan därför bara komma till stånd genom yttre påtryckningar. Pedagogiken tar sin utgångspunkt i föreställningen att människan har fyra "väsen"; förutom den fysiska kroppen finns eterkroppen, astralkroppen samt jaget (som lämnar kroppen efter döden för att senare inkarneras i en annan fysisk kropp). Vidare utvecklas barn i sjuårscykler, där olika "väsen" befinner sig i olika utveckling och mognad. Undervisningens innehåll utformas efter dessa cykler. Intressant är att varje form av kritiskt tänkande och ifrågasättande ska undertryckas eftersom filosofiska tankar tillhör "jaget" som inte är utvecklat förrän vid 21 års ålder. Eller som Olav Hammer formulerade det: Själva pedagogiken har en inbyggd säkerhetsspärr. Det teori om själslig utveckling i steg om sju år som ligger till grund för waldorfskolornas aktivitet stoppar antroposofiska lärare från att indoktrinera barnen. Människans jag har ju inte utvecklats före tjugoett års ålder, därför att barnen inte är mogna att ta till sig andliga sanningar. Av esoteriska orsaker är det därför olämpligt att lära ut esoteriska läror.

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11374
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av pwm » mån 28 feb 2011, 22:26

Hedvig skrev:S... den kursplan som finns i det land man verkar i, ...
Jag frågar igen: Vilken kursplan är det som gäller? Är det Hans Möllers? Det är den enda jag kan hitta.

thorild
Inlägg: 514
Blev medlem: lör 24 feb 2007, 21:51

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av thorild » tis 01 mar 2011, 10:53

Hedvig skrev:thorild:

De nämnda likheterna mellan yogan/tai chin och eurytmin handlar naturligtvis inte om lika rörelsemönster.
Som jag skrev ovan så har såväl yogan, tai chin och eurytmin ett "religiöst" ursprung. Människor utövar dock dessa träningsformer i stor utsträckning, utan att bry sig så mycket om de bakomliggande tankegångarna (som jag skrev ovan ang reinkarnation, schamanism osv), utan man intresserar sig för det faktiska resultatet: man upplever att man blir mer fokuserad, man mediterar, får kontakt med sitt "jag", kroppskontroll o.s.v.
Självklart finns det olikheter i hur det praktiseras- eurytmin handlar mycket om att gestalta rytm och språk med kroppsrörelser, samt att vara estetiskt tilltalande.
Så det är alltså inget problem att vara försiktigt positiv till Tai chi och Yoga men skeptisk till eurytmi? Fick intrycket att du menade att Eurytmi är direkt jämförbart med både Tai chi och Yoga men du menade alltså snarare att dom uppstod i en liknande kontext.

Användarvisningsbild
Ventromedial
Inlägg: 5638
Blev medlem: fre 23 nov 2007, 00:43
Ort: Stockholm

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Ventromedial » tor 03 mar 2011, 11:34

Slaskade urspårning.

Användarvisningsbild
Nananan
Inlägg: 50
Blev medlem: tis 22 feb 2011, 17:29

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Nananan » fre 04 mar 2011, 16:16

Ventromedial skrev:Slaskade urspårning.
Skulle du kunna sätta tummen på vad som har spårat ur?
Det är ju bara lite motargument till TS lite överdrivna kritik.

Användarvisningsbild
Hedvig
Inlägg: 46
Blev medlem: ons 16 feb 2011, 21:16
Ort: Stockholm

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Hedvig » fre 04 mar 2011, 21:02

pwm:

Efter din ihärdiga förfrågan ang waldorfskolans kursplan, här:

http://www.waldorf.se/pdf/en_vag.pdf

Jag har tyvärr begränsat med tid, men återkommer efter helgen med en längre kommentar.

/h

Användarvisningsbild
yennork
Inlägg: 235
Blev medlem: mån 14 maj 2007, 01:55
Ort: Skåne

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av yennork » mån 07 mar 2011, 12:22

Nananan skrev:
Ventromedial skrev:Slaskade urspårning.
Skulle du kunna sätta tummen på vad som har spårat ur?
Det är ju bara lite motargument till TS lite överdrivna kritik.
Läste du bara första inlägget? Andra har haft precis samma erfarenheter, både i Sverige och i andra länder.

Vad är det som är överdrivet i deras kritik? Att dina erfarenheter skiljer sig betyder inte att andra människor, med andra erfarenheter, har fel. överdriver eller till och med ljuger.

Enligt Steiner, via pwm:
Vidare utvecklas barn i sjuårscykler, där olika "väsen" befinner sig i olika utveckling och mognad. Undervisningens innehåll utformas efter dessa cykler. Intressant är att varje form av kritiskt tänkande och ifrågasättande ska undertryckas eftersom filosofiska tankar tillhör "jaget" som inte är utvecklat förrän vid 21 års ålder.
Vi kanske ska ha överseende med dig eftersom du "bara" är 14. :wink:
"Never mind what should be or what might be or what ought to be, It's what things are that's important."
Granny Weatherwax

Användarvisningsbild
Nananan
Inlägg: 50
Blev medlem: tis 22 feb 2011, 17:29

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Nananan » mån 07 mar 2011, 18:06

yennork skrev:
Nananan skrev:
Ventromedial skrev:Slaskade urspårning.
Skulle du kunna sätta tummen på vad som har spårat ur?
Det är ju bara lite motargument till TS lite överdrivna kritik.
Läste du bara första inlägget? Andra har haft precis samma erfarenheter, både i Sverige och i andra länder.

Vad är det som är överdrivet i deras kritik? Att dina erfarenheter skiljer sig betyder inte att andra människor, med andra erfarenheter, har fel. överdriver eller till och med ljuger.

Enligt Steiner, via pwm:
Vidare utvecklas barn i sjuårscykler, där olika "väsen" befinner sig i olika utveckling och mognad. Undervisningens innehåll utformas efter dessa cykler. Intressant är att varje form av kritiskt tänkande och ifrågasättande ska undertryckas eftersom filosofiska tankar tillhör "jaget" som inte är utvecklat förrän vid 21 års ålder.
Vi kanske ska ha överseende med dig eftersom du "bara" är 14. :wink:
Andra har haft precis samma erfarenheter som mig, både i Sverige och andra länder.

Kanske ska jag ha lite överseende med dig eftersom du "bara" är lite osmart.

Användarvisningsbild
pwm
Inlägg: 11374
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 09:06
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av pwm » mån 07 mar 2011, 19:46

Nananan skrev:Andra har haft precis samma erfarenheter som mig, både i Sverige och andra länder.
Det är möjligt att det är så, men det är inte det som är problemet här.

Användarvisningsbild
ani
Inlägg: 421
Blev medlem: mån 18 jan 2010, 14:09
Ort: Malmö/Lund

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av ani » mån 07 mar 2011, 19:52

Nananan skrev: Andra har haft precis samma erfarenheter som mig, både i Sverige och andra länder.
* som jag (har haft).

Sorry, det var upplagt för smash :mrgreen:

Användarvisningsbild
Nananan
Inlägg: 50
Blev medlem: tis 22 feb 2011, 17:29

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av Nananan » mån 07 mar 2011, 21:47

ani skrev:
Nananan skrev: Andra har haft precis samma erfarenheter som mig, både i Sverige och andra länder.
* som jag (har haft).

Sorry, det var upplagt för smash :mrgreen:
Srry, det skulle vara "har" inte har haft... XD

Användarvisningsbild
fosfolipid
Inlägg: 806
Blev medlem: tis 24 aug 2010, 13:08

Re: Överlevde jag Waldorf? En så kallad utbildning.

Inlägg av fosfolipid » tis 08 mar 2011, 02:13

Nananan skrev:
ani skrev:
Nananan skrev: Andra har haft precis samma erfarenheter som mig, både i Sverige och andra länder.
* som jag (har haft).

Sorry, det var upplagt för smash :mrgreen:
Srry, det skulle vara "har" inte har haft... XD
L2kasus
Well, it is out there, it's out there now, lurking like a big hairy rapist at a coach station.
//per

Skriv svar