Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35
Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Mon 27 Jun 2011, 19:24

Jag tänkte spara arbete genom att ha en förteckning över riksdagsmotioner med antingen pseudovetenskapligt innehåll eller förslag som kan främja pseudovetenskap. Hittar ni något så kan ni posta det i den här tråden så gör jag en förteckning i öppningsinlägget efter år. Här kan man söka på motioner. Om det finns pseudovetenskap i propositioner och liknande dokument är det välkommet också. Landstingsmotioner få bli en egen tråd.

1992:
Creationism (KD: Tuve Skånberg)

Betänkande: Ny läkemedelslag m.m. (Beslut om dispens till Vidarkliniken)

Motion So26 med anledning av prop. Ny läkemedelslag m.m. (C: Pär Granstedt, Birgitta Hambraeus)

Motion Sk42 med anledning av prop. Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. (C: Marianne Andersson)2000:
Motion Ub31 med anledning av prop. En förnyad lärarutbildning (MP: Ewa Larsson) (pro-Waldorf)


2002:
Komplementär medicin (MP: Kerstin-Maria Stalin, Helena Hillar Rosenqvist, Mona Jönsson, Lotta N Hedström, Mikaela Valtersson)


2004:
Antroposofiska läkemedel (MP: Jan Lindholm, Lotta Hedström, Helena Hillar Rosenqvist, Ingegerd Saarinen, Barbro Feltzing, Mikaela Valtersson)

Antroposofiska läkemedel i Sverige (KD: Ulrik Lindgren; M: Anne Marie Brodén; FP: Marita Aronson; C: Birgitta Carlsson)


2005:
Psykvården (MP: Jan Lindholm, Mona Jönsson, Mikaela Valtersson, Ulf Holm, Helena Hillar Rosenqvist)

Skolundervisning i ursprungsfrågor (KD: Per Landgren)

Komplementär- och alternativmedicinsk behandling för barn och gravida kvinnor (C: Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén)


2006:
Alternativ medicin – lagändring (KD: Alf Svensson)

En fri grundskola (MP: Mats Pertoft, Max Andersson, Peter Rådberg, Karla López, Mikaela Valtersson) (pro-Waldorf)

Folkhälsa (MP: partimotion)

Komplementär medicin (V: Elina Linna, Torbjörn Björlund, Rossana Dinamarca, Egon Frid, Siv Holma, Eva Olofsson, LiseLotte Olsson)

Elöverkänslighet (C: Kerstin Lundgren, Per Lodenius)

Alternativ medicin (S: Kerstin Engle och Göran Persson i Simrishamn)


2007:
Forskning om elöverkänslighet (S: Kerstin Engle, Helene Petersson i Stockaryd)

Svar på interpellation om möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel


2008:
En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering (V: Egon Frid, LiseLotte Olsson, Eva Olofsson, Rossana Dinamarca, Siv Holma, Elina Linna, Wiwi-Anne Johansson)

Fråga och svar om Waldorflärarutbildning till statsrådet Lars Leijonborg.


2009:
Alternativa läroplaner (MP: Mats Pertoft, Lage Rahm, Peter Rådberg, Bodil Ceballos, Mikaela Valtersson) (pro-Waldorf)

Möjliggöra undantag från nationella prov (MP: Mats Pertoft, Lage Rahm, Peter Rådberg, Tina Ehn, Bodil Ceballos, Mikaela Valtersson) (pro-Waldorf)

Fredande av lågstrålande zoner (MP: Bodil Ceballos; C: Sven Bergström)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (MP: Thomas Nihlén, Gunvor G Ericson, Jan Lindholm)

Modernisera lagstiftningen för integrativ medicin (MP: Gunvor G Ericson, Jan Lindholm, Thomas Nihlén, Mats Pertoft)

Alternativ medicin – integrativ medicin (KD: Else-Marie Lindgren)

Komplementär och alternativ medicin i vården (C: Gunnel Wallin, Maria Kornevik Jakobsson)

Fråga och svar till socialministern om Vidarkliniken.

Klimatforskning (KD: Lars Gustafsson, Eva Johnsson)

Översyn av klimatpolitiken (KD: Ingemar Vänerlöv)

Konkurrensneutral marknad vad gäller läkemedel (C: Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson)


2010:
Åtgärder mot elrelaterad ohälsa (MP: Jan Lindholm)

Elöverkänslighet och strålning (S: Kerstin Engle, Helene Petersson i Stockaryd)

Värdiga boendeformer för elöverkänsliga (S: Kerstin Engle, Hillevi Larsson, Thomas Strand, Eva-Lena Jansson)

Åtgärder mot elrelaterad ohälsa (MP: Jan Lindholm)

Det fasta telefonnätet (MP: Jan Lindholm, Stina Bergström, Gustav Fridolin)

Vård för el- och tandvårdsskadade (MP: Jan Lindholm)

Elöverkänslighet (C: Ulrika Carlsson i Skövde, Annika Qarlsson)


Skeptiska motioner

2007:
Modernisering av kvacksalverilagen (FP: Liselott Hagberg, Lars Tysklind, Solveig Hellquist, Christer Winbäck)

Religiösa friskolor (S: Ameer Sachet)


2010:
Översyn av patientsäkerhetslagen (M: Finn Bengtsson)
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
Tristan Chi
Posts:3387
Joined:Wed 21 Nov 2007, 12:35
Location:Utanför Rebbetuaröd

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by Tristan Chi » Mon 27 Jun 2011, 19:36

Men för helvete, Affe! Confucius var inte kristen,barfa förvirrad.
Obehag är det värsta jag vet.

User avatar
rikard
Posts:2750
Joined:Sun 04 Jun 2006, 19:55

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by rikard » Mon 27 Jun 2011, 20:56

2005:
Skolundervisning i ursprungsfrågor av Per Landgren, en av KD:s kreationistclowner.

User avatar
FudoMyoo
Posts:8949
Joined:Wed 29 Dec 2004, 15:24

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by FudoMyoo » Tue 28 Jun 2011, 08:47

har ingen motion att lägga till, men vill bara säga: bra jobbat!
Ordnung muss sein.

User avatar
Jonas Duregård
Posts:1217
Joined:Fri 26 Feb 2010, 22:47
Location:Göteborg

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by Jonas Duregård » Tue 28 Jun 2011, 10:56

En sökning på homeopati ger en hel del resultat, här är två av de nyare:

2005
Komplementär- och alternativmedicinsk behandling för barn och gravida kvinnor (C: Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén)

2006
Alternativ medicin (S: Kerstin Engle och Göran Persson i Simrishamn)

Här är en nyare som jag inte kan avgöra exakt vad den vill, men den gäller homeopatika och antroposofiska läkemedel:
2009
Konkurrensneutral marknad vad gäller läkemedel
Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Här är en lite äldre (1992) som får decenniets off-topic pris:
med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m.

Vänsterpartiet har åtminstone 6 motioner med titeln "Komplementär medicin", det verkar röra sig om tre separata texter, den senaste från 2007.
Ignorelistor jag är på just nu: NySmak!HallonPersika

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by micke.d » Tue 28 Jun 2011, 12:27

Den här skulle nog kunna beskrivas som skeptisk:

Motion 2007/08:Ub249 Religiösa friskolor
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by micke.d » Tue 28 Jun 2011, 12:33

1998
Alternativmedicin
Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by micke.d » Tue 28 Jun 2011, 12:39

2008
Alternativ medicin – integrativ medicin (Else-Marie Lindgren (kd))
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Tue 28 Jun 2011, 13:26

Tack för nya motioner! Jag lägger till dem så småningom. Uppenbarligen är det flera motioner som upprepas från år till år, så man får även ett mått på hur engagerade de enskilda politikerna är i frågan. Jag borde även strukturera dem efter parti och ange om det är en upprepad motion. Kolla gärna efter propositioner och interpellationer (svar från statsråd antar jag), som borde vara viktigare. En del motioner verkar också vara förelöpare till budgetmotioner från partier.
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Wed 29 Jun 2011, 01:17

Bara på sökordet "alternativmed*" finns just nu 125 motioner varav 63 från 90-talet, 61 från 00-talet och 1 från 10-talet. Och det bara för en sökterm! *pust*
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Wed 29 Jun 2011, 01:52

Lite mer systematisk sökning:

Code: Select all

alternativmed* ELLER komplementärmed* ELLER "integrativ medi*" ELLER "alternativ medi*" ELLER "komplementär medi*"
ger:

Code: Select all

1990 (72)
2000 (104)
2010 (4)
uppdelat på år:

Code: Select all

1990/91 (14) 
1991/92 (18) 
1992/93 (14) 
1993/94 (4) 
1994/95 (3) 
1995/96 (1) 
1996/97 (3) 
1997/98 (5) 
1998/99 (7) 
1999/2000 (3) 
1999/2000 (1) 
2000/01 (6) 
2001/02 (8) 
2002/03 (7) 
2003/04 (15) 
2004/05 (11) 
2005/06 (20) 
2006/07 (8) 
2007/08 (11) 
2008/09 (7) 
2009/10 (10) 
2010/11 (4) 
1990-93 och 2003-06 verkar ha varit intressetoppar för dessa termer. Det är dock möjligt att andra ord används för fenomenen nuförtiden. Jag har sökt på antropos*, homeop*, akupunkt* och kan inte se någon tydlig trend.
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
Mats Einarsson
Posts:817
Joined:Tue 10 May 2005, 17:37
Location:Botkyrka

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by Mats Einarsson » Wed 29 Jun 2011, 05:37

Utmärkt initiativ (men man får se upp med att inte sökbegreppen ger träffar på motioner som är uttalat kritiska till "alternativmedicin" etc). Givetvis var jag tvungen att särskilt kolla de två V-motionerna, Komplementär medicin (2006) och En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering (2008) (ett avsnitt om elöverkänslighet). Ingen av dem är i relevanta avsnitt formulerade som jag skulle gjort, men de är utpräglat försiktigt skrivna (vilket möjligen mer är en anpassning till riksdagsgruppen i övrigt än uttryck för motionärernas egen uppfattning). Komplementärmedicinmotionen utgår delvis från de problem som "alternativ" medicin innebär och menar att den utbredda användningen kräver mer kontroll och granskning (inkl. registret). Elöverkänslighetsavsnittet i den andra motionen menar att det finns olika uppfattningar inom forskningen och att olika skolor fått olika genomslag i olika delar av världen (i form av gränsvärden) och argumenterar för "försiktighetsprincipen". Som sagt, jag skulle inte skrivit på det sättet. Just i elöverkänslighetsfrågan finns det sedan länge ett engagemang från enskilda vänsterpartister i både riksdagsgrupp och Stockholms stadshus. Just nu känns dock frågan rätt "ute" även i V.
...jag har strävat efter att vara så tråkig som möjligt för att åt en stor sak förläna det vederhäftiga yttre, som endast tråkigheten skänker.
Erik Noreen, Svensk språkvård, 1941

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Wed 10 Oct 2012, 18:02

Nu har det kommit upp en drös motioner.

Åtta sossar vill anpassa boendet för elallergiker

En centerpartist vill ha mer forskning på alternativmedicin

Två moderater vill främja integrativ medicin

Centerpartisten kände jag inte till men, men Kerstin Engle (S) är bekant sen tidigare och Anne Marie Brodén (M). Tyvärr är den andra moderaten Finn Bengtsson som från början motionerat om åldersgräns för alternativterapier men blivit bästa kompis med Vidarkliniken och nu verkar stödja alternativmedicin. Han har för övrigt varit överläkare, professor och lett psykiatrisk forskning, så han har koll till skillnad från Brodén. Motionen är retoriskt välskriven i det att den är vag och innehåller klassiskt säljspråk för alt.med (ett tecken är att de inte använder ordet "alternativmedicin") som man annars bara ser från fullfjädrade antroposofer & co (som Torkel Falkenberg).

Det är precis som Waldorfförespråkare gör. Prata om några samhällsproblem och att det behövs nytänkande eller en helhetssyn som kan ge ny kunskap eller nya perspektiv. Prata aldrig om det konkreta innehållet i de nya idéerna (som ofta är gamla men okända för de flesta).
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by devadatta » Wed 10 Oct 2012, 18:17

Tre miljöpartister vill fixa problemen med Waldorflärarutbildning. Förutom Pertoft och Hedström är det deras utb.politiske talesperson Amin.
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
zooey
Posts:781
Joined:Mon 10 Mar 2008, 00:08
Location:Stockholm
Contact:

Re: Pseudovetenskapliga riksdagsmotioner

Post by zooey » Wed 10 Oct 2012, 18:18

Miljöpartister motionerar för statlig finansiering av waldorflärarhögskolan:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lag ... ?text=true

Post Reply