Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
nide_j
Inlägg: 1126
Blev medlem: mån 03 okt 2005, 13:00
Ort: Uppsala

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av nide_j » tor 25 aug 2011, 08:02

Hoppas de har en disclaimer som säger: "Bör ej användas utomhus vid åskväder".
Show me the science!

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av Gambit » tor 25 aug 2011, 13:51

Paul skrev: Är det någon i forumet som har koll på hur man kan få till en anmälan?

Mvh Paul
Jag har suttit och plitat lite på en liten anmälnings-ABC-grej. Jag vet inte hur fullständig den är och någon som är mer juridiskt kunnig än jag kan säkert korrigera, men va fan.

Gambits anmälningsmall för VoFare:


1. Vad handlar det jag vill anmäla om? (Dvs, var ska du vända dig?)
Ex:

a) Falsk eller otillbörlig marknadsföring
- T ex reklam, banners eller informationstext som hävdar saker som inte stämmer (elektriskt laddade stavar som hävdar effekt etc)
Vänd dig till: Konsumentverket

b) Bedrägeri
- T ex närstående som blivit lurade på pengar av medium
Vänd dig till: Polisen (Telnr 114 14)

c) Preparat som säger sig kunna bota sjukdomar - T ex homeopater som uttrycker sig klumpigt (Inte så vanligt, de är oftast slipade)
Vänd dig till: Läkemedelsverket

d) Personer som ej är läkare som behandlar allvarligt sjuka människor
(cancer, diabetes, AIDS etc).
Vänd dig till: Socialstyrelsen

2. Hur går jag tillväga? (Tips)
a) Falsk eller otillbörlig marknadsföring - Relevanta lagrum som kan vara bra att nämna
MFL 10 §
En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.
Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,
2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,
3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,
4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren,
5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,
6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,
7. leveransvillkor för produkten,
8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,
9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och
10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

MFL 5 §
Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

Kommentar:
Anledningen till att jag valt sätta 10 § framför 5 § istället för i kronologisk ordning, är att 10 § är mer specifik varför den bör nämnas först. 5 § är mer en "slasktratt". De mest relevanta delarna är fetade.
Ex: "Jag vill anmäla X då X har gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring. Detta eftersom X i strid med MFL 10 § punkt 1 och 2 har gjort reklam för produkt Y som sägs ha egenskaperna A, B och C. I vilket fall som helst borde förfarandet strida mot god marknadsföringssed enligt MFL 5 §".

b) Bedrägeri
- Relevanta lagrum

BrB 9 kap 1 §

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.
BrB 9 kap 2 §
Som bedrägeri fast mindre summor
Kommentar:
Jag vet inte om man kan ge så bra tips på hur man ska anmäla bedrägeri. Nämn de relevanta lagrummen och vad som har hänt, så får polisen besluta sig för om det är läge att starta en utredning.

c) Preparat som säger sig kunna bota sjukdomar - Relevanta lagrum

EUs direktiv 2001/83/EG (För info och tips, se http://hansiwanbratt.wordpress.com/2010 ... elsverket/)

Läkemedelslagen 21 b §
Marknadsföring av humanläkemedel skall främja en ändamålsenlig användning av produkten genom en presentation som är aktuell, saklig och balanserad. Marknadsföringen får inte vara vilseledande och skall även i övrigt stå i överensstämmelse med god sed för sådan marknadsföring.
Reklam för humanläkemedel som riktas till allmänheten skall vara utformad så att det klart framgår att meddelandet är en annons och att produkten är ett läkemedel. Innehållet i sådan reklam får inte vara utformat så att det kan leda till användning av läkemedel som medför skada eller på annat sätt inte är ändamålsenlig eller till att människor inte söker relevant vård.
Vid marknadsföring av humanläkemedel skall det lämnas sådan information som är av särskild betydelse för allmänheten respektive för personer som är behöriga att förordna eller lämna ut läkemedel. Vid marknadsföring av sådana homeopatika som registrerats får dock endast användas sådan information som skall anges på förpackningen och bipacksedeln. I marknadsföringen för registrerade traditionella växtbaserade läkemedel skall det anges att produkten är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid en viss indikation eller vissa indikationer samt att indikationerna som omfattas av registreringen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kommentar:
Jag är faktiskt osäker på hur man ska gå tillväga här. Att nämna EU-direktivet som i bloggposten kan nog vara det bästa sättet, även om jag inte vet hur det har gått med den anmälningen.

d) Personer som ej är läkare som behandlar allvarligt sjuka människor - Relevanta lagrum

Patientsäkerhetslag
(Sprillans ny, från 1 januari 2011. Samma lydelse som tidigare dock)
5 kap. Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
7. prova ut kontaktlinser.

Kommentar:
Borde fungera ungefär likadant som a). Alltså nämn lagrummet och berätta vad som har hänt.


Jag vill påpeka att jag inte på något sätt har uppfunnit hjulet här eller att mallen är helt felfri eller komplett. Så är det inte. Det är bara en enkel tvåstegsraket med lite relevanta lagrum och tips var man kan vända sig. Om någon upptäcker något fel är det bara att kommentera, det skulle gör mig ärligt glad (inte för att jag är orolig för att någon på det här forumet skulle dra sig för att påpeka fel :P ). Hoppas det kan vara till någon nytta!

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av Gambit » tor 25 aug 2011, 13:56

I just det här fallet skulle jag följa mallen så här:
1. Var ska jag vända mig?
a) och c)
2. Hur ska jag göra?
a) och c)

Så gjorde i alla fall jag :P

Användarvisningsbild
trilobite
Inlägg: 8949
Blev medlem: tor 07 apr 2005, 13:59
Ort: Uppsala

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av trilobite » tor 25 aug 2011, 14:21

\O/
"So Great is his certainity that mere facts cannot shake it"
Magic: The Gathering; True Believer

Användarvisningsbild
Eon
Inlägg: 1451
Blev medlem: sön 08 mar 2009, 22:50

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av Eon » tor 25 aug 2011, 18:32

Mycket bra Gambit!

Ditt inlägg borde bli en sticky någonstans på forumet.
Det mest smärtsamma som finns, enligt min mening, är att bli besegrad av löjeväckande fiender.

Voltaire

Användarvisningsbild
take
Inlägg: 2748
Blev medlem: tor 23 nov 2006, 23:04

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av take » tor 25 aug 2011, 18:35

Eon skrev:Mycket bra Gambit!

Ditt inlägg borde bli en sticky någonstans på forumet.

Klistras fast på den rättshaveristiska tråden.
Positivitisk, reduktionistisk sk naturvetenskap är ett passerat som totalparadigm i en kvantfysiskalisk kontext.

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av Gambit » tor 25 aug 2011, 19:22

:smile2:

Användarvisningsbild
EmmaS
Avstängd
Inlägg: 175
Blev medlem: fre 20 maj 2011, 20:03

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av EmmaS » tor 25 aug 2011, 21:19

Tack Gambit! :smile2:

Jag kommer till att börja med sammanställa en lista över misstänkta lagövertramp. Det finns säkerligen mer än vad som framkommit i den här diskussionen. Är någon intresserad av att hjälpa till så släng iväg ett pm åt mitt håll. Men jag måste hinna med en del andra saker också, tyvärr, det skulle inte vara så dumt att få sätta dit bedragare på heltid :twisted:

Önskar bara att det inte räckte för t ex Kursgården i Valdemarsvik att ändra texten på sin hemsida för att komma undan. Med tanke på att det räcker med fem minuter på webben för att få intrycket av att en raw food-diet kan förebygga och bota både cancer och aids, borde de vara tvungna att uttryckligen ta avstånd från sådana påståenden. På en annan plats på deras hemsida står förresten att:
livingfood.nu - kurser skrev:För patienter som återhämtar sig från cancer, allergier och trafikolyckor är det möjligt att söka ekonomiskt stöd genom organisationer såsom Curo, CTRF, Cancer och allergifonden och Cancerhjälpen. Läs mer längst ner på denna sida.
(Ej min fetning.) Och det är alltså "längst ner på denna sida" som det uttrycks att de haft "fantastiska resultat vid behandling av svåra sjukdomar såsom cancer, Diabetes II och olika typer av allergier". Just innan det uttalandet finns frågan "Är din kropp överbelastad av gifter?". Tydligen kan kroppen vara överbelastad av gifter om en upplever något av följande symtom: trötthet, glömska och svårigheter att fokusera, allergier och infektioner, oro och depression, problem med viktökning och viktminskning, muskel-och ledvärk, hudutslag och utbrott, återkommande jäst-och svampinfektioner, förstoppning, diarré, buk uppkördhet och matsmältningsbesvär. Med andra ord menar de att de flesta är överbelastade av gifter. Dessa gifter sägs finnas i vår kost och omgivning och kunna orsaka kroniska och svåra sjukdomar. Genom att de lagras i lever, njurar, fettceller, tarmar, blod och hud. Men tydligen finns ingen anledning att upplysa om vilka gifter de syftar på!?! Efter att ha angett dessa, som påstås finnas i bl a "bearbetade livsmedel", som orsak till både det ena och det andra. Bearbetade hur då förresten? Menar de att en grönsakssoppa kan orsaka depression eller? Det är en lömsk taktik det där, att misstänkliggöra precis allting förutom det de själv erbjuder...
micke.d skrev:Det är osannolikt att någon biokemi inuti kroppen skulle kunna påverkas av att man jordar sig. Om kroppen har elektrisk laddning, kommer denna laddning att fördela sig främst i kroppens ytsskikt, eftersom elektronerna (eller bristen därpå) repellerar varandra.

Det är inte heller så att jordningen behöver medföra att kroppen saknar laddning. Jordningen gör att kroppen får samma laddning som den omgivande marken, men om laddningen hos den omgivande marken ändras så ändras därför även kroppens. Detta sker t ex vid åskväder.
Det skulle onekligen vara intressant att få veta hur idén uppkom från början. Hur gör de egentligen, de som sitter och hittar på sådant här dravel? Fan alltså, tänk att allvarligt sjuka människor kan ha köpt de där produkterna redan? :(

Användarvisningsbild
micke.d
Forummoderator
Inlägg: 13377
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 19:02
Ort: Ultima Thule

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av micke.d » tor 25 aug 2011, 22:24

EmmaS skrev: Det skulle onekligen vara intressant att få veta hur idén uppkom från början. Hur gör de egentligen, de som sitter och hittar på sådant här dravel? Fan alltså, tänk att allvarligt sjuka människor kan ha köpt de där produkterna redan? :(
Det stod ju beskrivet i en av länkarna du gav. En kabeltvreparatör såg en analogi mellan brusiga tv-signaler vid ojordat skyddshölje och sjukdomar på grund av att männsikan är ojordad. Oklanderligt resonemang.

... men det spelar ju egentligen ingen roll hur idén uppkom, den centrala frågan är om det funkar, och det har de för det första inte visat (de så kallade studier det berättas om är för dåligt redovisade för att man ska kunna dra några slutsatser ifrån dem) och för det andra verkar det som sagt osannolikt.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Användarvisningsbild
EmmaS
Avstängd
Inlägg: 175
Blev medlem: fre 20 maj 2011, 20:03

Re: Raw Food - En ofullständig granskning

Inlägg av EmmaS » tor 25 aug 2011, 23:47

take skrev:Ormus är en rätt enkel blandning, men vad det är bra för vette tusen.
Det finns andra sorters recept. Här är ett annat exempel, vilket verkar vara samma som David Wolfe beskriver. Inte riktigt lika "harmlöst" som det andra. Jag kan inte begripa hur någon kan lyssna på denne David Wolfe, det är ju så uppenbart att han ljuger. Men David Wolfe är en av Sveriges mest framgångsrika råkostare, Pontus Kristenssons favoritpersoner :banghead:
WhiteGoldWeb skrev:Reagents used in WhiteGold Lab experiments include plenty of nitric acid (HNO3) [above left] and hydrochloric acid (HCl) [above center]. These, when combined, form a very strong acid called "Aqua Regia" which dissolves gold granules in plastic bag [insert]. Also shown are sodium hydroxide (NaOH) [small bottle above center] and sodium chloride (NaCl) [small bottle above right]. Behind is a bottle of store bought distilled water which is not sufficiently pure for these experiments.
micke.d skrev:... men det spelar ju egentligen ingen roll hur idén uppkom, den centrala frågan är om det funkar
Ja, det är den centrala frågan här. Och du har visst läst igenom mina referenser noggrannare än jag själv har :oops:

Användarvisningsbild
micke.d
Forummoderator
Inlägg: 13377
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 19:02
Ort: Ultima Thule

Re: Raw Food - En ofullständig granskning

Inlägg av micke.d » fre 26 aug 2011, 08:42

EmmaS skrev:Ja, det är den centrala frågan här. Och du har visst läst igenom mina referenser noggrannare än jag själv har :oops:
:-) Killen heter Clinton Ober.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Användarvisningsbild
micke.d
Forummoderator
Inlägg: 13377
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 19:02
Ort: Ultima Thule

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av micke.d » fre 26 aug 2011, 09:00

Tilläggas kan, att jag sökt efter de "regelrätta kliniska studer" som enligt en del länkar ska ha utförts, men inte hittat något som verkar trovärdigt. Sök på "Earthing" på pubmed så kommer det fram en del. Den bästa studien är nog den här, med 12 patienter, ingen kontrollgrupp, och självrapportering (förutom kortisoltesterna). Dr Russel Whitten, som omnämns på en del länkar, ser inte ut att ha publicerat något alls.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Användarvisningsbild
micke.d
Forummoderator
Inlägg: 13377
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 19:02
Ort: Ultima Thule

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av micke.d » fre 26 aug 2011, 11:03

Jordnings-mannen, Clinton Ober, har skrivit en biografi här: http://www.esdjournal.com/articles/cober/bio.htm
(Laddar mycket långsamt)
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Användarvisningsbild
EmmaS
Avstängd
Inlägg: 175
Blev medlem: fre 20 maj 2011, 20:03

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av EmmaS » lör 27 aug 2011, 15:20

Såg just att Erica Palmcrantz skrivit ett par rader om blogginlägget:
Kommentar av Erica på Purpurplattan- för ny energi! skrev:En ofullständig granskning…..Ja, tyvärr saknas den grundliga forskningen som i andra fall kan förekomma…
vad jag vet har många mått så mycket bättre med raw food komplement i sin kost, och för mig stämmer det väl in på.
De som är nyfikna prova och se hur ni själva upplever att äta denna kost… Den egna erfarenheterna är den största forskningen…
Kärlek till allt och alla!
Erica
Kul med en kommentar, men trist att Erica inte nämner Purpurplattan tycker jag. Blogginlägget handlar ju trots allt väldigt lite om kosten i sig, den granskningen får komma senare...

Användarvisningsbild
Vetinteallt
Inlägg: 879
Blev medlem: mån 23 nov 2009, 05:48

Re: Raw Food, GreenRoom Sverige - En ofullständig granskning

Inlägg av Vetinteallt » mån 29 aug 2011, 23:05

Sitter bara å gapar här. Är SÅ imponerad av er som lägger ner möda på detta och det är så viktigt och jag skäms att jag inte orkar själv göra något som t.ex anmäla, men när jag blir pigg igen då jävlar!! Ska jag blogga om saken åtminstone.
Tack så jättemycket!!!!! <3
Ingen person finns på min ignorelista längre.
*folkbildning kan allvarligt skada dina fördomar*

Skriv svar