Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Bert
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 13 jan 2007, 08:09

Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Bert » sön 14 jan 2007, 07:18

Många har inte någon erfarenhet av mer grundläggande och abstrakta filosofiska resonemang. För att inte hamna där kan vi ta till ett mer praktiskt exempel: att vetenskapen behöver kalibrerade eller avstämda mätinstrument för att kunna kallas för vetenskap.

Om vi skiljer mellan hantverk och vetenskap, är det speciella med vetenskap att man mäter och väger samt att man har någon form av teoribildning, gärna med matematik eller logiskt förfarande. Båda dessa senare kan analyseras var för sig:

1. När det gäller matematik och logik, har jag aldrig sett ett bevis som inte börjar med en obevisad tes. (Jag räknar här inte cirkelbevis till bevisen.) Har man en obevisad tes och ändå tror på den, är det en form av tro, och gör man det mer systematiskt eller ihop med andra som har samma tro, anser jag att det kan betraktas som en religion.

2. Vetenskapliga undersökningar som bygger på mätning och vägning kräver kalibrerade instrument. Används instrument som inte är kalibrerade eller avvägda, inte ens hos tillverkaren, så är det inte vetenskap. Visserligen kan man tro att ett instrument, vad som helst, som inte är kalibrerat, ger ett trovärdigt resultat. Men då är det inte vetenskap utan tro.

För att någonting inte skall vara "tro" utan vetenskap, krävs alltså inte bara logisk argumentation, utan även mätning med instrument som är kalibrerade, avvägda eller på något sätt testade gentemot omgivningen. Att använda okalibrerade instrument duger inte om det skall kallas för vetenskap. Visserligen kan man tro att även okalibrerade instrument ger rätt svar, men det är inte vetenskap utan tro.

Grunden för alla mätningar, och vår uppfattning om den materiella världen, är våra sinnesorgan. Om sinnesorganen är kalibrerade eller oberoende kollade gentemot omgivningen, kan man säga att det är vetenskap när de används. Men om de inte är kalibrerade eller avstämda är det inte vetenskap utan tro.

Problemet är att sinnesorganen inte är kalibrerade på ett oberoende sätt. Det finns inget sätt, vetenskapligt eller annat, att tämligen oberoende stämma av eller kalibrera sinnesorganen mot "verkligheten". De fem sinnena kan försöka att verifiera varandra, men de är alla byggda av samma stoff eller materia, varför det inte är en oberoende kalibrering eller avvägning. Om de fem sinnena försöker att avstämma varandra är det logiskt sett ett cirkelbevis, då de är uppbyggda av samma stoff eller materia och det utgör inte någon oberoende kalibrering eller avstämning. Förlitar man sig på okalibrerade instrument, här sinnesorganen, är det inte vetenskap, och om man ändå tror på resultaten är det tro. Organiserad eller systematiserad tro är religion och alltså är dagens vetenskap en typ av religion om man tror på resultaten. Och den kommer att förbli så tills man kan oberoende kalibrera eller avstämma de fysiska sinnesorgan vetenskapen bygger på.

Att som den etablerade vetenkapen förlita sig på okalibrerade instrument, som sinnesorganen, är att arbeta med dålig vetenskap, för att inte säga pseudovetenskap.

Tror man på vetenskapliga resultat förlitar man sig alltså på okalibrerade instrument, sinnesorganen, och att tro på okalibrerade mätningar är tro och inte vetenskap. Gör man denna tro tillsammans med andra eller på ett mer systematiskt sätt blir det en religion.

Att göra upprepbara försök är inte vetenskap om man använder okalibrerade instrument. I praktiken är det för övrigt omöjligt att utföra upprepbara försök med exakt samma förutsättningar, till exempel ned till samma spinnkvanttal för alla ingående atomer.

Dessutom kan man se att världen får ungefär samma egenskaper som dem de vetenskapstroende tror att sinnesorganen har. Den mer logiskt bevandrade kan tycka att detta har stora likheter med ett cirkelbevis.

Nu har jag inget problem med att tro. I vardagslivet tror jag på en massa saker. Men eftersom det bygger på okalibrerade instrument, sinnesorganen, kallar jag det för tro.

So far so good. Det som emellertid är lite synd är om en trosriktning startar mentala eller fysiska religionskrig mot dem som tror annorlunda. Historien har varit fulla av religionskrig, men det skulle vara olyckligt om de fortsätter, speciellt om det sker i vetenskapens namn.

Sedan kan man spekulera i vad som skulle krävas för att kalla mätningar baserade på de fysiska sinnesorganen för vetenskapliga. För det krävs en oberoende kalibrering eller avstämning av sinnesorganen. Vad jag kan se skulle det för detta behövas en helt annan och mer övergripande uppsättning sinnesorgan, som utifrån och oberoende kan kalibrera eller avstämma de nuvarande. Kanske kommer människan en dag att utveckla sådana. Eller, intressanta tanke, finns de redan, till exempel klassiska mystiker (inte psi-intresserade, utan dem baserade på den ursprungliga definitionen unio mystico.) I så fall är det mystikerna som sysslar med vetenskap, eftersom de har ytterligare och övergripande sinnen med vilka de kan kalibrera eller avstämma de fysiska sinnesorganen. Och de som kallar sig för vetenskapsmän sysslar med tro, eftersom de förlitar sig på mätningar gjorda av sinnesorganen, vilka de inte kan göra en oberoende kalibrering eller avstämning av.

Hälsningar

Bert

DK
Inlägg: 649
Blev medlem: ons 14 jun 2006, 01:08
Ort: stockholm

Inlägg av DK » sön 14 jan 2007, 08:21

Ja men vad bra då sätter vi upp omöjliga krav för den där materiella vetenskapen så att vi kan alla rättfärdiga vår egen tro på gubbar i månen. Allt måste bevisas till 100% med översinnliga organ, gärna med hjälp av en så kallad "noodly appendage device" som är korrekt kalibrerad gentemot den eteriska verkligheten. Det är det enda vi kan erkänna som korrekt vetenskap. Allt annat duger inte och är därmed pseudovetenskap.

Vad enkelt det blev nu. Allt är lika rätt tills vi hittar vår device. Ja jag har ju mest rätt förstås. Eller dem där medierna har jag hört är rätt bra, särskilt Sylvia Browne, hon kan verkligen sin vetenskap.

mans
Inlägg: 80
Blev medlem: sön 19 nov 2006, 15:38
Ort: Uppsala

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av mans » sön 14 jan 2007, 10:20

Bert skrev:1. När det gäller matematik och logik, har jag aldrig sett ett bevis som inte börjar med en obevisad tes. (Jag räknar här inte cirkelbevis till bevisen.) Har man en obevisad tes och ändå tror på den, är det en form av tro, och gör man det mer systematiskt eller ihop med andra som har samma tro, anser jag att det kan betraktas som en religion.
Det där var fel när du skrev det i din förra tråd, och det blir inte mer rätt för att du upprepar det. Att matematiken bygger på axiom om rent abstrakta företeelsers existens (t.ex. talet 1) påverkar inte dess giltighet som ett språk vi kan använda för att beskriva det vi upplever runtomkring oss. Med ditt resonemang är det pseudovetenskapligt och religiöst att använda andra språk också, eftersom att man inte kan bevisa existensen av bokstäver - vilket gör att vi inte kan lita på den grammatik och de ord vi använder.

Användarvisningsbild
smiskos
Inlägg: 3195
Blev medlem: lör 28 okt 2006, 09:25
Ort: Borås

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av smiskos » sön 14 jan 2007, 10:56

Bert skrev:Grunden för alla mätningar, och vår uppfattning om den materiella världen, är våra sinnesorgan. Om sinnesorganen är kalibrerade eller oberoende kollade gentemot omgivningen, kan man säga att det är vetenskap när de används. Men om de inte är kalibrerade eller avstämda är det inte vetenskap utan tro.
Varför tror(!) du det?

Användarvisningsbild
Lars A.
Avstängd
Inlägg: 5858
Blev medlem: lör 27 maj 2006, 14:48
Ort: Lasseland

Inlägg av Lars A. » sön 14 jan 2007, 11:17

Bert, du är en pseudovetenskaplig ID-teoretiker.

Användarvisningsbild
djembelelle
Inlägg: 4421
Blev medlem: tor 06 okt 2005, 19:30
Ort: Örebro

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av djembelelle » sön 14 jan 2007, 11:50

Bert skrev: Det som emellertid är lite synd är om en trosriktning startar mentala eller fysiska religionskrig mot dem som tror annorlunda. Historien har varit fulla av religionskrig, men det skulle vara olyckligt om de fortsätter, speciellt om det sker i vetenskapens namn.
Jag uppfattar dig som att du säger att om vi går djupare och djupare i en analys av vad som kan sägas säkert (bevisas) om tillvaron så kommer vi till en punkt när vi inte längre har bevis, utan vi måste utgå från något obevisat. Det är den klassiska kunskapsfrågan med anor från antiken.

Men om du säger att sinnesorganen inte har något att kalibreras mot erkänner du att vi har sinnesorgan och allt vad dem tillhör och att vi befinner oss i en fysisk värld som kan mätas och vägas och som därigenom äger en viss regelbundenhet. Du är inte solipsist.

Sedan kan man fråga om mätinstrument kalibreras mot sinnesorganen.
I metersystemet är de olika storheterna bestämda mor varandra. En kub med sidorna 1 dm rymmer 1 liter vatten. Detta vatten väger 1 kg vid 20º C. 100º C är bestämt utifrån vattnets kokpunkt vid havsnivån. Sedan kan man fråga om kuben verkligen rymmer exakt 1 liter. Men om vi bestämt att en viss kub ska vara utgångspunkten för litermåttet behöver vi inte fråga oss det. För det finns ingen objektiv liter svävande i kosmos som vi inte får fatt i.
Vi behöver inte vara osäkra på om det står 100 º på termometern när vi avläser den. Däremot kan vi vara osäkra på om termometern är rätt kalibrerad. Men den grundläggande kalibreringen sker inte mot sinnesorganen utan mot andra termometrar.
Så av detta kan vi sluta att osäkerheten hos sinnesorganen inte är kopplad till osäkerheten/kalibreringen hos mätinstrumenten.

Om vi är osäkra på att en termometer är rätt kalibrerad tvingas vi inte dra slutsatsen att vetenskapen är en religion.

Den filosofiska frågan om vad vi kan vara säkra på är inte kopplad till det vetenskapliga systemet.
Samma tror jag gäller matematiken. Det finns ingen punkt utanför matematiken varifrån matematiken kan bevisas vara sann. (För att bevisa något matematiskt behövs matematik.) Det du säger är att för att vetenskapen inte ska vara en religion krävs en sådan punkt.
Men kravet på en punkt utanför systemet är ett filosofiskt krav besläktat med påståendet att vi inte säkert kan bevisa att vi finns annat än som deltagare i ett högre väsens dröm.
Mätinstrumenten och SI-enheterna är ett eget system som inte kalibreras mot sinnesorganen. Matematiken är också ett eget system som inte kalibreras mot de andra systemen, och inte heller behöver kalibreras mot en omöjlig punkt utanför systemet för att vara pålitligt.

Tron på den vetenskapliga metoden är en tilltro som bygger på att
den visat sig fungera.
Religion är inte en metod. Mycket kan sägas om vad religion är. T ex är religion ett sätt att leva. Men de olika trossatser som finns i grunden av en religion är inte något som mätts fram. I ett trossystem finns ofta ett antal antaganden som utgår från entiter som inte tillhör den fysiska världen. Sådant som inte tillhör den fysiska världen är inte föremål för naturvetenskapen.

Kan man alltså säga att tron på änglar och tron på matematiken som ett pålitligt system är av samma dignitet?

Användarvisningsbild
Billy Kropotkin
Inlägg: 4643
Blev medlem: mån 26 dec 2005, 23:32

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Billy Kropotkin » sön 14 jan 2007, 13:54

Bert skrev:1. När det gäller matematik och logik, har jag aldrig sett ett bevis som inte börjar med en obevisad tes. (Jag räknar här inte cirkelbevis till bevisen.) Har man en obevisad tes och ändå tror på den, är det en form av tro, och gör man det mer systematiskt eller ihop med andra som har samma tro, anser jag att det kan betraktas som en religion.
Det är väl fullständigt självklart att alla resonemang börjar med förutsättningar och definitioner? Hur skulle det kunna vara på annat sätt?Vad vill du ha sagt?
2. Vetenskapliga undersökningar som bygger på mätning och vägning kräver kalibrerade instrument. Används instrument som inte är kalibrerade eller avvägda, inte ens hos tillverkaren, så är det inte vetenskap. Visserligen kan man tro att ett instrument, vad som helst, som inte är kalibrerat, ger ett trovärdigt resultat. Men då är det inte vetenskap utan tro.
Kalibreringen eller noggranheten hos instrumenten har inget alls att göra med om det är vetenskap eller inte. Vetenskapen är en metod, ett förhållningssätt. Alla instrument är onoggranna till viss grad. Det finns ingen kvalitativ skillnad mellan att använda instrument med olika onoggranhet. Det enda kalibreringen gör är att den förbättrar noggranheten. Med instrument som är alltför onoggranna minskar förstås möjligheten att göra goda observationer och därifrån bygga och pröva teorier, men allt beror på vad man vill åstadkomma.

Tänk på att Erathosenes från Kyrene för över 2000 år sedan bestämde jordens omkrets inom c:a 5% av vad vi anser att rätt värde är idag. Och det utan några "fabrikskalibrerade" mätinstrument!
I contradict myself? So I contradict myself. I am vast. I contain multitudes.

Bert
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 13 jan 2007, 08:09

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Bert » sön 14 jan 2007, 14:00

djembelelle skrev:Tron på den vetenskapliga metoden är en tilltro som bygger på att
den visat sig fungera.
Religion är inte en metod. Mycket kan sägas om vad religion är. T ex är religion ett sätt att leva. Men de olika trossatser som finns i grunden av en religion är inte något som mätts fram. I ett trossystem finns ofta ett antal antaganden som utgår från entiter som inte tillhör den fysiska världen. Sådant som inte tillhör den fysiska världen är inte föremål för naturvetenskapen.

Kan man alltså säga att tron på änglar och tron på matematiken som ett pålitligt system är av samma dignitet?
Trevligt att träffa på någon som är påläst i ämnet. Det du säger är ingen nyhet fär mig, men har med ämnet att göra, så det är relevant.

Som civilingenjär har jag några gånger fått saker att fungera grundat på vetenskapliga teorier, så jag är inte helt obekant med området.

Men som de brukar säga på managementkurser, att det är inte frågan att göra saker rätt, utan att det är frågan om att göra rätt saker.

Jag skulle vilja påstå att den etablerade vetenskapen fungerar extremt dåligt när det gäller saker av betydelse, som att bli av med lidande, rädsla, och att få total kärlek, kosmisk visshet och liknande.

När det gäller dessa saker av betydelse kan jag inte se att det är någon skillnad på att tro på den traditionella vetenskapens matematik och att tro på skyddsänglar. Man sitter kvar i lidandets hjul i vilket fall som helst. När det gäller viktiga frågor har därmed enligt min mening tro på matematiken och tron på änglar, eller andra fundamentalistiska trossystem, samma dignitet.

För det mystikerna, till skillnad från traditionella religioner, säger, är att bortom sinnesoganen finns en värld full av lycka, kärlek, frihet från rädsla etc.


Man skulle kunna säga att vetenskapen byggd på sinnesorganen därmed inte har något med detta att göra. I praktiken är det inte så. Somliga vetenskapsmän har systematiskt ur läroböckerna plockat bort den mystiska komponenten (unio mystica), och och i stort sett alla övriga vetenskapstroende tiger och samtycker. På så sätt presenteras bara en form av kunskap i läroböckerna, den byggd på sinnesorganen, eller möjligen också på primitiva känslor. (Traditionella religioner är många gånger så undermåliga att de inte är värda att nämnas här, och många gånger kan de inte ens frigära sig från sinnesorganen de heller. Men sedan finns det mystiska strömningar här och var, som inte är lika primitiva.)

Man kan ta ett enkelt exempel från matematiken, 1=1. Man kan tro att det är en trivial utsaga, men på det sätt som som det presenteras i matematikens läroböcker är det även ett religiöst (ateistiskt eller vetenskapstroende) uttalande.

För mystiken lär att det oändliga och eviga kosmiska medvetandet av sig själv skapar den mätbara världen. Det innebär att alla delar inom den mätbara världen i så fall även innehåller en oändlig och evig komponent, eftersom den eviga eller oändliga aspekten inte är delbar. Talet 1 är är då ett komplext tal, som samtidigt både är definierat på normalt sätt inom sinnets ram, och samtidigt även oändligheten eller evigheten. Dessutom påstår mystiken att lycka kärlek etc. endast kan uppnås genom att lämna sinnenas värld och bli medveten i den oändliga komponenten.

Många ateister och vetenskapstroende försöker att i läroböckerna systematiskt utelämna möjligheten att 1 är ett komplext tal där den ena komponenten är oändligheten. Detta är bara ett exempel. Den som vill kan gå igenom varje rad i ett forskningsbibliotek och finna samma systematiska uteslutande av vissa åsikter.

Detta liknar alltså något det censursystem som katolikerna hade på medeltiden. Den främsta skillnaden är att katolikerna gjorde det på sin naiva tro att de därmed räddade människor ur evigt lidande i helvetet, medan ateister och många vetenskapstroende gör det för att människor inte skall bli informerade om att det skulle kunna finnas en möjlighet till lycka kärlek etc bortom de fysiska sinnena.

Det är tåkigt när olika trossystem försöker att intellektuellt eller fysiskt försöker kriga med varandra.

Hälsningar

Bert

Användarvisningsbild
Billy Kropotkin
Inlägg: 4643
Blev medlem: mån 26 dec 2005, 23:32

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Billy Kropotkin » sön 14 jan 2007, 14:07

Bert skrev:Jag skulle vilja påstå att den etablerade vetenskapen fungerar extremt dåligt när det gäller saker av betydelse, som att bli av med lidande, rädsla, och att få total kärlek, kosmisk visshet och liknande.
Du menar att eftersom (natur)vetenskap inte så uttalar sig om sådant så är den felaktig? Ligger det inte närmare till hands att tro att livsåskådningsfrågor är något annat än vetenskap.
I contradict myself? So I contradict myself. I am vast. I contain multitudes.

mans
Inlägg: 80
Blev medlem: sön 19 nov 2006, 15:38
Ort: Uppsala

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av mans » sön 14 jan 2007, 14:15

Bert skrev:Jag skulle vilja påstå att den etablerade vetenskapen fungerar extremt dåligt när det gäller saker av betydelse, som att bli av med lidande, rädsla, och att få total kärlek, kosmisk visshet och liknande.
Total kärlek och "kosmisk visshet" ligger utanför den vetenskapliga metodens område - så det du säger är meningslöst. Lidande och rädsla botas väl ganska bra med skolmedicin och psykologi?
När det gäller dessa saker av betydelse kan jag inte se att det är någon skillnad på att tro på den traditionella vetenskapens matematik och att tro på skyddsänglar.
...
Man kan ta ett enkelt exempel från matematiken, 1=1. Man kan tro att det är en trivial utsaga, men på det sätt som som det presenteras i matematikens läroböcker är det även ett religiöst (ateistiskt eller vetenskapstroende) uttalande.
...
Talet 1 är är då ett komplext tal, som samtidigt både är definierat på normalt sätt inom sinnets ram, och samtidigt även oändligheten eller evigheten.
...
Många ateister och vetenskapstroende försöker att i läroböckerna systematiskt utelämna möjligheten att 1 är ett komplext tal där den ena komponenten är oändligheten. Detta är bara ett exempel.
Återigen missförstår du vad matematik är, och ignorerar det jag skriver. Att tala om talet 1 som ett "komplext tal där den ena komponenten är oändligheten" är dessutom inte särskilt lyckat, eftersom det inom matematiken finns något som heter just komplexa tal (och ett är ett sådant; närmare bestämt 1+0i).

Bert
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 13 jan 2007, 08:09

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Bert » sön 14 jan 2007, 14:38

Billy Kropotkin skrev:Det är väl fullständigt självklart att alla resonemang börjar med förutsättningar och definitioner? Hur skulle det kunna vara på annat sätt?Vad vill du ha sagt?
snip
Jo, att de flesta som kommer i kontakt med vetenskap inte känner till detta som du säger var fullständigt självklart, att alla resonemang börjar med förutsättningar och definitioner. Inte ens många högskolekurser nämner numera detta. I och med att de flesta som kommer i kontakt med vetenskap inte känner till det, blir de lätt "vetenskapstroende", och detta dessutom på felaktiga grunder, eftersom de inte känner till det du nämner vara fullständigt självklart. Hade vetenskapen presenterat sig som att resonemangen bygger på förutsättningar och definitioner, hade jag varit helt nöjd. I och för sig kan man säga att man inte behöver dra med det jämt. Men eftersom de allra flesta inte har en aning om det, borde man säga det, tills det går fram, åtminstone.

Nu anser jag att det är medvetet och systematiskt som vetenskapssamfundet undanhåller allmänheten från denna information, och det är väldigt ovetenskapligt.

Så länge man travar runt i lidandets hjul kan man tycka att det inte gör något vad man tror på. Men vad mystikerna säger, är att man kan uppnå fullständigt lycka och kärlek om man även går utanför sinnesorganens sfär, det vill säga både med och bortom sinnesorganen, samtidigt. Genom att presentera vetenskapen på ett primitivt sätt, utan att påpeka att den innehåller obevisade förutsättningar och definitioner, skapar man på felaktiga grunder vetenskapstroende. De har då fått alternativa trossystem undertryckta, till exempel att det med andra definitioner och förutsättningar går att få system där det påstås vara möjligt att uppnå total kärlek och lycka.

Hälsningar

Bert

Bert
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 13 jan 2007, 08:09

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av Bert » sön 14 jan 2007, 15:05

mans skrev:Total kärlek och "kosmisk visshet" ligger utanför den vetenskapliga metodens område - så det du säger är meningslöst. Lidande och rädsla botas väl ganska bra med skolmedicin och psykologi?
snip
Hade vetenskapliga metoder hållit sig inom det veteskapliga området hade det varit gott och väl. Emellertid har vetenskapliga metoder spridit sig till alla möjliga och omöjliga områden. Detta hade också varit acceptabelt om de bara i klartext hade angett vilka förutsättningar man utgått ifrån. I och med att man inte gör det, har man skapat en massa vetenskapstroende som inte känner till förutsättningarna för vad de tror på, och därmed undertryckt andra trosformer. Resultatet blir detsamma som somliga religioner alltid sysslat med, att undertrycka andra trosformer.

Någon större kärlek och lycka kommer enligt min åsikt aldrig att komma från skolmedicin och psykologi.

Dock kan jag sträcka mig så långt, att när det gäller möjligheten att talet 1 både innehåller en begränsad del och en oändlig del, borde jag ha sagt att det liknar komplexa tal, fast endast i den måtto att det innehåller två oförenliga komponenter.

Hälsningar

Bert

mans
Inlägg: 80
Blev medlem: sön 19 nov 2006, 15:38
Ort: Uppsala

Re: Okalibrerade instrument ger dålig vetenskap

Inlägg av mans » sön 14 jan 2007, 15:11

Bert skrev:Dock kan jag sträcka mig så långt, att när det gäller möjligheten att talet 1 både innehåller en begränsad del och en oändlig del, borde jag ha sagt att det liknar komplexa tal, fast endast i den måtto att det innehåller två oförenliga komponenter.
Varför håller du på och definierar om talet 1? Det råder ingen tvekan om vad 1 är inom matematiken. Det är inget som behöver bevisas eller bekräftas empiriskt - 1 är vad vi har definierat det till att vara. Det är något abstrakt som inte finns i vår fysiska värld - ett naturligt tal, ett räkneord, den multiplikativa identiten i vanlig algebra, värdet av cos(0). Att tala om att 1 skulle kunna innehålla en okänd oändlig del är tyvärr bara nonsens.

Edit: visst kan man definiera om talet 1 och skapa sig en ny algebra, men jag förstår inte varför du vill göra det eller vad det tillför diskussionen.

Användarvisningsbild
ttias
Inlägg: 1983
Blev medlem: ons 22 dec 2004, 21:13
Ort: Stockholms skägg

Inlägg av ttias » sön 14 jan 2007, 15:40

1 är [[]].

Jag tror verkligen inte att det mystiska som du säger plockats bort i hemlighet medan andra nickande och samtyckande tittat på. Faktum är att om man läst lite filosofihistoria så ser man att kunskapsteorin har utvecklats och diskuterats öppet, och är idag själva studieobjektet på många universitetskurser (filosofi, idehistoria m fl). Man har byggt upp och raserat argument för olika kunskapskällor, däribland mystiska. De mystiska är dock notoriskt dåliga i jämförelse med empiriska.

Hur tänker du dig att det mystiska sinnena står utanför den materiella verkligheten? Om den mystiska dimensionen är en del av världen, ger inte det upphov till samma kalibreringsproblematik som för de alldagliga sinnena? De vardagliga sinnena som vetenskapen använder har ju kombinerats med intersubjektivitet, som förstärker tron på både metoden och sinnena och lämnat de mest högfärdiga visioner om en stark objektivitet. Mystik har sällan samma möjlighet till förstärkande argument.

Vad menar du när du säger tro? Jag skulle översätta tro med försanthållande. En attityd som finns hos en individ mot en mening i språket eller en tanke som gör gällande samstämmighet med världen och nämda sats eller tanke, vetenskapen i sin tur är en metod som undersöker verkligheten och ger argument eller skäl för eller mot de saker som man tror på.
Men det finns även andra användningar av ordet. Hoppfullt accepterande utan argument är en variant som förekommer i visst religiöst tänkande (något som ibland är uttalat hos den troende).
Det verkar som om du menar att de är identiska?
Med ett leende på läpparna och foliehatten på sned.

Användarvisningsbild
Vitnir
Inlägg: 4256
Blev medlem: tor 31 mar 2005, 17:08
Kontakt:

Inlägg av Vitnir » sön 14 jan 2007, 16:28


Skriv svar