Rättshaveristiska hörnan

Diskutera sådant som rör föreningen Vetenskap och Folkbildning eller den skeptiska rörelsen i allmänhet.
Användarvisningsbild
smiskos
Inlägg: 3195
Blev medlem: lör 28 okt 2006, 09:25
Ort: Borås

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av smiskos » lör 19 feb 2011, 10:34

Utökade listan med länk till Skolinspektionen.
0 naturvetenskapsmän kan förklara detta inlägg.

Användarvisningsbild
Stollan
Inlägg: 367
Blev medlem: tor 05 aug 2010, 19:49

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Stollan » sön 27 feb 2011, 21:50

Socialstyrelsen sköter nu de ärenden som HSAN tidigare hade hand om.

Anonymous2
Inlägg: 11
Blev medlem: sön 20 mar 2011, 23:34

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Anonymous2 » mån 21 mar 2011, 11:15

smiskos skrev:Det vore bra om någon kunde reda ut när det är Läkemedelsverket, Socialstyrelsen eller polisen man ska anmäla till.
Det spelar nog ingen roll. Anmäl till någon av dem och se på hur ärendet går runt i en oändlig lop mellan dem, och säkerligen några till.

Användarvisningsbild
vils
Inlägg: 5181
Blev medlem: sön 31 aug 2008, 23:27

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av vils » tor 05 maj 2011, 09:41

Får man föreslå att den här tråden klistras så den inte blir så knölig att hitta när den behövs.
"...eller galen entusiast, som Vils" KaxigaZ
I´ll use Arial when Helvetica freezes over.
Facit på Sweclockers I Facit på Bit-Tech

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Gambit » tor 25 aug 2011, 19:20

Skrev det här inlägget i en annan tråd. Vid närmare eftertanke passar det ju bättre här.
Gambit skrev: Jag har suttit och plitat lite på en liten anmälnings-ABC-grej. Jag vet inte hur fullständig den är och någon som är mer juridiskt kunnig än jag kan säkert korrigera, men va fan.

Gambits anmälningsmall för VoFare:


1. Vad handlar det jag vill anmäla om? (Dvs, var ska du vända dig?)
Ex:

a) Falsk eller otillbörlig marknadsföring
- T ex reklam, banners eller informationstext som hävdar saker som inte stämmer (elektriskt laddade stavar som hävdar effekt etc)
Vänd dig till: Konsumentverket

b) Bedrägeri
- T ex närstående som blivit lurade på pengar av medium
Vänd dig till: Polisen (Telnr 114 14)

c) Preparat som säger sig kunna bota sjukdomar - T ex homeopater som uttrycker sig klumpigt (Inte så vanligt, de är oftast slipade)
Vänd dig till: Läkemedelsverket

d) Personer som ej är läkare som behandlar allvarligt sjuka människor
(cancer, diabetes, AIDS etc).
Vänd dig till: Socialstyrelsen

2. Hur går jag tillväga? (Tips)
a) Falsk eller otillbörlig marknadsföring - Relevanta lagrum som kan vara bra att nämna
MFL 10 §
En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.
Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,
2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,
3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,
4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren,
5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,
6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,
7. leveransvillkor för produkten,
8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,
9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och
10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

MFL 5 §
Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

Kommentar:
Anledningen till att jag valt sätta 10 § framför 5 § istället för i kronologisk ordning, är att 10 § är mer specifik varför den bör nämnas först. 5 § är mer en "slasktratt". De mest relevanta delarna är fetade.
Ex: "Jag vill anmäla X då X har gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring. Detta eftersom X i strid med MFL 10 § punkt 1 och 2 har gjort reklam för produkt Y som sägs ha egenskaperna A, B och C. I vilket fall som helst borde förfarandet strida mot god marknadsföringssed enligt MFL 5 §".

b) Bedrägeri
- Relevanta lagrum

BrB 9 kap 1 §

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.
BrB 9 kap 2 §
Som bedrägeri fast mindre summor
Kommentar:
Jag vet inte om man kan ge så bra tips på hur man ska anmäla bedrägeri. Nämn de relevanta lagrummen och vad som har hänt, så får polisen besluta sig för om det är läge att starta en utredning.

c) Preparat som säger sig kunna bota sjukdomar - Relevanta lagrum

EUs direktiv 2001/83/EG (För info och tips, se http://hansiwanbratt.wordpress.com/2010 ... elsverket/)

Läkemedelslagen 21 b §
Marknadsföring av humanläkemedel skall främja en ändamålsenlig användning av produkten genom en presentation som är aktuell, saklig och balanserad. Marknadsföringen får inte vara vilseledande och skall även i övrigt stå i överensstämmelse med god sed för sådan marknadsföring.
Reklam för humanläkemedel som riktas till allmänheten skall vara utformad så att det klart framgår att meddelandet är en annons och att produkten är ett läkemedel. Innehållet i sådan reklam får inte vara utformat så att det kan leda till användning av läkemedel som medför skada eller på annat sätt inte är ändamålsenlig eller till att människor inte söker relevant vård.
Vid marknadsföring av humanläkemedel skall det lämnas sådan information som är av särskild betydelse för allmänheten respektive för personer som är behöriga att förordna eller lämna ut läkemedel. Vid marknadsföring av sådana homeopatika som registrerats får dock endast användas sådan information som skall anges på förpackningen och bipacksedeln. I marknadsföringen för registrerade traditionella växtbaserade läkemedel skall det anges att produkten är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid en viss indikation eller vissa indikationer samt att indikationerna som omfattas av registreringen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kommentar:
Jag är faktiskt osäker på hur man ska gå tillväga här. Att nämna EU-direktivet som i bloggposten kan nog vara det bästa sättet, även om jag inte vet hur det har gått med den anmälningen.

d) Personer som ej är läkare som behandlar allvarligt sjuka människor - Relevanta lagrum

Patientsäkerhetslag
(Sprillans ny, från 1 januari 2011. Samma lydelse som tidigare dock)
5 kap. Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
7. prova ut kontaktlinser.

Kommentar:
Borde fungera ungefär likadant som a). Alltså nämn lagrummet och berätta vad som har hänt.


Jag vill påpeka att jag inte på något sätt har uppfunnit hjulet här eller att mallen är helt felfri eller komplett. Så är det inte. Det är bara en enkel tvåstegsraket med lite relevanta lagrum och tips var man kan vända sig. Om någon upptäcker något fel är det bara att kommentera, det skulle gör mig ärligt glad (inte för att jag är orolig för att någon på det här forumet skulle dra sig för att påpeka fel :P ). Hoppas det kan vara till någon nytta!

Användarvisningsbild
MBY
Inlägg: 3365
Blev medlem: mån 29 nov 2004, 21:13
Ort: Stockholm

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av MBY » ons 13 mar 2013, 23:07

Ja, den här tråden borde klistras!

Kan inte någon kunnig beskriva något typiskt fall? T.ex, hur går jag till väga för att anmäla en utövare av homeopati? Eftersom det är en bluffverksamhet som omsätter riktiga pengar och kan tänkas skada personer så är det ju solklart bedrägeri, även om myndigheterna inte fattar det.

Var anmäler man homeopati, t.ex. en homeopat som råkat erkänna sig behandla barn eller diagnostisera?

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Gambit » ons 13 mar 2013, 23:16

MBY skrev:Ja, den här tråden borde klistras!

Kan inte någon kunnig beskriva något typiskt fall? T.ex, hur går jag till väga för att anmäla en utövare av homeopati? Eftersom det är en bluffverksamhet som omsätter riktiga pengar och kan tänkas skada personer så är det ju solklart bedrägeri, även om myndigheterna inte fattar det.

Var anmäler man homeopati, t.ex. en homeopat som råkat erkänna sig behandla barn eller diagnostisera?
1 d) + 2 d) = Socialstyrelsen, se den bifogade länken :smile2:

Edit: Viktig rättelse: När jag kollade upp patientsäkerhetslagen nu upptäckte jag att det från och med 1 juni är "Inspektionen för vård och omsorg" som är tillsynsmyndighet. Men fram till dess är det Socialstyrelsen som gäller.

Användarvisningsbild
MBY
Inlägg: 3365
Blev medlem: mån 29 nov 2004, 21:13
Ort: Stockholm

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av MBY » ons 13 mar 2013, 23:22

Gambit skrev:
MBY skrev:Ja, den här tråden borde klistras!

Kan inte någon kunnig beskriva något typiskt fall? T.ex, hur går jag till väga för att anmäla en utövare av homeopati? Eftersom det är en bluffverksamhet som omsätter riktiga pengar och kan tänkas skada personer så är det ju solklart bedrägeri, även om myndigheterna inte fattar det.

Var anmäler man homeopati, t.ex. en homeopat som råkat erkänna sig behandla barn eller diagnostisera?
1 d) + 2 d) = Socialstyrelsen, se den bifogade länken :smile2:
Men om jag tittar på blanketterna där så förefaller det som att man måste ha specialinsyn för att kunna anmäla. Man måste kunna tala om vad patienten heter och vilken "händelse" anmälan avser.

Det jag vill veta är hur man sätter kraft bakom en anmälan, t.ex. kan man göra en gruppanmälan? Kan vi inte inom VoF som förening anmäla en homeopat som lurar pengar av folk med bluffbehandlingar? Om socialstyrelsen inte vill ta i sånt eller läkemedelsverket (som ju godkänner homeopatiska preparat utan att ta hänsyn till verkan) så faller det ju sig platt. Var anmäla myndigheten för allmän idioti? :)

Jag ska försöka göra en "generisk" anmälan om homeopati nu, men jag tror inte att det utmynnar i något ö.h.t. Fast det känns inte speciellt "rättshaveristiskt". Hur gör man om man vill gå riktigt postal?

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Gambit » ons 13 mar 2013, 23:26

MBY skrev:
Gambit skrev:
MBY skrev:Ja, den här tråden borde klistras!

Kan inte någon kunnig beskriva något typiskt fall? T.ex, hur går jag till väga för att anmäla en utövare av homeopati? Eftersom det är en bluffverksamhet som omsätter riktiga pengar och kan tänkas skada personer så är det ju solklart bedrägeri, även om myndigheterna inte fattar det.

Var anmäler man homeopati, t.ex. en homeopat som råkat erkänna sig behandla barn eller diagnostisera?
1 d) + 2 d) = Socialstyrelsen, se den bifogade länken :smile2:
Men om jag tittar på blanketterna där så förefaller det som att man måste ha specialinsyn för att kunna anmäla. Man måste kunna tala om vad patienten heter och vilken "händelse" anmälan avser.

Det jag vill veta är hur man sätter kraft bakom en anmälan, t.ex. kan man göra en gruppanmälan? Kan vi inte inom VoF som förening anmäla en homeopat som lurar pengar av folk med bluffbehandlingar? Om socialstyrelsen inte vill ta i sånt eller läkemedelsverket (som ju godkänner homeopatiska preparat utan att ta hänsyn till verkan) så faller det ju sig platt. Var anmäla myndigheten för allmän idioti? :)

Jag ska försöka göra en "generisk" anmälan om homeopati nu, men jag tror inte att det utmynnar i något ö.h.t. Fast det känns inte speciellt "rättshaveristiskt". Hur gör man om man vill gå riktigt postal?
*Undersöker*

Användarvisningsbild
MBY
Inlägg: 3365
Blev medlem: mån 29 nov 2004, 21:13
Ort: Stockholm

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av MBY » ons 13 mar 2013, 23:28

Gambit skrev:
MBY skrev:Men om jag tittar på blanketterna där så förefaller det som att man måste ha specialinsyn för att kunna anmäla. Man måste kunna tala om vad patienten heter och vilken "händelse" anmälan avser.

Det jag vill veta är hur man sätter kraft bakom en anmälan, t.ex. kan man göra en gruppanmälan? Kan vi inte inom VoF som förening anmäla en homeopat som lurar pengar av folk med bluffbehandlingar? Om socialstyrelsen inte vill ta i sånt eller läkemedelsverket (som ju godkänner homeopatiska preparat utan att ta hänsyn till verkan) så faller det ju sig platt. Var anmäla myndigheten för allmän idioti? :)

Jag ska försöka göra en "generisk" anmälan om homeopati nu, men jag tror inte att det utmynnar i något ö.h.t. Fast det känns inte speciellt "rättshaveristiskt". Hur gör man om man vill gå riktigt postal?
*Undersöker*
Perfekt!

Det verkar också lite koko att anmäla via blankett. Det måste väl finnas friare former än så? Inklippta citat, länkar, bifogade filer, etc.

Användarvisningsbild
Gambit
Inlägg: 1886
Blev medlem: mån 12 apr 2010, 20:52

Re: Rättshaveristiska hörnan

Inlägg av Gambit » ons 13 mar 2013, 23:35

MBY skrev:
Gambit skrev:
MBY skrev:Men om jag tittar på blanketterna där så förefaller det som att man måste ha specialinsyn för att kunna anmäla. Man måste kunna tala om vad patienten heter och vilken "händelse" anmälan avser.

Det jag vill veta är hur man sätter kraft bakom en anmälan, t.ex. kan man göra en gruppanmälan? Kan vi inte inom VoF som förening anmäla en homeopat som lurar pengar av folk med bluffbehandlingar? Om socialstyrelsen inte vill ta i sånt eller läkemedelsverket (som ju godkänner homeopatiska preparat utan att ta hänsyn till verkan) så faller det ju sig platt. Var anmäla myndigheten för allmän idioti? :)

Jag ska försöka göra en "generisk" anmälan om homeopati nu, men jag tror inte att det utmynnar i något ö.h.t. Fast det känns inte speciellt "rättshaveristiskt". Hur gör man om man vill gå riktigt postal?
*Undersöker*
Perfekt!

Det verkar också lite koko att anmäla via blankett. Det måste väl finnas friare former än så? Inklippta citat, länkar, bifogade filer, etc.
Medan jag undersöker kan jag väl preliminärt säga att eftersom det är straffbelagt borde det väl inte finnas några hinder mot att anmäla till åklagare på en gång.

Äkta rättshaverister använder sig givetvis inte av blanketter. Du ska naturligtvis skicka ett brev med fem tättskrivna A4 :D

Skriv svar