Utvecklingen i Ryssland

Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Locked
User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11
Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Vidugavia » Sun 01 Jun 2014, 15:03

Jag vill dock poängtera att liknande tänkande är centralt i Ryssland där man idag gärna ser varje utrikespolitiskt nederlag, varje inrikes missnöjesyttring och varje utländskt nedvärderande av de "ryska värdena" som del i ett koordinerat angrepp på Ryssland. En hel del av agerandet i Ukraina är förmodligen kopplat till detta.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

Nemesis
Posts:2816
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Nemesis » Sun 01 Jun 2014, 22:11

Vidugavia wrote:Jag vill dock poängtera att liknande tänkande är centralt i Ryssland där man idag gärna ser varje utrikespolitiskt nederlag, varje inrikes missnöjesyttring och varje utländskt nedvärderande av de "ryska värdena" som del i ett koordinerat angrepp på Ryssland. En hel del av agerandet i Ukraina är förmodligen kopplat till detta.
Stackars Ryssland... :roll:
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

tonyf
Posts:2443
Joined:Sun 05 Nov 2006, 23:57

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by tonyf » Mon 02 Jun 2014, 03:18

Nemesis wrote:Stackars Ryssland... :roll:
Ja, faktiskt.

Tyvärr misstänker jag att Nemesis inlägg är ironiskt menat (kanske t.o.m. sarkastiskt). Men detta är på allvar.
Ryssland har haft en svår historisk och geografisk position. Det är en av de viktiga förklaringarna till den ryska imperialism som speciellt det senaste halvmilleniet drabbat många av dess grannar hårt. Det har också lett till svåra politiska/sociala/ekonomiska etc. förhållanden i Ryssland som i viktiga avseenden drabbat många ryssar hårt. Trots svårigheterna har Ryssland levt på, och inte bara levt på utan också skapat mycket högstående kultur och vetenskap.

Vi måste vara fasta i vårt värdegrundsmässiga försvar av frihet och rättstat och mänsklig utveckling. Rysslands agerande är och har inte så sällan varit ett hot mot dessa. Vi måste vara geopolitiskt realistiska och beredda att försvara oss [så långt är realistiskt möjligt]. Samtidigt får vi inte förfalla till rysskräck eller ryssofobi eller ännu mindre ryssförakt. Det är människor precis som oss vi talar om. Och dessa lever i en värdefull högkultur, med í vissa avseenden avvikande från oss, en del av vilka är problematiska. Kulturer förändras med tiden, i vissa avseendern ibland ganska snabbt, i vissa avseenden långsamt. Geografi förändras också men så långsamt att i just detta sammanhang vi kan betrakta den som en konstant (plattektonik är ingen snabb process) (men global uppvärmning är, detta kan ändra en hel del i det kommande seklet om det vill sig illa, så viss reservation för att geografi i alla avseenden kan betraktas som en konstant för tidsskala relevant för diskussionen i denna tråden). Allt detta är ryssarnas egen sak att utveckla, inom ramen för folkrätten. Vår uppgift är endast att finnas där som potentiella partner (handel, kulturutbyte, etc.). Som inte annat än indirekt genom att deltaga en allmän internationell kulturdebatt där vi diskuterar allt möjligt som kan falla oss in (inklusive, som ett av alla möjliga specialfall, förhållanden i Ryssland) lägger oss i interna förhållanden i Ryssland. Men inte accepterar ryskt icke-folkrättsligt agerande av Ryssland mot dess grannar (eller andra folkrättsbrott, men i praktiken begränsar sig det ryska hotet i stort sett till dess någerlunda närområde). Om vi håller en konsekvent sådan linje så torde chansen vara ganska stor att Rysslandsproblemet löst sig av sig självt genom att Ryssarna själva kräver ett mer rättsäkert system inom en rimlig framtid (kanske så snabbt som ett eller två hundra år eller så, men det är ju omöjligt att förutsäga).

Det kräver att vi ser om vårt eget hus. Alternativet ("euroasianism", eller oavsett vad man väljer att kalla det) är inte vackert. Betänk att Putin fick 25% av rösterna i Frankrike nu i EU-valet, bara för att ta ett exempel.
"philosophy without science is blind, science without philosophy is lame" (tonyf)

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Vidugavia » Mon 02 Jun 2014, 16:14

Utmärkt inlägg tonyf. Trevligt att det finns folk som tar det här på allvar.

Gällande att se om vårt eget hus så gäller detta även folkrätten. Folkrättens kärna är i praktiken ett system för att hålla stormakter i schack i balans med varandra. Det fungerar inte att bara hålla en konsekvent linje mot ryska brott mot folkrätten, särskilt om man sätter sitt hopp till reformer drivna ur de ryska folkhaven. Vilket är det rimligaste att sätta sitt hopp till. Det existerar i Ryssland starka övertygelser, grundat i ett historiskt medvetande, om att varje "svaghet" från Rysslands sida kommer att utnyttjas av utländska makter.

Om man vill att ryssarna ska lägga av med att uthärda sina tyranner, något de är bra på, måste de se några givande alternativ. En väldigt viktig anledning till varför Sovjetunionen varade så länge är den inte helt orimliga övertygelsen om att det enda alternativet var ett inbördeskrig följt av en utländsk invasion och i slutändan total förintelse. Under Gorbatjoveran förändrades dock detta. Det tändes ett hopp om att man kunde avskaffa enpartistaten utan att blotta sig mot fienden.

Det kan fan inte vara kul att vara ryss. :-(
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by kipphebel3 » Fri 13 Jun 2014, 07:37

I gårdagens Husis fanns en kolumn av Theresa Norrmén som uppmärksammade Putins sändebud, Sergej Markovs uttalanden om Russofobi.

Det är ganska klart att det finns en "Russofobi", men hur utbredd är den? Det som förlänas epitetet "Russofobi" är ofta kritik av Kremls agerande och enligt det är en hel del ryssar, "russofober". Situationen påminner litet om situationen i USA efter 9/11 då alla som kritiserade Bush, kallades oamerikanska, tom av annars ganska balanserade personer.

Ett bättre namn kanske borde vara "Kremlofobi"?
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
peewee
Posts:823
Joined:Mon 08 Aug 2011, 07:31
Location:Göteborg

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by peewee » Fri 13 Jun 2014, 07:56

Vidugavia wrote:Om man vill att ryssarna ska lägga av med att uthärda sina tyranner, något de är bra på, måste de se några givande alternativ. En väldigt viktig anledning till varför Sovjetunionen varade så länge är den inte helt orimliga övertygelsen om att det enda alternativet var ett inbördeskrig följt av en utländsk invasion och i slutändan total förintelse. Under Gorbatjoveran förändrades dock detta. Det tändes ett hopp om att man kunde avskaffa enpartistaten utan att blotta sig mot fienden.

Det kan fan inte vara kul att vara ryss. :-(
Nej, det kan det nog inte vara. Såvitt jag vet är det betydligt fler människor som söker sig från Ryssland än som söker sig till det.

Intressant hur denna diskussion börjar få paralleller till vår inhemska debatt om brottslighet och fångvård. Ryssland tar till våld, och skall man då straffa det eller visa förståelse för det? Är det samhällets/omvärldens fel eller gärningsmannens? Eller kanske till och med offrets?
Förnuftet är trons största hinder, eftersom det får allt gudomligt att verka absurt, för att inte säga korkat.
- Martin Luther, Tischreden [Bordssamtal], vol 9, s 107
http://books.google.com/books?id=NhjG6GXGtjcC&pg=PA107

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Vidugavia » Fri 13 Jun 2014, 16:50

peewee wrote:
Vidugavia wrote:Om man vill att ryssarna ska lägga av med att uthärda sina tyranner, något de är bra på, måste de se några givande alternativ. En väldigt viktig anledning till varför Sovjetunionen varade så länge är den inte helt orimliga övertygelsen om att det enda alternativet var ett inbördeskrig följt av en utländsk invasion och i slutändan total förintelse. Under Gorbatjoveran förändrades dock detta. Det tändes ett hopp om att man kunde avskaffa enpartistaten utan att blotta sig mot fienden.

Det kan fan inte vara kul att vara ryss. :-(
Nej, det kan det nog inte vara. Såvitt jag vet är det betydligt fler människor som söker sig från Ryssland än som söker sig till det.

Intressant hur denna diskussion börjar få paralleller till vår inhemska debatt om brottslighet och fångvård. Ryssland tar till våld, och skall man då straffa det eller visa förståelse för det? Är det samhällets/omvärldens fel eller gärningsmannens? Eller kanske till och med offrets?
Intressant att folk som dig ständigt misslyckas med att se bortom missvisande enkla motsättningar mellan straff och förståelse. För mig är frågan om vems fel något är sekundär, om än inte oviktig. Den primära frågan gäller hur framtida våld kan undvikas. För att göra det krävs att man skaffar sig en förståelse för hur våld uppkommer.

Om vi tittar på till exempel konflikterna i och omkring Ukraina idag så finns det en enorm hög med nationalistisk mytbildning gällande vem som ursprungligen gjort fel. En del av dessa sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet. Föga givande.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

User avatar
peewee
Posts:823
Joined:Mon 08 Aug 2011, 07:31
Location:Göteborg

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by peewee » Sun 15 Jun 2014, 09:48

Vidugavia wrote:
peewee wrote:Intressant hur denna diskussion börjar få paralleller till vår inhemska debatt om brottslighet och fångvård. Ryssland tar till våld, och skall man då straffa det eller visa förståelse för det? Är det samhällets/omvärldens fel eller gärningsmannens? Eller kanske till och med offrets?
Intressant att folk som dig ständigt misslyckas med att se bortom missvisande enkla motsättningar mellan straff och förståelse.
Du hade kunnat föra fram ditt budskap precis lika väl med ett vänligt eller neutralt inlägg, men du valde istället ett förolämpande. Det säger väl allt.
Förnuftet är trons största hinder, eftersom det får allt gudomligt att verka absurt, för att inte säga korkat.
- Martin Luther, Tischreden [Bordssamtal], vol 9, s 107
http://books.google.com/books?id=NhjG6GXGtjcC&pg=PA107

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Vidugavia » Tue 17 Jun 2014, 17:55

peewee wrote:
Vidugavia wrote:
peewee wrote:Intressant hur denna diskussion börjar få paralleller till vår inhemska debatt om brottslighet och fångvård. Ryssland tar till våld, och skall man då straffa det eller visa förståelse för det? Är det samhällets/omvärldens fel eller gärningsmannens? Eller kanske till och med offrets?
Intressant att folk som dig ständigt misslyckas med att se bortom missvisande enkla motsättningar mellan straff och förståelse.
Du hade kunnat föra fram ditt budskap precis lika väl med ett vänligt eller neutralt inlägg, men du valde istället ett förolämpande. Det säger väl allt.
Det det framför allt säger är att jag inte har något tålamod med folk som plockar in sina halmgubbar i en diskussion för att göra diffusa jämförande antydningar. Det verkar dock som om vi har lite olika synsätt på vad som är "intressant".

Ber dock om ursäkt om du känner dig kränkt.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

User avatar
peewee
Posts:823
Joined:Mon 08 Aug 2011, 07:31
Location:Göteborg

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by peewee » Wed 18 Jun 2014, 08:07

Vidugavia wrote:Det det framför allt säger är att jag inte har något tålamod med folk som plockar in sina halmgubbar i en diskussion för att göra diffusa jämförande antydningar. Det verkar dock som om vi har lite olika synsätt på vad som är "intressant".

Ber dock om ursäkt om du känner dig kränkt.
Halmgubben var i betraktarens öga ("börjar få paralleller" är inte synonymt med "är") och ursäkten accepterad.
Förnuftet är trons största hinder, eftersom det får allt gudomligt att verka absurt, för att inte säga korkat.
- Martin Luther, Tischreden [Bordssamtal], vol 9, s 107
http://books.google.com/books?id=NhjG6GXGtjcC&pg=PA107

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by kipphebel3 » Mon 04 Aug 2014, 09:21

Om vi återgår till ämnet så har jag inte sett så mycket diskussion kring detta:

Russia enacts 'draconian' law for bloggers and online media

Som vanligt när det är frågan om dylika lagar och förslag är syftet hedervärt:
The government said the legislation was designed to protect children from harmful internet content, such as pro-suicide or pornography websites.
I realiteten verkar dock lagarna användas för att strypa den fria debatten.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Dûrion Annûndil » Mon 04 Aug 2014, 10:53

kipphebel3 wrote:
...harmful internet content, such as pro-suicide or pornography websites.
=homosexualitet?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by kipphebel3 » Mon 04 Aug 2014, 11:02

Naturligtvis. Alla dessa onaturliga böjelser som är en del av CIA/EU/Ödlornas plan att pervertera den heliga ryska folksjälen. :)
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by kipphebel3 » Wed 06 Aug 2014, 13:23

Det är annars ganska intressant hur Rysslands syn på ökad autonomi för delar av Ukraina skiljer sig från synen på motsvarande autonomi för regioner i Ryssland:
The BBC World Service has rebuffed a Russian state request to remove an interview with a Russian artist and activist who called for a march to win more autonomy for Siberia.
BBC rebuffs Russian state complaint over Siberia march
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Matte
Posts:6192
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Utvecklingen i Ryssland

Post by Matte » Sat 09 Aug 2014, 21:28

peewee wrote:. Såvitt jag vet är det betydligt fler människor som söker sig från Ryssland än som söker sig till det.
En vida spridd uppfattning, men det stämmer inte. Ryssland är, näst USA, det största immigrantlandet i världen.

Om andra faktoider som nu allt mer ihållande trummas ut i väst kan du läsa i den här artikeln.

http://www.counterpunch.org/2014/08/08/ ... ens-china/
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

Locked