Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och tid.

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm
Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Dûrion Annûndil » Fri 02 Jan 2015, 12:04

Illusionen wrote:Det som kanske ligger närmast till hands är att ämnet för många ter sig udda och intressant,
men att jag saknar den pedagogiska talang som krävs för att göra det hela begripligt.
En annan tänkbar aspekt är att konceptet spänner över ett så splittrat ämnesområde (filosofi & fysik)
att läsaren inte orkar ta till sig informationen, trots intresset för ämnesområdet.
Men skulle man kunna ponera att dessa två möjligheter (att du skulle vara oförmögen att förklara eller att lyssnarna skulle vara oförmögna att förstå) i slutändan står tillbaka för den tredje möjligheten att ditt teoretiserande är... bristfälligt?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

Illusionen
Avstängd
Posts:50
Joined:Wed 19 Nov 2014, 11:10

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Illusionen » Fri 02 Jan 2015, 16:11

Dûrion Annûndil wrote:
Illusionen wrote:Det som kanske ligger närmast till hands är att ämnet för många ter sig udda och intressant,
men att jag saknar den pedagogiska talang som krävs för att göra det hela begripligt.
En annan tänkbar aspekt är att konceptet spänner över ett så splittrat ämnesområde (filosofi & fysik)
att läsaren inte orkar ta till sig informationen, trots intresset för ämnesområdet.
Men skulle man kunna ponera att dessa två möjligheter (att du skulle vara oförmögen att förklara eller att lyssnarna skulle vara oförmögna att förstå) i slutändan står tillbaka för den tredje möjligheten att ditt teoretiserande är... bristfälligt?
Skojar du med mig ?
Det ligger i sakens natur att en pensionär, utan tidigare kunskaper i ämnet, inte kan göra anspråk på att konceptet är utan brister.
Det skulle vara en världssensation, om så vore fallet. :D

Som jag redan nämnt är skälet till att jag skrivit ”uppsatsen” att ingen kunnat svara på mina frågor.
Jag har alltid haft lätt för naturvetenskapliga ämnen, och är enligt tidigare arbetsgivare exceptionellt kreativ/konstruktiv,
så det låg nära till hands att börja söka efter svaren på egen hand.
Det låter ant respektlöst, men hur skulle jag annars gå tillväga för att få tillgång till svaren ?

Till saken hör att jag tycker mig förstå det jag skriver, på gränsen till övertygelse.
Fenomenen TID och RUM, var inledningsvis svåra att greppa, men nu anser jag mig behärska dem.
Jag har aldrig tidigare misstagit mig, när den här känslan jag har nu, infunnit sig.
Det behöver inte betyda något, men jag är givetvis nyfiken på vad jag ev har missat.

Att jag började skriva på forum som detta, är det enda sättet för mig att testa vad andra än min hund Jeppe tycker och anser.
Tyvärr resulterar det ofta i upprördhet över att jag har fräckheten att ifrågasätta.

Så här långt har inget framkommit som kullkastar konceptet. Kapitlet RELATIVITET är extra intressant för mig,
så förutsatt att du är intresserad, läs det noga och försök därefter ”torpedera” det.
Det är detta jag väntar på, och jag blir inte besviken om du lyckas !

/ Illusionen

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Dûrion Annûndil » Fri 02 Jan 2015, 17:55

Illusionen wrote:Så här långt har inget framkommit som kullkastar konceptet. Kapitlet RELATIVITET är extra intressant för mig,
så förutsatt att du är intresserad, läs det noga och försök därefter ”torpedera” det.
Det är detta jag väntar på, och jag blir inte besviken om du lyckas !
Jag vet inte riktigt vad konceptet är, så hur ska jag kunna avgöra om det är kullkastat eller inte? Det verkar vara någonting som liknar Platons tankar om Idévärld/Sinnesvärld, men sen så är det massor av godtyckliga benämningar som radas upp utan att det görs begripligt vad dessa egentligen innebär. Jag tror inte nån är upprörd över det, utan vad de flesta nog väntar på är en konkret redogörelse för vad formlerna faktiskt ska påvisa. Och HUR det skulle göra det (på ett sätt som sen går att utvärdera).
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

Thomas P
Posts:9311
Joined:Sun 27 Aug 2006, 19:01

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Thomas P » Fri 02 Jan 2015, 18:21

Illusionen wrote:Så här långt har inget framkommit som kullkastar konceptet.
Finns det ens hypotetiskt något som skulle göra det då? Jag vill minnas att jag tidigare frågade efter en förutsägelse där din teori vari den nu består ger annorlunda resultat än de etablerade. Först då kan vi genom mätningar avgöra om den är fel.

Illusionen
Avstängd
Posts:50
Joined:Wed 19 Nov 2014, 11:10

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Illusionen » Fri 02 Jan 2015, 19:39

När jag skrev det inledande inlägget i tråden var det ett test på om innehållet var begripligt.
Efter ytterligare ett antal inlägg kan jag konstatera att resultatet är mycket nedslående.
Om det är så illa som jag befarar så skulle det krävas mycket tid att omarbeta texten,
och den tiden har jag inte tillgång till, så detta måste tyvärr bli mitt sista inlägg.
Ni ska alla ha tack för att ni kommenterat det jag skrivit.

/ Illusionen

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Dûrion Annûndil » Fri 02 Jan 2015, 21:03

Som sagt, det behöver inte vara din text som är problemet, utan kan vara själva konceptet som brister.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

Illusionen
Avstängd
Posts:50
Joined:Wed 19 Nov 2014, 11:10

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Illusionen » Sun 04 Jan 2015, 19:43

Mitt föregående inlägg var tänkt att vara det sista, men när jag läste igenom samtliga kommentarer fick jag intrycket av
att sannolikt ingen har förstått själva poängen med mitt koncept.
Jag vill med detta inlägg därför, via några viktiga förtydliganden, försäkra mig om att "poängen" bättre tydliggörs.

Genom att i konceptet introducera ”Medvetandets Referens”, MR, i resonemanget, skall detta ses som ett försök att
överbrygga gapet mellan filosofi och naturvetenskap. "Medvetandets Referens", är unikt för Delta-konceptet.
Genom att utifrån MR därefter separera atomärt och universellt perspektiv, via skilda referenser, erhålls den
referensdifferens, som krävs för att förklara vår verklighets fenomen och egenskaper.
V g se mitt inledande inlägg (20 nov 2014, 09:49). Det framgår ej av kommentarerna att någon förstår detta.

Läsarkommentarerna med anledning av mitt koncept, kommer snabbt, ofta så snabbt att det förefaller helt omöjligt
att läsaren dessförinnan både skulle hunnit läsa och tillräckligt begrunda innehållet. När jag tagit del av kommentarerna,
har inget framkommit hitintills som talar för att någon läsare till fullo har förstått budskapet.
Mot denna bakgrund finns det skäl att ifrågasätta hållbarheten i allmänt hållna kritiska påståenden.

Om ni går tillbaka till mitt inledande inlägg, så framgår det att merparten av det jag skriver i inlägget är unikt.
De principer som redovisas ligger till grund för svaren på aktuella tidigare obesvarade frågor.
Att dessa, till sin natur enkla principer, skulle vara bristfälligt beskrivna, stämmer inte.
När ni hävdar att mitt koncept har brister, har ni då verkligen tagit del av, och förstått, det som jag sammanfattat beskriver
i det inledande inlägget ? Svaret på frågan kan förhoppningsvis ge en fingervisning om det verkligen rör sig om ”brister”,
eller om det rör sig om förutfattade meningar, efter en summarisk genomläsning.

Jag vill avslutningsvis även kommentera en ofta återkommande fråga, innan jag nu stänger butiken för gott.
Frågan kan sammanfattas som,
”Vad skiljer Delta-konceptet från andra teorier, och hur kan man via mätresultat verifiera att du har rätt ?”.
När frågan ställs, så bekräftar frågeställaren indirekt att han inte har läst och/eller förstått konceptet.

Delta-konceptet skiljer sig EJ, vad gäller det ”reella”, från den allmänt rådande uppfattningen.
Däremot innefattar Delta-konceptet utöver det ”reella” en av egenreferensen maskerad ”imaginär” komplettering.
Det som vi uppfattar/tolkar som universum, är m a o baserat på en av egenreferensen (via maskeringen) förorsakad ”sidställning” (= obalans).
I konceptet beskrivs detta som en polarisationseffekt. Det är först när ”sidställningen” kompletteras med den ”imaginära”
maskeringseffekten som förutsättningarna finns för att besvara aktuella fundamentala frågor. När ”sidställningen” EJ beaktas
(= utelämnad imaginärdel = ofullständig), feltolkas universum, och får flertalet att tro på Big Bang och universums expansion.
Konceptets imaginära komplettering får alltså till konsekvens att bilden av universum, och dess egenskaper, förändras.
Nuvarande paradoxer elimineras t ex. En för mig inte helt oväsentlig skillnad.

/ Illusionen

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Jonas_R » Sun 04 Jan 2015, 22:44

Då försöker vi igen.
Illusionen wrote:Genom att utifrån MR därefter separera atomärt och universellt perspektiv, via skilda referenser, erhålls den
referensdifferens, som krävs för att förklara vår verklighets fenomen och egenskaper.
Varför krävs dessa två hemmasnickrade begrepp för att förklara verklighetens egenskaper?

Det verkar på mig som om du förutsätter det som skulle bevisas, nämligen din teoris rimlighet.
Illusionen wrote: När jag tagit del av kommentarerna,
har inget framkommit hitintills som talar för att någon läsare till fullo har förstått budskapet.
Mot denna bakgrund finns det skäl att ifrågasätta hållbarheten i allmänt hållna kritiska påståenden.
Mot denna bakgrund finns det kanske också skäl att ifrågasätta hållbarheten i din teori. Eller förutsätter du här också det som skulle bevisas?

Illusionen wrote: Om ni går tillbaka till mitt inledande inlägg, så framgår det att merparten av det jag skriver i inlägget är unikt.
Ja så kan man beskriva det.

Illusionen wrote: När ni hävdar att mitt koncept har brister, har ni då verkligen tagit del av, och förstått, det som jag sammanfattat beskriver
i det inledande inlägget ? Svaret på frågan kan förhoppningsvis ge en fingervisning om det verkligen rör sig om ”brister”,
eller om det rör sig om förutfattade meningar, efter en summarisk genomläsning.
Om ingen du hittills presenterat dina tankar för (förutom hunden Jeppe då) har kunnat tillägna sig dem på det sätt du vill så kanske man kan dra slutsatsen att det är svårt att förstå. Att det är svårt att förstå kan bero på att du har knäckt universums innersta gåta, men det kan också bero på att det är ett förvirrande och bristfälligt resonemang som dessutom är förvirrande och bristfälligt beskrivet. Vilket tycker du verkar troligast?
Illusionen wrote: ”Vad skiljer Delta-konceptet från andra teorier, och hur kan man via mätresultat verifiera att du har rätt ?”.
När frågan ställs, så bekräftar frågeställaren indirekt att han inte har läst och/eller förstått konceptet.
Så det går inte att verifiera om din teori är riktig, eller? Och om jag måste acceptera teorin för att förstå den så låter det till förvillelse likt religion.
Illusionen wrote: Det som vi uppfattar/tolkar som universum, är m a o baserat på en av egenreferensen (via maskeringen) förorsakad ”sidställning” (= obalans).
Obalans i vad?

Illusionen wrote: I konceptet beskrivs detta som en polarisationseffekt. Det är först när ”sidställningen” kompletteras med den ”imaginära”
maskeringseffekten som förutsättningarna finns för att besvara aktuella fundamentala frågor. När ”sidställningen” EJ beaktas
(= utelämnad imaginärdel = ofullständig), feltolkas universum och får flertalet att tro på Big Bang och universums expansion.
Menar du alltså att Big Bang inte ägde rum och att universum inte expanderar? Det låter som något halsbrytande slutsatser. Hur härleder du dem ur din teori?
Illusionen wrote:
Konceptets imaginära komplettering får alltså till konsekvens att bilden av universum, och dess egenskaper, förändras. Nuvarande paradoxer elimineras t ex. En för mig inte helt oväsentlig skillnad.
Har du några exempel på nuvarande paradoxer som elimineras?
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

Illusionen
Avstängd
Posts:50
Joined:Wed 19 Nov 2014, 11:10

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Illusionen » Mon 05 Jan 2015, 16:32

Jonas_R wrote:Då försöker vi igen.
Illusionen wrote:Genom att utifrån MR därefter separera atomärt och universellt perspektiv, via skilda referenser, erhålls den
referensdifferens, som krävs för att förklara vår verklighets fenomen och egenskaper.
Varför krävs dessa två hemmasnickrade begrepp för att förklara verklighetens egenskaper?

Det verkar på mig som om du förutsätter det som skulle bevisas, nämligen din teoris rimlighet.
Illusionen wrote: När jag tagit del av kommentarerna,
har inget framkommit hitintills som talar för att någon läsare till fullo har förstått budskapet.
Mot denna bakgrund finns det skäl att ifrågasätta hållbarheten i allmänt hållna kritiska påståenden.
Mot denna bakgrund finns det kanske också skäl att ifrågasätta hållbarheten i din teori.
Eller förutsätter du här också det som skulle bevisas?
Illusionen wrote: Om ni går tillbaka till mitt inledande inlägg, så framgår det att merparten av det jag skriver i inlägget är unikt.
Ja så kan man beskriva det.
Illusionen wrote: När ni hävdar att mitt koncept har brister, har ni då verkligen tagit del av, och förstått, det som jag sammanfattat beskriver
i det inledande inlägget ? Svaret på frågan kan förhoppningsvis ge en fingervisning om det verkligen rör sig om ”brister”,
eller om det rör sig om förutfattade meningar, efter en summarisk genomläsning.
Om ingen du hittills presenterat dina tankar för (förutom hunden Jeppe då) har kunnat tillägna sig dem på det sätt du vill så kanske man kan dra slutsatsen att det är svårt att förstå. Att det är svårt att förstå kan bero på att du har knäckt universums innersta gåta, men det kan också bero på att det är ett förvirrande och bristfälligt resonemang som dessutom är förvirrande och bristfälligt beskrivet. Vilket tycker du verkar troligast?
Illusionen wrote: ”Vad skiljer Delta-konceptet från andra teorier, och hur kan man via mätresultat verifiera att du har rätt ?”.
När frågan ställs, så bekräftar frågeställaren indirekt att han inte har läst och/eller förstått konceptet.
Så det går inte att verifiera om din teori är riktig, eller? Och om jag måste acceptera teorin för att förstå den så låter det till förvillelse likt religion.
Illusionen wrote: Det som vi uppfattar/tolkar som universum, är m a o baserat på en av egenreferensen (via maskeringen) förorsakad ”sidställning” (= obalans).
Obalans i vad?

Illusionen wrote: I konceptet beskrivs detta som en polarisationseffekt. Det är först när ”sidställningen” kompletteras med den ”imaginära”
maskeringseffekten som förutsättningarna finns för att besvara aktuella fundamentala frågor. När ”sidställningen” EJ beaktas
(= utelämnad imaginärdel = ofullständig), feltolkas universum och får flertalet att tro på Big Bang och universums expansion.
Menar du alltså att Big Bang inte ägde rum och att universum inte expanderar? Det låter som något halsbrytande slutsatser. Hur härleder du dem ur din teori?
Illusionen wrote:
Konceptets imaginära komplettering får alltså till konsekvens att bilden av universum, och dess egenskaper, förändras. Nuvarande paradoxer elimineras t ex. En för mig inte helt oväsentlig skillnad.
Har du några exempel på nuvarande paradoxer som elimineras?
Som framgår av mitt tidigare inlägg önskar jag dra mig ur diskussionen, då den inte ger mig något
tillbaka annat än div nedlåtande kommentarer.
Det du frågar efter finns redan beskrivet i konceptet, så du förefaller ha för bråttom.

Nu svarar jag kortfattat på din första fråga, och sedan får vi se om det ev är meningsfullt att fortsätta.
Du måste alltså förstå följande svar, för att en fortsättning skall vara meningsfull.
I övrigt tror jag du skulle vinna i respekt om du väljer en lägre och sakligare profil i fortsättningen.

Svar fråga 1:

DELTA-konceptet utgår från ett i balans varande abstrakt/fiktivt Grundtillstånd, G.
Avvikelser/obalanser (+/-) i G är det enda som krävs för att härleda aktuella fenomen, inkl RUM och TID.

Vår verklighets förnimmelse utgår från ”medvetandets referens”, MR.
Det medför individuell, av MR beroende, polarisation av G (= ”förskjutningseffekt”).
Tänk er sedan en växelverkan-kommunikation mellan t ex A och B. Denna växelverkan innefattar då
”interferensmönster” som funktion av A:s och B:s individuella polarisationer av G.
Interferensmönstret kan här betraktas som ”densitetsvariationer” (= ej normerad G) i G.
Mönstrets erhålls som om funktion av kombinationer av olika varianter av Eulers ekv.
Det är dessa (ej normerade!) densitetsvariationer (= f(MR)) som utgör bas för det vi FÖRNIMMER.

Till skillnad från förnimmelsen är den inbördes effekten mellan densitetsavvikelserna EJ beroende av MR.
Effekten i växelverkan utgår från att A och B är ömsesidigt likvärdiga.
För att uppnå detta använder jag mig av Dubbel Referens Principen, DRP.
Förenklat uttryckt, A och B får var för sig utgöra referens.
Det är denna likvärdighet jag valt att benämna Normerad Ömsesidig Växelverkan, NÖV.

Läs inte vidare förrän ni förstår ovanstående resonemang.

Detta ligger sedan till grund för definitionerna i det inledande inlägget,

NORMERAT: Den G-värde-densitet som ingår i universell växelverkan.
FENOMEN: Differens/relation mellan NORMERAD och EJ NORMERAD ”G-densitet”.
FÖRNIMMELSE: f(ej normerad ”G-densitet”), beroende av valda definitioner.

Jag skulle uppskatta om du återgäldar detta svar, genom att redovisa alternativet till
mina "hemmasnickrade begrepp".


/ Illusionen

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Jonas_R » Mon 05 Jan 2015, 17:19

Illusionen wrote:
Som framgår av mitt tidigare inlägg önskar jag dra mig ur diskussionen, då den inte ger mig något
tillbaka annat än div nedlåtande kommentarer.
Men trots att du känner så återkommer du ständigt. Det visar iaf på uthållighet. Nå, jag ska inte vara sämre. :roll:
Illusionen wrote: Det du frågar efter finns redan beskrivet i konceptet, så du förefaller ha för bråttom.
Menar du att det finns en minimum av tid som krävs för att få ställa frågor till dig? Det håller jag i så fall inte med om. Jag har inte bråttom, jag vill försöka få klarhet i vad du pratar om.

Illusionen wrote: I övrigt tror jag du skulle vinna i respekt om du väljer en lägre och sakligare profil i fortsättningen.
Jag håller precis den profil jag känner för, tack så mycket. Jag anser heller inte att jag varit ohemult osaklig någonstans. Och jag undanber mig ditt något nedlåtande försök till tillrättavisning och klapp på huvudet.

Illusionen wrote: Svar fråga 1:

DELTA-konceptet utgår från ett i balans varande abstrakt/fiktivt Grundtillstånd, G.

Vår verklighets förnimmelse utgår från ”medvetandets referens”, MR.
Det medför individuell, av MR beroende, polarisation av G (= ”förskjutningseffekt”).
Tänk er sedan en växelverkan-kommunikation mellan t ex A och B. Denna växelverkan innefattar då
”interferensmönster” som funktion av A:s och B:s individuella polarisationer av G.
Interferensmönstret kan här betraktas som ”densitetsvariationer” (= ej normerad G) i G.
Mönstrets erhålls som om funktion av kombinationer av olika varianter av Eulers ekv.
Det är dessa (ej normerade!) densitetsvariationer (= f(MR)) som utgör bas för det vi FÖRNIMMER.
Ditt språk här är otroligt bökigt. Du staplar ovanliga termer på hög på ett sätt som ingen (enligt din egen utsago) begriper alls. Jag frågar igen: tycker du inte detta tyder att ditt koncept är bristfälligt i presentation och utförande? Vad betyder till exempel att densitetsvariationer inte är normerade?

Nå. Menar du alltså att bara genom att förnimma andra ting än sig själv så kan man få en ram för att skapa sitt eget medvetande? Har jag tolkat det rätt då, att vi behöver en konstitutiv utsidaför att göra reda för världen runt omkring oss?
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Spiring » Wed 07 Jan 2015, 14:20

Illusionen wrote:Som framgår av mitt tidigare inlägg önskar jag dra mig ur diskussionen, då den inte ger mig något
tillbaka annat än div nedlåtande kommentarer.
Nu känns det inte så mycket som en diskussion*, snarare som en föreläsning. Då är kanske inte ett diskussionsforum den bästa platsen.
*Vilket kräver att man är lika villig att ta till sig som att ge ifrån sig...
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Dûrion Annûndil » Thu 08 Jan 2015, 08:03

Illusionen wrote:DELTA-konceptet utgår från ett i balans varande abstrakt/fiktivt Grundtillstånd, G.
Avvikelser/obalanser (+/-) i G är det enda som krävs för att härleda aktuella fenomen, inkl RUM och TID.

Vår verklighets förnimmelse utgår från ”medvetandets referens”, MR.
Det medför individuell, av MR beroende, polarisation av G (= ”förskjutningseffekt”).
Tänk er sedan en växelverkan-kommunikation mellan t ex A och B. Denna växelverkan innefattar då
”interferensmönster” som funktion av A:s och B:s individuella polarisationer av G.
Interferensmönstret kan här betraktas som ”densitetsvariationer” (= ej normerad G) i G.
Det verkar som det hela förutsätter att vi först etablerat vad detta abstrakta/fiktiva "Grundtillstånd" är för något, eller hur? Så vad är Grundtillståndet för något?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Erland » Thu 08 Jan 2015, 10:46

Borde kanske inte ge mig in i den här diskussionen, men jag frågar ändå: Vad menar du Illusionen med "Medvetandets referens"? Är det helt enkelt det vi är medvetna om som avses?

User avatar
Jonas_R
Posts:356
Joined:Fri 09 Nov 2012, 08:32

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Jonas_R » Thu 08 Jan 2015, 16:05

Erland wrote:Borde kanske inte ge mig in i den här diskussionen, men jag frågar ändå: Vad menar du Illusionen med "Medvetandets referens"? Är det helt enkelt det vi är medvetna om som avses?
Jag är inte helt säker. Mitt förslag ovan var ju att det kanske har att göra med att medvetandet behöver referenser, dvs en konstitutiv utsida för att kunna bli medvetet som sig själv och andra ting. Medvetandet kan då inte existera eller utvecklas i ett vakum. Men ja som sagt, jag vet inte.
There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance - Ali

Illusionen
Avstängd
Posts:50
Joined:Wed 19 Nov 2014, 11:10

Re: Medvetandets referensberoende inkl fenomen som rum och t

Post by Illusionen » Thu 08 Jan 2015, 19:29

Efter att ha begrundat de senaste inläggen är min slutsats att en fortsatt medverkan av mig
inte skulle tillföra vare sig er eller mig något av värde, utan ett tidskrävande meningsutbyte.
Som jag tidigare nämnt har jag inte möjlighet att disponera min tid, så att detta är möjligt.
Därför har jag valt att avbryta min medverkan på detta och andra forum.
Som upphovsman till denna tråd, ber jag om ursäkt för detta.

En sista kommentar med anledning av Erlands inlägg,

Grundtillståndet, G, är en atomär modell (sannolikt fiktiv), som krävs för att överbrygga
referensdifferensen mellan aktuella referensalternativ.

Jag vet inte om Erland blir klokare av detta, men något förenklat skulle en
sammanfattning t ex kunna formuleras som följer.
Medvetandets Referens, MR, ”maskerar” sin egen struktur i G.
Det benämns Maskerings-Princip, MP.
MR är således, via MP, ”blind” för sin egen existens.
MR-maskeringen ger upphov till polarisation (=förskjutningseffekt i G).
Polarisationen är i relation till MR komplex (= reell och imaginär).
Det reella ger vår verklighet, och det imaginära ger jaget.
En konsekvens blir att ”jaget” är abstrakt/imaginärt till sin natur.
Detta beskrivs som att medvetandet är perspektivgränsöverskridande.

Medvetandets referens går ej att beskrivas kortfattat, utan spänner
över ett större område.

/ Illusionen

https://www.youtube.com/watch?v=vORBLyGEozo
Last edited by Illusionen on Thu 08 Jan 2015, 19:51, edited 2 times in total.

Post Reply