Rätten ogillar patentansökan för gravitationsmotor

Diskutera det som påstås vara vetenskapligt grundat men som inte är det, samt andra empiriska påståenden utan belägg. Här kan du även diskutera sekter.
Guybrush Threepwood
Inlägg: 44
Blev medlem: ons 10 okt 2018, 08:52
Ort: Göteborg

Rätten ogillar patentansökan för gravitationsmotor

Inlägg av Guybrush Threepwood » fre 26 okt 2018, 13:27

Jag snubblade nyligen över en dom från patent och marknadsdomstolen som jag tänkte kunde vara intressant att dela med mig av. Saken gäller en person som uppfunnit en s.k. gravitationsmotor. Av patentansökan att döma är det till synes en evighetsmaskin som beskrivs, det vill säga motorn påstås kunna snurra på och ge ett kontinuerligt överskott på energi som kan utvinnas ur gravitationsfältet medelst en generator. Det är väl egentligen inget förvånande över domen. Patent och RegistreringsVerket (PRV) avslog ansökan och Patent- och Marknadsdomstolen fastslog PRVs beslut. Men dels är det trevligt att se att dylik pseudovetenskap inte ges immaterialrättsligt skydd genom statens försorg och dels kan det vara intressant att studera både rättens argumentation och den sökandes självbedrägeri när han framhärdar i att maskinen producerar ett energiöverskott.

Eftersom jag tycker PRVs snustorra sågning av ansökan är ganska underhållande citerar jag den här:
"I syfte att påvisa att det inte går att utvinna någon energi från gravitationsfältet har PRV gjort en analys av de krafter som kommer påverka motorn under gång. Vid användning av motorn tillförs inledningsvis energi (X) för att starta gravitationsmotorn. Därefter kommer den eller de armar som är belägna på skivornas (A-H) topp att tillföra energi (Y) genom att gravitationsfältet drar dem nedåt och skapar en roterande rörelse hos motorn. Den energi som motorn har i detta läge är summan X+Y.

Gravitationsmotorn utsätts dock även för energiförluster. En första förlust (F1) är den energi som krävs för att lyfta den eller de armar som fallit ned och bidragit med kraft (Y) från skivornas botten till deras topp. Dessutom förekommer friktionsförluster vid axeln kring vilken skivorna roterar (F2), från rotationspunkterna där armarna är fästa (F3), från medlen som driver armarna (F4) samt även piggarna som förhindrar armarna från att falla utanför skivornas kant (F5). Det kan även förekomma fler källor till energiförlust, vilka inte är uppenbara enbart utifrån ritningarna. Förlusterna kan summeras till F1+F2+F3+F4+F5

Den totala energimängden (Etot) i gravitationsmotorn blir därmed : Etot = (X+Y) – (F1+F2+F3+F4+F5).

Då termerna för gravitationens bidrag (Y) och förlust (F1) är identiska kan dessa strykas ur uttrycket. Uttrycket får då formen: Etot = X – (F2+F3+F4+F5)

Som synes bidrar inte gravitationen med någon nettoenergi till gravitationsmotorn. Vid användning kommer därför motorn att startas för att sedan, via friktionsförluster, nå ett stillastående läge. Även om en startmotor bidrar med energi vid ett flertal tillfällen är det uppenbart att friktionsförlusterna är så stora att någon nyttig energi aldrig kommer kunna tas ut ur gravitationsmotorn.""En fackman som läser föreliggande ansökan kommer dock, på grund av de citat som gavs från ansökan och genom analysen av krafter , inse att den tekniska effekten, det vill säga att på ett reproducerbart sätt utvinna energi ur gravitationsfältet och att ta ut energi ur motorn, inte kommer uppnås.

Fackmannen kommer även inse att den springande punkten till varför gravitationsmotorn inte kommer fungera är att det kostar lika mycket energi att lyfta pendlarna som fås ut då de faller. Oavsett hur snillrik mekanismen för att lyfta pendlarna är kommer det alltid råda ett nollsummespel för pendlarnas gång i gravitationsmotorn.

Slutsatsen blir därmed att den patentsökta uppfinningen inte uppvisar teknisk karaktär och därmed inte är patenterbar såsom framgår av 1 § patentlagen. Följaktligen avslår PRV den föreliggande patentansökan.”
If someone is able to show me that what I think is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed. It is the person who continues in his self-deception and ignorance who is harmed. -Marcus Aurelius