LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 00:28

Eint skrev:
manifesto skrev:
Eint skrev:När F&P-artikeln publicerades och blev tillgänglig för allmänheten blev det uppenbart att anspråken på kall fusion inte hade stöd i artikeln, författarna konstaterade själva att det inte kunde vara fråga om fusionsreaktioner.
Fast det var ju endast en tentativ hypotes som möjlig förklaring till den överskottsvärme som uppmätts.

En halmdocka.
I artikeln och vid deras framträdanden framgår klart att avsikten med experimentet var att mätta palladiumkatoden med deuteriumkärnor så att de skulle komma nära varandra och förhoppningsvis fusionera vid måttliga temperaturer.
Ja, det var hypotesen. Deras upptäckt var att ’deuterat’ palladium under vissa förhållanden generade energier som inte gick att förklara med kända elektromagnetiska förhållanden, att endast nukleära processer har den typen av energidensitet.

Motsvarande idé fanns redan på 1920-talet och begreppet kall fusion brukade avse myonkatalyserad fusion så de var inte först med begreppet.
1. Det var vad BYU-fysikern Steven Jones pysslade med, ja, men det hade ingenting att göra med det som F&P under fem års tid forskade på, nej.

2. Det var inte F&P som döpte sin forskning till ”Cold fusion”, det var bl.a. Steven Jones och media som stod för den benämningen.

3. Någon form av dittills okänd typ av fusion var som sagt endast en hypotes som eventuellt kunde förklara energivolymerna, det var inte själva upptäckten. Den var och är ”excess heat” = oförklarligt stora energivolymer generade av ’deuterat’ palladium under elektrolys.
I palladiumgittret blir avståndet i storleksordningen ångström men för att kärnkrafterna ska ta över mot coulombkraften måste de komma så nära som 10^(-5) Å, dvs de måste tränga igenom nästan hela Coulombbarriären. Detta är det allvarligaste skälet till rimligt tvivel. Det är fysiklagarna som avgör, inte USAs lagar!
Det var och är liksom ingen nyhet att deras resultat stod i strid med vad man då visste om kärnfysik. Därav uppståndelsen, typ. Menar du nu att allt som vetenskapen vet idag aldrig kommer att revideras, kompletteras eller där vissa delar av kunskapen aldrig kommer att hamna på historiens sophög?

Har du inte läst vetenskapshistoria?
I en senare artikel menade de att det var det mest överraskande resultatet.
Vilket resultat?
De menade ändå att det utvecklats avsevärt mer energi än vad som skulle vara möjligt utan kärnreaktioner. Något egendomligt eftersom mängderna de talar om är av samma storleksordning som skillnaden mellan de kemiska reaktioner de anger som alternativ vid elektroderna.
Är den? Missade en av världens ledande elektrokemister (Fleischmann) den lilla detaljen, menar du? Finns det någon utöver dig som du känner till som har kommit till den slutsatsen?

Referens?
OM deras experiment är korrekt utförda så finns det ingen annan känd energikälla än nukleär sådan som kan förklara den energi som utvecklades under experimenten, nej.
Men om man granskar resultaten i artikeln ligger nästan alla punkter inom de gränser som ges av energin för de alternativa kemiska reaktionerna! Någon punkt ligger strax utanför och värden som extrapolerats från den korta katoden under antagande av fusionsreaktioner och motsvarande skalning, men de värdena är korrigerade i en senare artikel. Det är helt klart att påståenden att det krävs en nukleär energikälla måste mötas av rimligt tvivel.
Återigen, är det någon utöver dig som har gjort de här observationerna? Det verkar ju i så fall handla om hyfsat grundläggande beräkningar?
Det finns ingen faktagranskad publicerad artikel som menar sig refutera F&P’s uppmätta energinivåer som inte enkelt har tillbakavisats av F&P i repliker.
De har förvisso replikerat och även de kritiska artiklarna har haft brister som gör att deras resultat också är osäkra, men invändningarna kan inte helt tillbakavisas. Istället gick F&P vidare med en modell som tar hänsyn till dynamiken i systemet för att säkrare kunna bestämma värmeöverföringskoefficienten mellan cellen och det omgivande badet. Kalibreringen är svår. Metoden går ut på att lösa en ickelinjär differentialekvation iterativt genom att starta med ett värde som man gissar och sedan stegvis närma sig ett värde som ger minimal avvikelse från mätpunkter. Dessvärre kan det finnas flera minima bland lösningarna, vilket innebär att svaret kommer att bero på vilken gissning man utgår ifrån. F&P har startat från ovansidan och riskerar att få ett för högt värde. De måste visa lösningar med andra startpunkter för att visa hur säker lösningen är.
Och hur förklarar du kontrollexperimenten?
Mer än vad och inom vilka tidsramar?
Effektutveckling klart större än typiskt för inblandade kemiska processer
Som sagt, du får gärna berätta om det finns fler än du som har påpekat den här ”missen”.

Referenser?
samt en idé om hur Coulombbarriären hanteras.
Om ett stort antal publicerade studier visar på oförklarligt stora energiutvecklingar, tritium, neutroner, gamma, röntgen, He4, mm, och i korrelation med varandra (av/på/storlek) så kvittar det om man har- eller inte har ”en idé om hur Coulumnbarriären hanteras”.

Resultaten talar för sig själva.
Hur förklarar du då den lagtext jag postade ovan?
Jag tar inget ansvar för USAs lagar.
Fast här hävdar ju du att nyfikenhet och vetenskapliga framsteg i mänsklighetens tjänst är mycket viktigare än USA’s lagar?

Vad har du då att säga om den lagtext jag postade här ovan och som säger att ”National Security” har företräde i den händelse nya vetenskapliga rön kan anses hota denna?

Finns det kemilabb på San Quentin?
Det är därför som den vetenskapliga metoden har tagits fram. Just för att inte föregripa omsorgsfull och transparent utvärdering av nya fynd av peers.
Ja, och det är därför vetenskapsvärlden har ett ansvar för att ställa upp som granskare och i övrigt bevaka området för att i möjligast mån förhindra fenomen som Kejsarens nya kläder och Rossi m fl.
Och det menar du skedde när F&P tillkännagav sin upptäckt, 1989?

Allvar?
Du menar nog här att de enkelt refuterade de invändningar som mer eller mindre begåvat lobbades fram av drevet.
Jag menade vad jag skrev, dvs invändningar publicerade med granskning av peers och i samma journaler som F&P använt. Invändningar ska besvaras sakligt, inte med svepande formuleringar om lobbying och drev!
Bra. Då har du säkert en sådan publicerad studie du vill lyfta fram?
Nej. De menade att de inte var redo att tillkännage sin forskning med resultat men tvingades till det av University of Utah, eftersom ledningen var orolig för att ett annat universitet skulle få äran, Brigham Young University, där kärnfysikern Steven Jones (av 9/11 fame) i egenskap av faktagranskare för Department of Energy var i färd med att plagiera F&P’s påstådda upptäckt och göra den till sin egen.

Skälen till att de ville vänta ett år var att de ville genomföra rigorösa mätningar med avseende på strålning och mutationer/isotopförändringar och därmed förhoppningsvis ’proof’ för att kalometrin visar energi från kärnreaktioner.

Nu blev det som bekant inte så.
Ja, de hade velat gå fram seriöst i sin egen takt och publiceringen var förhastad, vilket ursäktar en del oreda i artikeln.
Det rådde en del oklarheter avseende kalorimetrin, men ingenting som på allvar ifrågasatte deras resultat. För att helt och hållet skingra alla tvivel så publicerade man senare en ny studie som enbart handlade om den metod de använde för att mäta kalorimetrin och kom fran till att den var mycket exakt och mycket tillförlitlig. Något som också i publicerade studier har bekräftats av andra forskare.

Problemet med kärnfysiker är väl att de sällan eller aldrig vet något om kalorimetri?
Exempel?
De prövade olika metoder för beräkning av värmeövergångskoefficienten. De som gav mindre effekt ut än in ratades som varande ofysikaliska (vart skulle värmen ta vägen?). medan de som gav högre effekt ut än in tolkades som tecken på kärnreaktioner. Jag har inte referensen tillgänglig nu, men den finns säret bland dina fler än 1000 referenser. Läs dem!
Ska jag läsa 1000 referenser för att se om jag hittar din referens bland dem?

Eller hur menar du?
Du bör nog vara mer konkret om det här ska gå att bemöta på ett vettigt sätt.
Se ovan!
Se ovan.
Som sagt, de tvivel som har publicerats har vid närmare granskning visat sig vara helt ogrundade i vetenskaplig metod och praktik. Tvärtom så är exemplen på rena personangrepp, fusk, ej trogna replikeringsförsök och framförallt, arrogant dogmatik, otaliga.
Din text ser ut som en beskrivning av LENR-artiklarna i din lista. Det är uppenbarligen mycket varierande kvalitet på alla håll..
Nja, det är nog du som har bollen här. Se ovan.
Jag vet inte vilka du tänker på här. Menar du den entusiasm som 40 dagar efter F&P’s tillkännagivande visades med stående ovationer av eliten av amerikanska kärnfysiker när Caltech-kemisten Nathan Lewis ”debunkade” F&P’s fem år långa experimenterande med resultat på American Physical Society’s årsmöte i Baltimore?

Hans replikeringsförsök utgick från TV-bilder och pressfotografier och hade mycket lite med de verkliga experimenten att göra.

Är det den ”entusiasmen” du tänker på här?
Nej, jag tänker på alla fysiker som vid det första tillkännagivandet beställde hem palladium och började bygga experiment för at hänga med detta lovande område och försöken att hitta på bättre sätt att demonstrera fenomenet.
Har du namnet på någon sådan fysiker? Han/hon var inte närvarande på sagda triumfatoriska årsmöte i Baltimore, menar du?
Bakslaget kom när artikeln blev tillgänglig och inte alls motsvarade löftena från presentationen och framträdandena efteråt.
Om det nu var artikeln i sig som INTE visade den excess heat som föranledde den enorma uppståndelsen, varför då alla dessa mer eller mindre seriösa replikeringsförsök?

Om beviset för att det inte alls nödvändigtvis handlade om oförklarligt stor excess heat redan fanns i den första publicerade studien?
War is peace.

Användarvisningsbild
Johannes
Inlägg: 4269
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 14:31

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Johannes » ons 12 dec 2018, 09:24

manifesto skrev: Fast det är ju knappast det som du påstår att jag skrev:
1. Var exakt i lagtexten du citerar står det att tredje man kan tvingas att driva en förlöjligandekampanj mot uppfinnaren?
En liten övning i svensk läsförståelse. Du skrev:
manifesto skrev: Det har ju förekommit en lång rad försök till förlöjliganden av hypotesen om att intressen inom US Security State har agerat i kulisserna i det som var en allt annat än vetenskaplig reception och hantering av Fleischmann & Pons tillkännagivande av LENR och därpå publicerade studier 1989 och framåt.
(mina fetningar)
Det är svårt att tolka detta på ett annat sätt än att du menar att amerikanska staten låg bakom den kampanj du menar fördes av forskarsamhället mot F&P, med hjälp av påtryckningar.

Därefter citerade du en lagtext ur amerikanska patentlagen, som du menar stöder tesen att amerikanska staten har lagstöd för sådant "agerande i kulisserna".

Då undrar jag följdaktligen: var exakt i lagtexten framgår det att staten kan tvinga en forskare på ett privat universitet att driva en kampanj mot uppfinnaren bakom patentet?

Användarvisningsbild
Jonas Duregård
Inlägg: 1217
Blev medlem: fre 26 feb 2010, 22:47
Ort: Göteborg

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Jonas Duregård » ons 12 dec 2018, 12:11

manifesto skrev: Det är förlöjligandet av den sista hypotesen ovan som jag avser att belysa. Att det hånet var och är helt ogrundat och att det till och med finns lagstiftning som reglerar nya vetenskapliga rön/ny teknologi som kan uppfattas som hot mot rikets (USA & co) säkerhet.
Lagen reglerar patent, inte "nya vetenskapliga rön/ny teknologi". Och det bygger dessutom på att minst en minister i varje amerikansk administration sedan upptäckten ingått i konspirationen (för undantaget måste förnyas genom ett årligt beslut).

Den lagtexten är på det stora hela irrelevant, det är så klart möjligt i ordets bredaste bemärkelse att USAs regering, CIA eller aliens gjort någon slags en gigantisk cover-up (oavsett om det finns lagligt stöd för det eller inte), men det blir inte mer troligt av att du citerar en lagtext om patent.

Hypotesen är lika löjlig oavsett vad det står i lagen.
Ignorelistor jag är på just nu: NySmak!HallonPersika

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 13:39

Jonas Duregård skrev:
manifesto skrev: Det är förlöjligandet av den sista hypotesen ovan som jag avser att belysa. Att det hånet var och är helt ogrundat och att det till och med finns lagstiftning som reglerar nya vetenskapliga rön/ny teknologi som kan uppfattas som hot mot rikets (USA & co) säkerhet.
Lagen reglerar patent, inte "nya vetenskapliga rön/ny teknologi".
Menar du att man kan få patent på gamla vetenskapliga rön/gammal teknologi?
Och det bygger dessutom på att minst en minister i varje amerikansk administration sedan upptäckten ingått i konspirationen (för undantaget måste förnyas genom ett årligt beslut).
Om det görs med hänvisning till en lagtext så är det ju knappast någon ”konspiration”, eller hur.
Den lagtexten är på det stora hela irrelevant,
Så, om jag hävdar att säkerhetspolitiska överväganden spelade in i den amerikanska statens reception och hantering av F&P’s upptäckt och vidare forskning, så menar du att en lagtext som stadgar att sådana överväganden måste spela in, är ”på det hela taget irrelevant””?
det är så klart möjligt i ordets bredaste bemärkelse att USAs regering, CIA eller aliens gjort någon slags en gigantisk cover-up (oavsett om det finns lagligt stöd för det eller inte), men det blir inte mer troligt av att du citerar en lagtext om patent.

Hypotesen är lika löjlig oavsett vad det står i lagen.
Hypoten att säkerhetspolitiska överväganden ingick i statens reception och hantering av den påstådda upptäckten och vidare forskning, patentansökningar, mm, är bekräftad av lagstiftningen.

Om du envisas med att den hypotesen fortfarande är löjeväckande så får du nog ta det med den amerikanska lagstiftande församlingen.

Eller fundera lite till innan du skriver något mer i ämnet.
Senast redigerad av 2 manifesto, redigerad totalt 0 gång.
War is peace.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 14:17

Johannes skrev:
manifesto skrev: Fast det är ju knappast det som du påstår att jag skrev:
1. Var exakt i lagtexten du citerar står det att tredje man kan tvingas att driva en förlöjligandekampanj mot uppfinnaren?
En liten övning i svensk läsförståelse. Du skrev:
manifesto skrev: Det har ju förekommit en lång rad försök till förlöjliganden av hypotesen om att intressen inom US Security State har agerat i kulisserna i det som var en allt annat än vetenskaplig reception och hantering av Fleischmann & Pons tillkännagivande av LENR och därpå publicerade studier 1989 och framåt.
(mina fetningar)
Det är svårt att tolka detta på ett annat sätt än att du menar att amerikanska staten låg bakom den kampanj du menar fördes av forskarsamhället mot F&P, med hjälp av påtryckningar.
Var någonstans har jag skrivit att, ”tredje man kan tvingas att driva en förlöjligandekampanj mot uppfinnaren”, eller något som går att tolka så?
Därefter citerade du en lagtext ur amerikanska patentlagen, som du menar stöder tesen att amerikanska staten har lagstöd för sådant "agerande i kulisserna".
Ja, att offentligt gå ut med att upptäckten är så potentiellt revolutionerande och farlig för rikets säkerhet att den därför måste nekas patent, lär ju rimligtvis bli hyfsat kontraproduktivt.

Bättre erkännande för dess verklighet torde ju vara svårt att få.
Då undrar jag följdaktligen: var exakt i lagtexten framgår det att staten kan tvinga en forskare på ett privat universitet att driva en kampanj mot uppfinnaren bakom patentet?
Och då undrar jag som sagt lite över var någonstans jag har skrivit det.

Har du något citat här?
War is peace.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 14:35

Det är kanske på sin plats att påminna om vad den nuvarande diskussionen handlar om, möjliga motiv till att motverka fungerande teknologi från upptäckten av CF/LENR i den händelse fenomenet är verkligt:

- Säkerhetspolitiska (militären)

- Ekonomiska (big oil)

- Status och anslag (kärnfysiker)

Som sagt, det här är common sense om du inte är en s.k. ”skeptiker”. Då är det enbart löjeväckande.

Att det nu visar sig att det finns patentlagstiftning som reglerar framtagning och produktion av teknologi som potentiellt kan hota rikets säkerhet i USA (inte på något sätt orimligt) är med samma logik ”irrelevant”.

Man bugar sig.
War is peace.

Användarvisningsbild
Johannes
Inlägg: 4269
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 14:31

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Johannes » ons 12 dec 2018, 14:55

manifesto skrev:Var någonstans har jag skrivit att, ”tredje man kan tvingas att driva en förlöjligandekampanj mot uppfinnaren”, eller något som går att tolka så?
Det finns tre aktörer: "staten", uppfinnaren och de forskare som du påstår drev kampanjen mot F&P. Patentlagen reglerar förhållandet mellan staten och uppfinnaren. Eftersom du vill driva en tes att lagen även påverkar forskarna så är de följdaktligen tredje man i sammanhanget.

Användarvisningsbild
Johannes
Inlägg: 4269
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 14:31

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Johannes » ons 12 dec 2018, 15:03

manifesto skrev:Hypoten att säkerhetspolitiska överväganden ingick i statens reception och hantering av den påstådda upptäckten och vidare forskning, patentansökningar, mm, är bekräftad av lagstiftningen.
Med det kravet på "bekräftad" är det inte så förvånande att du tror på konspirationsteorier. De flesta normala människor kräver faktiska bevis för att något har ägt rum för att det ska anses bekräftat, inte enbart förekomsten av en gammal lagtext som inte ens har med omständigheterna att göra.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 17:07

Johannes skrev:
manifesto skrev:Hypoten att säkerhetspolitiska överväganden ingick i statens reception och hantering av den påstådda upptäckten och vidare forskning, patentansökningar, mm, är bekräftad av lagstiftningen.
Med det kravet på "bekräftad" är det inte så förvånande att du tror på konspirationsteorier.
Fast det här är ju i så fall ingen ”konspiration” som jag har en ”teori” om, eller hur. Det är ju lagtexten och som dessutom inte är min ”teori”, utan ett faktum.
De flesta normala människor
Är du en ”normal människa”, Johannes? Är inte du en så’n där s.k. ”skeptiker”?
kräver faktiska bevis för att något har ägt rum för att det ska anses bekräftat, inte enbart förekomsten av en gammal lagtext som inte ens har med omständigheterna att göra.
Jag hävdar egentligen två saker här:

1. Ett rimligt motiv (av flera) till att försöka förhindra att i det här fallet F&P’s påstådda upptäckt leder till ett erkännande och ny fungerande teknologi är ”National Security”.

2. Som stöd åt det påståendet (1), utöver common sense, så länkar jag till amerikansk patentlagstiftning som de facto stadgar att staten har mandatet att hemlighålla patent som potentiellt äventyrar just ”National Security”.

Vad är fel i 1 och/eller 2, menar du?
War is peace.

Användarvisningsbild
Johannes
Inlägg: 4269
Blev medlem: tis 30 nov 2004, 14:31

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Johannes » ons 12 dec 2018, 18:10

manifesto skrev:1. Ett rimligt motiv (av flera) till att försöka förhindra att i det här fallet F&P’s påstådda upptäckt leder till ett erkännande och ny fungerande teknologi är ”National Security”.

2. Som stöd åt det påståendet (1), utöver common sense, så länkar jag till amerikansk patentlagstiftning som de facto stadgar att staten har mandatet att hemlighålla patent som potentiellt äventyrar just ”National Security”.

Vad är fel i 1 och/eller 2, menar du?
Det finns ingen säkerhetsrisk för amerikanska staten i kall fusion. Tvärtom vore det ju fantastiskt för mänskligheten om det fungerade. Om man tänker efter finns det inget rimligt motiv alls för att motverka kall fusion. Utöver det så finns det inte strimman av bevisning för att ett sådant förhindrande verkligen har ägt rum. F&Ps patentansökan hemligstämplades inte och har hela tiden (efter den initiala sekretessperioden som omfattar alla patent) varit offentlig.

Användarvisningsbild
Pär C
Inlägg: 4841
Blev medlem: sön 26 apr 2009, 17:56

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Pär C » ons 12 dec 2018, 19:52

Det finns motsvarande bestämmelser i Sverige - Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar . Jag har se att bedöma om det gör LENR mer eller mindre troligt.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la ... -1971-1078
There are several ways to argue with idiots. None of them works.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 19:57

Pär C skrev:Det finns motsvarande bestämmelser i Sverige - Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar . Jag har se att bedöma om det gör LENR mer eller mindre troligt.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la ... -1971-1078
Frågan är om den amerikanska statens reception och hantering av F&P’s påstådda upptäckt till okänd del dikterades av säkerhetspolitiska intressen och om en sådan hypotes är löjeväckande OAVSETT fenomenets eventuella verklighet.

Är det så, menar du? Löjeväckande?
War is peace.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » ons 12 dec 2018, 20:33

Johannes skrev:
manifesto skrev:1. Ett rimligt motiv (av flera) till att försöka förhindra att i det här fallet F&P’s påstådda upptäckt leder till ett erkännande och ny fungerande teknologi är ”National Security”.

2. Som stöd åt det påståendet (1), utöver common sense, så länkar jag till amerikansk patentlagstiftning som de facto stadgar att staten har mandatet att hemlighålla patent som potentiellt äventyrar just ”National Security”.

Vad är fel i 1 och/eller 2, menar du?
Det finns ingen säkerhetsrisk för amerikanska staten i kall fusion.
Hur visste man det innan man grundligt hade utvärderat upptäckten, menar du?
Tvärtom vore det ju fantastiskt för mänskligheten om det fungerade.
Är du säker på det och på att alla intressen tyckte det när F&P tillkännagav sin upptäckt?
Om man tänker efter finns det inget rimligt motiv alls för att motverka kall fusion.
Hur vet du att det var ”kall fusion” som F&P hade upptäckt?

1. Om var och en kan skruva ihop ett eget kärnkraftverk hemma i garaget så är det inget hot mot ”National Security”, menar du?

2. Att Big oil i ett slag förlorar tusentals miljarder dollar i investeringar och försäljning är inget att hänga läpp för, menar du?

3. Att petro-dollarn och därmed hela västvärldens finansiella system totalhavererar är heller inget att hänga läpp för, menar du?

4. Att kärnfysikerna med sin Brahmin-status i världens enda kvarvarande supermakt, i ett slag skulle förvandlas till lallande fånar av två små kemister, är heller inget att hänga läpp för, menar du?

Om du fördjupar dig endast lite grand i historien så kan jag garantera dig att du kommer att ändra uppfattning härvidlag.

Vill du att jag påminner dig om ett antal mycket illustriva episoder jag har återgett längre bak i tråden?
Utöver det så finns det inte strimman av bevisning för att ett sådant förhindrande verkligen har ägt rum. F&Ps patentansökan hemligstämplades inte och har hela tiden (efter den initiala sekretessperioden som omfattar alla patent) varit offentlig.
Det stämmer att F&P’s publiceringar och därpå mer eller mindre positiva replikeringar inte gick att stoppa med patentlagen ifråga. Det som däremot hände var att efter det att den första hysterin lagt sig så beviljades inga patent med orden ”Cold fusion” eller ”LENR” i titeln eller i texten, programmatiskt och det fram till helt nyligen.

1. DOD blockerade all statlig finansiering av forskning på fenomenet.

2. Kuppen på APS’s årsmöte i Baltimore, 40 dagar efter tillkännagivandet, stoppade effektivt all stiftelsefinansierad forskning på fenomenet på de amerikanska universiteten OCH polariserade debatten på ett sätt som fortfarande dikterar diskussionen = marginalisering.

3. Blockering av samtliga patent på fenomenet stoppade lika effektivt privata finansieringar som ju är beroende av patent för eventuell återkastning.

4. Allt ovan ledde till att nästan samtliga av de mer malliga engelskspråkiga internationella vetenskapliga tidskrifterna vägrade att ens faktagranska studier på fenomenet.

Allt det här INNAN fenomenet utvärderats enligt gängse vetenskaplig procedur.

Motivet ”National Security” utgör i sammanhanget i så fall det kanske mest legitima. Det är dessutom en mer generell risk ju snabbare och mer avancerad och kraftfull teknologin och vetenskapen blir.

Nick Bostrom skriver ju om det här på ett hyfsat övertygande sätt i sin liknelse med en svart boll:

Is there a black ball in the urn of possible inventions?

https://nickbostrom.com/papers/vulnerable.pdf

Löjeväckande?
War is peace.

Användarvisningsbild
Pär C
Inlägg: 4841
Blev medlem: sön 26 apr 2009, 17:56

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av Pär C » tor 13 dec 2018, 10:18

manifesto skrev:Är det så, menar du? Löjeväckande?
Jag menar att den som argumenterar för att kall fusion/LENR skulle undertryckas av amerikanska säkerhetsintressen inte har något argument att hämta i det allmänna förhållandet att amerikansk patentlagstiftning, liksom då f.ö svensk, har bestämmelser om uppfinningar med militärt eller säkerhetspolitiskt användningsområde. Det torde f.ö. vara centralt för hela argumentet att det utgår från konstaterade eller sannolika sakförhållanden och inte generella giltiga möjligheter i lagstiftingen när inte finns något faktiskt som tyder på att möjligheten har utnyttjats.
There are several ways to argue with idiots. None of them works.

manifesto
Inlägg: 11145
Blev medlem: ons 24 dec 2008, 22:10
Ort: Stockholm

Re: LENR (Low Energy Nuclear Reactions)

Inlägg av manifesto » tor 13 dec 2018, 12:59

Pär C skrev:
manifesto skrev:Är det så, menar du? Löjeväckande?
Jag menar att den som argumenterar för att kall fusion/LENR skulle undertryckas av amerikanska säkerhetsintressen inte har något argument att hämta i det allmänna förhållandet att amerikansk patentlagstiftning, liksom då f.ö svensk, har bestämmelser om uppfinningar med militärt eller säkerhetspolitiskt användningsområde. Det torde f.ö. vara centralt för hela argumentet att det utgår från konstaterade eller sannolika sakförhållanden och inte generella giltiga möjligheter i lagstiftingen när inte finns något faktiskt som tyder på att möjligheten har utnyttjats.
Kärnenergi tillgänglig för var och en hemma i garaget är inte en säkerhetspolitisk fråga?
War is peace.

Skriv svar